Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Útmutató szerzőinknek

A Vezetéstudomány szakfolyóirat (ISSN 0133-0179) a gazdálkodástudomány és a vezetéselmélet meghatározó tudományos lapja, ami egyaránt közöl empirikus kutatási eredményeket és szakirodalmi összefoglaló munkákat. 

A folyóiratban megjelenő cikkek a szervezetek működésének számos aspektusát vizsgálják: a struktúra, a folyamatok és a teljesítmény vonatkozásai mellett egyforma figyelmet szentelve a kulturális, magatartási és technológiai kérdéseknek. A Vezetéstudomány fontos értékének tartja multidiszciplináris hátterét, a gazdálkodástudomány nézőpontja mellett épít a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan, a politikatudomány és a kommunikációelmélet eredményeire is.

Folyóiratunkba egyformán várunk a személyek, csoportok, szervezetek vagy a szervezetek működési környezetét jelentő hálózatok elemzési szintjén készített tanulmányokat. A lap empirikus kutatásokat és elméleti összefoglalókat is közöl, ám a módszertani precizitást minden műfajban megköveteli.

A Vezetéstudomány a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara által kiadott, az MTA Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság által „B” kategóriába sorolt lektorált (peer-reviewed) tudományos folyóirat. A folyóirat évente két angol és tíz magyar nyelvű lapszámot jelentet meg.

Kérjük, hogy új kézirat benyújtása előtt, tekintse át az alábbi elvárásokat.

 

 1. A folyóirathoz tanulmányként csak a szerző(k) eredeti tudományos munkája alapján elkészített kéziratok küldhetőek be, amelyeket még nem jelentettek meg, illetve máshol sem állnak bírálat alatt.

 2. A tanulmányokat a folyóirat workflow rendszerének feltöltési felületén keresztül kell beadni, ami egyszeri regisztrációt követően érhető el. A tanulmányok bírálatok nyomán átdolgozott változatait ugyanezen felületen, a már elindított bírálati ügymeneten belül (ugyanazon a sorszámon) kell leadni.

 3. A bírálati folyamat során a nemzetközi elvárásoknak megfelelő dupla vakbírálati rendszert (double blind review) alkalmazunk, ezért kérjük szerzőinket, hogy anonimizálják a Workflow felületre feltöltött kéziratot. Fontos, hogy ebben ne szerepeljen a szerző neve, munkahelye és beosztása, sem más olyan utalás, amiből következtetni lehetne a szerző kilétére. Kérjük, ügyeljenek arra is, hogy a kézirat fájl "tulajdonságok" mezőjéből is töröljék a szerző esetleges megnevezését. A köszönetnyilvánításokat nem szükséges a kézirat első verziójába csatolni, ezek megjelenítésére a publikációs folyamat későbbi fázisában lesz lehetőség.

 4. A tanulmányok minden esetben tartalmazzanak kutatásmódszertant bemutató részt. Empirikus cikkek esetében ennek az adatgyűjtés és -elemzés eszközeit, illetve ezek kiválasztásának szempontjait kell bemutatnia, elméleti összefoglaló cikkek esetében pedig az irodalomkutatás módszertanát kell ismertetnie.

 5. A tanulmányok szokásos terjedelme a hivatkozásokkal, ábrákkal és táblázatokkal együtt 6000-8000 szó. A tanulmányok formai követelményei: DOC (DOCX), RTF vagy ODT kiterjesztés; Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret 1,5-es sortávolsággal, 2,5-es margókkal.

 6. A kéziratnak tartalmaznia kell egy magyar és egy angol nyelvű összefoglalót (absztrakt) 150-200 szót nem meghaladó terjedelemben, valamint a cím angol nyelvű fordítását és a tanulmány fő témaköreit megnevező legfeljebb 5 kulcsszót. A workflow rendszerbe történő feltöltéskor a tanulmány nyelvével megegyező nyelvű absztraktot és címet kell rögzíteni.

 7. A szöveg kiemeléséhez dőlt szedés használható, aláhúzás és félkövér betű nem.

 8. Jegyzeteket lehetőleg ne használjanak, amennyiben azok feltétlenül szükségesek, szövegvégi jegyzetként adják meg. A táblázatoknak és ábráknak legyen sorszáma és címe, valamint – átvett forrás esetén – pontos hivatkozása.

 9. A folyóiratban megjelenő cikkek DOI azonosítót kapnak.  Kérjük, hogy a véghivatkozások jegyzékénél minden egyes hivatkozott tétel esetében tüntessék fel a publikáció DOI azonosítóját (amennyiben rendelkezik ilyennel). A DOI meglétének ellenőrzéséhez javasoljuk a CrossRef keresőt használni.

 10. A lap tudományos folyóirat, ezért szövegközi forráshivatkozások és ezek jegyzéke nélküli írásokat nem jelentet meg. A szövegközi bibliográfiai hivatkozásokat zárójelben, a vezetéknév és az évszám feltüntetésével kérjük jelölni: pl. (Takács, 2018); szó szerinti, idézőjeles hivatkozás esetén kiegészítve az oldal vagy oldalak számával (pl. Kun & Ujhelyi, 2018 p. 18.). Amennyiben egy hivatkozott szerzőnek több bibliográfiai tétele van ugyanazon évben, ezeket 2018a, 2018b stb. módon kell megkülönböztetni.

 11. A felhasznált irodalmak között csak a ténylegesen hivatkozott publikációk szerepeljenek. A felhasznált források szövegvégi jegyzékét ábécérendben kérjük feltüntetni az American Psychological Association (APA) legfrissebb, hatodik kiadású hivatkozási stílusa alapján. Ezen a linken keresztül elérhető a stílusra vonatkozó útmutató, az alábbiakban pedig bemutatunk néhány példát.

  • Szövegközi hivatkozások

   • példa (egyszerzős): (Robins, 2015), oldalszámmal: (Robins, 2015, p. 12)

   • példa (kétszerzős): (Borgatti & Halgin, 2011), oldalszám tartománnyal: (Borgatti & Halgin, 2011, pp. 1179-1180)

   • példa (többszerzős): első említéskor öt szerzőig minden szerzőt kiírva (Brass, Labianca, Mehra, Halgin, & Borgatti, 2014), második említéstől vagy hat szerzőnél több esetén (Brass et al., 2014)

  • Véghivatkozások

   • példa (könyv): Robins, G. (2015). Doing Social Network Research: Network-based Research Design for Social Scientists. SAGE Publications.

   • példa (folyóiratcikk): Borgatti, S. P., & Halgin, D. S. (2011). On Network Theory. Organization Science, 22(5), 1168–1181. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0641

   • A hivatkozások precíz szerkesztéséhez javasoljuk hivatkozáskezelő rendszer (pl. Mendeley vagy Zotero) használatát. A hivatkozások formázásánál az "APA 6th edition" formátumot tekintjük standardnak, ennek alkalmazását kérjük a szerzőinktől.

 12. Havi folyóirat lévén és a megjelenés átfutási idejének csökkentése érdekében kérjük a szerzőket, hogy az olvasószerkesztőtől kapott kefelevonatot a megadott szűk határidőn belül (1-2 nap) szíveskedjenek jóváhagyni, esetleges javításaikat jelezni.

 13. A folyóirat szerkesztősége befogadó nyilatkozatot kizárólag a szakterületi szerkesztő döntése alapján tartalmilag véglegesnek tekinthető, vagyis a bírálati folyamaton sikerrel átesett tanulmányokról állít ki.

 14. Kérjük szerzőinket, hogy ha tanulmányukat tematikus- vagy különszámainkba szánják, ezt a kézirat feltöltésekor a „comments for the editor” mezőben szíveskedjenek jelezni.

 15. A megjelent cikkek elektronikus verzióját a Corvinus Kutatások szabad hozzáférésű intézményi repozitóriumban rögzítjük. Kérjük szerzőinket, hogy más felületeken, kutatói hálózatokon (pl. Researchgate.net, Academia.edu) csak az erre mutató linket, ne pedig a cikk teljes szövegét osszák meg. A Corvinus Kutatások felületen monitorozzuk a cikkek olvasottságát, amely adatot a legjobb cikkeknek járó díjak odaítélésekor is számításba veszünk.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.09.20.