Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Vezetéstudomány 26. k. 2006. június


BOKOR Attila – RADÁCSI László
Fiatal vezetők életstratégiái – Vezetővé válni, vezetőnek lenni
2. – 15. oldal

A szerzők 2001-ben indították el azt a kutatást, amelyben az 1966 és 1972 között született, mára sikeres vállalati felső vezetőként dolgozó emberekkel készítettek életút-interjúkat. Azt vizsgálták, miként látják az életútjukat, mit jelent nekik a siker (azért mit kellett feláldozniuk), és miként vélekednek a jövőjükről.

FILEP Judit – SZIRMAI Péter
A generációváltás kihívása a magyar KKV szektorban
16. – 25. oldal

Az EU alapító országaiban vállalkozói dinasztiák léteznek, illetve a kis családi vállalkozások nagy hányada is már több generációt túlélt, bőven rendelkeznek tapasztalatokkal a generációváltásban. A magyarországi vállalkozások csak most szembesülnek először ezzel a kihívással. A szerzők ezért fontosnak tartják a téma kutatását, melynek eredményei segítséget jelenthetnek a magyar vállalkozásoknak abban, hogy az első generációváltást túlélhessék, és az átadás ne váljon a vállalkozás hanyatlásának előjátékává.

BARAKONYI Károly
A vezetői döntéshozatal etikai konfliktusai – 2. rész
25. – 31. oldal

 „Az üzlethez a kulcsszó a becsületesség.
Ha képesek vagyunk erről megfeledkezni,
minden könnyebben megy”
(Groucho Marx)

A stratégiai döntéshozó számára hasznos lehet, ha tisztában van az etikai konfliktusok természetével, veszélyességével, ha felkészül azok kezelésére és feloldására. A cikk az etika, ideológia, erkölcs fogalmainak áttekintése után az etikai konfliktusokkal, azok osztályozásával, majd a megoldás folyamataival foglalkozik.

GRITSCH Mátyás
A logisztikai stratégia elmélete és legfontosobb kérdései
32. – 41. oldal

A cikkben a szerző áttekinti a logisztikai stratégia alapvető feladatait, a vállalati logisztikai gondolkodást és a stratégiaalkotást támogató legfontosabb modelleket, az irodalomban található logisztikai stratégiai típusokat és a logisztikai képességeket. Megállapítja, hogy a logisztikai képességek kulcsszerepet tölthetnek be a logisztikai és vállalati versenyképességben egyaránt. Ennek ellenére – néhány vállalati eset kivételével – nincs olyan vizsgálat, ami egyértelmű kapcsolatot tudna bemutatni a logisztikai képességek és logisztikai sikeresség, valamint a vállalati versenyképesség között.

DÉNES Tamásné
Interim controllerek már Magyarországon is
42. – 45. oldal
 
Néhány évvel az interim managerek után megkezdték működésüket az interim controllerek is. A Hungarian Interim Management - stratégiai szövetségben az IFUA Horváth & Partners céggel - hiánypótló szolgáltatással áll a versenyszférában működő vállalatok rendelkezésére azzal, hogy létrehozta az Interim Controlling üzletágat.

Műhely

LAKI Gábor
A fenntartható (és multifunkcionális) mezőgazdaság hatékonyságmérési problémái
46. – 54. oldal

A szerző dolgozatában a fenntartható mezőgazdaság hatékonyságmérési kérdéseivel foglalkozik. Ebben a témában egy rendkívül szerteágazó, túlburjánzó szakirodalmi háttér áll a kutatók rendelkezésére, ugyanakkor a legtöbb szerző írásában csak általánosságokat, jövőbeni elképzeléseket, illetve gyakran egymásnak ellentmondó elveket ismételget, amelyek konkrét megvalósítására csupán kevés esély látszik. E kérdés problémáinak feloldására olyan integrált mutatószám bevezetése lenne célszerű, amely egyfelől egyszerű, így könnyen kezelhető, másfelől „integráltságából” eredően, változása az egész gazdaság a fenntarthatóság irányába történő egyidejű elmozdulását eredményezi.

Konferenciabeszámoló

PERÉNYI Áron
A korrupció és korlátozásának lehetőségei
Az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottságának konferenciája – 2006. március 22.
55. – 57. oldal

Utolsó frissítés: 2019.03.11.