Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Geopolitika Program

2017 szeptembere óta működik a program, amelyre elsősorban a gazdaságföldrajz, a geopolitika, a fejlesztéspolitika, az urbanizáció, a környezetgazdaságtan és környezetpolitika területén kutatást végző hallgatókat várjuk. Ilyen jellegű geopolitikai programként egyedülállók vagyunk az országban. A rövid múlt ellenére 2020 szeptemberétől várhatóan közel 40 hallgató tanul majd a programban. Az oktatás színvonalát részben a területen elismert kollégáink, részben neves külföldi meghívott kutatók és oktatók kurzusai, előadásai emelik. Vendégprofesszoraink között volt George Friedman, Borhi László, John Morelli, Dreidre Pfeiffer.

A kezdetektől fogva bekerültek külföldi hallgatók is a programra, például Kínából, Mianmarból, Törökországból, Iránból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Azebajdzsánból és Bosznia-Hercegovinából. A program sajátossága, hogy a BCE-MNB, illetve alapítványai közötti együttműködés keretében a költségtérítéses hallgatóinkat teljesítményalapú ösztöndíjjal tudjuk támogatni, és számos más, a doktoranduszaink fejlődését elősegítő lehetőséget tudunk biztosítani (pl. konferencia-utazás, anyanyelvi lektorálás stb.).

Tudományterület: társadalomtudományok

Tudományága: politikatudományok

A kiadható doktori fokozat elnevezése:  PhD – politikatudomány

A doktori iskola működési feltételeit biztosító mesterképzések:
A bolognai rendszer szerinti, a MAB által már jóváhagyott szakindítási kérelemmel rendelkező mesterszakok:
  • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA szak
  • Nemzetközi tanulmányok MA szak
  • Politikatudományi MA szak
  • Regionális és környezeti gazdaságtan MA szak

A doktori képzés struktúrája
Képzési és kutatási szakasz
Komplex vizsga szabályzat
A kutatási és disszertációs szakasz

Kutatás a doktori iskolában

Beszámoltatási rend

A doktori fokozatszerzés

Szervezeti és Működési Szabályzat (2017)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2016)
Szervezeti és Működési Szabályzat (2014)

A doktori iskola minőségbiztosítása

A doktori iskola önértékelése

Vágólapra másolva