November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 35. k. 2004. szeptember

Wimmer Ágnes
Üzleti teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában
2. – 11. oldal

Az üzleti teljesítménymérés az értékteremtés, a vállalati teljesítmény fejlesztésének fontos támogatója lehet. A teljesítménymérés alapfogalmainak, fő fejlődési irányainak rövid áttekintését követően a cikk egy elemzési keretet mutat be, mely a vállalatok teljesítménymérési gyakorlatát abból a szempontból értékeli, hogy az mennyire támogatja az értékteremtés folyamatát. Végül a hazai vállalati gyakorlat jellemzése következik a modell alapján.

Nyikos László
Igazgatáselmélet és ellenőrzés - Formális és informális viszonyok a gazdasági rendszerekben és a gazdasági szervezetekben
12. – 25. oldal

A szerző áttekinti az igazgatáselmélet (vezetés- és szervezéstudomány) eredetét, irányzatait, és utal a diszciplína ellenőrzési vonatkozására. Vizsgálatai eredményeképpen az ellenőrzés elméleti és gyakorlati vonatkozásában levon néhány következtetést, és javaslatot tesz a hazai ellenőrzési rendszer korszerűsítésére. 

Jenei György
A magánvállalkozások teljesítményösztönzési rendszerének történeti fejlődése és hatása a közintézményi rendszerekre
26. – 33. oldal

A szerző tanulmányában sorra veszi a teljesítményösztönzési rendszerek történeti fejlődését, elemzi azok sajátosságait. A három fejlődési szakasz bemutatása után levonja a következtetést: Közép- és Kelet-Európa átalakulásban lévő országainak maguknak kell kialakítaniuk saját közigazgatási rendszerükben bevezethető ösztönzési rendszereiket. 

Véry Zoltán
Tudáscontrolling a technológiatranszfer során
34. – 45. oldal

Az információalapú versenyben a vállalati személyes, illetve a szervezeti tudás módszeres és tudatos alkalmazása az üzleti verseny kulcstényezője. Egyre több szellemi dolgozó kerül a vállalatokba, akiknek a munkaköre speciális problémához, feladatkörhöz kapcsolódik. Az információtechnológia fejlődésének egyik hatásaként a szellemi dolgozók egyre hangsúlyosabb szerepkörbe kerülnek a vállalatnál. Ők, akik elsősorban adatokkal illetve az információkkal dolgoznak és teremtenek, illetve osztanak meg új ismereteket (tudást) a cégük számára. A tanulmány a vállalati tudásteremtő, tudásgondozó, tudásmegosztó folyamat irányítását mutatja be a gyógyszerfejlesztési szakterületről. Használható mintát nyújt a vállalati tudásmenedzsment szereplőinek, vezetőknek és szellemi dolgozóknak egyaránt. 

Műhely
Pelczné Gáll Ildikó - Szadai Ágnes
A kultúra hatása a tanácsadásra Svájc és Magyarország példáján keresztül
46. – 53. oldal

Svájc és Magyarország példáján keresztül a szerzők bemutatják, hogy az országok eltérő történelmi fejlődése, kulturális adottságai milyen hatást gyakorol a tanácsadás gyakorlatára. Céljuk annak vizsgálata, hogy svájci és magyar tanácsadók és a tanácsot igénybevevők közti kapcsolat, a tanácsadói ellátottság, az igénybevett tanácsadási területek között vannak-e eltérések, ezek a különbözőségek mennyiben magyarázhatók kulturális, történelmi okokkal?

Utolsó frissítés: 2019.03.11.