Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi vizsga

Tisztelt Jelentkezők! 

Amennyiben a e-felvi rendszere 0 pontot jelenít meg és azt jelzi, hogy “a mesterpont érvénytelensége miatt figyelmen kívül hagyva”megjegyzést lát a jelentkezése mellett, az a pontszámítási rendszer technikai folyamatainak részlépései miatt látható. Mindez nem jelenti automatikusan a pontszámai hiányát. A teljes felvételi pontszám csak az oklevél, vagy kiállításáról szóló oklevél igazolás Oktatási Hivatal általi hitelesítése és az ahhoz kapcsolódó pontszám rögzítését követően fut le az összesítés. 

Amennyiben ezen két lépés közül valamelyik még hiányzik, addig nem tudja az adatokat összesíteni a rendszer és nem válnak láthatóvá. 

Kérjük türelmüket a feltöltött dokumentumok bírálata, mind az Oktatási Hivatal, mind intézményünk által folyamatosan történnek. 

Amennyiben hiánypótlásra felhívó emailt kapnak, akár az OH-tól akár a Corvinustól, kérem abban az esetben ellenőrizzék a feltöltéseiket. 

 Köszönettel, 

 Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Szolgáltatások csapata

Figyelem!

Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy írásbeli pontjaikat a moodle felület azon kurzusában tekinthetik meg, amely kurzusban írták a felvételit. Ott a megjelenő vizsgára kattintva tudják megtekinteni a vizsga pontszámát és az Ellenőrzés gombra való kattintás után tudja megtekinteni a részletes pontokat.

Észrevételezés módja:
A moodle felületen a kurzusban, a tesztből kilépve tudja leadni a felvételiző.

Minden képzés írásbeli vizsgapontszámaik a moodle felületen tekinthetőek meg, KIVÉVE a gazdaságinformatikus képzésé. Ezen pontok lejjebb találhatóak.
Gazdaságinformatikus magyar, angol nyelven írásbeli vizsgapontszámok

Figyelem!

Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy a szóbeli vizsga alkalma után legkésőbb 2 héttel kerülnek közzétételre a szóbeli vizsgaeredmények.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Szóbeli eredmények

Szociológia angol nyelven felvételi szóbeli eredmények
Politikatudomány felvételi szóbeli eredmények
Regionális és környezeti gazdaságtan (magyar-angol nyelven) szóbeli pontszámok 2020A
Kommunikáció és médiatudomány (angol nyelven) szóbeli eredmények 2020A
Kommunikáció és médiatudomány (magyar nyelven) szóbeli eredmények 2020A
Tanári közgazdásztanár szóbeli eredmények 2020A
Közgazdasági elemző (magyar-angol nyelven) szóbeli eredmények
Közgazdálkodás és közpolitika (magyar-angol nyelven) szóbeli eredmények
Ellátásilánc-menedzsment szóbeli eredmények
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) szóbeli eredmények
Családpoltika és humán szakpolitikák gazdaságtana (angol nyelven) szóbeli eredmények
Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) nappali képzés szóbeli eredmények
Gazdaságinformatikus (magyar-angol nyelven) szóbeli eredmények
Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) levelező képzés szóbeli eredmények
Marketing (magyar nyelven) szóbeli eredmények
Marketing (angol nyelven) szóbeli eredmények
Vezetés és szervezés szóbeli eredmények
Vállalkozásfejlesztés szóbeli eredmények
Számvitel szóbeli eredmények
Sportközgazdász (Székesfehérvár) szóbeli eredmények
Pénzügy (magyar nyelven) nappali képzés szóbeli eredmények
Pénzügy (magyar nyelven) esti képzés szóbeli eredmények
Pénzügy (angol nyelven) szóbeli eredmények
Nemzetközi adózás szóbeli beosztás

Az írásbeli felvételi vizsgák időpontja: 

A 2020A felvételi eljárás során a felvételi vizsgákszemélyes érintkezést nem igénylő módon online felületeken keresztük történnek.

A Vizsgázónak rendelkeznie kell a vizsgán való részvételhezalkalmas eszközzel és folyamatos internet kapcsolattal. 

A felvételi vizsgán való részvétel feltételeiről, avizsga beosztásról minden jelentkező személyes behívó levélben kaptájékoztatást.

 • Aktuális kérdések közgazdasági elemzése: 2020. május 8.
 • Studies on Foreign and Domestic Affairs: 2020. május 14.
 • CurrentIssues in International Economics: 2020.május 15.
 • Vállalatgazdaságtan: 2020. május 19.
 • Pénzügy: 2020. május 19.
 • Gazdaságinformatikus: 2020. május 19. 
Kereshető a lefelé nyíl segítségével történő letöltést követően a ctrl(cmd)+F billentyűkombinációval a felvételi azonosító alapján.
Kommunikáció- és médiatudomány angol nyelven felvételi beosztás
Kommunikáció- és médiatudomány magyar nyelven felvételi beosztás
Politikatudomány szóbeli felvételi beosztás
Regionális és környezeti gazdaságtan szóbeli felvételi beosztás
Szociológia angol nyelven szóbeli felvételi beosztás
Tanár – közgazdász tanár szóbeli felvételi beosztás
családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana (magyar-angol nyelven) felvételi beosztás
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) felvételi beosztás
Gazdaságinformatikus (magyar-angol nyelven) szóbeli beosztás
Közgazdálkodás és közpolitika (magyar-angol nyelven) felvételi beosztás
Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven), nappali munkarend felvételi beosztás
Pénzügy (esti munkarend) felvételi beosztás
Nemzetközi adózás (angol nyelven) felvételi szóbeli beosztás
Közgazdasági elemző (angol nyelven) felvételi beosztás
Közgazdasági elemző (magyar nyelven) felvételi beosztás
Számvitel mesterszak szóbeli beosztás
Ellátásilánc-menedzsment felvételi beosztás
Pénzügy (angol nyelven) mester felvételi szóbeli beosztás
Pénzügy (magyar nyelven) mester felvételi szóbeli beosztás
Sportközgazdász mesterszak felvételi szóbeli beosztás
Vezetés és szervezés szóbeli mester felvételi beosztás
Marketing (magyar nyelven) szóbeli mester felvételi beosztás
Marketing (angol nyelven) szóbeli mester felvételi beosztás
Vállalkozásfejlesztés szóbeli mester felvételi beosztás
 •  A vizsga szervezési díja 4.000 Ft. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett.
 • FIGYELEM! A legkésőbb a felvételi vizsgát megelőző napig be kell fizetnie a jelentkezőnek a vizsgadíjat. Amennyiben valamely jelentkező nem fizeti meg a vizsgadíjat és az, az ellenőrzés során feltárásra kerül, a jelentkező eredményei megsemmisítésre kerülnek.

Az eljárásidíj befizetése banki átutalással teljesíthető a BudapestiCorvinus Egyetem számlaszámára utalva.

A díjátutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az  R2SZ00003K számot,  a „Mesterfelvételi 2020 A” megnevezést és a jelentkező nevét!

 

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000  
Számlát vezető pénzintézet neve:  OTPBank Nyrt.
Közlemény: R2SZ00003K Mesterfelvételi  2020AMinta Elemér

 

Közigazgatáselemző (magyar nyelven) mesterszakra jelentkezők számára

Írásbelivizsga – Aktuális kérdésekközgazdasági elemzése tárgyból:

Afelkészülés során hasznosnak bizonyulhat, ha a jelentkezők tanulmányozzák aBudapesti Corvinus Egyetem mikroökonómia, statisztika, valamint makroökonómiakurzusainak nyilvános segédanyagait és előadásvázlatait, valamint az errevonatkozó tankönyveket, jegyzeteket.

Nemzetközitanulmányok (angol nyelven) mesterszakra jelentkezők számára:

Írásbeli vizsga – Studies on Foreign and Domestic Affairstárgyból:

A felkészüléshez ajánlott irodalom

Nemzetközigazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterszakra jelentkezők számára:

Írásbelivizsga- Current Issues in International Economics tárgyból:

 • Thomas A. Pugel: International Economics, McGraw-Hill., 14. vagy későbbi kiadás.
 • vagy bármilyen más nemzetközi gazdaságtan tankönyv, jegyzet.

Ellátásilánc-menedzsment,marketing, számvitel, vállalkozásfejlesztés, és vezetés és szervezés,sportközgazdász mesterszakokra jelentkezők számára írásbeli felvételivizsga követelményei és mintafeladatok:

Írásbelivizsga – Vállalatgazdaságtan tárgyból:

Marketing(angol nyelven) jelentkezők számára – vállalatgazdaságtan   

Javasolttankönyvek a felkészüléshez:

Recommended reading

Business Economics 

·      Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert(2006): Business, 8th Edition, Pearson Education, Inc., Upper SaddleRiver, NJ

·      OR

·      Ronald J. Ebert -Ricky W. Griffin:Business Essentials. 7/E. Pearson Higher Education. 2009

Marketing

 

·      Philip Kotler, Marketing Management

 

 

Pénzügy (magyar nyelven) mesterszak írásbeli vizsga követelményei és mintafeladatsorai– Pénzügyek tárgy, pénzügy (Pénzügytan, Vállalati pénzügyek):

 • Kürthy Gábor – Varga Erzsébet (2014): Pénzügytan gyakorlatok. Feladat- és kérdésgyűjtemény. Tanszék Kft. Kiadó, Budapest. 
 • Követelmények Pénzügyekből

 

Pénzügy (angol nyelven) mesterszak írásbeli vizsgakövetelményei:

Javasolt tankönyvek a felkészüléshez:

Brealey-Myers-(Allen): Principles ofCorporate Finance. McGraw-Hill, Inc

 

Gazdaságinformatikus (magyar/angol)
 
Az írásbeli felvételi vizsga gépteremben írandó teszt lesz, 40kérdés, 50 perc alatt. A felvételi az alapvető fogalmak, tudáselemek ismeretétellenőrzi.

A felvételi vizsga tárgykörei:

·               Matematika (analízis éslineáris algebra), 

·               Számviteli alapismeretek 

·               Rendszerfejlesztésialapismeretek 

·               Adatbázis alapismeretek 

·               Vezetés és szervezés 

Felvételi előkészítő: a felvételivelkapcsolatos információk (tananyagok, részben elektronikus tananyagok is,felvételi teszthez hasonló próbateszt) elérhetősége:

 A jelentkezőknek javasoljuk, hogy látogassák meg a felkészítő színteret: 

http://coo.uni-corvinus.hu/coospace/Scene-1267

Azonosító: MSC  Jelszó: felveteli 

Javasolt tankönyvek a Gazdaságinformatikus(angol nyelven) írásbeli vizsga felkészüléshez: 

 

Efraim Turban, Linda Volonino:Information Technology for Management, 8th Edition, ISBN 10 0-47091-680-X,Wiley. com, 2011

OR

Laudon & Laudon:Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 13/E, ISBN-10:0133050696, ISBN-13: 9780133050691, Prentice Hall,2014

A 2020A felvételi eljárás során a felvételi vizsgákszemélyes érintkezést nem igénylő módon online felületeken keresztük történnek. 

A Vizsgázónak rendelkeznie kell a vizsgán valórészvételhez alkalmas eszközzel és folyamatos internet kapcsolattal.

A felvételi vizsgán való részvétel feltételeiről, avizsga beosztásról minden jelentkező személyes behívó levélben kaptájékoztatást.

 Politikatudománymesterszakra jelentkezők számára:

2020. május 18.

Kommunikáció- ésmédiatudomány (magyar/angol nyelven),

2020. május 19- május 21. között kerül sor

Szociológia (angol nyelven) mesterszakra jelentkezők számára:

2020. május 21.

Regionális és környezeti gazdaságtan (magyar/angol nyelven) mesterszakrajelentkezők számára:

2020. május 25- május 27. között kerül sor

Tanár (közgazdásztanár) mesterszakrajelentkezők számára:

2020. május 29.

Ellátásilánc-menedzsment,marketing (magyar/angol nyelven), számvitel, vállalkozásfejlesztés,és vezetés és szervezés, sportközgazdász, pénzügy (magyar nyelven- nappaliképzés), pénzügy (angol nyelven), gazdaságinformatikus (magyar/angol nyelven) nemzetköziadózás (angol nyelven), Master ofBusiness Administration (MBA) (angol nyelven) mesterszakra jelentkezők számára:

2020. június 01 –június 5. között kerül sor

Családpolitika és humán szakpolitikákgazdaságtana (angol nyelven), egészségpolitika, tervezés és finanszírozás(angol nyelven),  közgazdálkodásés közpolitika (magyar/ angol nyelven), közgazdasági elemző (magyar/angolnyelven), pénzügy (esti képzés) mesterszakra jelentkezők számára:

2020. június 02-június 12 között kerül sor. 

 

Folyamatos feltöltés alatt!

A szóbeli felvételivizsga szakmai motivációs beszélgetés, melynek célja, hogy felmérje ajelentkezők általános társadalomtudományi felkészültségét, valamint aszociológia mesterképzési szak elvégzése iránti szakmai elkötelezettségét.

A felvételin a jelentkezőkszakmai motivációjukra, probléma érzékenységükre, előzetes tanulmányaikra ésszakdolgozatukra vonatkozó kérdéseket és témákat vitatnak meg a felvételibizottság tagjaival.

A szakmai motivációsbeszélgetéshez az alábbi irodalmakból tájékozódhat:

GLOBAL DIALOGUE Special issue celebrating the75 years anniversary of publishing The Great Transformation. http://globaldialogue.isa-sociology.org/volume-9-issue-3/

with specialattention to:

 – http://globaldialogue.isa-sociology.org/the-market-as-statecraft-a-polanyian-reading/

( Antonino Palumbo)

http://globaldialogue.isa-sociology.org/great-transformations-marketizing-east-asia/

( Jonathan D. London)

http://globaldialogue.isa-sociology.org/the-road-to-populism/  Chris Hann)

 

What to expect andhow to prepare?

 – 1. Watch the official introduction of ourSociology MA programme published on the facebook site of CUB’s Institute ofSociology and Social Policy: https://www.youtube.com/watch?v=6TtUxL30Fy8&feature=youtu.be

 – 2. Besides the personal motivationapplicants are expected to mention a few examples of global social trends. Thetopics are up to the applicants, it can be anything they find interesting – butpreferably in line with their motivation letter.

– Questions: How canyou decribe and analyze it, what theories do you know?

 

További információ: http://web.uni-corvinus.hu/szoc/

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020.május 18. (hétfő)

 Afelvételi vizsga díja: 4000 Ft

 Afelvételi vizsga tananyaga

· Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány.Aula Kiadó, 2005.

· Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája. 3. bővített kiadás,Helikon Könyvkiadó, 2007.

· Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer.Osiris Kiadó, 2007.

· Körösényi András (szerk): A magyar politikai rendszer – negyedszázadután. Osiris Kiadó-MTA TK PTI, Budapest, 2015.

· Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik kiadás. HVGOrac, 2011.

· Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. OsirisKiadó, 2001.

Felvételi témák

1. A politikatudomány története,intézményesülése, alapkérdései és részterületei

2. A politikai filozófia 20. századi iskoláiés irányzatai

3. Elméletek a politikatudományban

4. Politikai ideológiák

5. Politikai rendszerek típusai

6. Állam- és kormányformák

7. Választási rendszerek

8. Politikai kultúra és törésvonal elméletek

9. Pártok és pártrendszerek

10. Média és politika

11. Közpolitika

12. Magyarország politikatörténete (1985-2014)

13. Magyarország politikai intézményrendszere

14. Az európai integráció története

15. Az Európai Unió intézményrendszere ésszakpolitikái

Felvételi vizsgatárgyak – pályaalkalmassági elbeszélgetés

A felvételi vizsga tananyaga:

1. Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi, pedagógusok. Kérdések önmagunkhoz FLACCUSKiadó, Bp. 2006

A tanári pályaalkalmasság megítélése szóbeli vizsga keretében történik, amelynek során a háromfősbizottság tagjai a jelöltek alkalmasságát a következő területeken értékelik:

–  a tanári pályaválasztási motívumai;

–  a tanári pályához szükséges jellemzők (pl. pedagógiai érzékenység, beállítottság, empátia,

kommunikációs készség;)

–  általános tájékozottság az oktatás rendszeréről és a pedagógia általános kérdéseiről.

A felvételi beszélgetés nem tételek alapján, hanem konkrét pedagógiai helyzetek elemzésén alapul. 

A felvételi vizsga tételkérdései

 1. Mikortól beszélhetünk tudományos értelemben kommunikációkutatásról? Kik voltak az úttörői ennek adiszciplínának? Milyen fontosabb nemzetközi kommunikációs szervezetek játszottak jelentős szerepet akutatások terjedésében? (Rosengren 36-37. o.)

 2. Hogyan határozná meg a verbális és a nonverbális kommunikációt? Melyek a nonverbális kommunikációtípusai? Hogyan kapcsolódik egymáshoz a verbális és a nonverbális kommunikáció? (Rosengren 55-61.o. és 121-126. o.)

 3. Melyek az emberi kommunikáció funkciói, aktusai és szintjei? (Rosengren 61-66. o.)

 4. Melyek a szocializáció fő ágensei a modern társadalmakban? (Rosengren 78-79. o.)

 5. A szocializáció családi színterét illetően mi a család kommunikációs klímájának fogalma, és milyen

  típusokat különböztethetünk meg a családok kommunikációs mintázataiban? (Rosengren 114-115. o.)

 6. Milyen tényezők befolyásolják a személyközi kommunikáció jellegét? (Rosengren 99-108. o.)

 7. Melyek a csoportkommunikáció funkciói? Miként befolyásolja egy csoport szerkezete a

  csoportkommunikációt? (Rosengren 115-121. o.)

 8. Milyen szervezeti modelleket ismer? Mi ezek tartalma? (Rosengren 141-144. o.)

 9. A kommunikációs kulturális különbségeinek meghatározásakor melyek a Geert Hofstede által kiválasztott

  ismérvek? (Rosengren 148-152. o.)

 10. Mit jelent a kapuőrzés jelensége a hírkészítési/hírfeldolgozási folyamatokban? Mit jelent tágabb

  értelemben? Kik a kapuőrök? (Rosengren 170-172. o.)

 11. Melyek a nemzetközi kommunikáció és interkulturális kommunikáció főbb szintjei és ezek jellemzői?

  Mondjon rá példákat! (Rosengren 207-208. o.)

 12. Értelmezze a média mint gyakorlat fogalmát! Milyen médiagyakorlatokat ismer? (Aczél–Andok–Bokor, 2-

  3. fejezet)

 13. Jellemezze a média környezetét és intézményrendszerét! (Aczél–Andok–Bokor, 2-3. fejezet)

 14. Milyen típusait ismeri a médiatartalmaknak? Jellemezze a klasszikus tartalmakat, valamint a

  felhasználók által létrehozott tartalmakat! (Aczél–Andok–Bokor, 2-3. fejezet)

 15. Mit jelent az, és milyen következményekkel jár, hogy a médiatartalmat narratívának is tekinthetjük?

  (Aczél–Andok–Bokor, 2-3. fejezet)

 16. Melyek a médiatartalmak befogadásának modelljei és sajátos jellemzői? (Aczél–Andok–Bokor, 2-3.

  fejezet)

 17. Mit jelent az újmédia fogalma? (Aczél–Andok–Bokor, 5. fejezet)

 18. Kikből áll az újmédia közönsége, és kikből állnak a közösségei? (Aczél–Andok–Bokor, 5. fejezet)

 19. Milyen új információs viselkedés, új figyelem és új tanulási stílusok jelennek meg az újmédia nyomán?

  (Aczél–Andok–Bokor, 5. fejezet)

 20. Hasonlítsa össze a régi és az új médiaműveltséget! (Aczél–Andok–Bokor, 5. fejezet) 

REKO részletes szakleírás

 

A szóbeli vizsga célja, hogy felmérjük ajelentkező érdeklődését, motivációit és felkészültségét. A kötetlen szakmaibeszélgetés a felvételi vizsga tananyagára és a jelentkező aktuáliskörnyezetvédelmi vagy regionális kérdésekkel kapcsolatos ismereteire épül amegadott témakörökben.

Afelvételi vizsga tananyaga

·A opció: KerekesSándor: A környezetgazdaságtan alapjai, AULA, 2007

vagy választhatóan

·B opció: Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza témakörét feldolgozóirodalom (pl. Perczel György (szerk.) (2003): Magyarország társadalmi gazdaságiföldrajza. ELTE Eötvös Kiadó)

A felvételi vizsga tárgya aktuáliskörnyezeti és regionális kérdések jelentik, választani lehet az A és B opcióközött.

Orientálódásként az alábbi témaköröketadjuk meg:

·A fenntartható fejlődés fogalma, gyenge és erős fenntarthatóság

·A globális problémák (pl. klímaváltozás) megoldási lehetőségei

·A környezetszennyezés szabályozásának elméleti alapjai

·A kimerülő és a megújuló természeti erőforrások optimális használata

·Magyarország gazdaságföldrajza (természeti, társadalmi és gazdasági erőforrásoktérbeli eloszlása, működése, jellemzői).

Ajánlott irodalom (kiemelten az angolnyelvű képzésre jelentkezők számára):

·     Rakonczai,János (2018) Global and Geopolitical EnvironmentalChallenges. Corvinus Geographia, Geopolitica, Geoeconomia . CorvinusUniversity of Budapest, Budapest. ISBN 978-963-503-745-2

·     Kerekes,Sándor and Marjainé Szerényi, Zsuzsanna and Kocsis, Tamás (2018) Sustainability,environmental economics, welfare. Corvinus University of Budapest,Budapest. ISBN 978-963-503-711-7

·     RegionalDevelopment in Central-Eastern European Countries at the Beginning of the 21stCentury: Path Dependence and Effects of EU Cohesion Policy

·     CohesionPolicy and development of the European Union’s Regions in the Perspective of2020

 

A felvételi vizsga egy 15 perces szóbeli interjú  


A magyar nyelvű (levelező) képzésre jelentkezőknek a következő olvasmányokat ajánljuk 

felvételi vizsga felkészüléshez: 


1)    Monostori J. – Őri P. – Spéder Zs. (szerk.) Demográfiai Portré, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2018. https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2741/2638  Következő fejezetek: 5, 7, 9 és 13 fejezet


2)    Fazekas K. – Szabó-Morvai Á. (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör 2017. MTA KRTK, 2018. https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2018/12/mt_2017_hun_egyben.pdf Következő fejezetek: 3. és 8. fejezet


Az angol nyelvű ( nappali ) képzésre jelentkezőknek a következő olvasmányokat ajánljuk a 

felvételi vizsga felkészüléshez: 


 

 1)      Thévenon, O. (2011). Family policies in OECD countries: A comparative analysis. Population and Development Review, 37 (1), 57–87.

 


2)      Banerjee, A. − Duflo, E. (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. Public Affairs, New York.  


Kérjük, hogy önéletrajzát, motivációs levelét legkésőbb a vizsga előtti héten szíveskedjen feltölteni a Felvi.hu oldalra. A szakmai és motivációs beszélgetés afelvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező egészségpolitikai és egészségügyi közgazdaságtan kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteireépül. A beszélgetés angol nyelven zajlik.

 

A felvételi vizsga tananyaga:

 

Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K,Stoddart GL, Torrance G.: Methods for the Economic Evaluation of Health CareProgrammes. Oxford University Press 2015, pp. 1-255

 

A 15-20 perces beszélgetés két részbőláll:

 

(i)  Először a jelentkezőnek abizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-kétkérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annakellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

 

(ii)  Ezután kérdésekkövetkeznek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát azegészségügyi és szociális szektorról és az egészségpolitikáról, valamintmotiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

 

 

Kérjük,hogy önéletrajzát, motivációs levelét legkésőbb a vizsga előtti hétenszíveskedjen feltölteni a Felvi.hu oldalra.

 

 

 

Ellátásilánc-menedzsment mesterszak szóbeli felvételi –motivációs beszélgetés és tételek

A motivációs megbeszélés két fő téma köré épül. Egyrészt sor kerül a jelölt hallgató szándékainak,karrierterveinek feltárására, másrészt a jelentkező eddigi tanulmányainak, a logisztika témaköréhezkapcsolódó alapismereteinek felmérésére. Kérjük a jelölteket, hogy a motivációs megbeszélésrehozzanak magukkal egy rövid önéletrajzot, illetve motivációs levelet! Ez a két dokumentumkiindulópontját képezi a megbeszélésnek.

Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakhoz szükséges logisztikai szakmai alapismeretek az alábbitételsor segítségével mérjük fel. A felkészüléshez, kérjük, használják a Demeter K., Gelei A., Jenei I.,Nagy J. (2008): Tevékenységmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest tankönyvet.

TÉTELEK1. A TEVÉKENYSÉGMENEDZSMENT TÁRGYA

1. Mutassa be a vállalat értékteremtő folyamatának és a vállalati logisztikai rendszernek a felépítését!Mi a kapcsolat a két koncepció között?

2. Mit nevezünk logisztikai vevőkiszolgálási folyamatnak? Milyen eltérések vannak a folyamatbanrendelésre gyártás, illetve készletre gyártás esetén?

2. A VÁLLALATI FOLYAMATOK ÉS FEJLESZTÉSÜK ALAPJAI. SPECIÁLISFOLYAMATÁBRÁZOLÁSI TECHNIKÁK

1. Mit nevezünk folyamatnak? Milyen kiemelt elemei vannak a folyamat definíciójának? Részletesenmutassa be a folyamatok felbontását és tipizálását a folyamatok összetettsége szerint!

2. Mit nevezünk folyamatfejlesztésnek? Részletesen mutassa be a radikális és az inkrementálisfolyamatfejlesztés jellemzőit!

3. Mi a benchmarking? Milyen fajtái vannak? Miért nem tekinthető önálló folyamatfejlesztésitípusnak?

3. A VÁLLALATI FOLYAMATOK TELJESÍTMÉNYE ÉS ÖSSZETEVŐI

1. Definiálja a vevői érték fogalmát és mutassa be felépítését!2. Mutassa be a termékminőség felépítését és elemeit!
3. Mi a teljes költség koncepció? Hozzon rá példákat is!

4. A MEGVALÓSÍTÁS TERVEZÉSE

1. Mutassa be a válasz alapú és az előrejelzés alapú működés közötti eltérés lényegét, és mondjonpéldákat arra, hogy hol helyezkedik el az egy vállalat értékteremtő folyamatában!

2. Hasonlítsa össze az MRP I. és a DRP működését! Mutassa be a közöttük levő kapcsolatot!

5. TERMELÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMATOK

1. Mutassa be a technológia és termékjellemzők kapcsolatát, és sorolja fel a legjellemzőbb termelésifolyamattípusokat!

6. RENDELÉSFELDOLGOZÁS

1. Definiálja a rendelésfeldolgozást és sorolja fel ezen részfolyamat konkrét tevékenységeit!

7. KÉSZLETEK A FOLYAMATOKBAN

1. Részletesen mutassa be a készletezéssel kapcsolatban álló költségeket!

2. Mutassa be a gazdaságos rendelési mennyiség modelljét! Milyen költségek ismeretére van szükség,hogy a modell használható legyen? Milyen feltételei vannak a modellnek?

3. Ismertesse az ABC elemzés módszertanát és a készletezési folyamat teljesítménymutatóit!

8. RAKTÁROZÁS

1. Határozza meg a raktár és a disztribúciós központ fogalmát! Röviden ismertesse a raktár háromalapfunkcióját, valamint a raktári folyamatok felépítését és helyét a vevőkiszolgálási folyamatban!

2. Mi a komissiózás? Milyen fő komissiózási stratégiák léteznek? Ezeket mi befolyásolja?
3. Mutassa be a darabáru raktározás esetében használt fő tárolási és anyagmozgatási rendszereket!

9. SZÁLLÍTÁS

1. Mi a különbség a fuvarozás és a szállítmányozás között?

2. Sorolja fel a klasszikus szállítási módokat! Hasonlítson össze ezek közül kettőt minél több relevánsdimenzió mentén!

10. TERMELÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMATOK KIEGYENSÚLYOZÁSA

1. Ismertesse a következő fogalmakat: ciklusidő, ütemidő, átfutási idő, folyamategyensúlyhatékonysága!

11. A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

1. Mit nevezünk folyamatos fejlesztésnek? Milyen szintjei vannak? Milyen fejlesztési ciklusokkapcsolódnak hozzá? Mutassa be röviden ezek lépéseit és térjen ki a különbségeikre is!

2. Sorolja fel a folyamatos fejlesztés klasszikus eszközeit és közülük részletesen mutasson be egyet!

12. A FOLYAMATELEMZÉS ÉS –FEJLESZTÉS STATISZTIKAI ESZKÖZEI

1. Mire szolgál az FMEA elemzés? Milyen lépésekből áll?

13. TQM ÉS ISO

1. Milyen minőségköltségeket ismer? Hogyan befolyásolják egymást ezek a költségek? 

Kérjük, hogy az Ellátásilánc-mesterszakra jelentkezők a felvételi vizsga előtti napon önéletrajzukat, motivációs levelüket küldjék el a következő e-mail címre: judit.nagy@uni-corvinus.hu

Szóbeli – szakmai és motivációs beszélgetés

A beszélgetésnek nem célja a műszaki/gazdasági felkészültség tételes ellenőrzése.Elsősorban a következő témakörök megbeszélésére kerül sor:

 • szakmai – gyakorlati és tudományos – tapasztalatok (gyakornoki tevékenység,demonstrátori munka, TDK, projektekben való részvétel, szakmai területen szerzettmunkatapasztalat),

 • a gazdaságinformatika szakterületén való általános jártasság, fontosabb fogalmak ésösszefüggések ismerete,

 • aktuális üzleti és informatikai témakörökben való tájékozottság,

 • a korábbi tanulmányok kapcsán kialakult érdeklődési területek, a szakmai

  specializáció tervezett iránya,

 • a tanulmányokkal kapcsolatos célok és elvárások (karrier terv, motiváció).

  Ajánlott irodalom a felkészüléshez: Gábor András (szerk.): Üzleti informatika, Aula Kiadó,Budapest 

a Közgazdálkodás és közpolitika (magyar-angol nyelven)mesterszakra jelentkezők 
a felvételi vizsga előtt Önéletrajzukat, motivációs levelüket küldjék el a következő e-mail címre: kozpol@uni-corvinus.hu

A marketing mesterszakra olyan hallgatókjelentkezését várjuk, akik a marketing különböző területeinek ismereteitegyaránt képesek elsajátítani és egy területen ismereteiket elmélyíteni. Fontosszempont továbbá a közös munkához történő egyéni hozzájárulás szándéka ésképessége is. Motivációs levél és önéletrajz segíthet ennek megítélésében.

 

A felvételin rövid gyakorlati feladatokmarketing szempontból történő interpretálását, adott esetben elméletikoncepciók alkalmazását vizsgáljuk. A felvételin alapvető statisztikaiismeretek is kérdezésre kerülhetnek.

 

Javasolt tankönyv a felkészüléshez:

Bauer András – Berács József – KeneseiZsófia: Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó, 2014

 

A felvételi vizsga előtt önéletrajzukat, motivációs levelüket küldjék el akövetkező e-mail címre: MARMSC@uni-corvinus.hu

 

A felvételihez használatos tankönyv: Ebert – Griffin: Business Essentials, 10th edition,Pearson, 2015

Felvételi beszélgetés témakörei:

 • Business Ethics and Social Responsibility 
 • Managing the Business
 • Organizing the Business
 • MotivationLeadership 
 • Decision Making
 • Human Resource Management
 • Marketing Process and Consumer Behaviour
 • Pricing, Distributing and Promoting Products 
 • Managing Business Finances 

A szóbeli vizsgát egy motivációs beszélgetés jelenti, témakörök ezért nincsenek megadva.

A felvételi szakmai részére az alábbikét könyv bármelyikéből lehet készülni. (A két könyv tartalmi elemeit tekintvehasonló, a kifejtés logikája és sorrendje eltérő.)
Bánfi Tamás (szerk.): Pénzügytan (egyetemi tankönyv) Tanszék Kft. Kiadó,Budapest, 2009.

Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytanegyetemi tankönyv, BCE Pénzügy Tsz, Budapest, 2020.

 

A szakmai és motivációs beszélgetéstananyaga

 

Számviteli alapok

-mérlegformalom

-kétszeres és négyszeres nyilvántartás

-pénzügyi javak és reáljavak

Pénzteremtés, pénzpiac

-készpénz és bankbetét helye amérlegekben

-hitelművelet: pénzújraelosztó éspénzteremtő hitel

-pénzforgalmi művelet

-pénzaggregátumok

 

Kereskedelmi bankok

-a kereskedelmi bankok üzleti műveletei:betétek, hitelek, pénzforgalom

-a kereskedelmi bankok kockázatai

-a kereskedelmi bankok működésikörnyezete

Pénzügyi piacok

-pénzpiac és tőkepiac

-elsődleges és másodlagos piacok

-spekulációs, fedezeti és arbitrázsügyeletek

-a tőzsde működése

 

Állami pénzügyek

-az állam gazdasági szerepvállalása

-az államháztartás felépítése

-az állami költségvetés kiadásai ésbevételei

-adózási alapfogalmak ésalapösszefüggések

 

Nemzetközi pénzügyek

-nemzetközi fizetések

-bilaterális és multilaterális fizetésiforgalom, klíring

-konvertibilitás

-valuta- és devizapiac

-a valutaárfolyamot meghatározótényezők, elvek

-a közös valuta bevezetésének feltételei

 

Makrofinanszírozás

-finanszírozási egyenleg, finanszírozásihiány és többlet

-a tőkeáramlási mátrix felépítése

-ex ante- és ex post egyensúlyértelmezése a tőkeáramlási mátrix segítségével

 

 

 

A szakmai és motivációs beszélgetés kétrészből áll:

 

(i)  Először (50pontért) a kijelölt felvételi anyag alapján két átfogó kérdést kap afelvételiző, amelyekre röviden, összefüggően kell válaszolnia. A felvételibizottság tagjai ezután további kérdéseket tesznek fel az elmondottak alapján.E kérdések nemcsak a kijelölt tananyaghoz, hanem a gyakorlati pénzügyekhez,pénzügyi eseményekhez is kapcsolódhatnak.

 

(ii)  A beszélgetés második részében a felvételizőmotiváltságát felmérő kérdések következnek (20 pontért). Miért fontos számára,hogy pénzügyi diplomát szerezzen? Be tudja-e iktatni munkarendjébe az órákrajárást? Melyek azok a pénzügyi problémák, amelyek érdeklik akár személyesen,akár munkájából fakadóan?

 

Kérjük,hogy önéletrajzát, motivációs levelét legkésőbb a vizsga előtti hétenszíveskedjen feltölteni a Felvi.hu oldalra. 

Written part:

Application process
for Finance Master programme

 • –  Online multiple-choice test from Corporate Finance

 • –  Open book

 • –  Maximum: 30 points

  Oral part:

 • –  Discussion on corporate finance topics based on the literature

 • –  Motivation discussion

 • –  Maximum: 20 points

  Literature:
  Brealey, Myers, Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, 8th Edition
  Chapters: 1-9, 11-13, 16.1-2
  (Any other editions with chapters of same content covers the requirements of application.) 

 Kérjük, hogy a Sportközgazdász mesterszakra jelentkezők a felvételi vizsga előtt önéletrajzukat, motivációs levelüket küldjék el a következő e-mail címre: tunde.mate@uni-corvinus.hu


A számvitel mesterszak motivációs szakmai beszélgetés témakörei

A szóbeli felvételi motivációs beszélgetésből és szakmai kérdésekből áll.

A motivációs beszélgetés alatt során feltárjuk, hogy a jelentkező miért választotta a vezetés ésszervezés mesterszakot, továbbá milyen szakmai érdeklődése, illetve karrierterve van. Fontosszempont a közös munkához történő egyéni hozzájárulás szándéka és képessége is. Ezért ajelentkező szakmai hátteréről való beszélgetés során kiemelten figyelünk a szakmai igényesség,a nyitottság és kritikai hozzáállás, az érvelési képesség, és az üzleti tájékozottságmegnyilvánulásaira. A vezetés és szervezés mesterszak szóbeli felvételijére nem kell önéletrajzotvagy motivációs levelet hoznia.

A szakmai kérdések a vezetés és szervezés alapfogalmai köré épülnek. Itt a konkrét tárgyi tudásjeleit figyeljük, de a fogalmak gyakorlati példával való értelmezésének képességét is. Afelkészüléshez ajánlott tankönyv ismeretanyagára épülnek mesterszakos tantárgyaink, ígyminden jelentkezőtől ezt az ismeretanyagot kérdezzük függetlenül attól, hogy milyen alapszakonvagy felsőoktatási intézményben tanult.

Javasolt szakkönyv a szakmai kérdésekre való felkészüléshez:

Dobák Miklós és Antal Zsuzsanna: Vezetés és szervezés – Szervezetek kialakítása ésműködtetése, Akadémiai Kiadó, 2016. (A felkészüléshez ezzel egyenértékű az azonos című, azAULA Kiadónál 2010-ben megjelent tankönyv.)

A nemzeti EISZ programhoz csatlakozott felsőoktatási intézmények számítógépes hálózatából,ill. könyvtárából elektronikusan hozzáférhető: https://eisz.mersz.org/?dokazonosito=dj147vesz__1

A szakmai kérdések témakörei

 •   A vezetés, a szervezés és a szervezet fogalma

 •   A kontingenciaelmélet: környezet és belső adottságok, stratégia, struktúra, magatartás

  és teljesítmény összefüggései

 •   A környezet és a belső adottságok mint befolyásoló tényezők

 •   A vezetés megközelítéseinek áttekintése, vezetési rendszerek, a vezetés mint

  problémamegoldó folyamat

 •   A vezetési funkciók kialkulása: a célkitűzés és stratégiaalkotás, a szervezés, a

  személyes vezetés, és a kontroll meghatározása

 •   A stratégiaalkotás folyamata, az alap-, verseny- és funkcionális stratégia fogalma

 •   A küldetés, a jövőkép, és a stratégiai célok fogalma, szerepe, fajtái

 •   Az üzleti és az operatív terv fogalma, fentről lefelé, lentről felfelé történő, ill. ellenáramú

  tervezés

 •   Strukturális jellemzők: munkamegosztás, hatáskörmegosztás, koordináció éskonfiguráció fogalomkészlete

 •   Az egyszerű szervezet meghatározása a strukturális jellemzők mentén, alkalmazásánakkörülményei, feltételei, előnyei és hátrányai

 •   A funkcionális szervezet meghatározása a strukturális jellemzők mentén,alkalmazásának körülményei, feltételei, előnyei és hátrányai

 •   A divizionális szervezet meghatározása a strukturális jellemzők mentén,alkalmazásának körülményei, feltételei, előnyei és hátrányai

 •   A mátrixszervezet meghatározása a strukturális jellemzők mentén, alkalmazásánakkörülményei, feltételei, előnyei és hátrányai

 •   A szervezettervezés célja és lépései

 •   A folyamatszervezés célja, a folyamatoptimalizálás és a folyamat-újraszervezés

 •   A munkaszervezés és a feladattervezés célja

 •   A motiváció fogalma, a motiváció tartalomelméletei

 •   A Lewin-féle vezetési stílusok jellemzői és alkalmazásának körülményei

 •   A vezetői szerepek Mintzberg, illetve Kotter megközelítésében

 •   A kommunikáció egyszerű modellje, a formális és az informális kommunikáció

 •   A csoport fogalma, formális és informális csoportok típusai

 •   A kontrollfolyamat (ciklus) elemeinek értelmezése

 •   Kontrolltípusok (Ouchi) jellemzése, alkalmazásuk feltételei

 •   Stratégiai kontroll, menedzsmentkontroll és feladatkontroll

  A felkészüléshez jó munkát kívánunk! 

A szóbeli szakmai motivációs beszélgetés során kitérünk a hallgató motivációjára, szakmai érdeklődésére, korábbi tanulmányaira és előképzettségére, szakdolgozatára, továbbá szakmai kérdéseket is felteszünk.

During the interview we will ask questions regarding the previous education and knowledge of the candidate, and he/she will be asked about his/her motivation and interest in economics. Some basic questions on various economic topics may be asked in addition


 1. A pénz időbeli értéke 
 2. 2. Jelenérték-számítás

Irodalom: Brealey – Myers Modern vállalati pénzügyek (Budapest, Panem Kiadó, 1999 vagy ezt követőkiadások) 1., 2., 3. fejezetek

 1. Vállalati szervezeti formák és sajátosságaik
 2. Vezetési funkciók a vállalati szervezetekben

Irodalom: Dobák Miklós és munkatársai Szervezeti formák és vezetés (Budapest, KJK-Kerszöv, 2004)2. és 4. fejezetek 

Vágólapra másolva