Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kutatás

A felsőoktatási módszertani megújulás első lépése, a „tükrözött osztályterem” pilot programjának bemutatása. A felsőoktatásnak napjainkban számtalan kihívással kell szembe néznie: Pl. tömegesedés, a hallgatók differenciálódása, magas lemorzsolódási arány, a tanulmányi időtartam elhúzódása, az egyetemet végzettek kompetenciái és a munkaerő piaci igények közötti ellentmondások növekedése, a potenciális hallgatók egyre nagyobb arányú elvándorlása, stb. Az egyetemeknek mindezekre reagálniuk kell, amennyiben meg akarják őrizni versenyképességüket. A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy csakis a módszertani megújulás jelenthet megoldást a felvázolt problémákra, kihívásokra.
Tükrözött osztályterem
Aczél Zsolt zsolt.aczel@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Ügyintéző, videó felvétel, vágás, szerkesztés / Associate, Video Recording, Editing
Sóház, 16
Telefon: +36 1 482 7491 • Mellék: 7491
Csillik Olga olga.csillik@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 505/2
Telefon: +36 1 482 7493 • Mellék: 7493
Dr. Daruka Magdolna magdolna.daruka@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 505/2
Telefon: +36 1 482 7493 • Mellék: 7493
Li Robert robert.li@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Ügyfélszolgálat / Customer Service
Sóház, fszt.16
Telefon: +36 1 482 7495 • Mellék: 7495
Célunk olyan fejlesztések megvalósítása, melyek a szakmai tanárképzés átfogó megújulást eredményezik olyan módon, hogy az megfeleljen a tudásalapú gazdaság kihívásainak. Kiemelt célkitűzés a felsőoktatás és köznevelés egységes koherens rendszerébe illeszkedő pedagógusképzés megvalósítása, valamint az OKJ és a NAT tartalmaihoz való kapcsolódás kialakítása egy IKT-ra alapozott módszertani fejlesztéssel, mellyel mind a digitális társadalom elvárásaihoz, mind a munkaerő-piaci elvárásokhoz igyekszünk alkalmazkodni.
Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése
A projekt keretében elkészült dokumentumok:

További anyagok eléréshez keresse fel a projekt szakmai vezetőjét!

Dr. Daruka Magdolna magdolna.daruka@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 505/2
Telefon: +36 1 482 7493 • Mellék: 7493

Blended learning tananyagfejlesztések:

A társadalomkutatás módszerei blended learning tananyagfejlesztés
Női vezetők blended learning tananyag fejlesztése
Noldus blended learning fejlesztése
Mikroökonómia blended learning tananyag fejlesztése
Institutional Economics blended learning tananyag fejlesztése
Business Data Analyses blended learning tananyag fejlesztése
Döntési technikák blended learning tananyag fejlesztése
Vállalati pénzügyek II. blended learning fejlesztése
Vállalati pénzügyek blended learning fejlesztése
Vállalatértékelés blended learning tananyagfejlesztés
Távolkeleti menedzsment blended learning fejlesztése
Tanulás- és kuttásmódszertan blended learning fejlesztése
Szabadulószoba blended learning fejlesztés
Pénzügyi kimutatások blended learning tananyag fejlesztése
Mikroökonómia felzárkoztató anyag
Matematika felzárkóztató
Informatika felzárkóztató kurzus blended learning fejlesztése
Felzárkóztató anyag készítése Vállalatgazdaságtan tantárgyból
Business Data Analyses megújítás
Angol nyelvű blended learning tananyag anyanyelvi lektorálása (Business Analyses)
szechenyi2020.png
Corvinus_image_2017-1.jpg
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 04:38:51