Ugrás a fő tartalomra

Kutatási hét 2022 – január

Az oldal folyamatosan frissül. 

Január 10. hétfő

9.00 – 10.30 – Cooperation and research support – The newly appointed Vice-Rector for Research, Dr Tamara Keszey’s introduction and workshop

Program szervezője: Kutatásmenedzsment Iroda   
Megrendezés formája: online   
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: angol 

Program rövid leírása:

A Kutatási Hét nyitó programja lehetőséget teremt az oktató-kutató közösség számára, hogy közelebbről megismerhessék Dr. Keszey Tamarát, a BCE frissen kinevezett kutatási rektorhelyettesét és az általa képviselt célokat. Az esemény célja, hogy elinduljon egy gyümölcsöző, dinamikus párbeszéd a kollégákkal az Egyetem kutatástámogatási rendszeréről, további fejlesztéséről.   

Az esemény tehát fórumot biztosít az Egyetem kutatói számára, hogy megosszák rektorhelyettes asszonnyal gondolataikat: miként tudná az egyetem még inkább segíteni a kollégákat nemzetközi láthatóságot biztosító kutatómunkájukban, és abban, hogy egyéni és intézményi szinten is növekedni tudjon a rangos nemzetközi publikációk száma.  

Előzetesen is várjuk a kutatók kérdéseit és javaslatait ezen az űrlapon 2022. január 6. csütörtökön 23:55-ig. 

Cooperation and research support
The newly appointed Vice-Rector for Research, Dr Tamara Keszey’s introduction and workshop

The opening program of the Research Week provides an opportunity for the teaching and research community to get acquainted with Dr. Tamara Keszey, the newly appointed Vice-Rector for Research at BCE along with the goals she represents. The aim of the event is to begin a fruitful, dynamic dialogue with the colleagues about the University’s research support system and its further development.    

The event therefore provides a forum for the University researchers to share their thoughts with the Vice-Rector regarding how the University could further support the colleagues in their research work ensuring international visibility and to increase the number of prestigious international publications at both individual and institutional level.   

We look forward to receiving questions and suggestions from researchers in advance on this form until 23:55 on Thursday, 6 January 2022.   

10.30-12.00 – Digitális / Online oktatás – kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok

Program szervezője:

Vaszkun Balázs György balazs.vaszkun@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Szervezés Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 361
Telefon: +36 1 482 5344 • Mellék: 5344

Megrendezés formája: Személyes jelenlét
Teremszám: E324
Regisztráció köteles: igen – Regisztrálni a balazs.vaszkun@uni-corvinus.hu e-mail címen lehet!  
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása:  
A beszélgetés során egyrészt 8 évnyi gyakorlati és 2 évnyi specifikus kutatási tapasztalatot készülünk megosztani. Másrészt viszont fórumot szeretnénk teremteni, ahol a jelen lévő oktatók a saját tapasztalataikat is kicserélhetik, esetleg összevethetik a jelenlévő diákok tapasztalataival. A cél az, hogy mélyebbre tudjunk ásni a szokásos “nagyonjó / nagyonrossz / nagyonelszigetelődtünk” felszínnél. 

10.30-12.00 – REKK introduction

Program szervezője:

Szabó László lszabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutatóközpont Vezető / Head of Research Centre
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153

Megrendezés formája: hibrid
Terem száma: E. 340 
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: angol 

Program rövid leírása:  
REKK activities will be introduced, covering energy and water related research of the Centre. This will include our research projects as well as education activities. 
Possible cooperation fields will be explored with interested research groups 

14.00 -15.30 – Rising Stars

Program szervezője: Research Management Office 
Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: angol 

Program rövid leírása:  
The ‘Rising Star’ series is a new initiative of Research Management office, in which researchers give insight into their experience of reaching their first significant successes.  

14.00 -16.00 – Vállalati versenyképességi index: elméleti és gyakorlati korlátok és lehetőségek

Program szervezője:

Dr. Czakó Erzsébet erzsebet.czako@uni-corvinus.hu
E épület, 141
Telefon: +36 1 482 5496 • Mellék: 5496

További előadók: Chikán Attila, Kiss-Dobronyi Bence, Losonci Dávid 
Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása: 
A közelmúltban vállalati versenyképességi témában megjelent többszerzős angol nyelvű szaktudományos cikk alapján a BCE Vállalatgazdaságtan Intézet és a Magyar Közgazdasági Társaság szakosztályai szakmai beszélgetést szerveznek. A cikk alapján a szerzők a praktikus szakmai vonatkozásokra helyezik a hangsúlyt bemutatva a cikk tudományos hátterét is. 

A beszélgetés menete: vállalati versenyképesség és mérési lehetősége (FCI), szakirodalmi beágyazottság, a mérhetőség kérdései, feldolgozóipari kapcsolódások I4.0 időszakban, majd megnyitják a beszélgetést a gyakorlati relevanciákról a vállalatvezetők és gazdaságpolitika formálóinak nézőpontjaiból. 

15.30-17.00 – Mission, vision and impact of CIAS

Program szervezője: Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) 
Megrendezés formája: online  
Esemény linkje: A regisztrációt követően kapja meg a részvevő!   
Regisztráció köteles: igen, Regisztrálni ITT lehet!  
Program nyelve: angol
 
Program rövid leírása 
The first lecture aims to present a brief history and main facts, figures, current research fellowship possibilities and future plans of CIAS.

The following presentations will be given by former and current CIAS research fellows who share their experiences and personal stories regarding CIAS and Corvinus. 

15.30-16.00 – Zoltán Oszkár Szántó, the Dean of CIAS: Facts and figures about CIAS (2018-2021)

16.00-16.40 – CIAS research fellows

 • Sofia De Leon Almaraz (Mexico, PhD, current junior research fellow, in cooperation with Institute of Business Economics)
 • Nuno Morgado (Portugal, PhD, former junior research fellow, Institute of International Political and Regional Studies)
 • Amira Mouakher (Tunis, PhD, former junior research fellow, Institute of Information Technology)
 • Adél Pásztor (Hungary, PhD, former senior research fellow, Institute of Communication and Sociology)
 • Marcelo Royo Vela (Spain, PhD, current invited distinguished research fellow, in cooperation with Institute of Marketing)

16.40-17.00 – Q&A

Január 11. kedd

9.00-10.30 – Vállalati kutatások: gépi tanulás szerepe a LEGO üzleti folyamatainak a javításában

Program szervezője:

Borbásné Szabó Ildikó ildiko.szabo2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
Sóház, S.223
Telefon: +36 1 482 7410 • Mellék: 7410
Dr. Vas Réka Franciska reka.vas@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Oktatási rektorhelyettes – Oktatásmenedzsment
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 209
Telefon: +36 1 482 5440 • Mellék: 5440

További szereplők/előadók: Kovács Tibor tibor.kovacs@uni-corvinus.hu 

 • Kovács László  
 • Madari Zoltán 
 • Vakhal Péter  

Megrendezés formája: Személyes jelenlét  + online
Teremszám: E.340
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása 
Nemcsak a polcokon megjelenő LEGO újdonságok, de a vállalat által alkalmazott innovatív megoldások (robotizáció stb.) is mutatják a vállalat progresszív gondolkodását. 2021-ben  az egyetem két intézetének –  Informatikai Intézet, Matematika és Statisztikai Modellezés Intézet – együttműködésével indult útra két olyan projekt is, amely napjaink népszerű technológiájára a gépi tanulásra támaszkodik. A projektek célja, hogy olyan viselkedési mintázatokat tárjanak fel az átállási folyamatokban és a selejtezés terén, amelyek alapján a folyamatok fejleszthetővé, javíthatóvá válnak. 

Aki szeretne betekintést nyerni abba, hogy hogyan zajlik egy ilyen data science projekt a gyakorlatban, milyen tapasztalatokat rejt magában és hogy milyen az üzleti oldal számára is fontos információkat hordoznak magukban az adatok, azt szeretettel várjuk ezen az eseményen. 

9.00-10.30 – A fenntarthatóság integrálása a felsőoktatási programokba és a kapcsolódó kompetenciák mérése

Program szervezője:

Prof. Dr. Zsóka Ágnes agnes.zsoka@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 207
Telefon: +36 1 482 5395 • Mellék: 5395

További szereplők/előadók: Neulinger Ágnes, Ásványi Katalin, Kasza-Kelemen Kata
Megrendezés formája: Személyes jelenlét  
Teremszám: E.324
Regisztráció köteles: igen, regisztrálni ITT lehet!   
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása:  
Az egyetemi hallgatók fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásmódjának alakításához szükség van arra, hogy ismerjék a fenntarthatósági problémákat, ezek összefüggéseit, kezelési lehetőségeit. Ennek fényében teremtünk lehetőséget a hozzáállás változtatására és mutatunk alternatívákat a magatartás önálló megváltoztatásához. Egyre több egyetem és szak támogatja a fenntarthatóság integrálását a felsőoktatásba, ugyanakkor továbbra is kihívást jelent, hogy a fenntarthatóság komplexitásának megértésén túl a hallgatók ismereteit kritikus gondolkodássá, környezettudatos és társadalmilag felelős attitűddé és cselekvéssé formáljuk. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézetén belül működő “Marketingoktatás a Fenntarthatóságért/ Marketing Education for Sustainability” kutatócsoport a marketing képzésekhez kapcsolódóan vizsgálja a – tantermen kívüli és belüli – oktatási programok befolyását a marketing képzésben tanuló hallgatók fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodására és cselekvéseire.  

A workshopon a kutatócsoport munkatársai saját tantárgyaikon, valamint kapcsolódó kutatásaikon keresztül mutatják be a felelős és fenntartható üzleti gyakorlat alkalmazási lehetőségét az egyetemi oktatásban. 

A rövid előadásokat követően a workshop résztvevőit tapasztalatmegosztásra, a téma közös megvitatására invitáljuk. A program egyben az Egyetemen megalakult ERS HUB egyik első projektjének is részét képezi – azzal a távolabbi céllal, hogy a fenntarthatóság átgondoltabb, szervezettebb módon jelenjen meg az Egyetem oktatási programjaiban  

10.30-12.00 – A COVID világjárvány hatása a KKV-k digitális átalakulási kezdeményezéseire

Program szervezője:

dr. Kő Andrea andrea.ko@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
Sóház, S.120
Telefon: +36 1 482 7416 • Mellék: 7416

Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E.326
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
Az utóbbi időszakban a COVID-19 miatt kialakult helyzet gyökeresen változtatta meg a vállalatok többségének működési módját. A digitalizáció, a digitális innováció meghatározó szerephez jutott azokban az ágazatokban is, ahol ez korábban nem volt jellemző. A digitális transzformáció a legtöbb vállalatnál felgyorsult, ugyanakkor számos kihívással kell szembenézni, többek között a vállalati kultúra rendkívül gyors megváltozásával. A vállalatok a digitális transzformáció különböző érettségi fázisaiban vannak, a változások különösen az SME-ket érintik az erőforrások rendelkezésre állása, a szükséges kompetenciák hiánya miatt. Kutatásunk fókuszában az KKV-k vizsgálata áll, hiszen jelentős gazdasági potenciállal rendelkeznek. A program első részében a kutatáshoz kapcsolódó, jelenleg futó magyar-szlovén TET pályázatról adunk áttekintést, a második részében pedig egy workshop keretében foglalkozunk kutatásunk aktuális kérdéseivel. 

10.30-12.00 – Vállalkozásfejlesztési Intézet – Kutatási Beszámolók

Program szervezője:

Dr. Jámbor Attila attila.jambor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
C épület, 307
Telefon: +36 1 482 7201 • Mellék: 7201

További szereplők/előadók: Jáki Erika, Mizik Tamás, Maró Zalán
Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E.328
Regisztráció köteles: nem  
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
A Vállalkozásfejlesztési Intézet 2021-ben saját kollégái számára meghirdetett kutatástámogatási pályázatán nyertes kollégák tartanak beszámolókat az elért kutatási eredményeikről. 
Jáki Erika: Kockázati tőkefinanszírozás oktatási-kutatási tapasztalatok 
Mizik Tamás: Közös Agrárpolitika és az agrárkereskedelem összefüggései 
Maró Zalán: Fogyasztói várakozások a magyar pálinka ágazatban 

12.00-13.30 – Smart turizmus kutatások (Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont)

Program szervezője:

Dr. Jászberényi Melinda jaszberenyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 301
Telefon: +36 1 482 7216 • Mellék: 7216

További szereplők/előadók: Miskolczi Márk, Kökény László, Munkácsy András, Irimiás Anna, Fehér Zsuzsanna. dr Keller Krisztina , Boros Kitti, Kökény László, Csapody Bence 
Megrendezés formája: online 
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása 
Napjainkban példátlan változásokat tapasztalhatunk a turizmus szektorban, melyeket a jelenleg zajló Covid-19 világjárvány mellett a digitalizációs megoldások térnyerése is felerősít. Az aktuális trendekre reagálva a BCE Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont smart és fenntartható turizmus témakörben készít online jegyzeteket, melyek a turizmus legfontosabb alágazataiban (szállodaipar, hivatásturizmus, kulturális turizmus) bekövetkezett változásokat ismertetik esettanulmányok keretében, valamint rámutatnak a közeljövőben várható keresleti-kínálati trendekre. A tananyagfejlesztési projekt keretében a 2022. év első felében angol nyelvű, a turizmus és közlekedés, kulturális és kreatív turizmus, valamint az aktív- és gasztroturizmus témakörét érintő online jegyzetek kiadására is sor kerül. A Kutatási Hét keretében e jegyzetek, valamint a témakörökhöz kapcsolódó kutatási eredmények ismertetésére kerül sor.

A BCE Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont aktuális kutatási eredményeinek, tananyagfejlesztési tevékenységeinek bemutatása.  

Előadók és témakörök: 
1. Dr. habil. Jászberényi Melinda: Jegyzetsorozat bemutatása 
2. Dr. Munkácsy András: Turizmus és közlekedés angol nyelvű jegyzet bemutatása 
3. Dr. habil. Irimiás Anna: Gasztro- és aktív turizmus angol nyelvű jegyzet bemutatása 
4. Fehér Zsuzsanna: Smart megoldások a kulturális turizmusban 
5. Dr. Keller Krisztina – Boros Kitti: Az okos rendezvények jelene és jövője 
6. Kökény László – Miskolczi Márk: Mesterségesintelligencia-alapú megoldások a turizmusban 
7. Csapody Bence – Dr. Ásványi Katalin: Fenntartható gasztronómia, lassú turizmus 

12.00-13.30 – Lehetséges-e a szervezeteket demokratikusan működtetni?

Beszélgetés Kiss Ferenccel, a “Sociocracy & Holacracy. Agilis és emberi szervezetek” című könyv szerzőjével 

Program szervezője:

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ
Igazgató / Director
E épület, 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217

További szereplők/előadók: Kiss Ferenc  
Megrendezés formája: online 
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása 
Az üzleti és közszolgálati szervezetekkel szemben elvárás a hatékony és eredményes működés, amit többnyire a menedzsment világos felelősségével, jól kialakított vezetési hierarchiával és tiszta felelősségekkel és hatáskörökkel vélünk elérhetőnek. Ezek a szervezeti megoldások nem nagyon hagynak teret a demokratikus döntési módoknak, amelyet sokszor lassúnak, körülményesnek tartanak. A demokratikus döntéshozási eljárások ezért nem tűnnek alkalmasnak az egyre komplexebb és dinamikusabb környezetben működő szervezetek vezetésére. A demokratikusság legfeljebb abban merül ki, hogy megkérdezik a munkatársak véleményét egyes kérdésekben, vagy bevonják őket kisebb-nagyobb szervezeti döntések kialakításába, amelyről végül azért a menedzsment dönt.  

Felmerül azonban a kérdés, hogy vannak-e olyan (működő) szervezeti megoldások, amelyek ennél demokratikusabb működésmódot biztosítanak?  

A beszélgetésen demokratikus döntéshozási formákat, a szociokrácia és a holokrácia ígéreteit, feltételeit és megvalósulásait vizsgáljuk meg Kiss Ferenccel, a “Sociocracy & Holacracy” című könyv szerzőjével, és más felkért hozzászólókkal. 

14.00-15.30 – Design gondolkodás az üzleti tudományokban

Program szervezője:

Dr. Gelei Andrea andrea.gelei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
egyetemi tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 131/a.
Telefon: +36 1 482 5557 • Mellék: 5557

További szereplők/előadók:  
Megrendezés formája: személyes jelenlét + online  
Teremszám: E.338
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása 
A workshop célja feltérképezni a design gondolkodás különféle aspektusait, megjelenési formáit az üzleti tudományokban. Rövid előadások mutatnak rá ezekre az aspektusokra a design thinking-től kezdve a design communication-on, és service design-on át a design research-ig. Mi a közös ezekben? Mi a különböző, és miért válnak egyre fontosabbá az üzleti tudományokban? Az előadásokat követő beszélgetésben ezekre és hasonló, a közös nevezőt kereső kérdésekre keressük a választ. 

15.30-17.00 – Everything you always wanted to know about British higher education
but had no one to ask

Program szervezője:

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ
Igazgató / Director
E épület, 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217

További szereplők/előadók: Pásztor Adél 
Megrendezés formája: online
Regisztráció köteles: igen, az esemény linkjén keresztül lehet

Program nyelve: angol 

Program rövid leírása  
This session is primarily aimed at PhD students and early career academics.
At the event, Adél Pásztor, associate professor at our University, will share her experiences of what it is like to be an academic in England. What are the career paths, what is the selection process like? What are the performance requirements, teaching load and research expectations? What is the remuneration package like? What is it like to work in an English university as a foreigner?
Adél worked between 2010 and 2021, first at the University of Northumbria and then at the University of Newcastle.
The discussion will be moderated by Gergely Kováts.

17.00-18.30 – Hogyan tudjuk megsokszorozni az erőforrásokat jó ügyek érdekében?

Van Helyed – Brainstorming 

Program szervezője

Veress József jozsef.veress@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
Sóház, 225, 228
Telefon: +36 1 482 7420, +36 1 482 7414 • Mellék: 7414, 7420

További szereplők/előadók: Turai Katalin  – Van Helyed Rendszer, Bódis Kriszta Van Helyed Rendszer könyv szerzője
Megrendezés formája: személyes + online
Terem száma: E.338
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása  
Közös gondolkodás egy ózdi hátrányos helyzetű embereket képzésbe és munkahelyhez jutásban támogató alapítvány tevékenységének hatékonyabbá tételéről és bővítéséről. 

Január 12. szerda

9.00-10.30 – Institute for the Development of Enterprises – Current Research Projects

Program szervezője:

Gittins Timothy Benjamin tim.gittins@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék
Mesteroktató II. / Master Lecturer II.
E épület, 244
Telefon: +36 1 482 5116

További szereplők/előadók: Loretta Huszák, Márta Aranyossy  
Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: angol 

Program rövid leírása 
Innovation-driven companies in Hungary. The results of two recent research projects (biotechnology sector and R&D certification) 
– Tim Gittins: Informal Entrepreneurship and Municipal Waste Recycling; The Impact of Covid 19 on Hungarian SMEs.
– Marta Aranyossy: Technology acceptance in the COVID era 

9.00 -13.30 – Corvinus workshop on network and data science

Program szervezője:

Lőrincz László laszlo.lorincz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
C épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598

További szereplők/előadók:  
Vásárhelyi Orsolya,  Ilyés Virág, Lengyel Balázs, Juhász Sándor,  (BCE NETI), Kisfalusi Dorottya, Kmetty Zoltán, Koltai Júlia (TK), Johannes Wachs (Complexity Hub) 
Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: angol  

Program rövid leírása 

Corvinus workshop on network and data science.
9.20-9.40: Johannes Wachs (Complexity Hub Wien), Geography and Sustainability in Software
9.40-10.00: Zoltán Kmetty – Júlia Koltai (TK RECENS), The presence of occupational structure in online texts based on word embedding NLP models
10.00-10.20: Dorottya Kisfalusi (TK RECENS), Are high-performing minority students perceived as “acting white” or “being white”?
BREAK
10.30-10.50: Balázs Lengyel (KRTK ANet) Understanding European Integration with Bipartite Networks of Comparative Advantage.
10.50-11.10: Virág Ilyés (BCE NeTI), TBC
11.10-11.30: Orsolya Vásárhelyi (BCE NeTI): The impact of diversity and inclusion on creativity in the video game industry
11.30-11.50: Sándor Juhász (BCE NeTI), Creation and persistence of interfirm business ties
BREAK
12.00-12.20: Lisette Espin (CEU DNDS), The Good, the Bad and the Ugly of inferring wealth with multimodal data
12.20-12.40: Rafiazka Hilman (CEU DNDS), Socioeconomic biases in urban mixing patterns of US metropolitan areas
12.40-13.00: László Czaller (KRTK ANet), Reducing automation risk through career mobility: Where and for whom?
13.00-13.20: Zoltán Elekes (KRTK ANet), Robust skill-relatedness networks of industries make resilient regions

10.30 – 12.00 – Írjunk közösen science shopos oktatásról  

Program szervezője: Corvinus Science Shop

További szereplők, előadók

Dr. Gáspár Judit judit.gaspar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 128
Telefon: +36 1 482 5503 • Mellék: 5503
Matolay Réka reka.matolay@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 385
Telefon: +36 1 482 5311
Toarniczky Andrea andrea.toarniczky@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 383
Telefon: +36 1 482 5121 • Mellék: 5121

Megrendezés formája: személyes jelenlét
Terem száma: E.324
Regisztráció köteles: igen 
Regisztrációs szándékát a science.shop@uni-corvinus.hu  e-mail jelezze.  
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása 
Ragadjuk meg a science shopos kurzusprojektek sokszínűségét publikációban! Olyan műhelymunkát szervezünk science shopos oktatótársainknak, ahol közös kutatásra és írásra invitáljuk őket. Mindannyian másképp csináljuk, a közösségbe ágyazott oktatásban eltérő oktatási gyakorlataink vannak. Ezek variációi, a közösségi bevonódás fokozatai, pedagógiai-oktatási lenyomatai izgalmas témái lehetnek közös cikkeknek. Egy konkrét cikkjavaslattal kezdünk, majd feltérképezünk további összekapcsolódási pontokat.

10.30 – 12.00 – Mi áll a magas energiaárak mögött? REKK előadás

Program szervezője:

Mezősi András andras.mezosi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutató / Researcher
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153

Megrendezés formája: személyes  
Terem száma: E.326
Regisztráció köteles: nem  
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
Az előadásban bemutatjuk, hogy az elmúlt egy évben milyen folyamatok zajlottak le az európai földgázpiacon és villamosenergia-piacon, mik a mozgatórugók, amelyek a magas energiaárakhoz vezettek, és milyen következményei lehetnek. 

12.00 -13.30 – Geopolitics – studying International Relations through geography and state’s potential

Program szervezője:

Dr. Morgado Nuno nuno.morgado@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 317
Telefon: +36 1 482 7378 • Mellék: 7378

Megrendezés formája: online 
Regisztráció köteles: igen, itt lehet regisztrálni
Program nyelve: angol  

Program rövid leírása 
Geopolitics studies the influence of geography on foreign policy conduct. The scope of the approach includes, moreover, identity aspects in the sense that they shape the way political agents perceive the geographical space. 

12.00-13.30 – A Marketing Intézet publikációs teljesítménye a Budapesti Corvinus Egyetem stratégiájának kontextusában – követendő / kerülendő mintázatok

Program szervezője:

Gyulavári Tamás tamas.gyulavari@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet
Intézetvezető/Egyetemi docens
E épület, 313/A
Telefon: +36 1 482 5585 • Mellék: 5585

Megrendezés formája: személyes 
Terem száma: E.324
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
A program egy viszonylag sikeresnek mondható példa kapcsán mutat rá a kritikus pontokra – nyílt, őszinte, kritikai szemléletben tekint rá a múltra és keresi a további kitörési pontokat. 

14.00-15.30 – A Corvinus Egyetem publikációs teljesítményének képe a világban az InCites tükrében

(2018-2021) – a 2021 júniusi előadás 2. része; 2021-es adatokkal frissítve 

Program szervezője:

Kőrösi Krisztina krisztina.korosi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Egyetemi Könyvtár
Elektronikustartalom-Szolgáltatási Referens / E-Content Reference Librarian
C épület, 340
Telefon: +36 1 482 7009 • Mellék: 7009

Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása 
A 2021 júniusában tartott, „A Corvinus Egyetem publikációs teljesítményének képe a világban az InCites tükrében” c. előadás folytatása. A júniusi előadásban a 2018 – 2020-ra vonatkozó adatokat ismertettem (tudományterület, együttműködés, folyóiratok, versenytársak adatai), ezt egészítem most ki a 2021-es évre vonatkozó adatokkal. Forrásként ismét a InCites elemző platformot használom. 

Follow-up of June 2021 presentation (Corvinus University’s Research performance). The original presentation was focusing on years 2018-2020 (sciences areas, cooperation, journal utilization, competitor’s data), in this current data for 2021 will also be presented. For the analysis, the InCites Benchmarking and Analysis platform will be used.

14.00-15.30 – Deliberatív demokrácia az önkormányzati gyakorlatban – budapesti tapasztalatok az érintettek szemszögéből

Program szervezője:

Dr. Kiss Gabriella Katalin gabriella.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 130
Telefon: +36 1 482 5505 • Mellék: 5505

Megrendezés formája: online
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása
A tanácskozásra épülő vagy deliberatív demokrácia kiegészítő eleme lehet a képviseleti rendszereknek. A helyi döntések meghozatalában például az önkormányzati döntéshozatalban is szerepet játszhatnak az állampolgárok különböző gyűléseken vagy tanácsokon keresztül. Budapesten az elmúlt években több helyen szerveztek önkormányzati szinten ilyen fórumokat, ahol a lakosok megvitatják az egyes kérdéseket és közösen hoznak döntéseket. Ebben a beszélgetésben a Budavái Állampolgári Tanácsot helyezzük a középpontba, amelynek előkészítése 2021-ben kezdődött meg egy ún. előkészítő állampolgári tanáccsal, amelynek az volt a feladata hogyan kidolgozza hogyan működjön a testület. Az előkészítő folyamat végén a tagok javaslatokat fogalmaztak meg a kialakítandó állampolgári tanács alapelveiről az önkormányzat számára. Ez a műhelymunka a deliberatív döntéshozatal egy érdekes példája, melynek tapasztalatairól beszélgetnek a folyamat résztvevői: az önkormányzat, a facilitátorok és a résztvevők szemszögéből.

14.00-15.30 – Családi vállalkozások helyzete és kutatása a Corvinuson innen és túl

Program szervezője:

Dr. Jámbor Attila attila.jambor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
C épület, 307
Telefon: +36 1 482 7201 • Mellék: 7201

További szereplők/előadók: Drótos György  
Megrendezés formája: személyes  
Terem száma: E.340
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
A szekció keretében az érdeklődők betekintést kaphatnak a családi vállalkozások kutatásának helyzetébe az egyetemen és országosan is. Számos elismert szakértő segíti előadásával és hozzászólásaival a téma és az abban rejlő kutatási potenciál jobb megismerését. 

15.30-17.00 – AMASS – Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture című, HORIZON2020-as kutatás, 2020-2023, bemutatása

Művészet és esélyteremtés – szociális  mentális hátránnyal élők fejlesztése hét európai országban. Beszámolók, filmvetítés 

Program szervezője:

Dr. Kárpáti Andrea Katalin andrea.karpati@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 339
Telefon: +36 1 482 5106 • Mellék: 5106

További szereplők/előadók: Kovács Lajos 
Megrendezés formája: személyes  
Terem száma: E.326
Regisztráció köteles: igen, regisztrálni ITT lehet!  
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
A szekció keretében az érdeklődők betekintést kaphatnak a családi vállalkozások kutatásának helyzetébe az egyetemen és országosan is. Számos elismert szakértő segíti előadásával és hozzászólásaival a téma és az abban rejlő kutatási potenciál jobb megismerését. 

15.30-17.00Egy családi vállalkozás professzionalizálódása – Longitudinális esettanulmány 

Program szervezője:

Kárpáti Zoltán Soma zoltan.karpati@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Családi Vállalatok Központ Tanszék
Tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató / Assistant Research Fellow, PhD Student
E épület, 109
Telefon: +36 1 482 5128 • Mellék: 5128

További szereplők/előadók: Wieszt Attila 
Megrendezés formája: hibrid
Terem száma: E.340
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
Egy családi vállalkozás professzionalizálódása – Longitudinális esettanulmány 

17.00-18.30 – Mit nyújt a Budapesti Corvinus Egyetem a korábbi hallgatóinak az alumni program keretében?

Program szervezője:

Petrovics Nándor nandor.petrovics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 519

További szereplők/előadók: Szabados Levente és Kenyeres Balázs 
Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása  
Hogyan kapcsolódhatnak be a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi hallgatói az Egyetem életébe, milyen előnyöket jelenthet ez számukra? Mennyire tud egy magyar egyetem támaszkodni a volt hallgatóira, és mit tud nyújtani számukra? Milyen szellemi és emberi erőforrásokkal rendelkezik az egyetem, amelyekhez hozzáférhetnek a korábban végzett, a szakmájukban ma már sikeres, volt hallgatók is? Pontosan mit kínál ilyen téren a Budapesti Corvinus Egyetemen nemrégiben megerősített egyetemi alumni programja? 

Január 13. csütörtök

9.00-10.30 – Volt egyszer egy vadnyugat – Családi és céges játékmagatartás vizsgálata egy családi vállalatban

Program szervezője:

Tóth Rita toth.rita@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi tanársegéd, PhD Hallgató / Assistant Lecturer, PhD Student
E épület, 342
Telefon: +36 1 482 5488 • Mellék: 5488

További szereplők/előadók: Dr. Wieszt Attila 
Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
A játék a szervezeti magatartás különösen elhanyagolt témaköre, holott szerves része a vállalatok mindennapjainak. A családi vállalkozásokban az a speciális helyzet áll fenn, hogy a szervezeti játékmagatartás keveredhet a család játékos viselkedésmintázataival, mindez pedig olyan folyamatokra is hatással lehet, mint például a cégutódlás. 

Az előadás egy posztutódlási szakaszban lévő családi vállalkozás családi napi rendezvényén végzett kutatás eredményeit mutatja be és arról szól, hogyan befolyásolják a családi nap játékai az előd és az utód vezetői szerepváltozását a formális hatalomátadás után, valamint hogyan vizsgálható a (poszt)utódlási folyamat a játék lencséjén keresztül. 

9.00-10.30 – Üzleti problémák vizsgálata nagy adatbázisokon

4 üzleti probléma, 4 adatbázis (NAV, Bisnode; ORBIS; Community Innovation Survey; ICT usage of enterprise (DESI) survey)

Program szervezője:

Losonci Dávid david.losonci@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet
Intézetvezető, Egyetemi docens / Head of Institute, Associate Professor
E épület, 133
Telefon: +36 1 482 5568 • Mellék: 5568

További szereplők/előadók:  

 • Boda György 
 • Demeter Krisztina 
 • Lőrincz László 
 • Reszegi László 
 •  Juhász Péter 

Megrendezés formája: személyes és online
Terem száma: E.340
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 

Egyre több, nagy elemszámú vállalati adatot tartalmazó adatbázis áll a kutatók rendelkezésére üzleti problémák kutatására is. A program során négy, kapcsolódó üzleti problémát járunk körbe négy eltérő adatbázison végzett elemzés segítségével. A rövid előadások után közös ötletelésre is sor kerülhet. 

11.00-12.00 – Yvonne Benschop, professor of Radboud University gives us insights about publication of social constructivist and critical management research

Program szervezője:

Dr. Primecz Henriett henriett.primecz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 383
Telefon: +36 1 482 5121 • Mellék: 5121

További szereplők/előadók: Yvonne Benschop, professor of Radboud University 
Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: angol  

Program rövid leírása
Yvonne Benschop, professor of Radboud University gives us insights about publication of social constructivist and critical management research. She has published numerous articles in FT Top 50 journals, such as Organization Studies and Human Relations. She also served as editor-in-chief of Organization, and she is distinguished advisory board member of Gender, Work and Organization.

10.30-12.00 – Worflow pályázati rendszer bemutatása – elérhető pályázatok és a pályázati felület

Program szervezője:

Bordás-Tóth Éva btotheva@uni-corvinus.hu
E épület
Telefon: +36 70 364 8181

Megrendezés formája: online
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar 

Program rövid leírása 
2022 januárjától átalakult a Workflow pályázati rendszer.  
Az előadás célja, hogy oktató- kutató kollégáink számára bemutassuk az új Workflow pályázati rendszer felületét és tájékoztassuk őket a 2022-es év pályázatairól.  

12.00 – 13.30 – Az akadémiai szabadság helyzete Magyarországon

Kutatási beszámoló és beszélgetés

Program szervezője:

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ
Igazgató / Director
E épület, 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217

További szereplők/előadók: Rónay Zoltán ( ELTE PPK)   
Megrendezés formája: online  
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 

Az akadémiai szabadság helyzete az utóbbi években került a figyelem középpontjába a világ minden táján: az Egyesült Államokban a cancel culture, a trigger warning és a safe space mozgalmak korlátozzák az oktatás és kutatás szabadságát, máshol a menedzserizmus vagy az autoriter és diktatórikus rezsimek állítanak korlátokat.  

Kutatásunkban az akadémiai szabadság magyarországi helyzetét, változását vizsgáljuk. Az előadásban röviden bemutatjuk, hogy az akadémiai szabadság szempontjából hogyan alakult a hazai jogszabályi és intézményi környezet, illetve összegezzük 30 interjúalanyunk tapasztalatait is.  

A kutatásunk jelenleg is zajlik, ezért kifejezetten várjuk a témával kapcsolatos visszajelzéseket, észrevételeket és személyes beszámolókat. Erre szeretnénk alkalmat teremteni a beszámolónkat követően. 

12.00 – 13.30 – Insights into the tourist destination image model and its emotional dimension: the captivating effect of heritage and the in-situ visitor’s emotional response

Speaker: Dr. Marcelo Royo-Vela, Full Professor of Marketing 
CIAS Distinguish Fellow Researcher, Marketing Institute, Corvinus University of Budapest 
Department of Commercialization and Market Research, University of Valencia, Spain 

Megrendezés formája: személyes  
Room number:  E.324 

Title: Insights into the tourist destination image model and its emotional dimension: the captivating effect of heritage and the in-situ visitor’s emotional response 

Duration: 45 minutes plus questions 

Description
The results and a set of investigations on rural-cultural and monumental destinations that began to be developed almost 20 years ago are explained. Research techniques include surveys and virtual reality and neuromarketing experiments. The structure of the image formation model of the tourist destination is analysed, discussed, and modified, focusing on the emotional component and the emotional response in situ. The visitor’s emotional response to the heritage is proposed to be incorporated into the tourist destination image research given its relevance in cultural and monumental tourism. 

14.00 – 15.30 – Kutatási adatkezelés. Új szolgáltatás a Budapesti Corvinus Egyetemen

Program szervezője:

Kurucz Erika erika.kurucz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Egyetemi Könyvtár
Kutatási adatfelelős / Research Data Steward
C épület, 334
Telefon: +36 1 482 7008 • Mellék: 7008

További szereplők/előadók: Rónay Zoltán ( ELTE PPK)   
Megrendezés formája: online
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 
Open Science, „FAIR” kutatási adatkezelés (RDM), kutatási adatkezelési terv (RDMP) szükségessége, elkészítése; adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások: új kutatástámogatási terület a Corvinus Egyetemen;  

kutatási beszámoló: az első eredmények ismertetése a Corvinus Egyetemen lezajlott adatkezelési szokások és igények felméréséről 

14.00 – 15.30 – Vállalatgazdaságtani Intézet Kutatási fóruma PhD hallgatók számára

Program szervezője:

Dr. Csutora Mária maria.csutora@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságt
Egyetemi Tanár / Professor
C épület, 505.2
Telefon: +36 1 482 7370 • Mellék: 7370

Megrendezés formája: online  
Program nyelve: magyar  

15.30 – 18.30 – Kerületi önkormányzatokat érintő közpolitikai témák az egyetemen: kutatások, kurzusok, partnerigények és ötletek (World Café)

Program szervezője:

Bódis Lajos bodis@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 536
Telefon: +36 1 482 5299, +36 30 853 1062

Megrendezés formája: online
Terem száma: E.340
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása 

Az egyetemen számos kutatás illetve kurzus érinti a témát több szervezeti egységben, ezek tudomásom szerint esetlegesen értesülnek egymásról. A – siker esetén visszatérőnek is szánt – rendezvény célja a kölcsönös tájékoztatás és ötletgyűjtés, világkávézó formában, olyan belső (kutatók, oktatók, hallgatók) és külső (önkormányzatok, civil szervezetek, kutatók) partnerek által megadott fókuszokkal, akik a tevékenységük bővítéséhez (kutatás, fejlesztés, szakmai gyakorlat) további partnereket keresnek, és szívesen tájékozódnának. 

Január 14. péntek

9.00-10.30 – Hogyan tudnak a doktoranduszok hozzájárulni a Corvinus kutatási teljesítményéhez?

A Doktori iskola és ami mögötte van…

Program szervezője:

Michalkó Gábor gabor.michalko@uni-corvinus.hu Corvinus Doktori Iskolák
Főigazgató, Doktori iskola vezető / Director General, Head of Doctoral School
E épület, 231/a
Telefon: +36 1 482 5225 • Mellék: 5225

Megrendezés formája: online
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:  

 • Hogy épül fel a Corvinus Doktori Iskolák?
 • Felvételi, tervezet védés, honosítás, habilitáció 
 • CDI hallgatókat és kutatók együttműködése 
 • Fontosabb szabályok és szabálymódosítások
 • Kihívások  
 • Fejlesztési irányok  

10.30-12.00 – Fiatal kutatók perspektívái a Corvinus Egyetemen

Program szervezője:

Petrovics Nándor nandor.petrovics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 519

További szereplők/előadók:  

 • Dr. Keszey Tamara, a BCE kutatási rektorhelyettese 
 • Dr. Michalkó Gábor, a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója 
 • Dr. Losonci Dávid, egyetemi docens, intézetigazgató, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet 
 • Baksa Máté, egyetemi tanársegéd, BCE Vezetéstudományi Intézet 
 • Mitev Ariel

Megrendezés formája: személyes / online közvetítjük
Terem száma: Faculty Club


Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása:  
A Corvinus az elmúlt években jelentősen átalakult, amely átalakulás folytatódik is. Ennek egyik legfontosabb célja a nemzetközi sztenderdek felé közeledés, a kutatási kiválóság növelése és a nemzetköziesítés. Hogyan illeszkednek bele ezekbe a stratégiai keretekbe a fiatal kutatók, tanársegédek, PhD hallgatók, akár mesterszakos hallgatók, azok, akik érdeklődnek a tudomány iránt, esetleg TDK-znak? Illetve fordítva, a fiatal kutatók hogyan járulnak hozzá ezeknek a stratégiai céloknak az eléréséhez? Milyen támogatást ad nekik az egyetem, és mit lehetne még tenni a jövőben?  

12.00-13.30 – Tudománykommunikációs kerekasztal 

Program szervezője:

Petrovics Nándor nandor.petrovics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 519
Bordás-Tóth Éva btotheva@uni-corvinus.hu
E épület
Telefon: +36 70 364 8181

További szereplők/előadók:  

 • Simon Tamás – főosztályvezető, MTA Kommunikáció Főosztály
 • Veszelszki Ágnes – egyetemi docens, BCE Kommunikáció és Szociológia Intézet
 • Lengyel Balázs – kutató, BCE Corvinus Centre for Advanced Studies (CIAS)
 • Vajna Tamás – a Qubit magazin szerkesztője

Moderál: Gergics Dániel – Kommunikációs szakértő  

Megrendezés formája: személyes / online közvetítjük
Terem száma: Faculty Club 
Regisztráció köteles: nem 
Program nyelve: magyar  

Program rövid leírása:  
Mi a szerepe a tudománynak a társadalomban? Kíváncsi-e egyáltalán a szélesebb közvélemény a tudomány aktuális eredményeire? Ha igen, akkor van-e átjárás a tudomány és a közvéleménye ‘nyelve’ között? Milyen csatornákon tudják a kutatók eljuttatni felismeréseiket, üzeneteiket a közvélemény felé? Milyen a ‘népszerű’ tudomány, mire kíváncsiak az emberek és mire nem? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Kutatási Hét tudománykommunikációval foglalkozó panelbeszélgetése. 

13.30 – 15.00 – Kutatási hét zárása – állófogadása

Program szervezője: Kutatásmenedzsment
Megrendezés formája: Személyes, védettségi igazolvány felmutatása kötelező!  
Helyszín: Faculty Club  
Regisztráció köteles: igen, regisztrálni az alábbi linken lehet

Meghívó, programregisztráció

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.25. - 19:49:06