[Translate to Angol:] Emberi Erőforrás Fejlesztés, Szervezetfejlesztés és Kultúra Kutatóközpont

[Translate to Angol:] Az Emberi Erőforrás Fejlesztés, Szervezetfejlesztés és Kultúra Kutatóközpont a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának – a Vezetéstudományi Intézethez tartozó - tudományos műhelye. A kutatóközpont a magatartástudományi irányultságú szervezetfejlesztés, a stratégiai emberi erőforrás fejlesztés és a kultúra (szervezeti, összehasonlító kultúra és interkulturális) multidiszciplináris elemzését, illetve az abba helyezkedő leadership vizsgálatát helyezi kutatási tevékenysége középpontjába.

Tevékenységi területeink

A kutatóközpont a szervezetfejlesztés, az emberi erőforrás fejlesztés és a kultúra multidiszciplináris kutatásainak szervezeti keretéül szolgál. A kutatóközpont tagjai a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomány kar Vezetéstudományi Intézet Szervezeti Magatartás Tanszékének munkatársaiként oktatási, oktatásszervezési és -fejlesztési, valamint egyéb, kari, illetve egyetemi adminisztratív feladatokat is ellátnak. A kutatóközpont ugyanakkor nyitott más tanszékek hasonló témában kutatást végző munkatársai felé is.

Kutatási tevékenységünk, kutatási irányok

A központ keretein belül a következő kutatási irányokhoz kapcsolódó empirikus kutatások folynak:

 • Szervezetfejlesztés, Szervezeti Tanulás és Tanuló Szervezet
  • Vezetői önirányított tanulás hatása a szervezetre
  • Az önreflexió megélése és hatásai – akciókutatás a Szervezetfejlesztés tárgyhoz kapcsolódóan
  • A szervezeti tanulás interpretatív és kritikai megközelítései
  • A szervezetfejlesztési beavatkozások szervezeti megélése és hatása (hatékonyságvizsgálat)
  • Szervezetfejlesztés pszichoanalitikus/szocioanalitikus megközelítésben
 • Stratégiai emberi erőforrás fejlesztés
  • A hazai emberi erőforrás menedzsment gyakorlatának vizsgálata, különös tekintettel a szervezeti kultúra befolyásoló hatására és a HR terület stratégiai jelentőségére;
  • Olyan eszköztár kifejlesztése, mellyel lehetővé válik a HR terület teljesítményének átfogó, több szervezeti szereplő szempontjából is releváns értékelése;
  • Az egyes szervezeti szereplők HR területtel kapcsolatos elvárásainak feltárása, és az azt befolyásoló tényezők megértése;
  • Az eredményes HR működéshez szükséges, és a hazai viszonyokhoz igazodó kompetenciamodell felállítása;
  • A hazánkban jellemző, különböző HR szerepterületek azonosítása, az e szerepek betöltése iránti igényt befolyásoló legfontosabb tényezők azonosítása;
  • A HR területet képviselők önképének és a terület legfontosabb partnerei által alkotott képnek az összevetése alapján a HR terület fejlesztési lehetőségeinek feltárása;
  • A felsőfokú HR szakértői és vezető képzés számára a képzések fejlesztésének alapjául szolgáló kompetencia modellek és profilok kialakítása, azok fejlesztési lehetőségeinek feltárása.
 • Kultúra
  • A kelet-európai kulturális klaszterre és azon belül a magyar nemzeti és szervezeti kultúrára jellemző mintázatok;
  • A kelet-európai kulturális klaszterben és azon belül a magyar kultúrában eredményes vezetés (leadership);
  • a kulturális mintázatok mennyire prediktívek a gazdasági fejlődés és fejlettség tekintetében, melyek azok a kultúraváltozók, amelyek leginkább meghatározzák a fejlődést-fejlettséget, illetve versenyképességet, valamint
  • hogy a kelet-európai klaszterre (és az abba illeszkedő magyar kultúrára jellemző kulturális mintázat a versenyképesség, fejlődés szempontjából milyen lehetőségeket illetve korlátokat jelent.
  • szervezetfejlesztéssel összefüggő szervezeti kultúra-kutatások;
  • kultúrák alternatív leírásával (pl. kulturális metafora) foglalkozó és kultúrák interakcióját elemző (interkulturális) kutatások (pl. interkulturális tárgyalások);
  • szervezeti kultúrafejlesztés interpretatív elemzése;
  • nemzetközi emberi erőforrás gazdálkodás és expatrióta kutatás.

A kutatások szervezeti kerete

A fentiekben körülhatárolt kutatási területeken folyó kutatások szervezése során az egyéni kutatómunkával szemben a csoportos kutatásokat helyezzük előtérbe. Ez jelenti egyfelől a terület hazai kutatásában érdekelt kutatók együttműködésére épülő projektek megvalósítását, másfelől nemzetközi kutatási együttműködésekben való részvételt. Mindazonáltal a központ célja az is, hogy megfelelő hátteret biztosítson a jövő oktató és kutató nemzedéke számára a doktori (Ph.D.) program keretében megvalósuló kutatóvá érési folyamathoz, a hazai és nemzetközi tudományos közéletbe való bekapcsolódáshoz.

Együttműködő partnereink

Hazai szinten:

 • Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet (Topcu Katalin);
 • Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing Intézet (Hoffmeister Ágnes);
 • Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaság-tudományi Kar, Vezetési és Szervezési Tanszék (Farkas Ferenc, Jarjabka Ákos, Karoliny Mártonné);
 • Miskolci Egyetem, Szervezeti Magatartás Tanszék (Heidrich Balázs).

Nemzetközi szinten:

 • GLOBE kutató közösség (62 ország 170 kutatója);
 • CEMS partner egyetemek;
 • Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományi Kar (Románia);
 • Kolozsvári Műszaki Egyetem (Románia);
 • Babes-Bolyai Egyetem Közgazdasági Kar, Kolozsvár (Románia);
 • Universität Wuppertal, Prof. Dr. Burkard Sievers (Németország).

Emberi Erőforrás Fejlesztés, Szervezetfejlesztés és Kultúra Kutatóközpont tagjai

Bácsi Katalin
Beosztás: adjunktus
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Szoba:
Tel:
E-mail: katalin.bacsi@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Wednesday 9.30 - 11.00 between 10.02.2020. and 16.05.2020.
Dr. Beck-Biró Kata Katalin
Beosztás: mesteroktató
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: E Szoba: 383
Tel:
E-mail: kata.biro@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Csütörtök 12.45-13.30, kérem, előtte két munkanappal e-mail-en jelezni a szándékot
Dr. Branyiczki Imre
Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Main Building Szoba: Room 383
Tel: +36-1-482-5263
E-mail: imre.branyiczki@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Szerda 13:30 - 15:00
Csillag Sára
Beosztás: adjunktus
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Központi épület - Fővám tér 8. Szoba: 379
Tel: 482-5121
E-mail: sara.csillag@uni-corvinus.hu
Fogadó óra:
Dr. Dunavölgyi Mária
Beosztás: adjunktus
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Központi épület Szoba: 381
Tel:
E-mail: maria.dunavolgyi@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: szerda 9:40-11:10
Dr. Gelei András
Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat: PhD
Elérhetőség:
Épület: Központi épület - Fővám tér 8. Szoba: 383
Tel: 482-5187
E-mail: andras.gelei@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Péntekenként 13.30-15.00, E 383. Érvényes a szorgalmi időszakban, 2020. február 10. és május 16. között. Előzetes bejelentkezést kérnék az adott héten szerda 12:00-ig, az andras.gelei@uni-corvinus.hu címen.
Gjorevska Natasha
Beosztás:
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Szoba:
Tel:
E-mail:
Fogadó óra:
Juhászné Klér Andrea
Beosztás: adjunktus
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Központi épület Szoba: E 379
Tel: 482-5382
E-mail: andrea.kler@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Péntek 8.00-9.30 (előzetes bejelentkezés alapján)
Kiss Csaba
Beosztás: adjunktus
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Főépület Szoba: 381
Tel:
E-mail: csaba.kiss@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Csütörtök 11:40-13:10 E381
Meretei Barbara
Beosztás:
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: E Szoba: 381
Tel:
E-mail: barbara.meretei@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Péntek 15:30- 17:00 (előre bejelentkezés e-mailben)
Milassin Anda Nóra
Beosztás: tanársegéd
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Főépület Szoba: 383
Tel:
E-mail: andanora.milassin@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Jelenleg szülési szabadságon vagyok.
Dr. Primecz Henriett
Beosztás: egyetemi tanár
Tudományos fokozat: PhD
Elérhetőség:
Épület: Központi épület - Fővám tér 8. Szoba: 379
Tel: 482-5377
E-mail: henriett.primecz@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: kedd 9:30-11
Pulinka Ágnes
Beosztás: PhD-hallgató
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: E Szoba: 383.
Tel: 5187
E-mail: agnes.pulinka@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: kedd 14:00 - 15:00 383.
Dr. Sebők Marianna
Beosztás: adjunktus
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Fővám tér 8. Szoba: 381
Tel: +36 1 482 5382
E-mail: marianna.sebok@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: 2019/2020 II. félévben minden hétfőn 9:50-11:20-ig. Kérem, hogy e-mailen jelentkezzenek be, hogy ne kelljen várakozniuk és kellő időt tudjak fordítani Önökre! Köszönöm az együttműködést!
Szilas Roland Ferenc
Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Főépület Szoba: 381
Tel:
E-mail: roland.szilas@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Kedden 12.30 és 14.00 között online, MS Team felületen. (Legkésőbb hétfőn 12.00 óráig előzetes bejelentkezést kérek a roland.szilas@uni-corvinus.hu címen.) Érvényes 2019/20 II. félév szorgalmi időszakában
Szőts-Kováts Klaudia
Beosztás: adjunktus
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Központi épület - Fővám tér 8. Szoba: 379
Tel: 482-5382
E-mail: klaudia.kovats@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Szorgalmi időszakban Keddenként 11.40-13.10-ig, előzetes bejelentkezést kérek e-mailen: klaudia.kovats@uni-corvinus.hu címen
Dr. Takács Sándor
Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat: PhD
Elérhetőség:
Épület: Központi épület - Fővám tér 8. Szoba: 381
Tel: 482-5382
E-mail: sandor.takacs@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: kedd: 11.40-13.10 (381-es szoba) (sandor.takacs@uni-corvinus.hu)
Toarniczky Andrea
Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Központi épület - Fővám tér 8. Szoba: 379
Tel: 482-5382
E-mail: andrea.toarniczky@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: Hétfő, 17:00-18:00, E379 (emailes bejelentkezés alapján)
Vajda Éva
Beosztás: tanársegéd
Tudományos fokozat:
Elérhetőség:
Épület: Fő épület Szoba: E 261, E 381
Tel:
E-mail: eva.vajda@uni-corvinus.hu
Fogadó óra: