Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi tananyagok az Intézet által gondozott szakokra

A felvételi technikai részletei és határidői az Egyetem központi felvételi oldalán találhatóak:


Az alábbiakban az egyes intézeti szakok felvételi tananyagát olvashatják a 2021/2022-es tanévre.


FELVÉTELIKÖVETELMÉNYEK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERSZAKRA

A szakmai ésmotivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező  közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteireépül.

A felvételivizsga tananyaga:

  •  Mankiw,Gregory N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, 2011. pp. 3-23., 151-191.,217-260. és
  • Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-Orac, 2010. pp. 17–29., 58–170.

A 15-20perces beszélgetés két részből áll:  először a jelentkezőnek a bizottság által feltett,  a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból. 

Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.


Aközgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak esetébenszóbeli vizsgát angol nyelven kell tenni.


A felvételi tartalmi részével kapcsolatosan az alábbi, tanszéki emaileken tudnak érdeklődni:

  • kozpol@uni-corvinus.hu – nappali magyar nyelvű képzéssel kapcsolatban
  • puma@uni-corvinus.hu – angol nyelvű képzéssel kapcsolatban
  • nandor.petrovics@uni-corvinus.hu – a levelező képzéssel kapcsolatosan

Bartha Attila szakfelelős, attila.bartha@uni-corvinus.hu – nappali magyar nyelvű képzés


A szóbeli felvételi vizsgára az alábbi cikkekből tudnak felkészülni:
1) Monostori J. – Őri P. – Spéder Zs. (szerk.) Demográfiai Portré, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2018.
https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2741/2638
Következő fejezetek: 5, 7, 9 és 13 fejezet

és

2) Fazekas K. – Szabó-Morvai Á. (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör 2017. MTA KRTK, 2018.
https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2018/12/mt_2017_hun_egyben.pdf
Következő fejezetek: 3. és 8. fejezet

Az angol nyelvű képzésre:

Lohmann, Henning; Zagel, Hannah (2016) Family policy in comparative perspective: the concepts and measurement of familization and defamilization. Journal of European Social Policy 26(1): 48-65.
Bongaarts, John (2017) Africa’s unique fertility transition. Population and Development Review, 43 (Supplement S1): 39-58.

Az angol nyelvű cikkek megtalálhatók a leírás végén.Kontakt: 
Szalma Ivett oktató, ivett.szalma@uni-corvinus.hu
Mike Károly szakfelelős, karoly.mike@uni-corvinus.hu

Felvételi anyag az angol nyelvű képzésre

Family policy reading 2
Family policy reading 1
A felvételi anyagot hamarosan feltöltjük.

Kontakt:
Brodszky Valentin Péter szakfelelős
valentin.brodszky@uni-corvinus.hu 


Vágólapra másolva