Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

BESZERZÉSI MENEDZSMENT SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon

A felvétel feltétele:

Gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél és legalább 2 év szakmai gyakorlat (beszerzési területen).

A képzés indításának feltétele:

18 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: péntekenként (13.30 – 19.30)

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Túljelentkezés esetén előnyt jelent a diplomaszerzés után megszerzett munkatapasztalat beszerzési területen.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 365.000 Ft/félév

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csepely Krisztina Cím: 1061 Budapest, Király u. 12. Tel/fax: (1) 267-8740 E-mail: krisztina.csepely@logisztika.hu,

Honlap: http://masoddiploma.logisztika.hu/beszerzesi-menedzsment/jelentkezes/

Egyéb információk

A Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal együttműködve indítja

A képzés óraszáma: 264 óra

A képzés célja:

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére fontos tehát a magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzés célja tehát olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatói hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti alapokra építsen, és a nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról is átfogó tudást adjon.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

1. Vállalati stratégia

2. Gazdasági jog

3. Döntéselmélet

4. Üzleti teljesítménymenedzsment

5. Beszerzési alapismeretek

6. Ellátási folyamatok elemzése

7. Beszerzési stratégia

8. Beszerzés operatív kérdései

9. Beszerzési jog

10. Teljesítménymérés a beszerzésben

11. Beszerzés informatikai támogatása

12. Termelés és szolgáltatás menedzsment

13. Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • valamennyi vizsga letétele,
  • és elfogadott diplomaprojekt.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a diplomaprojekt megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

Utolsó frissítés: 2019.08.23.