Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Nyelvtanulási lehetőségek az Egyetem hallgatói számára

Amit a nyelvtanulási lehetőségekről tudni érdemes


TAVASZI ÓRAREND/SPRING TIMETABLE:

ÓRAREND/TIMETABLE-2020-21/2

  A nyelvi térítési díjak a Neptunban kerülnek kiírásra október végéig, melyről minden hallgató Neptun üzenetet kap. A térítési díjakat Neptun gyűjtőszámláról kell majd átutalni november 15-ig.   


Kedves Hallgatók!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a követekző felmérést, mely az IOK 2019/20/2 félévének online oktatási átállásval kapcsolatban készült: 

IOK digitálisnyelvoktatás 2020 tavaszi szemeszter értélése


Nyelvi tájékoztatók az egyetem hallgatói részére:

Nyelvi tájékoztató 2020/21/1 Budapest

Nyelvi tájékoztató 2020/21/1 Székesfehérvár


Kérdés esetén keressék Bujtás Emese tanulmányi koordinátort:

E-mail: emese.bujtas@uni-corvinus.hu

Telefonszám: 06-1/482-7280

 

A BCE Corvinus Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpontjában(IOK) tíz nyelvből (angol, arab, francia, kínai, német, olasz, orosz, portugál,spanyol és külföldieknek magyar) biztosítjuk hallgatóink számára a magas szintű(szak)nyelvtanulás lehetőségét. Oktatóink rendkívül kedvező hallgatóiminősítése biztosítékot nyújt arra, hogy nyelvóráink hatékonyan készítsenek fela nyelvvizsgára.

A legtöbb nappali tagozaton tanuló hallgatónk térítésmentesnyelvtanulási lehetőséget (is) kap a képesítési/kimeneti követelményekben adiploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgák számától függő órakeretben, azalábbi változatos óralehetőségek formájában:

·      BAszinten  egymegkívánt nyelvvizsga esetén – két féléven át heti két sáv

·        BAszinten két megkívánt nyelvvizsga esetén– négy féléven át heti két sáv

·         MA szinten2018 szeptemberétől kezdő MA hallgatók csak térítéses formában tanulhatnaknyelvet.

 

A térítésmentes kétsávos nyelvet szabadon választhatótárgyként tanulhatja, és az átlagba beszámítandó osztályzatot, T Karon 4kreditet, G és K karon 2 kreditet kap.

A kurzusok fajtái

1, Angol és Német nyelv


A kurzus neveTérítéses/TérítésmentesFizetendő díj

szakmai előkészítő
/kezdő, álkezdő/B1/
és általános középre/B2/felkészítő
térítésmentes formában heti két sáv vagy térítés formában heti két sáv40 000 Ft
szakmai középfokú vizsgára felkészítő térítésmentes formában heti két sáv vagy térítés formában heti két sáv 40 000 Ft
szakmai középfokú vizsgára felkészítő térítésmentes formában heti két sáv vagy térítés formában heti két sáv 40 000 Ft
általános felsőfokú vizsgára felkészítő térítésmentes formában heti két sáv vagy térítés formában heti két sáv 40 000 Ft
2, Többi oktatott nyelv
Arab, Francia, Magyar, Olasz, Orosz Portugál, Spanyol, 
A kurzus neve Térítéses/Térítésmentes Fizetendő díj
szakmai előkészítő
/kezdő,álkezdő B1/és általános középfokra, B2-re felkészítő
kombinált formában: heti két sáv
térítésmentes + egy sáv térítéses vagy
mindhárom sáv térítéses
20 000 Ft
48 000 Ft
szakmai középfokú
vizsgára felkészítő
térítésmentes formában heti két sáv vagy
térítéses formában heti két sáv
36 000 Ft
szakmai felsőfokú
vizsgára felkészítő
térítésmentes formában heti két sáv vagy
térítéses formában heti két sáv
36 000 Ft
általános felsőfokú
vizsgára felkészítő
térítésmentes formában heti két sáv vagy
térítéses formában heti két sáv
36 000 Ft
3, Kínai nyelv
A kínai szakmai előkészítő 1. őszi kezdő, illetve a szakmai előkészítő 2. kezdő folytatása kurzus csak térítésesen vehető fel. Ennek díja 40 000 Ft/félév.  Utána a szakmai középfok és felsőfok térítéses formában 36 000 Ft/félév.  

4, Tanfolyami szinten minden félévben meghirdetünk Lengyel kezdő vagy haladó tanfolyamot (igény szerint), melynek díja kedvezményes, 20 000 Ft/félév.
Erről minden félév elején a Neptunban küldünk ki üzentet a hallgatóink részére. 

További információk a Neptunban meghirdetett kurzusaink díjairól:

2012. őszi félévtől a korábbinál kedvezőbb díjkonstrukcióval támogatjuk a térítéses nyelvtanulást.

Az egy féléven belül kihasználható  kedvezményes térítési díjakat az ún.

A nyelvi térítési díjakat a Neptunban kell befizetni. Az őszi félévben októberben írjuk ki a térítési díjakat, a tavaszi félévben márciusban. Erről minden térítéses nyelvet tanuló hallgatónk Neptun üzentet kap.

IOK NYELVI BÉRLET

Az IOK nyelvi bérlet automatikusan jár azoknak az egyetemi hallgatónak, akik térítésesen tanulnak nyelvet. A bérlet lényege, hogy az aktuális díjat mindig a korábbi félévekben nyelvtanulásra fordított összes térítési díj 5%-ával csökkentjük. (Például a 40.000 Ft-os heti 4 órás kurzus díja, amennyiben a hallgató BA képzése teljes ideje alatt minden félévben felveszi, a hatodik félévben 31 000 Ft lesz. A kedvezmény minden hallgatóra 2012 őszi bevezetéssel vonatkozik, ekkor az eddig érvényes horizontális kedvezményt lehet érvényesíteni az alábbiak szerint:

Térítéses nyelvi órák száma1 sáv
1×90 perc/hét nyelvi óra
2 sáv
2×90 perc/hét nyelvi óra
3 sáv
3×90 perc/hét nyelvi óra
4 sáv
4×90 perc/hét nyelvi óra
5 sáv
5×90 perc/hét nyelvi óra
1 félév20 000 Ft40 000 Ft (angol vagy német)
36 000 Ft (a többi nyelv)
48 000 Ft56 000 Ft60 000 Ft

A nyelvi csoportokba jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik. Egy-egy kurzus megjegyzés rovatába kerülnek a különleges információk: pl. egy-egy  őszi kurzus a téli nyelvvizsgára készít fel, vagy a kiegészítő kurzusok pontosabb tartalma. A kurzusok hetekre lebontott tematikáit az IOK honlapján tekintheti meg. Kérjük, hogy jelentkezését a Neptunban naprakészen kezelje, amennyiben valamely csoportban mégsem kívánja felhasználni a lefoglalt helyet, iratkozzon le, hogy a felszabadult hely más számára rendelkezésre álljon! Ha valamit nem sikerül megoldania, e-mailben forduljon bizalommal tanulmányi ügyintézőnkhöz, Bujtás Emeséhez.

Egyetemünkön az IOK mellett akkreditált szaknyelvi vizsgaközpont is működik, melyről részletesen a Corvinus Nyelvvizsgaközpont honlapján olvashat. Évente öt vizsgaidőszakban várják a vizsgázókat. A tanórákon kívül vizsgafelkészítő tanfolyamainkon is készülhet a gazdasági és nemzetközi nyelvvizsgáraa. Mindkét intézmény az Egyetem új  C. épületében az V. emeleten található.Eredményes nyelvtanulást kíván:Dobos Ágota Igazgató és az IOK Nyelvoktatói!


Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.02. - 02:35:19