Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

DIÁKHITEL TÁJÉKOZTATÓ

Neptunon keresztül történő diákhitel ügyintézési időszak: 2019. augusztus 15. és 2019. szeptember 16. 12:00

Diákhitel szerződéskötés a Neptunon keresztül 

I. Szerződéskötés 

1. Elektronikus aláírással történő szerződéskötés Ügyfélkapus jogosultsággal

Ebben az esetben személyes megjelenés és papír alapú dokumentumok használata nélkül köthető szerződés. Az e-eljárással történő szerződéskötés előfeltétele, hogy az igénylés a Neptun felületen keresztül induljon és az igénylőnek legyen Ügyfélkapus hozzáférése, azonosítója.

a) Adóazonosító ellenőrzése
Első lépésként, mindenképpen fontos ellenőrizni az adóazonosító számának helyességét a Neptunban. Amennyiben hiányzik vagy eltérést lát, mindenképpen jelezze azt a tanulmányi ügyintézőjének, mert a pontos adóazonosító szám szükséges a hitel felvételéhez.

b) Hiteligénylés indítása a NEPTUN-ból
Ügyintézés/Diákhitel Igénylés menüben, a „TE diákhitel igénylés” gombra kell kattintani.

c) Adatok feltöltése
A rendszer a Neptunból betöltött/bevitt adatok alapján ellenőrzi, hogy a hitelre való jogosultság feltételei fennállnak-e. Amennyiben nem, arról a rendszer azonnal tájékoztat. Ha a jogosultság rendben van, továbblépés az "Elektronikus aláírás" gombra kattintva.

d) A hiteligénylési adatlap és a szerződés átnézése elektronikus aláírás előtt
A képernyőn megjelenik a Hitelszerződés és a Hiteligénylési Adatlap aláírás nélküli verziója. Annak átnézését követően, amennyiben annak tartalma helyes, az „Elektronikusan aláírom a hiteligénylést” gombra klikkelve fejezheti be az igénylési folyamatot.

e) Tájékoztatás a hiteligénylési folyamat végigfutásáról, a keletkező dokumentumok elérhetővé tétele
A hiteligénylés kapcsán a Diákhitel Direkten nincs további teendője az igénylőnek. Az igénylési folyamatból még hátra lévő, háttérben zajló lépések (pl. elektronikus aláírás generálódása a hiteligénylő számára, a Diákhitel Központ elektronikus aláírásának előállítása) lefutási ideje néhány másodperctől akár 24 óráig terjedhet a kormányzati informatikai rendszerek leterheltségétől függően. Javasoljuk, amennyiben a hiteligénylési folyamat háttérben futó lépései elhúzódnának, és néhány percen túl is láthatóan dolgozik a rendszer, nyugodtan hagyják el az igénylési felületet, ez esetben sincs további teendő. A Diákhitel Direkt felület elhagyását követően sem vész el semmilyen információ, rögzített adat. Az igénylő a hiteligénylés sikeres megtörténtéről minden esetben tájékoztató üzenetet kap a Diákhitel Direkten és a megadott e-mail címre. A Direkt fiókba érkező üzenetben megtalálhatóak a folyamat eredményeként előállt dokumentumok linkjei.

Az elektronikus aláírás útján létrejött dokumentumok kizárólagosan elektronikus formában készülnek el, hasonló módon tárolja őket a Diákhitel Központ. Ugyanakkor természetesen papír alapon bármikor készíthető (nem hiteles) másolat róluk.

DH2 szerződéskötést követően fontos a Neptunban a DH2 szerződésszámot rögzíteni és tételhez kötni.

 

2. Papír alapú szerződéskötés 

a) Adóazonosító ellenőrzése
Első lépésként, mindenképpen fontos ellenőrizni az adóazonosító számának helyességét a Neptunban. Amennyiben hiányzik vagy eltérést lát, mindenképpen jelezze azt a tanulmányi ügyintézőjének, mert a pontos adóazonosító szám szükséges a hitel felvételéhez.

b) Diákhitel szerződés kötése a NEPTUN-on keresztül
Ügyintézés/Diákhitel Igénylés menüben, a „TE diákhitel igénylés” gombra kattintva, az új felületen ki kell választani mely képzéshez igényel diákhitelt, illetve DH1, DH2 szerződést szeretne kötni.

A következő felületen az üzletszabályzat elfogadása után „Tovább a hiteligényléshez” gomb megnyomásával a diákhitel szerződés hiányzó adatait értelemszerűen ki kell tölteni. A „Befejezés” gombot megnyomva, elmenti a szerződést.

c) Az átvevő helyen ellenőrzik és nyomtatják a szerződést
Az ügyintézőnek személyesen jelezni kell a szerződéskötés kezdeményezésének tényét, melyet az ügyintéző ellenőriz és kinyomtat. Aláírást követően a szerződés egy példánya az Öné.

Ahol a szerződések nyomtathatók/leadhatók:

- Gazdálkodástudományi Kar:
- Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar:
Győry Dorottya / dorottya.gyory@uni-corvinus.hu 
- Közgazdaságtudományi Kar:
Tanulmányi Osztály munkatársainál

d) Adatlap továbbítása a Diákhitel Központ felé.
Adatlapjának egy példányát Intézményünk továbbítja a Diákhitel Központ felé.

Szükséges okmányok:
-Személyi igazolvány
-Lakcím kártya
-Adóigazolvány

DH2 szerződéskötést követően fontos a Neptunban a DH2 szerződésszámot rögzíteni és tételhez kötni.

 

3. Meghatalmazás útján történő szerződéskötés speciális szabályai

a) Meghatalmazott útján történő eljárás esetén, a képviseleti jogot az eredeti példányú közokiratba foglalt meghatalmazással (a továbbiakban: Meghatalmazás) kell igazolni. A Közjegyző által hitelesített Meghatalmazásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a Hitelfelvevő személyes adatait: 
  - a Hitelfelvevő családi és utóneve(i), valamint születési családi és utóneve(i) 
  - a Hitelfelvevő anyja születési családi és utóneve(i) 
  - a Hitelfelvevő születési helye és ideje
 • az adóazonosító jelét, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hitelfelvevő esetében a tartózkodási jogát igazoló okmány (regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, tartózkodási engedély, állandó tartózkodási kártya) számát, érvényességét és a tartózkodás jogcímét,
 • a Hitelfelvevő és a meghatalmazott aláírását,
 • a meghatalmazott nevét, lakóhelyét (ha értesítési címe ettől eltérő, akkor az értesítési címét is), anyja születési nevét, illetve a személyazonosságát igazoló okirat azonosító adatát (száma, betűjele)
 • a Hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a meghatalmazott jogosult a Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében kitölteni, valamint a Hiteligénylési Adatlapot és a Hitelszerződést helyette és nevében aláírni.

b) A Meghatalmazás átvételét megelőzően az egyértelmű azonosítás érdekében az átvett Hiteligénylési Adatlapon szereplő szerződésszámot és az átvétel pontos dátumát rá kell írni a meghatalmazásra.

c) Az Intézmény a kitöltött és a Hitelfelvevő vagy a meghatalmazott által az Intézmény ügyintézője előtt személyesen aláírt Hiteligénylési Adatlapot és Hitelszerződést ellenőrzés céljából átveszi. Az Intézmény ügyintézője az átvett Hiteligénylési Adatlapot és Hitelszerződést a Hitelfelvevő, vagy meghatalmazott jelenlétében alakilag, a személyes adatok és a külön meghatározott adatok tekintetében tartalmilag, valamint az igényelt havi összeg vonatkozásában számszakilag ellenőrizni köteles. 

DH2 szerződéskötést követően fontos a Neptunban a DH2 szerződésszámot rögzíteni és tételhez kötni.

II. Diákhitel2 (DH2) szerződésszám rögzítése és tételhez kötése a Neptunban

Amennyiben önköltségét/idegennyelvi hozzájárulását DH2 segítségével kívánja kiegyenlíteni, az igényelt összeg utalási teljesítéséhez a hitel szerződésszámának Neptunon keresztül való rögzítésére és tételhez kötésére van szükség. Ezt javasolt a beiratkozási időszak előtt megtenni. A rögzítést és tételhez kötést egy egyeztetés követ, mely után kerül a befizetési határidő módosításra.
Módosított befizetési határidő: 2019. október 29.

Lejárt határidejű kötelezettséggel a félévre való beiratkozás nem lehetséges.    

 

 1. DH2 szerződészám rögzítése
  A „Pénzügyek/Beállítások” menü alatt, a Diákhitel2 felületen tudja rögzíteni a DH2 szerződésszámát, melyet tanulmányai során egyszer kell megtenni.

  Mielőtt véglegesíti a bevitt szerződésszámot, kérjük, fokozottan ellenőrizze azt, mivel a rendszer ez alapján azonosítja az utalt összegeket!

 2. DH2 szerződésszám tételhez kötése
  A „Pénzügyek/Befizetések” menü alatt, az adott kiírt költségtérítés sorában a (+) „Lehetőségek” gombra kattintva, ott a legördülő menüben a „Diákhitel2”-t kiválasztva tudja a szerződésszámot hozzá kötni a DH2-ből kiegyenlítendő tételhez. Ezt minden olyan félév elején meg kell tenni, melyekben az önköltségi díjat DH2-ből kívánja teljesíteni.

  Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a hitel szerződésszámának törlésére és módosításra Önnek nincs lehetősége, ezt tanulmányi ügyintézőjének kell jeleznie!

 

Fontos megjegyezni, hogy a Diákhitel Központ Diákhitel Direkt felületén beállított összeg, meg kell, hogy egyezzen a Neptunban a Diákhitel 2-es befizetendő pénzügyi kötelezettség összegével! Kérjük, minden félév elején ellenőrizze a Diákhitel Direkt felületen a beállított összeget.

Egyéb tudnivalók:

- Minisztériumi döntés alapján, a Diákhitel2 kizárólag a szűken vett tandíj típusú tételek kiegyenlítésére szolgál.(BCE-n: önköltség, idegen nyelvi hozzájárulás önköltséges pénzügyi státuszú hallgatók részére)

- A jogszabály értelmében, csak önköltséges és állami részösztöndíjas pénzügyi státuszú hallgatók igényelhetik, vagyis költségtérítéses pénzügyi státuszú hallgatók nem.

- Az igényelt összeg maximálisan, az Intézmény által előírt önköltség/idegennyelvi hozzájárulás összege lehet. 

- Az igényelt összeg az Intézmény kincstári számlájára kerül átutalásra.

 

Diákhitel 1 engedményezés menete

Diákhitel 1-et (DH1) költségtérítéses és állami támogatásban részesülő hallgatók egyaránt igényelhetik, továbbá nem csak költségtérítésre, hanem tetszőlegesen bármely, a tanulmányi rendszerben teljesítendő kötelezettségére is fordítható, mely lehet akár több nem költségtérítés típusú befizetendő költség is. szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók is igényelhetik ezt a fajta diákhitel konstrukciót.

Hogy kiírt költségei határidőre teljesítésre kerüljenek, annak befizetési határidejének módosítására van szükség. Ehhez mindenképpen engedményeztetni kell a Neptunon keresztül az alábbiak szerint, melyet 2019. augusztus 15. és 2019. szeptember 16. 12:00 között tud megtenni. A leadási határidő 2019. szeptember 16. 12:00, de javasolt az engedményezést a beiratkozási időszak előtt a TO-n véglegesíteni (leadni), mert csak azt követően kerül módosításra egy későbbi időpontra a befizetési határidő. Lejárt határidejű kötelezettséggel a félévre való beiratkozás nem lehetséges.

 

 1. Az engedményeztetni kívánt tétel(ek) kiválasztása
  A „- Pénzügyek, - Befizetés” menü alatt, találja a befizetendő kiírt tétele(i)t, mely(ek)re DH1-et szeretne igényelni. A kiírt tétele(i)t a jelölő négyzetre kattintva azt kijelölve, majd a tételek alatt található „Diákhitel1” gombot megnyomva jelzi a szándékát. Ekkor a Neptun generál az engedményezéshez egy tételazonosító kódot, melynek következtében a DH1 engedményezés „Leadva” státuszba kerül.
 2. Engedményezési adatlap nyomtatása
  Az adataival automatikusan kitöltött engedményezési adatlapot a rendszer automatikusan felkínálja nyomtatásra vagy mentésre. Az adatlapot három példányban kell kinyomtatni. 
  Az engedményezési adatlapot, egy későbbi időpontban is ki tudja nyomtatni a Neptunban az – „Információ”, „Dokumentumok” felületen.
 3. Az adatlapon nyomtatás után fel kell tüntetni a diákhitel szerződésének számát
  Fontos megjegyezni, hogy a Tanulmányi Osztályon kizárólag a Neptunból nyomtatott engedményezési adatlapot fogadják el!
 4. Az adatlapokat be kell vinni a Tanulmányi Osztályra
  A Tanulmányi Osztályon vagy az arra kijelölt helyen az engedményezést a Neptunban elfogadják, melyből egy aláírt példányt visszakap.
 5. Befizetési határidő módosul 
  A Tanulmányi Osztályon az engedményeztetett tétele(i)-nek befizetési határidejét, 2019. október 29-re módosítják, az engedményezés státusza ”TO elfogadta” státuszra változik.
 6. Adatlap továbbítása a Diákhitel Központ felé
  Adatlapjának egy példányát a Tanulmányi Osztályról továbbítják a Diákhitel Központ felé.
 7. A Diákhitel Központ visszaigazolása
  Az ellenőrzés során az engedményezés „Elfogadva” vagy „Elutasítva” státuszt kap. 
 8. Tételek teljesítésre kerülnek
  Az elfogadott engedményezésekre az átutalásokat 2019. október 15-én indítja el a Diákhitel Központ, melyet követően a tételek a tételazonosító kód alapján, a Pénzügyi Iroda által teljesítésre kerülnek.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az engedményezés törlésére Önnek nincs lehetősége, ezt a tanulmányi ügyintézőjének kell jelezni.

A pénzügyi kötelezettség teljesítése részben diákhitelből

Tanulmányi Osztályon/Hivatalban kérni kell a tétel két részben történő kiírását. 

 

 • Az egyik kiírt tétel összegének egyeznie kell az igényelt hitel összegével, melynek határideje egy későbbi időpontra módosításra kerül. A továbbiakban a fent leírtak szerint kell eljárni.
 • A másik tétel a költségtérítés/önköltség fennmaradó összegét teszi ki, melyet önerőből kell teljesíteni a megadott határidőre. 

 

 

Diákhitellel kapcsolatosan az osztondij(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen tud érdeklődni.

 

Utolsó frissítés: 2019.07.19.