Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

4. szám (2015 December)

Adorján Richárd költségvetésért felelős helyettes államtitkár,
Nemzetgazdasági Minisztérium


Asztalos Viktor munkatárs, Nemzetgazdasági Minisztérium


Bajusz Anna PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem,
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris
Doktori Iskola


Bod Péter Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus
Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék


Buzás-Németh Anita PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem,
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris
Doktori Iskola


Dankó Stefánia pénzpiaci elemző, Nemzetgazdasági Minisztérium,
Pénzügypolitikai és Elemző Osztály


Győriné Szabó Gabriella PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem,
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris
Doktori Iskola


Hollósy Bálint egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Hunyaddobrai András egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Kovács Olivér tudományos munkatárs, ICEG EC


Molnár István főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium,
Makrogazdasági Főosztály


Németh András Olivér egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem,
Gazdaságpolitika Tanszék


Palánkai Tibor akadémikus, professor emeritus, Budapesti
Corvinus Egyetem, Világgazdasági Intézet


Ritter Tibor közgazdász


Szatmári László főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium,
Jövedelemadók és Járulékok Főosztály


Szeidovitz Anna egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Tóth Szabolcs PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem,
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola


Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti
Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék


Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

HOMLOKTÉRBEN

Globális trendek és hazai kilátások. Interjú Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszterrel (Ritter Tibor–Trautmann László

TANULMÁNYOK

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Adorján Richárd: Górcső alatt a költségvetési hiány

Asztalos Viktor: A globális válság hatása a közép-kelet-európai országokban

Dankó Stefánia–Molnár István: Az államadósság szerkezetének alakulása

Szatmári László: Reform a személyijövedelemadó-bevallás rendszerében

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Palánkai Tibor: Grexit

Bod Péter Ákos: Az állami szerepvállalás új trendjei a pénzügyi válság
következményeként

Bajusz Anna: Az uniós források jelentősége a visegrádi tagállamokban

Buzás-Németh Anita–Tóth Szabolcs: A visegrádi országok gazdasági integrációja a válság óta

Győriné Szabó Gabriella: A 2014–2020-as kohéziós források felhasználásának
hazai vállalásai az uniós kötelezettségek szorításában

Kovács Olivér: A magyar différance

Németh András Olivér: Politikai költségvetési ciklusok Kelet-Közép-Európában –
elmélet és empíria

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

Adósságátstrukturálás az eurózónában. Pierre Pâris, Charles Wyplosz: The PADRE
plan: Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone. VOXEU,
2014. január 14. (Hollósy Bálint)

Miért más Görögország? Daniel Gros: Why Greece is Different? Project Syndicate,
2015. május 15. (Hunyaddobrai András)

Euróövezeti kormányzás. André Sapir, Guntram B. Wolff: Euro-Area governance:
what to reform and how to do it? Bruegel Policy Brief, 2015. 02. 27. (Szeidovitz Anna)

ENGLISH ABSTRACTS

3. szám (2015 Október)

Berend T. Iván professor emeritus, University of California Los Angeles,
Department of History

Csaba László akadémikus, egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem és
Budapesti Corvinus Egyetem

Cserháti Ilona egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika
Tanszék

Farkas Beáta egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pénzügyek és
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Forgács Imre az állam- és jogtudományok habilitált doktora, az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának oktatója

Golovics József PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító
Gazdaságtan Tanszék

Hámori Balázs tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem,
Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

Horváth László egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági
Elméletek Története Tanszék

John Locke (1632–1704) az angol felvilágosodás kiemelkedő gondolkodója, a
klasszikus liberalizmus atyja

Kornai János professor emeritus, Harvard University és Budapesti Corvinus
Egyetem, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

Kováts Gergely egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem,
Vezetéstudományi IntézetKutasi Gábor egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Merényi Miklós egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Meyer Dietmar egyetemi tanár, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi
Egyetem, Közgazdaságtan Tanszék

Mihályi Péter egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Pénzügytani Intézeti Tanszék
Molnár Gábor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Németh Bálint PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Matematika Tanszék
Pálvölgyi Zsigmond egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Papanek Gábor professor emeritus, Eszterházy Károly Főiskola,
Gazdaságtudományi Intézet

Ritter Tibor közgazdász, a szerkesztőbizottság titkára

Rosta Miklós egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító
Gazdaságtan Tanszék

Schlett Bálint Gergő egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Sugár András egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika
Tanszék

Szalavetz Andrea tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont,
Világgazdasági Intézet

Tóth Miklós Bálint egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem,
Mikroökonómia Tanszék

Veres Pál nyugalmazott egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Veress Gábor nyugalmazott egyetemi tanár, Pannon Egyetem

HOMLOKTÉRBEN

Globalizáció és közgazdaság-tudomány. Interjú Berend T. Ivánnal (Ritter
Tibor–Trautmann László)

A KSH hozzájárul a tényekre alapozott döntéshozatalhoz. Interjú Vukovich
Gabriellával, a KSH elnökével (Cserháti Ilona–Sugár András)

A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködése Az OECD országjelentése Magyarországról (részlet)

TANULMÁNYOK

Forgács Imre: A görög válság néhány riasztó tanulsága

Kutasi Gábor: A Transzatlanti kereskedelmi és beruházási társulás és a növekedés.
Gyakorlati és módszertani kérdések

Papanek Gábor–Veress Gábor: A gazdasági tanulmányok, szakcikkek
színvonalának megítélése

SZABÓ KATALIN 70 ÉVES - TANULMÁNYOK SZABÓ KATALIN TISZTELETÉRE 

Köszöntés (Rosta Miklós) „

Csaba László: Áttörés a világ közgazdaságtanában – vagy mégsem?

Farkas Beáta: A kapitalizmus változatai Közép- és Kelet-Európában

Golovics József: Szükség van-e államra az árvízvédelemben? Egy jóléti
gazdaságtani megközelítés

Hámori Balázs: A Barnaby Rich-szindróma a XXI. században. A figyelem, mint
szűkös jószág

Kornai János: Az összehasonlító gazdaságtan és a „tranzitológia” jövője

Kováts Gergely: Innovációk a felsőoktatási rangsorokban. Az U21 Nemzeti felső-oktatási rendszerek rangsor és az U-Multirank rangsor elemzése

Meyer Dietmar: Közgazdászok irodalma – irodalmárok közgazdaságtana

Mihályi Péter: Érdemes volt-e marxizmust tanítani és tanulni a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetemen?

Rosta Miklós: Kakofónia a közmenedzsmentben. A New Public Management és a
Post-New Public Management kapcsolata

Veres Pál: Három fejezet a hazai felsőoktatás 25 éves történetéből

„KLASSZIKUS POLITIKAI GAZDASÁGTAN

John Locke: További megfontolások a pénz értékének emelésével kapcsolatban
(fordította Merényi Miklós és Molnár Gábor; a fordítást ellenőrizte Horváth
László)

AUDITÓRIUM 

BE-IO 2014. Workshop a piacszerkezetek és a viselkedési közgazdaságtan
kérdéseiről (Németh Bálint)

„KÖNYVEKRŐL

A potenciális növekedés. Halmai Péter: Krízis és növekedés az Európai Unióban.
Európai modell c. könyvéről (Szalavetz Andrea) „
Új közgazdasági paradigmát sürget a pápa. Ferenc pápa: Laudatio Si (On care for
our common home) kezdetű enciklikájáról (Pálvölgyi Zsigmond) „

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

Politikai rendszer és gazdasági teljesítmény Siddharth Chadra & Nita Rudra:
Reassessing the Links between Regime Type and Economic Performance:
Why Some Authoritarian Regimes Show Stable Growth and Others Do Not.
British Journal of Political Science, 2015, 45(2), 253–285. (Schlett Bálint
Gergő)„ 

Online közösségi média és politikai tudatosság autoriter rendszerekben. Ora
John Reuter & David Szakonyi: Online Social Media and Political
Awareness in Authoritarian Regimes. British Journal of Political Science,
2015, 45(1), 29–51. (Schlett Bálint Gergő)„ 

Európai identitás Dél-Európában. Aleksandra Sojka-Rafael Vázquez: Identidad
europea en el sur de Europa: un análisis comparado de las percepciones
de las élites y opinión pública en Espan~a y Portugal. Revista Espan~ola de
Ciencia Política 2014, 15(3): 89–114 (Tóth Miklós Bálint)

A politikai korrupció és a bürokrácia mozgástere. Matt W. Loftis: Deliberate
Indiscretion? How Political Corruption Encourages Discretionary Policy
Making. Comparative Political Studies, 2015, 48(6), 728–758. (Schlett
Bálint Gergő) „ 

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Illyés Gyula: Puszták népe (részlet)

ENGLISH ABSTRACTS 

2. szám (2015 Június)

Bajusz Anna PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Balaton Boglárka egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Bánfi Tamás egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Berács József egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet

Berde Éva egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Bihari Péter egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék, tudományos főmunkatárs, Budapesti Gazdasági Főiskola

Cocchioni Bálint egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Derényi András tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Dezséri Kálmán tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

Felméry Zoltán PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Doktori Iskola

Hegedűs Anita PhD-hallgató, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola

Juhász Bence egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kalmár Andrea egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kerekes Éva Erika egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kováts Gergely egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetés és Szervezés Tanszék

Lovas Anita egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Mile Boglárka Rita egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Németh Petra egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Makroökonómia Tanszék

Pataki Márton egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Pálvölgyi Zsigmond egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Perédi Szilárd János egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Pesuth Tamás doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Polyák Eszter egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Polónyi István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

Simai Mihály akadémikus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék, a Magyar ENSZ Társaság elnöke

Sztanó Gábor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Temesi József professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Varga Tamás Bendegúz egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Zolcsák Dóra PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

HOMLOKTÉRBEN

Simai Mihály: Az ENSZ hetven éve és a jövő

Bihari Péter–Sztanó Gábor: Sikertörténet vagy sok hűhó semmiért?
(Az előretekintő iránymutatás eredményessége az Egyesült Államokban)

 

FELSŐOKTATÁS

Berács József–Derényi András–Kováts Gergely–Polónyi István–Temesi József: Magyar Felsőoktatás 2014 (második rész)

Hegedűs Anita–Polónyi István: Az egyetemvezetés hazai útvesztői

 

TANULMÁNYOK

Lovas Anita–Mile Boglárka Rita: Az állami beavatkozás hatása a kockázati tőkebefektetésekre kettős erkölcsi kockázat mellett

Dezséri Kálmán: Gondolatok a nyelv gazdaságtanáról

(Aktuális európai vonatkozások és az információs technológia forradalmának várható hatásai)

Berde Éva–Németh Petra: A termékenységi arányszám kiszámításának különböző módszerei

 

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Bajusz Anna: Tagállami nettó pozíciók az EU költségvetésével szemben

Felméry Zoltán: Egy posztszocialista kvázijóléti állam adórendszerének sajátosságai, a koraszülöttség hatása az adóterhelésre

Zolcsák Dóra: A demokrácia és a gazdasági fejlődés kapcsolatának vizsgálata Mancur Olson gondolatai nyomán

 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI PÁLYAMUNKÁK

Kerekes Éva Erika–Perédi Szilárd János: Gazdagok és segélyek
(Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési segélyeinek kereskedelemteremtő hatása)

 

KLASSZIKUSOK

Heller Farkas, a proletár, a Corvin-koszorús akadémikus professzor és a közgazdaság-tudományok kandidátusa fokozatra alkalmatlan kutató (Bánfi Tamás)

 

AZ ÚJ JEGYBANKI FILOZÓFIA – VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKSAJTÓBÓL

A jegybankok változó szerepe.Charles Goodhart: The changing role of central banks. BIS Working Papers 326, 2010(Cocchioni Bálint–PesuthTamás)

A jegybanki politika mögötti filozófia felülvizsgálata.
Masaaki Shirakawa: Revisiting the philosophy behind central bank policy
.

www.bis.org/review/r100427b.pdf, 2010 (Pesuth Tamás–Varga Tamás Bendegúz)

A központi bankok (átalakuló) szerepe a pénzügyi stabilitás megteremtésében.

Peter Praet: The (changing) role of central banks in financial stabilitypolicies.

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp111110.en.html, 2011 (Juhász Bence–Pesuth Tamás)

 

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

A kísérletezve tanuló kínai gazdaság.Andrew Sheng–Xiao Geng: China's Trial-and-Error Economy. Project-Syndicate, 2015. március 20. (PolyákEszter–Pálvölgyi Zsigmond)

Az egyhajtóműves világgazdaság.Nouriel Roubini: The Single-Engine Global Economy. Project Syndicate, 2014. október 31.(Balaton Boglárka)

Az ateizmus megállíthatatlan térnyerése Latin-Amerikában.Victor Herrero: Atheism’s Unstoppable Growth in Latin America. America Economia, 2015. február 10. (Pataki Márton)

Miért van szükség az adózás globalizálására?Wolfgang Schäuble: Why Taxation Must Go Global. Project Syndicate 2014. október 30.(KalmárAndrea)

 

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Örkény István: Sokszor a legbonyolultabb dolgokban is jól megértjük egymást, de előfordul, hogy egészen egyszerű kérdésekben nem(egypercesnovella)

 

ENGLISH ABSTRACTS

1. szám (2015 Április)

 

Andor György tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Benczes István egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék; vendégoktató, Indiana Egyetem, Bloomington

Berács József egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék

Berlinger Edina tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Bernek Ágnes főiskolai tanár, Zsigmond Király Főiskola

Derényi András tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Farkas Péter tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet

Galbács Péter főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Főiskola, Közgazdasági Intézet

Gayer Mihály egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Gruber Szilvia Dóra egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Honváriné Kalmár Viktória egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika Tanszék

Kolosi Tamás elnök, TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.

Kornai János professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

Kováts Gergely egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet, Vezetés és Szervezés Tanszék

Mandel Miklós professzor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Meggyes Balázs munkatárs, GE Infrastructure Hungary Holding Kft.

Mikesy Álmos főmunkatárs, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Papp Gergely egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Polónyi István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Tardos Károly újságíró

Temesi József professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Tóth István György vezérigazgató, TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.

Tózsa István tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia

Tanszék Váradi Kata egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Wieszt Attila egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Z. Karvalics László egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 

 

Tízéves a Köz-Gazdaság (Trautmann László)

 

HOMLOKTÉRBEN

A történelem kereke gyorsabban forgott, mint ahogy az én tollam haladt – interjú Kornai Jánossal (Tardos Károly)

Mandel Miklós: Macskaköves úton: a magyarországi rendszerváltás – a rendszerváltás kronológiája

Kolosi Tamás–Tóth István György: Előszó a Társadalmi Riport 2014-es kötetéhez

 

TANULMÁNYOK

Bernek Ágnes: A kelet-közép-európai régió a XXI. századi geopolitika nagy sakktábláján

Meggyes Balázs–Váradi Kata: A likviditás és a volatilitás napon belüli kapcsolata

Mikesy Álmos: A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nyitottsága a külső tőkebevonás iránt

Tózsa István: A földrajz helye a közgazdászok világában

Wieszt Attila: A család hatása az egyén értékkészletére – családterápiás alapú kutatás családi vállalkozásokban

Z. Karvalics László: Adalékok a tudásipar finomszerkezetéhez – a konferenciatudástranszfer tipológiai vizsgálata

 

FELSŐOKTATÁS

Andor György: Kreditalapú finanszírozás – a teljesítmény támogatása

Berács József–Derényi András–Kováts Gergely–Polónyi István–Temesi József: Magyar felsőoktatás 2014 – stratégiai helyzetértékelés (első rész)

 

IN MEMORIAM

Drecin József emlékére (Mandel Miklós)

Guszti - Tisztelgés Augusztinovics Mária emléke előtt (Berlinger Edina)

Emlékezés Mundruczó Györgyre (Honváriné Kalmár Viktória)

 

KÖNYVEKRŐL

A gazdaságfilozófia útjai. Mäki Uskali (szerk.): Philosophy of Economics című könyvéről (Galbács Péter)

Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást. Csaba László: Európai közgazdaságtan című könyvéről(Benczes István)

A kapitalizmus mai mozgástörvényei. Artner Annamária: Tőke, munka és válság a globalizáció korában című könyvéről(Farkas Péter)

 

FOLYÓIRATSZEMLE

Európa hitelességi problémája. Jean Pisani-Ferry: Solving Europe’s Credibility Problem. Project Syndicate, 2014. szeptember 30. (Gayer Mihály)

Az Obama-doktrína és a súlypontáthelyezés Ázsiába. Ralph A. Coss: The Obama Doctrine and the Pivot to Asia. Pacnet Newsletter, 2014. VI. 04. (Gruber Szilvia Dóra)

Strukturális reform és országkockázat. Christopher Findlay, Silvia Sorescu, Camilo Umana Dajud: Structural Reform Lowers Country Risk. voxeu 2014. augusztus 29. (Papp Gergely)

 

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Szakonyi Károly: Vendég a palotában (részletek)

ENGLISH ABSTRACTS

Utolsó frissítés: 2018.11.30.