November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 

Kutatás a Doktori Iskolában

A doktori képzés sikerének egyik záloga, ha a képzési és a kutatási tevékenység nem különül el egymástól. Minden doktorandusznak legkésőbb a második félév végéig meg kell határoznia azt a szűkebb szakterületet, amelyen kutatásokat kíván végezni, illetve azt a témát, amelyről értekezését írni akarja. A témavezetők személyét a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá. A témavezető rendszeresen beszámoltatja a jelöltet kutatómunkája alakulásáról, a felmerült problémákról és segítséget nyújt megoldásukban. A doktoranduszok és a doktorjelöltek évente írásban számolnak be az előző tanévben végzett tevékenységükről s a következő tanévi terveikről a Tanácsnak.

A kutatási téma akkor válik véglegessé, amikor az Iskola Doktori Tanácsa elfogadja a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretét tükröző, munkahipotéziseket tartalmazó kutatási tervet. A negyedik és az ötödik félév végén a doktorandusznak kutatási fórum keretében egy opponens és a témavezető jelenlétében kell bemutatnia a témáját és eredményeit az Iskola belső nyilvánossága előtt. A hatodik félévben a véglegesített tématerv bemutatása következik, lehetőleg angol nyelven. Ezek a fórumok alkalmat adnak arra, hogy a doktorandusz a kutatási folyamat minden fázisában értő bírálatot kapjon tanáraitól és diáktársaitól egyaránt.

Az Iskola oktatói, témavezetői a gyakorlatban számos kutatásba vonják be a doktoranduszokat, konferenciaszereplési lehetőségeket biztosítva számukra, adott esetben más intézményekkel együttműködve, karrierjüket is egyengetve. Számos doktorjelöltünk immár évente több nemzetközi konferencián ad elő. További fontos gyakorlati tapasztalat, hogy maguk a doktoranduszok és doktorjelöltek is építeni tudnak az Egyetem politikatudományi alap- és mesterképzésének legjobb hallgatóira, egyrészt a napi oktatómunkában való részvétel révén, másrészt a tudományos diákköri tevékenység támogatásával, harmadrészt szabad előadások szervezésével. Így a politikatudományi képzés teljes vertikuma jelen van, az egyes szintek egymást kölcsönösen támogatják, hozzájárulva a Budapesti Corvinus Egyetem általános és a politikatudományi képzés konkrét jóhíréhez. 

A kutatómunka tárgyi feltételei szűkösen, de biztosítottak. A Budapesti Corvinus Egyetem könyvtára mellett további könyvtári szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van. Az Iskola az ECPR tagdíjának befizetésével a konferencia-részvételt könnyíti meg. Anyagi lehetőségeink függvényében messzemenően támogatjuk a külföldi szerepléseket. Jelentős forrásokat igénylő empirikus kutatások finanszírozására azonban csak speciális pályázatok keretében van mód.

 

A Politikatudományi Doktori Iskola aktuális kutatási témakiírásai: [LINK]

Együttműködés az MTA TK PTI-vel

2013 tavaszán a BCE Politikatudományi Doktori Iskola és az MTA TK Politikatudományi Intézete megállapodást kötött közös doktori kutatási program létrehozásáról, amelynek keretében a doktori iskola hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA TK Politikatudományi Intézetben folyó kutatásokba. Ezáltal a doktoranduszoknak lehetőségük nyílik kutatási tapasztalatok szerzésére, a disszertációjuk témájához kapcsolódó kutatásokban való részvételre, azáltal a doktori értekezés sikeres megírására.

 

Együttműködési megállapodás közös doktori kutatási program létrehozásáról az MTA TK Politikatudományi Intézetével: [LINK

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont PTI által ajánlott kutatási témák

 

 

Utolsó frissítés: 2018.10.19.