Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Mi történik az első hónapokban?

Félévi bejelentkezés

Milyen teendőim vannak a félév elején?

 • A legfontosabb, hogy elsőként tájékozódj. Ehhez ajánljuk a kifejezetten gólyáknak szánt aloldalunkat és az onboarding kiadványukat.
 • Ismerd meg az informatikai rendszereket!
 • Jelentkezz a kollégiumba és igényelj szociális ösztöndíjat!
 • Egy egész napos beiratkozási eseménnyel készülünk számotokra az augusztus 30-i héten.
 • Ezt követően lehetőséged van aktiválni a féléveid és felvenni a tantárgyaidat.
 • Igényelj diákigazolványt!
 • Amennyiben szükséges, vedd igénybe a Diákhitel1-et és/vagy Diékhitel2-t!
 • Ha szükséges, rendezd az önköltséged. 

Hogyan válik aktívvá a félévem?

Az aktív hallgatói jogviszonyod akkor jön létre, ha a személyes beiratkozást követően a Neptunban aktív félévet regisztrálsz, illetve felveszel legalább egy tanegységet (azaz tantárgyat) a tárgyjelentkezés során.

Meddig tudom aktiválni a félévem?

A hallgatói státuszodról a regisztrációs időszak (2021.08.30-2021.09.12) végéig tudsz nyilatkozni a Neptun rendszerben.

Kezdhetem passzív félévvel a tanulmányaimat?

Az első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhet passzív félévvel a hallgató, amennyiben a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

Miért nem látom a beiratkozási lapot a Neptunban?

A beiratkozási lap augusztus 23-a után lesz csak elérhető.

Tárgyfelvétel

Milyen tárgyakat kell felvennem?

Alapszabály, hogy a félévben azokat a tárgyakat kell felvenned, amiket a Mintatanterved, ajánl erre a félévre. A Mintatantervedet megtalálod a Neptunban (Neptun ->Tanulmányok -> Mintaterv -> Listázás). Az adott félévben csak azokat a kötelező, illetve kötelezően választható tárgyakat ajánlja fel a Neptun, amik abban a félévben teljesíthetők. Az interaktív tanterveket itt éred el (hamarosan).

Mit jelent az, hogy kritériumtárgy?

Olyan nulla kredites tárgyak is, amelyek a későbbi tantárgyakhoz fognak alapozó tudást nyújtani. Ezek teljesítése kötelező.

Mi a teendőm, ha betelt a kurzus, amit fel kellett volna vennem?

Ha nincs már hely a kurzuson, akkor az adott tanszékhez/intézethez kell fordulnod, hogy emeljenek a létszámon, ha lehetséges.

Mi a teendőm óraütközés esetén?

Ha óraütközésed van (gyakorlat-gyakorlattal nem ütközhet, továbbá három tárgy felvétele egy idősávban nem lehetséges), akkor az adott tanszékhez/intézethez kell fordulnod.

Meddig vehetek fel tantárgyakat?

Tantárgyfelvételre és tantárgyleadásra első félévre beiratkozó nappali munkarendű alap- és osztatlanképzés hallgatóknak 2021.09.02 10:00 – 2021.09.10 12:00 között, míg a mesterképzésen részt vevőnek 2021.09.03 10:00 – 2021.09.10 12:00 között van lehetőség. A kiegészítő időszak (2021.09.11 16:00 – 2021.09.13 23:59) alatt még lehetséges tárgyakat felvenni, leadni viszont nem.

Meddig adhatok le tantárgyakat?

Tantárgyfelvételre és tantárgyleadásra első félévre beiratkozó angol és magyar, nappali munkarendű alap- és osztatlanképzés hallgatók számára 2021.09.02 csütörtök 10:00 – 2021.09.10 12:00 között, mesterképzésen részt vevőnek 2021.09.03 10:00 – 2021.09.10 12:00 között van lehetőség.

Szorgalmi időszak

Hogyan zajlik a félév?

A legfontosabb dátumok: 

 • Regisztrációs időszak 2021.08.30-2021.09.12
 • Projekt hét 2021.09.06.-2021.09.10.
 • Oktatási hetek 2021.09.13.-2021.10.29.
 • Őszi szünet 2021.11.02.-2021.11.05.
 • Oktatási hetek 2021.11.08-2021.12.18.
 • Vizsgaidőszak 2021.12.20.-2021.12.23.
 • Intézmény zárva 2021.12.24.-2022.01.02.
 • Vizsgaidőszak 2022.01.03.-2022.01.22.  


Mi az az projekthét/intenzív hét?

A projekthét a szorgalmi időszak részét képező, speciális módszertan szerint szervezett tanulmányi hét, amelynek keretében a hallgatók a képzési program részét képező tanulmányokat folytatnak. Projektheti kurzusként választani legfeljebb egy szabadon választható tantárgyat lehet azok a hallgatók, akiknek kötelező tantárgy is oktatásra került a projekthét alatt, a kötelező tantárgy mellé még egy szabadon választható tantárgyat választhatnak. Minden tantárgyfelvételi szabály ugyanúgy vonatkozik a projekthét tantárgyaira is, beleértve az óraütközésre vonatkozó szabályokat is.

Mennyit és hogyan hiányozhatok?

Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlott legalább az elsőn részt venned, hiszen akkor fogják ismertetni a számonkérés módjait, a félévközi ZH-k időpontjait, a vizsgakövetelményeket és hogy lesz-e pozitív katalógus. (Az oktató ez alapján az érdemjegy megszerzéséhez a megszerezhető pontok felett további 10% értékben többletpontot adhat.) A gyakorlatok látogatása kötelező. Nem fogsz aláírást kapni – ami igazolja a félév teljesítését -, ha az óráról való hiányzásod meghaladja a féléves óraszám 25%-át.

Mi a teendő, ha a gyakorlatról több mint 25%-ot hiányzom?

Indokolt esetben a 25%-ot meghaladó, de az 50%-ot nem meghaladó hiányzás mellett az illetékes oktató pótlási lehetőséget adhat. Nappali munkarendben igazolt hiányzásnak minősül az orvosi igazolással igazolt szülés, baleset, kórházi kezelés, betegség, levelező és esti munkarendben igazolt hiányzásnak minősülhet egyéb váratlan ok. Az engedély megadása és a pótlás esetén – a tantárgy jellegétől függően – szorgalmi vagy a vizsgaidőszakban megkísérelheted a tantárgy teljesítését. Az igazolást a Neptunba kell feltöltened. A hiányzást követő első órán, vagy betegség esetén a felgyógyulást követő első órán, de legkésőbb a 7. munkanapon kell bemutatni az igazolást. Egy Neptun üzenetből fogsz értesülni arról, hogy elfogadták-e az igazolásodat.

Mi az a pozitív katalógus?

Az oktató a pozitív katalógus alapján az érdemjegy megszerzéséhez a megszerezhető pontok felett további 10% értékben többletpontot adhat.

Mi az a HalVel?

A Hallgató Véleményezési rendszer (HalVel) célja, hogy elmondhasd a véleményedet arról, milyennek találtad az előző félévben az oktatás színvonalát. Ez segítséget jelent az oktatóknak a tárgyaik és pedagógiai módszertanuk fejlesztésében, a kiemelkedő oktatók jutalmazásában és a fejlesztésre szoruló tárgyak azonosításában. Azok a hallgatók, akik a HalVel rendszerben szereplő valamennyi kérdőívet kitöltik, a következő aktív félévük vizsgaidőszakában kedvezményes vizsgajelentkezésre lesznek jogosultak. (egyes speciális, kis létszámú képzések kivételével).

Vágólapra másolva
GEN.:2022.05.20. - 02:03:05