Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

Intézetünk felel a doktori iskola Geopolitika alprogramjáért.

Tantárgyak leírása elérhető innen.

Geopolitika alprogramban oktatott tárgyaink

Global and Territorial Strategies and Economic Governance

Quantitative and Regional Analysis and Geographical Information Systems (GIS)

Qualitative Methods of Analysis and Strategic Planning

Gazdaságinformatika Doktori Iskola

Intézetünk felel a doktori iskola Jövőkutatás alprogramjáért.

Tantárgyak leírása elérhető innen.

Jövőkutatás alprogramban oktatott tárgyaink

Jövőkutatás

A Jövőkutatás tárgy célja a doktorandusz hallgatók jövővel kapcsolatos tudományos ismereteinek bővítése a jövőkutatás elméleti-metodológiai kérdésköreinek és módszereinek körültekintő tárgyalásával. A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek az előrejelzés-készítés metodológiai kérdéseivel, főbb módszereivel és a jövővel foglalkozás elengedhetetlen feltételével: a jövőorientáltsággal, annak elméleti-módszertani témaköreivel, és bevezetést kapnak az empirikus vizsgálatokba.

A forecastingtól a foresightig

A forecasttól a foresightig c. tárgy az egyik a doktori iskola Jövőkutatás specializációjában szereplő három kötelező tárgy közül (ezen túl két választható van). A legrégibb és a legújabb előrejelzési termék sajátosságaival, készítésének markánsan eltérő vonásaival, hasznosíthatóságának kérdéseivel ismertet meg dinamikus és összehasonlító elemzés alkalmazásával.

Integrált jövőkutatás

Az Integrált jövőkutatás c. tárgy az ún. Integral Futures gondolatkörével, tudományfilozófiai és elméleti-módszertani alapjaival, valamint annak kritikáival foglalkozik. A tárgy célja az is, hogy fejlessze a hallgatók tudományos irányzatot és iskolát felismerő, értékelő és továbbfejlesztő képességeit a jövőkutatás tudományán belül.

Evolúciós és participatív jövőkutatás

Az Evolúciós és participatív jövőkutatás c. tárgy a jövőkutatás két iskoláját, művelésének módját és gyakorlatát mutatja be. A tipikus esettanulmányok több szempontú és részletes összehasonlító elemzésével mutat rá az azonos módszerek eltérő célú és formájú használatában rejlő finomságokra és árnyalatokra.

Informatika a jövőkutatásban

Az Informatika a jövőkutatásban c. tárgy az informatikai megoldásokat felhasználó előrejelzési módszerekkel, a jövőkutatás speciális céljaira kifejlesztett informatikai megoldásokkal, valamint az Internet jövőkutatási célú használatával ismertet meg. Lehetőséget nyújt arra is, hogy a tárgyat hallgatók önálló informatikai fejlesztést dolgozzanak ki saját kutatatási témájukhoz.

Participatív jövőkutatás

A Participatív jövőkutatás c. választható specializációs tárgy a laikus és a stakeholder érintettek előrejelzés készítésben történő bevonásának elméleti, módszertani és történeti kérdéseivel foglalkozik. Lehetővé teszi azt, hogy a hallgatók elemezzék az egyes participatív eljárásoknak esettanulmányban történő felhasználását, és az eljárások továbbfejlesztésének kikísérletezését saját esettanulmány készítésében.

Metaelmélet és metaelemzés

A Metaelmélet és metaelemzés c. tárgy a tudományos tudástermelés egy új típusával ismerteti meg a hallgatókat. Ez az eljárás egyrészt alkalmas arra, hogy vizsgálja a tudástermelés és tudásintegráció komplex dinamikáját paradigma mátrix operacionalizálásával, másrészt a másodlagos elméleti és empirikus elemzések szakszerű használatával maga is képes integrált elméletek és ismeretek termelésére. Ez az elméleti alapozás és módszertan a jövőkutatáson túlmenően más kutatási területeken is alkalmazható.

Globalizáció és jövő

A Globalizáció és jövő c. tárgy a globalizáció, a regionalizáció és a lokalizáció értelmezési kérdéseivel, valamint lehetséges jövőformáló szerepével foglalkozik. A kérdéskör planetáris, EU-s és hazai jövőformáló szerepének összefonódását kiemelten kezeli.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.