Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Ösztöndíjak doktoranduszoknak

A Doktori ösztöndíj a doktori képzésben részt vevő hallgatók alanyi jogon járó pénzbeli juttatása.   

Az ösztöndíj célja a doktorandusz hallgatók külföldi tanulmányúton való részvételének ösztönzése, támogatása, amelynek keretében – a tartózkodás költségeihez való hozzájárulással – a doktorandusz hallgatók doktori értekezésük elkészítéséhez külföldön, az adott ország magas presztízsű,lehetőleg doktori képzést is folytató felsőoktatási intézményéhez kötődően folytathatnak kutatómunkát és szélesíthetik nemzetközi tapasztalataikat.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes és a kutatási rektorhelyettes véleményének meghallgatásával a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója írja ki.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt, amelynek tagjai az adott Doktori Iskola (a továbbiakban: DI) vezetője, a specializáció vezetője (programigazgatója) és a doktoranduszhallgató témavezetője.

Az ösztöndíj célja a szervezeti egység kutatási területén megvalósuló magas szintű kutatási tevékenység támogatása, a szervezeti egység által folytatott kutatások, valamint a hallgatói kutatások összekapcsolásával.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes és a kutatási rektorhelyettes véleményének meghallgatásával a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója írja ki.

Az ösztöndíjról a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója dönt.

Vágólapra másolva