Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hasznos információk

Milyen kérdéssel kihez fordulhatok?

A Budapesti Corvinus Egyetem Doktori programjának adminisztrációját a Doktori Iskolák- és az Egyetemi Doktori iroda munkatársai látják el.

A doktori iskolák koordinátorai

Gazdálkodástani Doktori Iskola

Gazsi Rebeka Dalma rebeka.gazsi@uni-corvinus.hu Corvinus Doktori Iskolák
Titkársági asszisztens / Secretarial Assistant
E épület, 267
Telefon: +36 1 482 5591 • Mellék: 5591

Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola

Arany Zsuzsanna zsuzsanna.arany@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Informatika Intézet
Intézeti titkár / Institute Secretary
Sóház, 121
Telefon: +36 1 482 7462 • Mellék: 7462

Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola

Gyetvai Bianka bianka.gyetvai@uni-corvinus.hu
C épület, 423
Telefon: +36 1 482 7346 • Mellék: 7346

Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskola

Kálmán László laszlo.kalman@uni-corvinus.hu Corvinus Doktori Iskolák
Koordinátor / Coordinator
C épület, 423
Telefon: +36 1 482 7348 • Mellék: 7348

Ön hallgatóként az alábbi témakörökben tud a doktori iskolák koordinátoraihoz fordulni

 • órarend
 • curriculum
 • syllabus
 • témavezetőkkel kapcsolatos kérdések
 • tervezetvita védés
 • konferenciapályázatok
 • munkatervek
 • kutatási fórumok
 • segítségnyújtás publikációs, oktatási és kutatási kreditekkel kapcsolatos elszámolásban a félév végén

Az Egyetemi Doktori Iroda referensei

Gazdálkodástani Doktori Iskola valamint Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola

Herman Mónika monika.herman@uni-corvinus.hu Corvinus Doktori Iskolák
Referens / Desk Officer
E épület, 231
Telefon: +36 1 482 5329 • Mellék: 5329

Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola valamint Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskola

Virágh Eszter Margit eszter.viragh@uni-corvinus.hu Corvinus Doktori Iskolák
Ügyvivő szakértő, referens / Managing Expert, Desk Officer
E épület, 233
Telefon: +36 1 482 5556 • Mellék: 5556

Ön hallgatóként az alábbi témakörökben tud az Egyetemi Doktori iroda referenseihez fordulni

 • doktori értekezés
 • komplex vizsga
 • belépés a fokozatszerzési szakaszba
 • halasztási és méltányossági kérelmek

Az Egyetemi Doktori Iroda tanulmányi koordinátora

Mind a négy doktori iskola esetében

Strack Szilvia szilvia.strack@uni-corvinus.hu Corvinus Doktori Iskolák
Doktori tanulmányi adminisztrációs szakértő / Doctoral Study Administration Expert
E épület, 233
Telefon: +36 1 482 5071 • Mellék: 5071

Ön hallgatóként az alábbi témakörökben tud a doktori iskola tanulmányi koordinátorához fordulni

 • Neptunban történő mindennemű ügyintézés, tanulmányi adminisztráció
 • kreditekkel kapcsolatos egyeztetés
 • igazolások pl. jogviszony, abszolutórium, transcript
 • diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek
 • passziválási/aktiválási kérelmek
 • ösztöndíj utalás
 • publikációs, oktatási és kutatási kreditek rögzítése a Neptunban a félév végén

A doktori képzésben részt vevő szervezeti egységek

Corvinus Doktori Iskolák (CDI): A Budapesti Corvinus Egyetemen zajló doktori képzéseket összehangoló ernyőszervezet. A CDI legfontosabb feladata a szakmai–tudományos tekintetben autonóm doktori iskolák eredményes működésének elősegítése, a gördülékeny kommunikáció, az adminisztráció és a tanügy–igazgatási feladatok hatékony ellátása, a tudományos utánpótlás–nevelés versenyképességének biztosítása.Vezetője a főigazgató, aki egyben a Doktori Kabinet elnöke is.

Egyetemi Doktori Tanács (EDT): A doktori képzésért felelős legmagasabb szintű döntéshozó testület. Tagjait a doktori iskolák vezetői, programigazgatói, delegált képviselői és külsős szakértők alkotják.Szemeszterenként két alkalommal ülésezik, többek között dönt a doktori iskolai felvételről, nyilvános védések bírálóbizottságának összetételéről és a PhD fokozat odaítélésről.  

Doktori Kabinet (DK): A doktori iskolák vezetőiből, programigazgatóiból álló konzultatív testület. Ülésein elsősorban a Corvinus Doktori Iskolákat érintő szabályozási, költségvetési és stratégiai kérdésekben foglal állást. Előkészíti a soron következő Egyetemi Doktori Tanácsülését.

Egyetemi Doktori Iroda (EDI): A doktori képzés adminisztrációját komplexen ellátó, ügyfélszolgálati és hivatali teendőket egyaránt végző szervezeti egység. Többek között bonyolítja a doktori felvételi eljárás, a beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a komplex vizsga és a nyilvános PhD védésadminisztrációját. Hivatalos nyilvántartásokat vezet, okiratokat állít ki és igazolásokat nyújt.

Doktori Iskola Titkárságok (DIT): Az egyes doktori iskolák működését a törzstagok választotta tanácsok felügyelik, a titkárságok ezen testületek, valamint a doktori iskolák vezetőinek és programigazgatóinak adminisztrációs teendőit segítik. Bonyolítják az értekezéstervezet–vitát, befogadják a hallgatók pályázatait, koordinálják a kreditkérelmeket, az információnyújtás, a hallgatókkal, oktatókkal való kapcsolattartás első számú terepe.

Az első lépések

Beiratkozás Az Egyetemi Doktori Iroda munkatársai a Neptun rendszerben rögzítik a személyi adatokat, ellenőrzik a korábbi tanulmányokkal,végzettségekkel kapcsolatos dokumentumokat (ezeket eredetiben be kell mutatni). 
Fontos tudnivaló: A tanulmányok során a hallgató elsősorban a Neptun rendszerben rögzített email címén keresztülkommunikál, ezért ha a hallgató emailcíme megváltozik, saját érdekében haladéktalanul jelezze az Egyetemi Doktori Irodán.

Tantárgyfelvétel
 A beiratkozást/bejelentkezést követően a hallgató a Neptun rendszeren keresztül saját maga veszi fel az operatív tanterv szerint az adott szemeszterben esedékes kurzusait, a kötelező, a kötelezően választandó és a szabadon választható tárgyakat. 
Fontos tudnivaló: A doktori iskolák titkársági asszisztensei szükség esetén segítséget nyújtanak a hallgatóknak a tárgyfelvételben.

Témavezető választás
 A témavezető a doktori képzés során kulcsfontosságú szerepet játszik a hallgató előmenetelének sikerében. A doktori iskolák többségében már a felvételieljárás folyamatában körvonalazódik a témavezető személye (mentor témavezető),de a kapcsolat véglegesítésére csak a Doktori Iskola Tanácsának őszi ülésén kerül majd sor. Fontos tudnivaló: A hallgató már a képzés kezdetén törekedjen a (mentor)témavezetővel intenzív kapcsolatot kialakítani, amennyiben még nincs témavezetője, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a doktori iskola vezetőségével,a legmegfelelőbb személymegtalálása és a munka megkezdése érdekében.

Adatbázisokba való belépés A kommunikációhoz, online adatbázisokhoz (Neptun, intranet, könyvtár)való hozzáféréshez elengedhetetlen a Cusman–kód és jelszó beszerzése,a doktori hallgatók név@uni–corvinus.hu formátumú emailt is igényelhetnek.A doktori.hu adatbázisba az Egyetemi Doktori Iroda viszi fel a hallgatókat,azonban az MTMT–ben (Magyar Tudományos Művek Tára) minden hallgatónak magának KÖTELEZŐ a regisztráció 
Fontos tudnivaló: Az MTMT használatáróla könyvtárosok adnak információt.  

Doktori ügyintézés

Corvinus Doktori Iskolák Tájékoztató
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.19. - 14:59:24