Április - 2020
H K S C P S V
  02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

EURÓPA ÚJRAGONDOLÁSA DOKTORI MŰHELY

RETHINKING EUROPE RESEARCH GROUP

Budapesti Corvinus Egyetem

Corvinus University of Budapest

Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

International Relations Multidisciplinary Doctoral School

Tudományos és kutatási tanácsadók (Scientific and research advisers): Blahó András CSs, Professor Emeritus, Rostoványi Zsolt DSc, egyetemi tanár

Kutatási vezető (Research Lead): Dr. Bóka Éva PhD, Dr. Habil, címzetes egyetemi docens, (Honorary associate professor)

E-mail:

bokaeva(kukac)gmail(pont)com

 Homepage: http://www.eva-boka.name/

Kutatási vezető, közgazdaság (Research Lead Economics): Dr. Sárvári Balázs, PhD, Rector of Saint Ignatius Jesuit College; Assistant Professor, Corvinus University of Budapest
Email: balazs.sarvari@uni-corvinus.hu

 

 

Tudományos Kutatók (Associate Researchers):

 

Czékus Bálint, PhD, Deputy Head of Mission at Embassy of Hungary, Berne

Domonkos Endre, PhD, Scientific Senior Research Fellow, Budapest University of Economics, Department of International Relations

Folk György, PhD, Lecturer, Corvinus University of Budapest, Independent Researcher

Horváth Csaba, PhD, Scientific Research Fellow, Silk Road Research Group of the Hungarian Academy of Sciences

Lukács József, PhD, Government Relations, Foreign Ministry, Hungary

Pálfiné Sipőcz Rita, PhD, Head of Department at Ministry of Finance, Government Administration, Budapest

Sárvári Balázs, PhD, Rector of Saint Ignatius Jesuit College; Assistant Professor, Corvinus University of Budapest

 

 

CÉLOK ÉS KUTATÁSI TERÜLETEK

AIMS AND RESEARCH FIELDS

Az Európa Újragondolása Doktori Műhely célja az európai gazdaság és társadalomszervezés újragondolása a modernizáció és globalizáció kérdésére koncentrálva multidiszciplináris (történeti, gazdasági, geopolitikai és kulturális) megközelítésben.

The aim of the Rethinking Europe Research Group is to rethink the European economic and social organization concentrating on modernization and globalization in a multidisciplinary (historical, economic, geopolitical, and cultural) approach.

Főbb kutatási területek/ The main research fields

1. Európa és a nemzetközi kapcsolatok története/ History of Europe and the international relations

2. Az európai modernizáció története és problémái/ The history and problems of European modernity

3. A gyarmatosítás újragondolása/ Rethinking colonization

4. Az európai egységgondolat története/ The history of the idea of European unity

5. Az európai integráció története/ The history of the European Intergation

6. Az európai értékrend és alapelvek (a szabadságjogok rendszere)/ The European values and principles (the system of liberties)

7. Az Európai Unió gazdasági, politikai és kulturális kérdései (elmélet és gyakorlat)/ The economic, political and cultural questions of the European Union (theory and practice)

8. Európa a világban/ Europe in the world

Európa (EU) kapcsolatai az Amerikai Egyesült Államokkal, Törökországgal, Oroszországgal, Kelet-Ázsiával, (Kína, Japán és Dél-Korea), Délkelet-Ázsiával (ASEAN), Dél-Ázsiával, Dél-Amerikával és Afrikával/ Relations of Europe (EU) with the United States, Turkey, Russia, East-Asia (China,Japan and South-Korea), South East Asia (ASEAN), South Asia, South America and Africa

9. Európa (EU) és az ENSZ kapcsolatai/ Europe (EU) and the United Nations

10. Regionalizmus és az ENSZ reformja/ Regionalism and the reform of the United Nations

11. Európa jövője a globális világban/ The future of Europe in the global world

 

HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI

HOW TO JOIN

Az Európa Újragondolása Doktori Műhely nyitva áll a Corvinus Egyetem post-docs-jai és PhD hallgatói előtt. Aki csatlakozni akar, küldjön egy e-mailt Bóka Évának (bokaeva(kukac)gmail(pont)com) egy tanulmány javaslattal. A javaslatnak tartalmaznia kell a tervezett tanulmány címét, rövid tartalmát (abstract), és a tartalomjegyzékét. A tanulmány témája az Európa Újragondolása Doktori Műhely témáinak megfelelő kell, hogy legyen. Nem lehet a PhD kutatási téma PhD hallgatók esetében, de ahhoz kapcsolódhat. Amennyiben a javaslat megfelelő, akkor a javaslattevő fog kapni ötleteket és tanácsokat tartalmazó választ és határidőt.

 

The Rethinking Europe Research Group is is open to post-docs and PhD candidates of the Corvinus University of Budapest. If you are interested to join, you should send an e-mail to Éva Bóka (bokaeva@gmail.com) with a paper proposal. It should include the title, the abstract and the contents of the planned paper. The topic has to correspond to the research fields of the Rethinking Europe Research Group. It cannot be the PhD research topic itself in the case of PhD candidates, but it can be related to it. If the porposal is of interest, the proposer will recieve answer with suggestions, advises and a deadline.

 

KORÁBBI KURZUSOK ÉS PUBLIKÁLÁS

EARLIER COURSES AND PUBLISHING

 

Kurzus: Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete, 2007

             Európa újragondolása, 2009, 2010

Kurzus információk: http://www.eva-boka.name

Európa gondolat (Reader)

Vita: Rethinking European Supranationalism in a Historical Perspective In: Grotius: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=TJCVQS

Kutatás: Kutatási információk: http://www.eva-boka.name

Publikációk:

Európa újragondolása, 2008. In: Grotius E-könyvtár, 2008

Európa újragondolása, 2009. In: Grotius E-könyvtár, 2009

http://www.grotius.hu/publ/docT.asp?id=17

Műhelyviták                                              

A műhelykurzus programja 2010 tavaszi félévében

A műhelykurzus programja a 2012 tavaszi félévben

Publikációk (Szabályok)

Európa Újragondolása Műhelytanulmányok

Európa mint gondolat

GERY KLÁRA: Oscar Halecki gondolatai az európai társadalomfejlődésről a kereszténység tükrében. Grotius, 2008: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=EDALPV

DOMONKOS ENDRE: Ortega y Gasset Európa-felfogása. Grotius, 2008: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=DMGSVV

Európa mint unió

CZÉKUS BÁLINT: Európa újragondolása – a nemzetállam az Európai Unióban. Grotius, 2008: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=KLVIPO

SIPŐCZ RITA: Az európai integráció mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell. Grotius, 2008: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=MIUWUS 

DANI ÁKOS: A keleti bővítés és az Európai Unió fiskális szabályrendszere. Grotius, 2009: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=TWCHVQ

KOZENKOW JUDIT: Az Európai Unió bővítésének hatása a kelet-közép európai országok politikai viszonyaira. Grotius, 2009: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=IOZMIU
Európa a világban

Európa és Ázsia:

LUKÁCS JÓZSEF: Kísérlet egy integrációra Délkelet-Ázsiában. Mintaként szolgálhat-e Európa? Grotius, 2009: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=TFYBKI

Európa és Amerika:

DOMONKOS ENDRE: Az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kapcsolatok fejlődésének irányvonalai. Grotius, 2009: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=YYUBTZ      

Tanulmányok az "Európa és a világ" tervezett kötet számára

EURÓPA ÉS A VILÁG

1. Európa problémái

Dani Ákos: Fiskális politikai kihívások az Európai Unióban

Pálfiné Sipőcz Rita: Az EU külső energiafüggősége mint kohéziós erő?     

2. Európa és  a világ

Domonkos Endre: Latin-amerikai integrációs szervezetek: kormányközi együttműködés vagy elmozdulás a szupranacionalitás irányába

Folk György: Európa viszonya Indiához: civilizációk, kapcsolatok és lehetőségek


Lukács József: Integrációs kísérlet Délkelet-Ázsiában: az ASEAN (Mintaként szolgálhat-e Európa? Az ASEM szerepe)

 Megjelent tanulmánykötet: 

Bóka Éva – Dani Ákos – Domonkos Endre – Folk György – Lukács József – Pálfiné Sipőcz Rita: Európa és a világ (Europe and the World) Grotius Könyvtár 7.  Veszprém, 2012.

 

 

EU dilemmák tanulmánykötet kézirata 

Tartalomjegyzék

Föderalizmus versus nemzetállamiság

Bóka Éva: Goodbye föderalizmus

Czékus Bálint: A nemzetállam dilemmája az Európai Unióban: az olasz példa tanulságai

Gazdasági dilemmák

Dani Ákos: Valuták közötti versengér a XXI. század elején

Pálfiné Sipőcz Rita: Az Európai Unió mint új típusú gazdaságszervező modell

Szijártó Norbert: Gazdasági kormányzás és fiskális unió az Európai Unióban

Egység a sokféleségben

Vass Ágnes: "Egység a sokféleségben"? - Az Európai Unió nyelvpolitikája és a kisebbségi nyelvhasználat

Dialogue Association


- Az Európa újragondolása doktori műhelyben folyó kutatások 2011-ben kibővültek és az Európa újragondolása doktori műhely mellett és azzal együttműködve létrejött a Modernizáció és kultúrák közötti párbeszéd multidiszciplináris doktori és posztdoktori kutatói és publikáló közösség (Modernization and Intercultural Dialogue Multidisciplinary Research Association), melynek honlapja itt található: http://dialogueassociation.uni-corvinus.hu/

 

Megjelent Grotius E-könyv:


Bóka Éva (szerk), Czékus Bálint, Dani Ákos, Pálfiné Sipőcz Rita, Szijártó Norbert, Vass Ágnes: Az EU: problémák és alternatívák (2013), Grotius E-Könyvtár, http://www.grotius.hu/publ/<wbr></wbr>displ.asp?id=HRMOMK

Az Európa Újragondolása Doktori Műhely kereteiben folyó kutatások és a megjelent publikációk

Researches and publications in the framework of the Rethinking Europe Research Group

Bóka Éva: A European Parliamentary Project on the European Union, Grotius, Közlemények, 2014, http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=YHZELB

Bajusz Anna: A Delors-Thatcher-vita, különös tekintettel az uniós költségvetésre. Grotius, Közlemények, 2015, http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=HQRNUQ

Bóka Éva: A modernizáció mint társadalomformáló eszme: Európa és Ázsia. Társadalomkutatás, 32. 2014. 1. 1-9., http://akademiai.com/content/h21h4179375p0932/?p=7f3a0c3c08cb4359ad12105d723291ab&pi=0

Horváth Csaba: A kínai-orosz viszony alakulása Kína felemelkedése és a kínai-amerikai versengés tükrében. Társadalomkutatás, 32. 2014. 3. 247-263. Open Access, http://www.akademiai.com/content/m830786q214x/?p=5d0b8c79c55c48cd8615971c273b9fc5&pi=

Csaba Barnabás Horváth: The Story of Two Northward Migrationsorigins of Finno-Permic and Balto-Slavic Languages in Northeast Europe, Based on Human Y-Chromosome Haplogroups. European Scientific Journal, September 2014. Special Issue, Volume 2., http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4182

Bóka Éva: A hágai Európa-kongresszus, 1948. május 7-10. (The Congress of Europe in The Hauge (7-10th May 1948.) In: Európai Egységfolyamat - 1948 évi hágai kongresszus (Internetes melléklet) Múltunk (Journal of Political History) Budapest, 2018. 2. 1-43. URL: http://www.multunk.hu/wp-content/uploads/2018/07/haga1948_18_2.pdf

 

Csaba Barnabás Horváth: Redefining Pre-Indo_European Language Families of Bronze Age Western Europe: A Study Based on the Synthesis of Scientific Evidence From Archeology, Historical Linguistics and Genetics. European Scientific Journal, September 2019, vol. 15. No. 26. 1-25.

Csaba Barnabás Horváth: Reconsidering the Geographic Origins Based on the Synthesis of Archeological and Linguistic Evidence and the Newest Results in Genetics – a Finno-Scythian Hypothesis. Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies, 2019. vol. 5. Issue 2, 41-70.

 

Europe’s Future in a Global World 

Publication Project, 2020-2025

Éva Bóka: ‘Paths to Continue’ for the Modernization of the International Relations in a Historical Perspective

György Folk: Livability in Europe, Lessons for Advancing Economies in the Future

Csaba Barnabás Horváth: Eurasia as a whole

Rita Pálfiné Sipőcz: Rethinking the EU-model

Balázs Sárvári: Europe’s Geopolitical Challenges (China)

 

Research Papers

 

Anas Audeh: Pitfalls of Development in Colonial Era. Case Study of Palestine and Transjordan Colony (2017)

Edina Kovács: An Essay on the Differences between China and Europe Through European Eyes (2017) 

Utolsó frissítés: 2020.02.13.