Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Ötödik vállalati kérdőíves felmérés

Ötödik alkalommal került sor a vállalati versenyképesség kérdőíves felmérésére. Az első adatfelvételt a „Versenyben a világgal” kutatási program keretében végeztük 1996 márciusától június végéig. Már az első felmérést is abban a reményben kezdtük, hogy néhány év múlva megismételhetjük. Erre a Versenyképesség Kutató Központ gondozásában 1999 márciusa és júniusa között nyílt alkalmunk, a harmadik felmérés 2004 márciusa és júniusa között, a negyedik pedig 2009 májusa és novembere között zajlott le. A mostani, ötödik felmérés adatfelvételére 2013 májusa és novembere között került sor.

Mindegyik felmérésnek megvolt a maga sajátossága. A 2013-as felmérés a világgazdasági válság következményeit és a kilábalás tényezőinek feltérképezését állította a középpontba. Eredményeinket össze kívánjuk vetni a korábbi, 1996-os, 1999-es, 2004-es és 2009-es felmérés eredményeivel is, hogy felvázolhassuk, a rendszerváltást követően milyen fejlődést mutatott a hazai vállalati szféra, milyen felkészültséggel tud szembe nézni a jelen kihívásaival.

A megkeresett vállalatok kiválasztása azoknak a Magyarországon működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező, kettős könyvvitelt alkalmazó cégeknek a köréből történt, mindegyik felmérésben, melyek 50 főnél több alkalmazottat foglalkoztattak. A 2013-as felmérésnél is megkerestük azokat a vállalatokat, amelyek a korábbi felmérésekben már részt vettek. A mintavételi keretet 2013-ban a KSH aktuális vállalati adatbázisa jelentette, a mintavétel során vállalatméret (létszám) szerinti, ágazati és területi rétegezés történt. A kérdezés 2013 májusa és novembere között zajlott, az adatfelvételben TÁRKI Társadalomkutatási Intézet munkatársai vettek részt.

A kérdőív 4 részből állt, melyek a vállalati működés azon működési területeit fedik le, amelyek önálló tevékenységi területként minden vállalatnál megtalálhatók. A közel 100 oldalas kérdőív így a felsővezetés, a marketing, a termelés (amit tágan értelmeztünk, mint termékek és szolgáltatások előállítását) és a pénzügy témakörökre vonatkozott. (A kutatás 2013-as hullámában az eddigiektől eltérően nem négy, hanem öt kérdőív került lekérdezésre. A felsővezetői kérdőív néhány, a vállalati környezettel kapcsolatos kérdéséből összeállított rövid „kérdezői” kérdőívet személyesen kérdeztek le a kérdezőbiztosok. A többi négy kérdőív esetében a vállalatok adott területtel foglalkozó vezetői önkitöltéssel segítették munkánkat.) 300 vállalat került be a végső adatbázisba, melyek esetében mind az öt kérdőív elkészült. Összesen tehát 1500 kérdőív áll a kutatók rendelkezésére.

A kérdőív nagymértékben támaszkodott az előző felmérések kérdéseire, amelynek átdolgozását, frissítését és módszertani fejlesztését a Versenyképesség Kutató Központ felkérésére alakult szakértői csoport koordinálta és végezte. A csoport vezetője Chikán Attila és Czakó Erzsébet, tagjai Balaton Károly (felsővezetői kérdőív), Kolos Krisztina (marketing), Demeter Krisztina (termelés), Kazainé Ónodi Annamária (pénzügy) volt. A kérdőív átdolgozásában azok a kollégák működtek közre, akik a korábbi felmérésekben is részt vettek.

A kérdőívek első feldolgozása alapján született meg a Kilábalás göröngyös talajon – gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. A kiadvány innen tölthető le. 

A kutatás elemző szakaszai most indulnak, s miként a korábbi felmérések esetén is, vélhetően több évig tartó, több lépcsős folyamatban jutunk el a tudományos értékű, széles körű feldolgozáshoz. Az adatok feldolgozására épülő tanulmányok, miként azt a korábbi fordulók tanúsítják, várhatóan több éven keresztül folyamatosan jelennek majd meg, és reméljük, hogy egyre több hasznos információt szolgáltatnak a magyar vállalati szféra versenyképességéről és az azt alakító tényezőkről.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.