Május - 2017
H K S C P S V
02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

2. szám (2017. Április)

Andor László, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Bélyácz Iván, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója, Magyar

Tudományos Akadémia tagja, 2011-2017 között az MTA Gazdaság – és Jogtudományok osztályának elnöke

Bíró Marcell, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Boros Eszter, PhD hallgató, Pénzügy Tanszék

Czeglédi Pál egyetemi docens, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Durucskó Luca, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Farkas Péter, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa

Felméry Zoltán: PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Nemzetközi Intézet, Stratégiai Védelmi Kutatóközpont: tudományos segédmunkatárs

Dr. habil. Forgács Imre, ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Gervai Pál, közgazdász

Iváncsics Gergely, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Király Júlia címzetes egyetemi tanár, IBS Budapest

Dr. Kovács Erzsébet tanszékvezető, egyetemi tanár, dékán, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék, Közgazdaságtudományi Kar

Kő Andrea, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatika Doktori Iskolájának programigazgatója

Kürthy Gábor, egyetemi docens, Pénzügy Tanszék

László Csaba, címzetes egyetemi tanár, Pénzügy Tanszék

Ligeti Sándor, egyetemi tanár, Pénzügy Tanszék

Magas István, egyetemi tanár, Világgazdaság Tanszék

Mikolasek András, egyetemi docens, Pénzügy Tanszék

Nagy Márton, alelnök, Magyar Nemzeti Bank

Németh András Olivér, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Polgár Éva Katalin, vezető elemző, Európai Központi Bank

Ricz Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos munkatársa és a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézetének adjunktusa

Risai Mercédesz Kitti, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Ritter Tibor, közgazdász

Seres Artúr, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Simonyi András, a Budapesti Corvinus Egyetem volt hallgatója, korábbi washingtoni magyar nagykövettel, jelenleg a Johns Hopkins Egyetem tanára

Szakolczai György, egyetemi tanár, professor emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem, Általános Vállalkozási Főiskola, a University of Texas at Austin volt vendégprofesszora, a Princeton University volt vendégkutatója

Száz János, egyetemi tanár, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Szepesi Nóra Judit, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Tajti Alexandra, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Török Gergely Bálint, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Trautmann László, egyetemi docens, Mikroökonómia Tanszék

Varga Erzsébet, tanársegéd, Pénzügy Tanszék

dr. habil Varga József, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetemi docens,tudományos dékánhelyettes. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Kar, egyetemidocens

Virág Barnabás, felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

   HOMLOKTÉRBEN

Andor László: Rómától Rómáig. Milyen Unió kell nekünk?

Egy nem várt korszak elején. Trump-korszak: New Deal II. Interjú Simonyi Andrással

Forgács Imre: Egyesült Államok az európai gazdaságban? (Az EU föderális intézményeinek erősítése szabályozási eszközökkel)

Farkas Péter: Az állam szerepével kapcsolatos gazdaságelméletek módosulása a világgazdasági válságok nyomán 1. rész

Ricz Judit: A klasszikus fejlesztő állam megközelítés: egy letűnt világ nyomában

BÁNFI TAMÁS 70 ÉVES - TANULMÁNYOK BÁNFI TAMÁS TISZTELETÉRE

Kürthy Gábor: Előszó

Pénzügypolitika 

Magas István: A pénzügyi közvetítés néhány krónikus problémája az európai unióban. Adalékok a nemzetközi értéktermelési és teherelosztási problémák természetéhez

Király Júlia: A jegybankmérleg mint a monetáris politika tükre

László Csaba: Az adópolitika alapkérdéseinek megjelenése az adótörténetben

Virág Barnabás: Változó idők – a reálgazdasági szempontok korunk monetáris politikájá- ban

Gervai Pál – Trautmann László: Értékrend – állam – pénz

Nagy Márton: Egy nagy lépés: a lakossági devizahitelek kivezetése

Varga Erzsébet: Az egyenlő áldozati elvek és a progresszív adóztatás az igazságosság jegyében 

Nemzetközi pénzügyek

Száz János: A dollár árfolyama egykor és ma. A megélt árfolyamok többféle tükörben

Polgár Éva Katalin: Orosz gazdasági növekedés az olajár alakulása és a gazdasági szankciók fényében

Boros Eszter: A megtakarítás változó mintái Kínában

Banki kérdések 

Kürthy Gábor: Adalék a pénz-pénzhelyettesítő vitához

Ligeti Sándor: A makroprudenciális politika egyes kérdései 

Kovács Erzsébet: A diákhitel kockázata 

Mikolasek András: A pénzintézetekben használt, hitelkockázati modellek alkalmazásának néhány problémája

Varga József: Az infláció definíciójáról és közvetlen újraelosztási hatásairól

HOMLOKTÉRBEN A DOKTORI ISKOLÁK

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola helyzetéről  

TANULMÁNYOK

Bélyácz Iván: Túlélő kiúttalanságok a vállalatirányításban. (Kritikus értekezés a vállalatkormányzás gyengeségeiről)

Németh András Olivér: A növekedéselmélet fejlődéstörténete I. – a kezdetektől a Solow-modellig

Szakolczai György: A Nemzetközi Valutaalap: Bretton Woods, Savannah és Keynes és White tragikus halála II. 

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Felméry Zoltán: Lehetőséget teremt az állam társadalmi szerepvállalásának mérésére egy mutatószám? A „belbiztonságra fordított GDP arányos államháztartási kiadások” mutatószám kritikai elemzése

KÖNYVEKRŐL

Czeglédi Pál: A közgazdaságtan mint felfedező folyamat

Bíró Marcell – Tajti Alexandra: Könyvismertető: Condoleezza Rice: Washingtoni emlékeim. A Bush-adminisztráció belső kritikája egy újabb republikánus kormányzat hajnalán

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE 

Az iszlám radikalizmus racionális oldala. Quintan Wiktorowicz, Karl Kartenhalter: The Rationality of Radical Islam Political Science Quarterly, Volume 121, No. 2, (Summer 2006). p. 295-319. (Török Gergely Bálint)

A hit árnyalatai: afroamerikaiak, latinok és fehérek politikai attitűdjének vallási alapjai. Brian D. McKenzie, Stella M. Rouse: Shades of Faith: Religious Foundations of Political Attitudes among African Americans,Latinos and Whites American Journal of Political Science, January 2013, Volume 57, Number 1: 218-235 (Risai Mercédesz Kitti)

Mi számít jobban az iszlamista (eredetű) pártok választási sikerében – a vallás vagy a teljesítmény? A török eset. Elisabeth Gidengil & Ekrem Karakoç: Which matters more in the electoral success of Islamist (successor) parties – religion or performance? The Turkish case Party Politics 2016, 22(3): 325-338 (Seres Artúr)

Az ukrán nemzeti identitás változásának vizsgálata a Majdan téri tüntetések és az orosz-ukrán konfliktus tükrében. Volodymyr Kulyk: National Identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the War Europe-Asia Studies 2016, 68 (4): 588-608) (Szepesi Nóra Judit)

Valóban meggyengítik a gazdasági szankciók a célgazdaságokat? Geiguen Shin, Seung-Whan Choi, Shali Luo: Do economic sanctions impair target economies? International Political Science Review 2016, 37(4): 485-499 (Iváncsics Gergely) 

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita. Részlet a tizennyolcadik fejezetből 

ENGLISH ABSTRACTS

ENGLISH ABSTRACTS

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

1. szám (2017. Január)

Szerzőink

Ansari, Mohammad Hamid Indiai Köztársaság alelnöke Biró Flóra Panna egyetemi hallgató, Debreceni Egyetem

Benczes István egyetemi tanár, a Világgazdasági Intézet igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Világgazdasági alprogramjának vezetője, a Köz-Gazdaság szerkesztőségének tagja

Felméry Zoltán: PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Nemzetközi Intézet, Stratégiai Védelmi Kutatóközpont: tudományos segédmunkatárs

Flanek Szilvia egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Galbács Péter egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem

Golovics József egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Karátson András egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kardosné Kaponyi Erzsébet egyetemi tanár, Társadalomtudományi es Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Karsai Gábor kandidátus, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese

Kis Bálint Artur egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kürthy Gábor tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Kosztopulosz Andreász, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense

Kovács Péter, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense

Magas István egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, az MTA Doktora

Michalkó Gábor egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájának vezetője

Nagy Richárd egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Ország Gáborné, a Budapesti Gazdasági Egyetem mestertanára

Palguta Virág az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának PhD. hallgatója, ügyvédjelölt, a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi hallgatója

Palotai Dániel vezető közgazdász, gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Süveges-Szabó Anna egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Szanyi-Gyenes Xénia PhD-hallgató, Budapest Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet; Befektetési szakértő, PortfoLion Tőkealap-kezelő Zrt.

Szakolczai György egyetemi tanár, professor emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem

Dr. habil. Tóth Gergely tanszékvezető egyetemi docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Toma Franciska egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

   HOMLOKTÉRBEN A DOKTORI ISKOLÁK

Interjú közgazdász doktoranduszokkal. „Igenlő választ adunk arra kérdésre, hogy érdemes-e itt maradni” ■ 5

            Doktoranduszok önéletrajzai

            Barczikay Tamás

            Lázányi Orsolya

            Felméry Zoltán

            Szabó Krisztina

A Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Világgazdasági alprogramja és a Gazdálkodástudományi Doktori Iskola helyzetéről ■ 21

PILLANATNYI HELYZET

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnökének beszéde ünnepélyes beiktatása után ■ 31

Életrajzok a Trump-kormányzatról ■ 35

Shri M. Hamid Ansari: Indiai demokrácia: eredmények és kihívások ■ 39

TANULMÁNYOK

Galbács Péter: Az újklasszikus makroökonómia megértése. Adalékok a realizmus közgazdasági programjához ■ 43

Magas István: Szervezeti formák evolúciója és a modern nemzetközi vállalat. Amerikai és japán tapasztalatok ■ 65

Szakolczai György: A Nemzetközi Valutaalap: Bretton Woods, Savannah és Keynes és White tragikus halála I. ■ 81

              Szakolczai György: Függelék

Kürthy Gábor: Közgazdasági és finanszírozási problémák pénzügyes szemmel ■ 97

Karsai Gábor: Versenyképesség és gazdaságpolitika ■ 113

Tóth Gergely: Az új paradigma építőkövei – 3. rész ■ 119

Kardosné Kaponyi Erzsébet: Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének aktuális kérdései az Európai Unióban II. ■ 135

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Golovics József: Horvát euró: vágyakhoz passzoló realitás vagy realitáshoz igazított vágyak? ■ 163

Szanyi-Gyenes Xénia: Egy hazai kisvállalat nemzetközi sikerének feltételei a cryo sikertörténete alapján ■ 175

HALLGATÓINK SZAKMAI TELJESÍTMÉNYEI

Beszámoló a Magyar Nemzeti Bank tanulmányi versenyéről ■ 189

Flanek Szilvia – Kis Bálint Artur: Az M-Pesa sikerének 19 tényezője ■ 191

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Bertolt Brecht: Koldusopera. Részlet ■ 209

ENGLISH ABSTRACTS

ENGLISH ABSTRACTS 

SZERZŐINKNEK

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

A lapról

Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis dolor purus, elementum id, ornare vitae, tristique ac, augue. Duis mauris sapien, iaculis et, interdum non, ultricies ac, erat. Duis nunc urna, feugiat eu, faucibus eu, sollicitudin ut, ante. Duis sapien mauris, porttitor volutpat, pellentesque sodales, cursus eu, justo. Duis tellus nibh, varius sed, eleifend mattis, aliquam et, magna.

Kapcsolat

A szerkesztőség a balazs.sarvari@uni-corvinus.hu e-mail címen érhető el.

A folyóirat teljes tartalma olvasható a www.koz-gazdasag.hu címen.

A folyóirat elkészítését a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatta.

A kiadvány korábban a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0023 projekt keretében kapott támogatással jelent meg.

ISSN: 1788-0696

Utolsó frissítés: 2017.04.19.