Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

Digitális nyílt nap a Facebookon 
Ha még több technikai információra vagy kíváncsi és szeretnél virtuálisan találkozni az egyes doktori iskolák képviselőivel is, akkor feltétlenül nézz be digitális nyílt napunk Facebook oldalára, ahol videófelvételeken keresztül ismerheted meg a képzések vezetőit és PhD hallgatóit.

A jelentkezés adminisztrációját az Egyetemi Doktori Iroda végzi, a formális követelmények letölthetők az Iroda honlapjáról. A Doktori Iskolába szóbeli felvételi vizsga alapján történik a felvétel, legalább háromtagú bizottság előtt, részben angol nyelven. Külföldi hallgatók számára skype-elbeszélgetést biztosítunk. A felvételi vizsga az általános társadalomtudományi tájékozottságot, valamint a jelölt kutatási elképzeléseit és az oktatási-kutatási feladatok ellátására való alkalmasságát méri fel alaposan. A bizottság 100 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket, beadott kutatási tervük, korábbi eredményeik és a felvételi beszélgetés alapján. 

A pontszámítás módja:

  • Korábbi kutatások, egyéni teljesítmények (pl. TDK): max. 25 pont
  • Kutatási terv: max. 35 pont (a terv illeszkedjen a Doktori Iskola profiljához)
  • Szóbeli: max 40 pont

Az elérhető 80 pontból legalább 67 pont megszerzése a feltétele a fölvételnek. A felvételről a PDI előterjesztése alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt. A felvételi vizsga várható időpontja: 2019. június első fele. A döntés időpontja: 2019. június 30. (a döntésről a hivatalos értesítőt júliusban postázza az Egyetemi Doktori Iroda).

Várható keretszám:

10-12 fő (ebből 4 állami ösztöndíjas hely, 3-4 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hely)

TémakiíróTéma 1Téma 2Téma 3
Balázs ZoltánPolitikai értékek vizsgálata, kapcsolata az erkölcsi értékekkel: méltányosság, igazságosság, egyenlőség és egyenlőtlenség, mérséklet, méltóság.A kormányzás politikaelmélete: hatalmi ágak elválasztása, a kormányzat/állam határai, jog uralma, alkotmányosság.A hatalom kérdései (fogalmak, értelmezés, empirikus vizsgálata lehetőségek)
Boda ZsoltA közpolitikák változásának vizsgálataBizalom, legitimáció és a közpolitika hatékonysága
Dobos BalázsNemzetépítés, kisebbségpolitika, etnopolitikai konfliktusokA nacionalizmus és a multikulturalizmus elméletei
Dúró JózsefEuroszkepticizmusPopulizmusKelet-közép-európai politikai rendszerek
Gajduschek GyörgyA közigazgatás szervezeti aspektusai, intézményi megközelítéseKözpolitikai folyamat-elemzésA jog és közigazgatás, jog és közpolitika
Gallai SándorKormányzás és politika Kelet-Közép-EurópábanMigrációMagyar politika és közpolitika
Gedeon PéterKapitalizmus és demokrácia
Hajnal GyörgyA központi és helyi-területi közigazgatás reformjai nemzetközi összehasonlító perspektívábólA kormányzat közpolitika kapacitása: közpolitika-formálás, megvalósítási folyamatok, hatásértékelésTeljesítménymenedzsment a közszektor szervezeteiben.
Ilonszki GabriellaA képviselet fogalmának rekonstrukciójaEllenzéki pártok új szerepben?Mit képviselnek a nők?
Kiss BalázsPolitikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015
Kiss ViktorAntonio Negri politikaelméleteBaloldali populizmus
Körösényi AndrásKépviselet, demokrácia, elszámoltathatóságPolitikai vezetés, manipuláció demokratikus és/vagy autoriter rezsimekbenRezsimtípusok
Mike KárolyKollektív cselekvés és önszerveződésPolányi Mihály és az intellektuális rendA közösségi választások elmélete és az intézményi közgazdaságtan a politikában
Papp ZsófiaA demokratikus képviselet empirikus kutatása, parlamenti tevékenységek
Szűcs Zoltán GáborPolitikai realizmus és moralizmus
Toronyai GáborJohn Rawls társadalmi igazságosság-elmélet, politikai liberalizmusa és a nemzetközi viszonyokra vonatkozó elgondolásaNietzsche gondolatainak politikai filozófiai jelentősége
Török GáborPolitika és média kapcsolataA magyar politikai rendszer egyes elemeinek vizsgálataA rendszerváltás és az 1990 utáni magyar politikatörténet
Ványi ÉvaKormányzat és közigazgatásOktatáspolitika és állampolgári nevelés
Várnagy RékaA magyar pártok felépítése és működéseA magyar Országgyűlés működése
A Politikatudományi Doktori Iskola tantárgykínálata a fölvett hallgatók érdeklődési körének megfelelően változik, viszont az első két félévben egységes módszertani képzést ír elő (Academic Writing, Literature Review, Research Design). A képzés nyelve magyar/angol. (A disszertáció magyar nyelven is megírható, de az órák és a DI eseményei jelentős részben angol nyelven zajlanak). Felvétel után a hallgatók mentort kapnak, egy szemeszter után pedig végleges témavezetőt. A DI kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a magyar és regionális politikatudományban, különösen fontos az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Politikatudományi Intézetével való rendszeres együttműködés. Hallgatóinkat anyagilag is támogatjuk a nemzetközi és hazai konferenciákon való részvételben, publikálásban, kutatási terveik megvalósításában. Lehetőséget kapnak az oktatásban való aktív részvételre, szemináriumok tartására, szakdolgozat-vezetésre, bírálatra. Évente megrendezzük az egyre népszerűbb Politológus Doktoranduszok Konferenciáját.   
Vágólapra másolva