November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

A PROGRAM

                                                                    

Nem lehet valakiből nagy közgazdász, aki csak közgazdász. Sőt hajlok arra, hogy ha egy közgazdász csupán az, és semmi más, kifejezett tehertétellé, ha nem egyenesen veszélyessé válik. (F.A. Hayek, Nobel-díjas közgazdász)

 

A „haszontalan” szabadbölcsész program elvégzése ma a legjobb belépő a tech világába. (cím a Forbes magazinból, 2015. július)

 

Kiknek szól a program?

A Korszakos könyvek program a Budapesti Corvinus Egyetem azon alapszakos hallgatóinak szól, akik a választott szakjukon elsajátítható szaktudományos ismeretek mellett szeretnének mélyebb filozófiai-társadalomelméleti tudásra szert tenni.

A program az emberi természet és a közösségi együttélés – politikai, jogi, kulturális és gazdasági – alapkérdéseit vizsgálja a nyugati gondolkodás legjelentősebb szerzőinek kiemelkedő művein keresztül. Arra készíti fel a hallgatókat, hogy ezekről a kérdésekről megtanuljanak észérvekkel, módszeresen és alkotó módon gondolkodni, vitázni.

 

Miből áll a program?

A program hat tantárgyból áll. A programra az egyetem bármely alap- vagy osztatlan képzésben részt vevő, nappali tagozatos hallgatója jelentkezhet az első aktív őszi félévében. A programra felvettek félévenként egy vagy kettő tantárgyat hallgatnak, amelyet a választható tantárgyak keretének terhére vehetnek fel.

Követve számos észak-amerikai és európai egyetem hasonló képzését, a program kurzusai klasszikus szerzők kiemelkedően fontos műveit – civilizációnk „nagy könyveit” (great books) – dolgozzák fel. Az oktatás formája a kiscsoportos olvasó szeminárium. A kurzusok teljesítésének feltétele a folyamatos készülés, a szövegek megvitatásában való aktív részvétel, és esszék formájában írásbeli beszámolók elkészítése és megvédése. A program kivételesen intenzív közös munkát tesz lehetővé oktatók és diákok között.

A program célja a műveltség átadásán túl a szellemi képességek sokoldalú fejlesztése, és az egyetem alapszakjain elsajátítható szaktudományos ismeretek mélyebb megalapozása, tágabb kontextusba helyezése. A – gyakran nehéz, elvont – szövegek önálló feldolgozása és irányított megvitatása az absztrakciós készséget, az érvelésbeli fegyelmezettséget, a vitakultúrát és a képzelőerőt is fejleszti. Hasonló célokat szolgál az önálló írásművek elkészítése és értékelése is.

A program résztvevői tanórán kívüli programokon (közösségi programok, hétvégi „elvonulások”, szakmai előadások) is részt vesznek.

Mik a program tantárgyai?

A kurzusok mindegyike egy vagy néhány olyan művet tárgyal, amelyek máig tartó hatással alakítják az emberre és a társadalomra vonatkozó eszméinket. A tantárgyak felelősei szakterületük vezető oktatói.

A program tantárgyai és tárgyfelelősei:

I.        A filozófia alapjai (Platón) – Mezei Balázs

II.       A zsidó-keresztény hagyomány (Ó- és Újszövetség) – Balázs Zoltán

III.      Jog (Arisztotelész) – Könczöl Miklós 

IV.       Politikai filozófia (Pascal) – Lánczi András

V.        Politikai gazdaságtan (Smith) – Mike Károly

VI.       A társadalomtudományos gondolkodás (Weber) – Szántó Zoltán

Hogyan lehet bekerülni?

A tavaszi félévben kezdődő programra az őszi szünet utáni időszakban lehet felvételezni. Az Egyetem azon I. éves, nappali tagozatos, alap- vagy osztatlan szakos hallgatói jelentkezhetnek, akiknek az egyetemi felvételi pontszáma legalább 400 pont volt. Az írásbeli felvételi egy szövegrészlethez kapcsolódó rövid esszé megírásából áll.  

A program kifejezett célja, hogy több szakról, mindhárom Karról legyenek hallgatói. A képzés kiscsoportos szemináriumi formában zajlik, ezért a felvehető diákok létszáma korlátozott (25 fő/csoport).

Milyen oklevél jár a program elvégzéséről?

Az a hallgató, aki a program hat tárgyából legalább négyet elvégez, oklevelet kap a Korszakos könyvek programban való részvételéről. Aki mind a hat tantárgyat elvégzi, oklevelet kap a teljes program sikeres elvégzéséről.

Mike Károly

programfelelős

korszakoskonyvek@uni-corvinus.hu

 

 

Fénykép: W. Schleisner: Rotunda of the National Gallery of Art, Gottscho-Schleisner Collection. A Library of Congress engedélyével.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.