December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

CALL FOR APPLICATION TO THE DOCTORAL SCHOOL FOR 2017

Deadline of application: May 15. 2017

More information of the application procedure is available in the Application Guide of the Doctoral School

Application fee is 9000 HUF that can be paid via bank transfer.

Account holder:     BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Account number:  HU7410032000-00282857-00000000                        

SWIFT (BIC) code:  HUSTHUHB, MANEHUHB

Message/announcement: PhD jelentkezési díj, RKSZ04200K (Please copy this text in Hungarian language)

 

Application form

Declaration of acceptance

 FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2017/2018-as TANÉVRE

A jelentkezés határideje: 2017. május 15.

Bővebb információk elérhetők a Politikatudományi Doktori Iskola felvételi tájékoztatójában. 

A jelentkezési díj 9.000 Ft, amelyet csekken vagy átutalással lehet befizetni. Átutalás esetén a következő számlaszámra kell utalni az összeget: 

Budapesti Corvinus Egyetem

10032000-00282857-00000000

A megjegyzés rovatba kérjük beírni a Doktori Iroda témaszámát: RKSZ04200K,  felvételi eljárási díj és a pályázó nevét. A csekket a Doktori Irodában lehet átvenni.

 

Jelentkezési lap 

Munkáltatói nyilatkozat

Fogadónyilatkozat

 

 

Felvételi vizsga

A Politikatudományi Doktori Iskola felvételi vizsgájának időpontja

2016. június 27. 9.00 óra BCE új épület 301-es PhD terem

Jelentkezés

A képzés – az általánosan érvényes szabályozásnak megfelelően – nappali képzés keretében folyik, ezen belül lehet jelentkezni ösztöndíjas és nem ösztöndíjas (költségtérítéses) helyekre. A két forma ugyanazokat a feltételeket és követelményeket takarja.

 

A programra jelentkezhetnek,

akik legalább jó minősítésű egyetemi diplomával rendelkeznek

legalább egy nyelvből középfokú vagy annál magasabb állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgával rendelkeznek

szakmai előéletük és terveik komoly kutatói elkötelezettséget mutatnak.

Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács Irodáján (Bp. Fővám tér 8. II. 202):

- kitöltött jelentkezési lap

- az egyetemi oklevél másolata (az eredetit jelentkezéskor be kell mutatni)

- az egyetemi leckekönyv másolata (az eredetit jelentkezéskor be kell mutatni)

- szakmai önéletrajz

- egy ajánlólevél a tudományterület ismert művelőjétől

- nyelvvizsga bizonyítvány másolata (az eredetit jelentkezéskor be kell mutatni)

- publikációs jegyzék

- a költségtérítéses (nem ösztöndíjas hallgatók) felvételéhez feltétlenül szükséges munkahelyük nyilatkozata a munkaidő kedvezmény megadásáról, mert a kurzusok nappali órarend szerint kerülnek megtartásra

- egy 5-8 oldal terjedelmű írás, amely választható módon

a) a jelentkező egy korábbi kutatásának vagy egyéb tudományos teljesítményének eredményeit tartalmazza

b) a doktori programban kutatni kívánt témát mutatja be

- két darab saját névre megcímzett boríték

- a felvételi eljárásra benyújtandó anyagok szkennelt másolata DVD-re másolva

Felvételi vizsga

A Doktori Iskolába szóbeli felvételi vizsga alapján történik a felvétel. A felvételi a jelentkező szakterületi jártasságának és oktatási-kutatási feladatok ellátására való alkalmasságának elbírálását szolgálja.

A politikatudományi szakon végzetteknél a magyar politikai rendszer és az összehasonlító politológia tárgyköreit, az általános társadalomtudományi tájékozottságot és a felvételiző kutatási elképzeléseit mérlegeljük. A közgazdálkodás és közpolitika szakon végzetteknél a közpolitikai folyamat, közpolitika-elemzés és értékelés ismeretanyagát, az általános közgazdasági és alapvető politikai intézményi tájékozottságot mérlegeljük. Más szakokról érkezők a két ismeretkör között választhatnak, kutatási céljaiktól függően.

Az előbbi teljesítmények pontozásos értékelésén kívül pontozásos értékelés tárgya a beadott kutatásról szóló írás (lásd fent), valamint a jelentkező korábbi szakmai életútja. 

Az értékelés

A felvételi bizottság 80 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket, beadott kutatási tervük, korábbi eredményeik és a felvételi beszélgetés alapján. A pontszámítás módja:

  • Korábbi kutatások: max. 20 pont
  • Kutatási terv: max. 30 pont
  • Szóbeli: max 30 pont

 Az elérhető 80 pontból legalább 50 pont megszerzése a feltétele a felvételnek. A felvételről a DI előterjesztése alapján a TTDT dönt. A döntés ellen fellebbezésre csak a jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sértő döntés esetén van lehetőség. 

A felvételi vizsga időpontja június második fele, a felvételi döntésről július 15-ig minden jelentkező írásbeli értesítést kap. További konkrétumokat az évente megjelenő illetve a honlapról letölthető felvételi tájékoztató tartalmaz, de az érdeklődőknek szívesen állunk rendelkezésére személyes konzultáció formájában is. 

A felvételi vizsgára való felkészüléshez ajánlott könyvek:

Gallai Sándor-Török Gábor szerk. Politika és politikatudomány. Aula, 2003.

Bogdanor, V. Politikatudományi enciklopédia. Osiris, 2001

A politikai filozófiák enciklopédiája, Kossuth, 1994/2002

Simon Hix, The Political System of the European Union, Palgrave, 2005.

Robert Goodin és Hans-Dieter Klingemann (szerk.) A Poltikatudomány Új Kézikönyve, Osiris, 2003.

A közgazdálkodás és közpolitika szakról érkezőknek:

Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-ORACD.

Weimer, A.R. Vining: Policy Analysis: Concepts and practice, Pearson, 2011B.

Guy Peters: The politics of bureaucracy. Routledge, 2001

Utolsó frissítés: 2018.11.30.