Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Felemelő érzés látni a befektetett munka megtérülését

2024-04-22 09:33:00

A tervek annyit érnek, amennyit meg tudunk belőlük valósítani - véli Szabó Lajos. A megbízott rektort a jelenlegi pozíciójában elért eredményeiről, megélt tapasztalatairól és a hátralévő időszak feladatairól kérdeztük.
Budapesti Corvinus Egyetem

Tavaly július óta megbízott rektora az egyetemnek. Megbízatása konkrét feladatok végrehajtására szólt. Milyen mérleget vonna ennek az időszaknak az eredményei alapján?  

A fenntartó elsődlegesen azon kiemelt akadémiai projektek előkészítését, kidolgozását és véglegesítését jelölte feladatként számomra tavaly nyáron, amelyek a következő időszak akadémiai működését érintő stratégiai lépésekhez voltak elengedhetetlenek. Ezeket a projekteket határidőre kidolgoztuk, implementációjuk elindult. 

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy megszülettek az új Intézményfejlesztési Tervhez kapcsolódó funkcionális részstratégiák – az oktatási és a kutatási stratégia, valamint a tehetségmenedzsment program koncepciója -, melyek az előttünk álló időszak irányait és feladatait jelölik ki. 

Nézzük először az oktatási területet. A tudatosan felépített, folyamatosan fejlődő, innovatív programportfólió megvalósításában – mely az oktatási stratégia egyik pillérét jelenti – jelentős előrelépést tettünk. Több éve tartó strukturális megújítási folyamat zárul le gazdaságtudományi területet követően a társadalomtudományi alapszakos portfólió átalakításával. A kis, széttöredezett, túlságosan specialista alapszakok helyett itt is átfogó alapozó képzéseket vezetünk be, melyben számos, jellemzően angol – ahol indokolt, magyar – nyelvű specializációs lehetőség támogatja a hallgatók mesterképzésre történő orientációját és a piac valódi elvárásaival találkozó kompetenciák elsajátítását. 

A mesterportfólió átalakításának koncepciója is elkészült. Itt egy teljesen új filozófiát kellett bevezetni, mert azt láttuk, sok kiváló alapszakos hallgatónk esetében kevésnek bizonyul a megtartó erőnk, sokan külföldre mentek tanulni. A kereslet oldali igényeket és a nemzetközi trendeket is figyelembe véve egy olyan rugalmas és jól kombinálható rendszert alakítunk ki, amely nemzetközi szinten is vonzó egy-, illetve kétéves, a szakmaspecifikus kompetenciafejlesztésre hangsúlyt fektető specializált mesterszakokat kínál.  

Meghatároztuk azokat a stratégiai lépéseket is, amivel biztosítani tudjuk a tudatosan tervezett hallgatói tanulmányi és szakmai kiválósági utak kialakítását. Azt szeretnénk, hogy a hallgató pontosan lássa, mit miért tanul, és milyen lehetőségei vannak a tanórán kívüli önfejlesztésére. Ezek alapján tudja majd tudatosan tervezni jövőbeli karrierjét. Ezt fogja támogatni Tehetségmenedzsment programunk is, amely az órarendszerű oktatási kereteken kívül és a meglévő tehetséggondozó műhelyek fejlesztésével, egységes, komplex rendszerben fog szakmai tapasztalatszerzést és különböző kompetenciafejlesztési lehetőséget kínálni a hallgatóknak. Lényeges, hogy ezt a nemzetközi hallgatókra is kiterjesztjük. 

Oktatási stratégiánk megvalósításának feltétele az innovatív, rugalmas tanulási, tanítási ökoszisztéma, mely az új, korszerű oktatásmódszertani fejlesztéseinkre épül. Több megújított szakunkon már számos oktatónk sikerrel alkalmazza ezeket a korszerű módszereket és technikákat, számítunk arra, hogy más kollégáknak is átadják tapasztalataikat. Az Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ által kidolgozott képzési program ezt a tudásmegosztást, közös tanulást fogja elősegíteni a Corvinus Teaching Excellence keretrendszerhez kapcsolódóan. Szeretnénk elérni, hogy már idén nyárra minden oktató kolléga rendelkezzen CTE beméréssel, mert így fogják látni az erősségeiket és azt, hol tudnak még tovább fejlődni a képzések segítségével. 

Elkészült az egyetem kutatási stratégiája is.  Az elmúlt három évben komoly eredményeket tudtunk felmutatni a nemzetközileg is élenjáró publikációk terén, így a következő időszakban alapvetően már nem a mennyiségre, hanem a minőség növelésére koncentrálhatunk, hogy Q2, Q1 helyett a Q1/D1 minősítés legyen a meghatározó. Kutatóink ösztönzésére vezettük be anno a CKK rendszerét, amit tovább fogunk fejleszteni, hogy a kiváló teljesítményeket még inkább el tudjuk ismerni.  

Komplex támogató szolgáltatást kínálunk a kutatásokhoz, továbbfejlesztjük és többletforrást biztosítunk a Workflow rendszerhez, hogy a kollégák jelentős külföldi és hazai konferenciákra, tudományos eseményekre eljussanak.  

Kutatási stratégiánk megvalósításának egyik meghatározó lépése lesz a kutatói kompetenciatérkép elkészítése, amely nemcsak azért lényeges, hogy lássuk, ki mivel foglalkozik, hanem a nemzetközi partnerkeresés szempontjából is meghatározó tudásbázist biztosít majd.  

Fontos előrelépést tettünk a nemzetközi tudománydiplomácia területén is: idén csatlakozott az Egyetem az UniLiON nemzetközi hálózathoz, Brüsszelben, a Horizon Europe Központban egy liaison officer segíti a Corvinus tudománydiplomáciai képviseletét. 

 

A részstratégiák megalkotása sok hónapos intenzív munkát jelentett, melyben aktív, személyes szerepet vállalt. Hogyan értékeli az előkészítési folyamatot? 

Mind olyan fajsúlyos területről volt szó, ahol az akadémiai kollégák lehető legszélesebb körének bevonásával dolgoztunk. Már az első koncepciók kimunkálása sokrésztvevős szakmai műhelymunkában zajlott, melyeket számos egyeztetés és diszkusszió követett, nemcsak a szakmai bizottságokban, hanem a teljes akadémiai közösség számára nyitott fórumokon is. Kimondott célunk volt, hogy az akadémiai közösség minden tagja megismerhesse a tervezeteket, megossza velünk véleményét és javaslatait, melyeket így be tudtunk építeni az anyagokba. Szántunk időt arra, hogy a szakbizottságok, amennyiben szükséges volt, többször is megtárgyalják a koncepciókat.  

Különösen büszke vagyok arra, hogy a képzési portfólió átalakítása, az oktatási, kutatási és a tehetségmenedzsment koncepció is a Szenátus egyöntetű támogatása mellett tudott létrejönni. 

 

A portfólióátalakítási és a stratégiaalkotási munkával párhuzamosan milyen egyéb akadémiai projekteket hajtottak végre? 

Tavaly év végével lezárult a három évvel ezelőtt bevezetett akadémiai életpályamodell első ciklusa. Az első három év tapasztalatait felhasználva egy olyan továbbfejlesztett, finomhangolt modellt alkottunk meg a következő periódusra, amelynek elvárásrendszere még jobban illeszkedik a Corvinus stratégiai céljaihoz, egyúttal a kollégák egyéni szakmai kompetenciáihoz és fejlődési irányaihoz.  

Az első hároméves ciklus egyéni értékeléseit, az eredmények összegzését a ciklus végén elvégeztük. Ezen összesített objektív adatok alapozták meg a kollégák új ciklusra vonatkozó egyéni karrierpálya-választásait idén januárban, és az akadémiai munkatársak differenciált bérfejlesztésének alapját is biztosították. 

Igazi mérföldkövet jelent a Corvinus életében az új Gellért Campus megnyitása, melyet mindannyian nagyon vártunk. Akadémiai szempontból elsősorban azért, mert ez az igazi, minden elemében 21. századi, modern épület olyan rugalmas, kreatív oktatási tereket biztosít, ami illeszkedik korszerű oktatásmódszertani fejlesztéseinkhez és a tehetségmenedzsment rendszerünköz. Egy épület igazi értékét az jelenteni, milyen tartalommal tudjuk megtölteni. Az akadémiai terület kiemelt feladata volt az új campus projektben való aktív részvétel, hiszen nagyon tudatosan kellett kiválasztani azokat a szakokat, amelyeknek az oktatása az új épületben történik. A két új szakunk, a PPE és a Data Science mellett a Közgazdasági elemző mesterképzésnek, az Executive MBA és a Nemzetközi projektmenedzser képzéseknek is pontosan egy ilyen innovatív, 21. századi környezet dukál. 

 

Az új rektor érkezéséig milyen feladatok várnak még Önre? 

Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy amit vállaltunk, akkor azokat kezdjünk is neki megcsinálni. Eddig a tervezés fázisa zajlott, a tervek pedig annyit érnek, amennyit meg tudunk belőlük valósítani. Ezért az akadémiai vezetéssel közösen, tételesen megterveztük, az új rektor érkezéséig hátralévő időszakban hogyan haladjunk előre, milyen feladatokat kell elvégeznünk. Ezek közül kiemelve a legfontosabbakat: 

  • a társadalomtudományi terület szakmegújításának befejezése, a megújult alapszakok tantervének elfogadása.  
  • legalább 2 kétéves és legalább 6 egyéves mesterszak végleges tantervének kidolgozása és elfogadása.  
  • az oktatásmódszertani képzési koncepció elfogadása, a képzések elindítása.  
  • a tehetségmenedzsment program koncepciójának összehangolása a tantervekkel és a Navigátorral, a program minden területén legalább egy pilot tevékenység megvalósítása. 
  • a kutatási kompetenciatérkép elkészítése. 
  • a kollégák külföldi tapasztalatszerzést támogató tudományos ösztöndíjlehetőség, a Corvinus Professional Acculturation Program (C-PAP) kiírás megújítása. 
  • az egyetemi könyvtár szerepének és fejlődési irányainak meghatározása a könyvtárstratégia megalkotásával. 

 

Milyen személyes megélései voltak eddig megbízott rektorként, mi tölti el büszkeséggel ebből az időszakból? 

2018 óta különböző pozíciókban veszek részt az egyetem megújulási folyamatában. A megbízott rektori felkérés nagyon megtisztelő volt, az első pillanattól éreztem, mindez óriási felelősséggel is jár. Nagy örömömre kiváló kollégákkal tudtam ebben az időszakban együtt dolgozni, és sok felemelő pillanatban lehet részem. Ezek azok a helyzetek, amikor látjuk a befektetett munka, a megnövekedett teljesítményelvárások megtérülését.  

Hadd osszak meg egy friss adatot: az idei tanévi teljesítményciklus felénél járunk, de március elején már 114 Q1-es corvinusos publikációról tudunk, amiből 46 D1-es. Vagy ha az idei jelentkezési számokat nézzük, bár a felsőoktatásba jelentkezők száma tavalyhoz képest átlagosan 5 százalékkal, a gazdasági alapszakok népszerűsége az országban mintegy 15 százalékkal csökkent, a Corvinus több meghirdetett szakján is tovább tudta erősíteni az elsőhelyes jelentkezések számát. Nagy büszkeséggel figyelem továbbá hallgatóink sorozatos nemzetközi esetverseny-győzelmeit.  

Örömteli érzés, amikor egyszerre tíz egyetemi tanári pályázatról kell döntenünk az Akadémiai Életpálya Bizottságban, és azt is felemelő látni, amikor egy kolléga, aki két éve még szinte lemondott akadémiai karrierjéről, most toronymagasan teljesíti a magasabb docensi követelményeket. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.17. - 07:12:23