Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vezetés és Kontroll Tanszék

A Vezetés és Kontroll (angolul Management and Control) Tanszék munkájának középpontjában tartalmilag a szervezeti kontroll jelensége áll. Ennek jellemzőit, meghatározó tényezőit, folyamatát, eszközeit, formális szervezeti megnyilvánulásait, a szereplőkre gyakorolt hatásait kutatja és oktatja. Ezen belül a kollégák által képviselt kiemelt kutatási témák: közszolgálati, közigazgatási, egészségügyi szervezetek controllingja; non-profit controlling; nem tárgyiasult erőforrások mérése és értékelése, a kontroll magatartási aspektusai, controlleri szerepek, értékorientált vezetés, a szervezeti indikátorrendszerek integrációja.

A tanszék oktatási tevékenysége az alapozó képzés különböző szakjain, több mesterszakon (a nappali és esti képzésben is), illetve az MBA- és a vezetőképzésben zajlik. A nemzetközi kutatási programokba való bekapcsolódást, a szakma élenjáró konferenciáin való rendszeres részvételt továbbra is fontosnak tartjuk. Emellett azonban szeretnénk támogatni, serkenteni a megszaporodott hazai controlling-műhelyek, oktatási pontok közötti párbeszédet, közelebb hozni az egy területen dolgozókat, illetve saját tanszéki kutatásokkal erősíteni az akadémiai diskurzust. Az egyetemi-főiskolai kapcsolatok mellett lényegesnek tartjuk a fejlesztésben élenjáró tanácsadó-szervezetekkel való együttműködés tudatos formálását is.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.27. - 12:25:51