Budapesti Corvinus Egyetem ×

2004/2005

Az Egyetemi Tanács 2004/05-ös határozatai, állásfoglalásai

Meghívó (2005.06.20.)
Határozatok (2005.06.20.)

1.) Minőségügy

Minőségügy
a) BCE doktori képzés minőségirányítási rendszerének elfogadása (Doktori Szabályzat módosítása)
a) BCE doktori képzés minőségirányítási rendszerének elfogadása (Doktori Szabályzat módosítása) - Módosító javaslat
b) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat módosítása
c) Tájékoztató a könyvtári hálózat minőségirányítási kézikönyvének tervezetéről
d) Tájékoztató a BCE Minőségügyi Kézikönyvének tervezetéről

2.) A Gazdálkodástudományi Kar beszámolója

A Gazdálkodástudományi Kar beszámolója

3.) A Közgazdaságtudományi Kar beszámolója

A Közgazdaságtudományi Kar beszámolója

4.) 2004. évi beszámoló elfogadása

2004. évi beszámoló elfogadása

5.) 2005. évi 1-4. havi beszámoló (tájékoztató)

2005. évi 1-4. havi beszámoló (tájékoztató)

6.) Pénzügyi ellenőrzés nyomvonalának elfogadása

Pénzügyi ellenőrzés nyomvonalának elfogadása
a) Tervezés
b) Végrehajtás
c) Beszámoló

7.) Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

8.) Egyetemi SZMSZ módosítása

Egyetemi SZMSZ módosítása
a) Élelmiszertudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása, intézetesítés
b) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása
c) BCE Érdekegyeztető Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ 13. sz. melléklet)

9.) Intézetigazgatói, tanszékvezetői, vezetői pályázatok véleményezése

Intézetigazgatói, tanszékvezetői, vezetői pályázatok véleményezése

10.) Egyéb vezetői pályázatok véleményezése

Egyéb vezetői pályázatok véleményezése

11.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

12.) Egyetemi tanári felmentés véleményezése (szóbeli előterjesztés)

13.) Professor Emeritus cím adományozása

Professor Emeritus cím adományozása
a) Szentiványi Iván részére
b) Szász Iván részére  

14.) Díszpolgári cím adományozása

Díszpolgári cím adományozása
a) Csányi Sándor részére
b) Gegesy Ferenc részére  

15.) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
a) Janda Tibor részére
b) Orlóci László részére  

16.) Jubileumi díszoklevelek adományozása

Jubileumi díszoklevelek adományozása

17.) "VINTAGE" nemzetközi szőlész-borász MSc szak alapítási kérelme

"VINTAGE" nemzetközi szőlész-borász MSc szak alapítási kérelme

18.) Gazdálkodási menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés módosítása (együttműködés kiterjesztése)

Gazdálkodási menedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés módosítása (együttműködés kiterjesztése)

19.) Kert- és temetőfenntartó felsőfokú szakképzés engedélyezése

Kert- és temetőfenntartó felsőfokú szakképzés engedélyezése

20.) Egyebek

Meghívó (2005.05.09.)
Határozatok (2005.05.09.)

1.) Az Államigazgatási Főiskolai Kar beszámolója

Az Államigazgatási Főiskolai Kar beszámolója

2.) Kiküldetési Szabályzat 4. sz. mellékletének (napidíjak) módosítása

Kiküldetési Szabályzat 4. sz. mellékletének (napidíjak) módosítása

3.) Szakindítás

a) Elektronikus hírközlés menedzsment egyetemi szakirányú továbbképzési szak
b) Kultúra gazdaságtan egyetemi szakirányú továbbképzési szak

4.) Személyi ügyek

a) Díszdoktori cím adományozása David Funk részére
Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
b) Görög Mihály (Stratégia és Projektmenedzsment Tanszék, GTK)
c) Hofmeister Ágnes (Marketing és Fogyasztói Magatartás Tanszék, GTK)
d) Virág Miklós (Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
e) Kovács Erzsébet (Operációkutatás Tanszék, KöTK)
f) Pete Péter (Makroökonómia Tanszék, KöTK)
g) Bradean-Ebinger Nelu (Német Nyelvi Tanszék, TTK)
h) Hadas Miklós (Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, TTK)
i) Szávai Ferenc (Gazdaság és Társadalomtörténet Tanszék, TTK)
j) Terbe István (Zöldség és Gabonatermesztési Tanszék, KeTK)

5.) Tájékoztató az új oktatói, kutatói követelményrendszer bevezetéséről

a) Gazdálkodástudományi Kar követelményrendszere  
aa) Táblázat
ab) Követelmények meghatározása
ac) Összesítő
ad) Kitöltési útmutató
b) A Budai Campus követelményrendszere

6.) Egyebek

Határozatok (2005.04.18.)
Elrendelő határozat
Értesítés írásbeli szavazás elrendeléséről
Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök alapképzési szak indítási kérelme
Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök alapképzési szak indítási kérelme
Meghívó (2005.04.11.)
Határozatok (2005.04.11.)

1.) Kari beszámolók

a) Élelmiszertudományi Kar beszámolója
b) Kertészettudományi Kar beszámolója
c) Tájépítészeti Kar beszámolója

2.) Vállalati Kutatói Program (PhD Chair) Szabályzatának elfogadása

Vállalati Kutatói Program (PhD Chair) Szabályzatának elfogadása

3.) Vállalati Professzori Szabályzat (Chair) módosítása

Vállalati Professzori Szabályzat (Chair) módosítása

4.) Belső ellenőrzési szabályzat elfogadása

Belső ellenőrzési szabályzat elfogadása
a) Folyamatábra

5.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (keretszabályzat) módosítása

6.) Egyetemi Tanács ügyrendjének módosítása (írásbeli szavazás)

Egyetemi Tanács ügyrendjének módosítása (írásbeli szavazás)

7.) Javaslat az ismételt tanszékvezetői megbízási eljárás módosítására

Javaslat az ismételt tanszékvezetői megbízási eljárás módosítására

8.) Az SZMSZ 6. sz. mellékletének módosítása (Európa Tanszék megszűnése)

Az SZMSZ 6. sz. mellékletének módosítása (Európa Tanszék megszűnése)

9.) Személyi ügyek

a) Professor Emeritus cím adományozása Deák Tibor részére
b) Tanszékvezetői kinevezések véleményezése (Genetika és Növénynemesítés Tanszék)  
ba) Bisztray György
bb) Pedryc Andrzej
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Béza Dániel részére

10.) Esélyegyenlőségi referens és az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak megválasztása

Esélyegyenlőségi referens és az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak megválasztása

11.) Egyebek

Meghívó (2005.03.17.)
Határozatok (2005.03.17)

1.) 2005. évi költségvetés

2005. évi költségvetés

2.) Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak indítási kérelme

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak indítási kérelme
Meghívó (2005.03.07.)
Határozatok (2005.03.07.)

1.) Szakindítási kérelmek

Szakindítási kérelmek
a) Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak
i) Levelező
ii) Nappali
b) Kommunikáció-médiatudomány alapképzési szak
c) Szociológia alapképzési szak
d) Közszolgálati közgazdász alapképzési szak
e) Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
f) Gazdaságelemzés alapképzési szak
g) Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
h) Emberi erőforrások alapképzési szak (újabb változat)
i) Tájrendező és kertépítő mérnök alapképzési szak

2.) A Társadalomtudományi Kar beszámolója

A Társadalomtudományi Kar beszámolója
TTK szakirányok

3.) Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv

4.) Személyi ügyek

Személyi ügyek
a) Dr. Lőrincz Lajos (ÁIFK) egyetemi tanári felmentésének véleményezése (szóbeli előterjesztés)  
b) Professor Emeritus cím adományozása Dr. Lőrincz Lajos (ÁIFK) részére
c) Professor Emeritus cím adományozása Dr. Balázs Sándor (KeTK) részére
d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Sivák József (KöTK) részére

5.) SZMSZ módosítás

SZMSZ módosítás
Meghívó (2005.02.07.)
Határozatok (2005.02.07.)

1.) Felvételi Szabályzat

Felvételi Szabályzat
Kari mellékletek

2.) Tájékoztató a 2005. évi költségvetésről

Tájékoztató a 2005. évi költségvetésről

3.) Egyetemi stratégia II.

Egyetemi stratégia II.

4.) Szakindítási kérelmek

Szakindítási kérelmek
a) Nemzetközi tanulmányok alapképzési (BA) szak
b) Társadalmi tanulmányok alapképzési szak
c) Igazgatásszervező BSc alapképzési szak
d) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak
e) Kereskedelem és marketing alapképzési szak
f) Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szak
g) Pénzügy és számvitel alapképzési szak
h) Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
i) Emberi erőforrások alapképzési szak

5.) Személyi ügyek

Tanszékvezetői pályázatok véleményezése
a) Fizika-Automatika Tanszék (ÉTK) - Felföldi József
b) Hűtő és Állatitermék Technológiai Tanszék (ÉTK) - Balla Csaba
Egyetemi docensi pályázatok véleményezése  
c) Gazdaságetikai Kutatóközpont (GTK) - Boda Zsolt
d) Marketing Tanszék (GTK) - Mandják Tibor
e) Számvitel Tanszék (GTK) - Bosnyák János
f) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Konrad Wetzker részére
g) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Oblath Gábor részére

6.) 2005/2006. tanév időbeosztása

2005/2006. tanév időbeosztása

7.) Tűzvédelmi Szabályzat módosítása

Tűzvédelmi Szabályzat módosítása

8.) Tanszéki névváltozás (Gazdálkodástudományi Kar)

Tanszéki névváltozás (Gazdálkodástudományi Kar)

9.) Agrártudományi Centrum működési rendje

Agrártudományi Centrum működési rendje

10.) Társadalomtudományi Kar SzMSz módosításának véleményezése

Társadalomtudományi Kar SzMSz módosításának véleményezése

11.) Kollégiumi felújítás (PPP)

Kollégiumi felújítás (PPP)

12.) Egyebek

Meghívó (2004.12.13.)
Határozatok (2004.12.13.)

1.) Fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzat elfogadása

Fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzat elfogadása

2.) A Budapesti Corvinus Egyetem és a Közgazdasági Továbbképző Intézet közötti megállapodás jóváhagyása

A Budapesti Corvinus Egyetem és a Közgazdasági Továbbképző Intézet közötti megállapodás jóváhagyása

3.) Egyetemi stratégia

Egyetemi stratégia

4.) Oklevélmelléklet (keret TVSZ módosítás)

Oklevélmelléklet (keret TVSZ módosítás)

5.) Személyi ügyek

Személyi ügyek
a) Lukács Noémi - Növényélettan
b) Bekker Zsuzsa - Közg. Elméletek
c) Csizmadia Sándor - Filozófia
d) Dobák Miklós
e) Bánfi Tamás
f) Czakó Erzsébet
g) Gálik Mihály
h) Mészáros Tamás
i) Sárközy Tamás
j) Kerezsi Mária
k) Rezessyné - Sör és Szeszipari Tanszék
l) Pásti György - Borászati Tanszék
m) Markó Viktor - Rovartani
n) Gulyás Gyula - Közszolálati Tanszék
o) Szabó Imre - Matematika Tanszék
p) Balogh László - Pénzügyi Tanszék
q) Varga József - Pénzügyi Tanszék
r) Gyenge Magdolna - Számvitel Tanszék
s) Jubileumi díszoklevél

6.) Politológus BA szak indítása

Politológus BA szak indítása

7.) A Kertészet-, Élelmiszertudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár elnevezésének módosítása

A Kertészet-, Élelmiszertudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár elnevezésének módosítása

8.) Kollégiumi díjemelés jóváhagyása (Somogyi Imre, Mohácsy Mátyás, Szent Gellért Kollégiumok

Kollégiumi díjemelés jóváhagyása (Somogyi Imre, Mohácsy Mátyás, Szent Gellért Kollégiumok

9.) HÖK SZMSZ módosításának véleményezése

HÖK SZMSZ módosításának véleményezése

10.) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása

A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása

11.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának véleményezése

A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának véleményezése

12.) A Habilitációs Szabályzat módosítása

A Habilitációs Szabályzat módosítása

13.) Egyebek

Meghívó (2004.11.22.)
Az új felsőoktatási törvény tervezetének véleményezése

Az ülés elmaradt

Meghívó (2004.10.25.)
Határozatok (2004.10.25.)

1.) Minőségügyi tájékoztató

Minőségügyi tájékoztató
1) Minőségügyi koncepció
2) EMKB albizottsági munkatervek

2.) Oklevélmelléklet (keret TVSZ módosítás)

Oklevélmelléklet (keret TVSZ módosítás)
1) 1. sz. melléklet
2) 2. sz. melléklet igénylőlap

3.) Kollégiumi felújítások (PPP)

Kollégiumi felújítások (PPP)

4.) A Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

A Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
i) 4.sz. melléklet
ii) 6.sz. melléklet
iii) A Rektori Hivatal ügyrendje
iv) A GMF ügyrendje
v) 7.sz. melléklet

5.) Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda létrehozása

Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda létrehozása

6.) Szaklétesítés

Szaklétesítés
a) Informatikus és szakigazgatási agrármérnök  
i) Kérelem
ii) A szak tanterve
b) Gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök  
i) Kérelem
ii) A szak tanterve

7.) A Kertészettudományi Kar SzMSz-nek véleményezése

A Kertészettudományi Kar SzMSz-nek véleményezése

8.) Az új felsőoktatási törvény tervezetének véleményezése

Az új felsőoktatási törvény tervezetének véleményezése

9.) Egyebek

a) Javaslat jubileumi díszoklevelek adományozására
b) Tanszékvezetői kinevezés véleményezése
i) Javaslat
ii) Bírálat
c) Egyetemi docensi pályázat véleményezése
i) Bírálat
ii) KT határozat
Meghívó (2004.09.27.)
Határozatok (2004.09.27.)

1.) Bologna körkép

Bologna körkép
Szaklétesítés/Szakindítás 2004.

2.) Szaklétesítés

a) Kertészmérnök BSc alapképzési szak
i) Kérelem
ii) A szak tanterve
b) Élelmiszermérnök szak
c) Gazdaságinformatikus szak
i) Kérelem

3.) Tanszéki elnevezések módosítása

Tanszéki elnevezések módosítása

4.) Személyügyi ütemterv (tájékoztató)

Személyügyi ütemterv (tájékoztató)

5.) Javaslat jubileumi díszoklevelek adományozására (pótlista)

Javaslat jubileumi díszoklevelek adományozására (pótlista)

6.) Tájékoztató az egyetem gazdasági helyzetéről

Tájékoztató az egyetem gazdasági helyzetéről

7.) Tájékoztató az Egyetemi Tanács féléves ütemtervéről

Tájékoztató az Egyetemi Tanács féléves ütemtervéről

8.) Egyebek

Vágólapra másolva