Ugrás a fő tartalomra

Kutatási hét 2021 – június

Programok

Június 14. hétfő

9.00-10.30 JMP Szoftver Bemutatása / Why JMP?

Program szervezője: Kutatásmenedzsment Iroda

Előadó: Volker Kraft is Senior Academic Ambassador for JMP in Europe

JMP is the data analysis tool of choice for hundreds of thousands of scientists, engineers and other data explorers worldwide. Users leverage powerful statistical and analytic capabilities in JMP to discover the unexpected.
Presenter: Volker Kraft, Sr. Academic Ambassador, JMP Academic Program

JMP statistical discovery software from SAS is the tool of choice for scientists, engineers and other data explorers in almost every industry and government sector. JMP lets you explore data more fully with powerful statistics, discover meaningful findings by digging deeper into your data and share your discoveries with interactive visualizations.

A live demo with several case studies will take you step by step from data to discovery, revealing insights from data that raw tables of numbers or static graphs tend to hide.

This first session will show you why JMP is unique, how to get started using Corvinus’ JMP Pro site license and how to access free resources supporting your research or teaching activities.

A second session on June 15th will introduce advanced applications in data analytics using JMP Pro, with an optional free follow-up training on an application area of your choice.

10.30 – 12.00 Research Talks at the Department of World Economy – Development at the peripheries

Program rövid leírása:

Angol nyelvű műhelybeszélgetés a Világgzadasági Tanszéken zajló kutatások kapcsán, egy téma köré szervezve, három rövid előadással, diszkusszióval, Szunomár Ágnes moderálása mellett.

Program

Composite indicator for economic integration maturity: The case of Western-Balkan countries, Endrődi-Kovács Viktória; The Post-Crisis Developmental State: Perspectives from the Global Periphery, Ricz Judit; The Impact of Foreign Aid Shocks on Conflict in Recipient Countries Workshop organized by the Department of World Economy with three short presentations, along one topic, by colleaues at the Department, moderated by Ágnes Szunomár, and discussion afterwards.

Programme

Composite indicator for economic integration maturity: The case of Western-Balkan countries by Viktória Endrődi-Kovács; The Post-Crisis Developmental State: Perspectives from the Global Periphery by Judit Ricz; The Impact of Foreign Aid Shocks on Conflict in Recipient Countries by Krisztina Szabó.

Program nyelve: magyar / angol

Regisztráció köteles: igen / nem

Szervező

Dr. Szunomár Ágnes agnes.szunomar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, 422
Telefon: +36 1 482 7424 • Mellék: 7424

12.00 -13.30 A részvételi akciókutatás etikai dilemmái – RAK workshop

Program szervezője: Gelei András, Lajos Veronika és Pataki György

Program rövid leírása:

Hogyan lehet sérülékeny csoportokkal együtt dolgozni egy részvételi akciókutatás keretében úgy, hogy az érintettek a kutatás teljes folyamatában együttműködő partnerekké válhassanak? Milyen etikai normák és elvárások vezethetik a kutatókat? Milyen etikai dilemmák merülhetnek föl a folyamat során?

A részvételi akciókutatás (RAK) workshop keretében zajló beszélgetésünk aprópóját egy nemrég indult Európai Uniós Horizont 2020 tudományos projekt, a YouCount (Empowering Youth and Cocreating Social Innovations and Policymaking through Youth-focused Citizen Social Science) adja. A YouCount konzorcium magyar partnere az ESSRG két hazai RAK műhellyel, a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Kar Kutatócsoporttal és a SajtátSzínház kezdeményezés JövőKÉP programjával (Siklósbodonyért Egyesület és Parforum Részvételi Műhely) együttműködve kezdett el közösen dolgozni szegedi hallássérült fiatalokkal és siklósbodonyi fiatalokkal annak érdekében, hogy a társadalmi befogadásban, illetve kirekesztésben megélt tapasztalataikat földolgozzák.

Előadók és beszélgetőpartnerek: Bartáné Somogyi Gina (Siklósbodonyért Egyesület), Gébert Judit, Juhász Judit, Mihók Barbara (Közös Jelek Valóságlabor, SZTE GTK KK) és Oblath Márton (Parforum Részvételi Műhely és SajtátSzínház)

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem
Kedves Érdeklődők! Az esemény a ZOOM felületén lesz megtekinthető!
ID: 845 2221 2670
Passcode: 087198   

Szervezők:

 • Lajos Veronika
 • Pataki György
Dr. Gelei András andras.gelei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 383
Telefon: +36 1 482 5187 • Mellék: 5187

14.00-15.30 A versenyképesség szintje – Globális értékláncok elemzése

Program rövid leírása:

A globális értékláncok koncepciója alkalmas arra, hogy a verenyképességi elemzések különböző szintjeit összekapcsolja, és ezzel képes rávilágítani a vállalati és a makrogazdasági versenyképesség közötti kapcsolatra. Tervezett előadások:

 • Hegedűs Dániel – Vasvári Tamás: Hazai vállalatok az értékláncban – Egy feldolgozóipari vállalat beszállítói kapcsolatainak elemzése
 • Gáspár Tamás- Kaoru Natsuda-Sass Magdolna: A magyarországi autóipari értéklánc néhány sajátossága
 • Czakó Erzsébet: A multinacionális vállalatcsoport (MNE) mint GVC – megközelítések a nemzetközi üzleti gazdaságtanban
 • Stocker Miklós: A GVC különböző pozícióiban elhelyezkedő Magyarországi vállalatok szellemi tőkéje és gazdálkodási teljesítménye
 • Braun Erik: A magyar gazdaság függőségi rendszereinek vizsgálata a hazai és a globális értékláncokban


Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: igen / nem

Szervezők

Dr. Gelei Andrea andrea.gelei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
egyetemi tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 131/a.
Telefon: +36 1 482 5557 • Mellék: 5557
Diófási-Kovács Orsolya orsolya.diofasi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi adjunktus, PhD/ Assistant Professor
E épület, 131
Telefon: +36 1 482 5226 • Mellék: 5226

14.00-15.30 Matlab bemutató

Program rövid leírása: A Matlab programcsomag rövid bemutatása.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: igen / nem

Szervező

Dr. Medvedev Péter medvegyev@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
Sóház, 208/A
Telefon: +36 1 482 7448 • Mellék: 7448

15.30 -17.00 MindTitudeTM – applikáció online piac- és image-kutatáshoz. Előnyök és tapasztalatok.

Program rövid leírása:

Az érdeklődők előadást hallhatnak a MindTitudeTM – online piackutató applikáció fejlesztéséről, a program előnyeiről és az eddigi tapasztalatokról. Az alkalmazás real-time eredményeket biztosít, miközben a leggyakoribb piackutatási kérdésekre választ ad. Mivel valamennyi kutatás az Osgood-féle szemantikus differenciálon alapul, minden kutatási eredmény egy adatbankban találkozik, az önfejlesztő mesterséges intelligencia komparatív értelmezésre ad lehetőséget. Összehasonlítható a célcsoportok, versenytársak megítélése bármilyen egyéb társadalmi attitűddel. A különféle társadalmi csoportok érzelmi, kognitív és viselkedéses rangsorának profilja személyközpontú marketinget tesz lehetővé. A program vizuális grafikonokon mutatja meg az eredményeket, szöveges értelmezést nem kíván, ezért kiszűri a piackutatás árfelhajtó tényezőit (elemző, kérdezőbiztos), ezáltal lényegesen olcsóbb, mint a szokványos eljárások.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Forgács Attila attila.forgacs@uni-corvinus.hu
E épület, 377
Telefon: +36 1 482 5221 • Mellék: 5221

15.30 -17.00 MI-kor? Média és Iskola a Mesterséges Intelligencia korában előadás

Program rövid leírása:

A mesterséges intelligencián (MI) alapuló technológiák révén nemcsak az ember-gép interakciók új, a korábbiaknál sokkal inkább egyenrangú formáit kell megszoknunk, hanem az interperszonális viszonyaink is átrendeződnek, új kérdéseket felvetve többek között a bizalom, a hitelesség és a tudás témakörében.

Az előadás két, EFOP-3.6.3-as kutatócsoport kutatási eredményeit mutatja be, amelyek az MI két kitüntetett területével, a deepfake médiatartalmakkal, illetve az MI támogatta pedagógiával foglalkoztak. Médiafogyasztókat, tanulókat és tanárokat bevonva kiderült, hogy a célcsoportok mit gondolnak az MI előretöréséről, mennyire ismerik fel, illetve fogadják el ezeket a megoldásokat, és miként élik meg a kommunikációs környezet átalakulását.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervezők

Dr. Veszelszki Ágnes agnes.veszelszki@uni-corvinus.hu
E épület, 329/A
Dr. habil. Bokor Tamás tamas.bokor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület
Telefon: +36 1 482 7377

17.00-18.30 Metropolisztérség a 21. században – Budapest városrégiójának útja egy versenyképes, innovatív, kiegyensúlyozott jövő felé

Program rövid leírása:

A program keretében elhangzó előadások a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék Urbanisztika műhelyének Budapest Versenyképességi Stratégiája c. projekt eredményeit mutatják be.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

dr. Kocsis János Balázs janosbalazs.kocsis@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 310
Telefon: +36 1 482 7737 • Mellék: 7737

Június 15. kedd

9.00 -10.30 Advanced Analytics using JMP Pro

Program szervezője: Kutatásmenedzsment Iroda

Előadó : Volker Kraft is Senior Academic Ambassador for JMP in Europe

Presenter: Volker Kraft, Sr. Academic Ambassador, JMP Academic Program

Following the JMP introduction on June 14th, this session will demonstrate advanced analytics using JMP Pro 16, like 

 • Advanced statistical modeling, incl. Generalized Regression, Structural Equation Modeling and Model Screening
 • Text Analytics, incl. Topics Analysis and Sentiment Analysis
 • Analysis of time series and functional data
 • JMP experience or attendance of the first session is not required. Inspired by the demonstrations, attendees may vote for a free deep-dive training on any application area of choice.


9.00 -12.00 Vállalatgazdaságtani Intézet Kutatási Fóruma

Program rövid leírása:

A PhD program keretén belül kötelező kutatási fórum elsőéves PhD hallgatók számára. A Vállalatgazdaságtan Intézethez tartozó PhD hallgatók mutatják be kutatási tervüket.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Csutora Mária maria.csutora@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságt
Egyetemi Tanár / Professor
C épület, 505.2
Telefon: +36 1 482 7370 • Mellék: 7370

12.00 -13.30 Hogyan írjuk meg első Q1-es cikkünket ? Tippek és tanácsok fiatal kutatóknak

Program rövid leírása:

A rendezvény célja a Ph.D. hallgatók és fiatal kutatók segítése abban, hogy képesek legyenek kutatásaikat rangos nemzetközi tudományos folyóiratban közölni.

A program olyan kérdésekre igyekszik gyakorlatias választ adni, mint például, 

 • mennyiben tér el egy Q1-es folyóiratcikk egy alacsonyabb besorolású, de azonos témájú cikktől;
 • melyek azok a területek, ahol leginkább képeznünk kell magunkat ahhoz, hogy kutatásainkkal be tudjunk kapcsolódni tudományos diskurzusokba,
 • miért és hogyan alakítsunk ki nemzetközi tudományos együttműködéseket,
 • hogyan gondolkodjunk a kudarcokról,
 • hogyan menedzseljük a nemzetközi publikációkkal kapcsolatos félelmeinket stb.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Keszey Tamara tamara.keszey@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 355
Telefon: +36 1 482 5582 • Mellék: 5582

12.00-13.30 Versenyképesség Kutató Központ – Versenyképesség a negyedik ipari forradalom hajnalán

Program szervezője: Versenyképesség Kutató Központ

Társszervezők: Czakó Erzsébet, Wimmer Ágnes, Stocker Miklós, Móricz Péter

Program rövid leírása:

A Versenyképesség Kutató Központ aktuális kutatási programjának kutatási irányairól és eredményeiről adunk áttekintést. A kutatási program címe: Versenyképesség a negyedik ipari forradalom hajnalán.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Társszervezők

Dr. Czakó Erzsébet erzsebet.czako@uni-corvinus.hu
E épület, 141
Telefon: +36 1 482 5496 • Mellék: 5496
Dr. Wimmer Ágnes agnes.wimmer@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 130
Telefon: +36 1 482 5264 • Mellék: 5264
Dr. Stocker Miklós György miklos.stocker@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet
Intézetvezető / Head Of Institute, Habilitált Egyetemi Docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 367
Mellék: 5223
Dr. Móricz Péter peter.moricz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 105
Telefon: +36 1 482 5548 • Mellék: 5548

14.00-15.30 Vezetéstudomány folyóirat szerzői és olvasói találkozó, a 2019-es évfolyam Legjobb és Kiváló Cikk Díjainak átadása

Szervező

Dr. Primecz Henriett henriett.primecz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 383
Telefon: +36 1 482 5121 • Mellék: 5121

14.00-15.30 TKP Élhető környezet. Before and after: Covid and sustainability

Program rövid leírása:

A program során rövid előadások és beszélgetések hangzanak el a következő témákban: Fenntartható üzleti modellek fogyasztói elfogadása (Csutora-Harangozó-Szigeti), Válságtól válságig: a 2008-10-es és a 2020-21 es válság fenntarthatósági hozadékai (Zsóka Ágnes- Csutora Mária), Sport és fenntarthatóság. Jövőbeli terveinket szintén átbeszéljük.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Csutora Mária maria.csutora@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságt
Egyetemi Tanár / Professor
C épület, 505.2
Telefon: +36 1 482 7370 • Mellék: 7370

14.30 – 16.30 Zöld menza a Corvinuson? Akció és kutatás – “konyhaszinten” (brainsorming és műhelybeszélgetés

IdősávPanelRészvevőkSzervezetWeboldal
14:30Veress József, moderátorCorvinus
14:35Zöld közétkeztetésBajor ZsófiMezna, AKG menzahttps://www.facebook.com/amezna/
Balogh LiliGreenpeacehttps://www.greenpeace.org/hungary/
Márta KrisztaGreenpeacehttps://www.greenpeace.org/hungary/
kérdések
15:05“Végy egy…”- de honnan?Zalatnay LászlóKosárszövetségekhttps://shop.nyiregyhazikosar.hu/
Kujáni KatalinKisléptékhttps://kisleptek.hu/
Szabadkai AndreaKisléptékhttps://kisleptek.hu/
Vágvölgyi Gusztáv PabloInspi-rációhttps://inspi-racio.hu/vagvolgyi-gusztav-pablo/
Lévai GáborFehér albatroszhttp://www.feheralbatrosz.hu/portfolio/
kérdések
15:55Mire jó egy menza?Veres Tamás társ moderátorPhD hallgató, Corvinus
Science Shop – TBCCorvinus Science Shophttps://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/corvinus-science-shop/
kérdések-vélemények
16:30

Program nyelve: magyar 
Regisztráció köteles: nem 

Szervező

Veress József jozsef.veress@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
Sóház, 225, 228
Telefon: +36 1 482 7420, +36 1 482 7414 • Mellék: 7414, 7420

15.30 – 17.00 Akció és Kutatás konyhaszinten – műhelybeszélgetés

Program rövid leírása:

A program az ERS HUB keretében megvalósítható egyetemi projekt javaslatról szóló műhelybeszélgetés.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Veress József jozsef.veress@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
Sóház, 225, 228
Telefon: +36 1 482 7420, +36 1 482 7414 • Mellék: 7414, 7420

15.30 – 17.00 SAS mint egyetemi program szoftver bemutatása, specializációk, irányok, lehetőségek

Program szervezője: Kutatásmenedzsment

Előadó: Szabó Bernadett ( SAS)

Program rövid leírása:


Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem 

Június 16. szerda

9.00 – 10.30 Mire jó valójában a Design Thinking?

Program szervezője: Gere Péter, Innovációs tanácsadó, mentor Design Thinking és agilis projektcoach

Program rövid leírása:

A Design Thinking mint agilis ember-központú innovációs módszertan rövid bemutatása – az empatikus kutatási szakaszra fókuszálva

A Design Thinking jelenleg az egyik legszélesebb körben használt amerikai agilis innovációs módszertan. Komplex problémák feltárásakor és megoldásakor radikálisan a felhasználókat (ügyfeleket / munkavállalókat / érintetteket) helyezi a középpontba, mielőtt kreatív megoldási lehetőségekben kezd el gondolkozni.

A Kutatási Hét 90 perces interaktív workshopja egyrészt egy rövid elméleti betekintést ad a Design Thinking elméletébe, módszertanába és lehetőségeibe. Utána pedig kitérünk a folyamat empatikus kutatási szakaszára egy kiválasztott technika segítségével, hogy megtapasztaljuk egy példán, hogy miként érhető el akár rövid idő alatt egy mélyebb empatikus megértés.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: igen (Jelentkezés: peter.gere25@gmail.com, majd a létszám függvényében megerősítő / visszajelző e-mail érkezik)

9.00-10.30 OTDK tapasztalatok – Közgazdaságtudományi szekció

Program rövid leírása:

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 355/A
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5523

10.30 – 12.00 Az impakt nyomában: saját élményű tudományos kalandjáték

Program rövid leírása:

Mi kell ahhoz, hogy a kutatásaink hatása minél szélesebb körű legyen? Véletlen? Elköteleződés? Játékosság? Fantázia? Támogatás? Ezek közül minden, és persze inspiráló és klassz szakmai közösség. Az interaktív előadás saját élményeken keresztül mutatja be, hogy hogyan lesz egy nemzetközi konferencia sajtószervezése után sikeres podcast sorozat, céges együttműködés, színházi kalandjáték, közösségi forgatókönyvírás, új innovatív kurzusok, címlapfotó, és persze – csak úgy mellékesen – néhány hőn áhított tudományos publikáció. Az előadás után pedig lehetőségünk lesz arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mindezekben hol állunk mi kutatóként, és hogyan tud támogatni bennünket az egyetem.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Köves Alexandra alexandra.koves@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 143
Telefon: +36 1 482 5372 • Mellék: 5372

10.30-12.00 OTDK tapasztalatok -Társadalomtudományi , Agrártudományi, FiFöMa Szekciók

Program rövid leírása:

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 355/A
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5523

12.00 – 13.30 Tokió 2020-2021. Miért lett/lesz annyira drága a tokiói nyári olimpiai játékok? Urbanizáció, buborék gazdaság, adósságválság

Program rövid leírása:

Japán számára az 1964-ben megrendezett Tókiói Nyári Olimpiai Játékok a nemzetek közösségébe való visszatérést jelentették. Az ország akkor évi 10%-os gazdasági növekedést produkált és a hatvanas évek végére a sikeresen zárkózott fel a világ legfejlettebb országai közé. Az egyik eredménye a gyors felzárkózásnak Tokió egészen kaotikus fejlődése lett. A nyolcvanas években Tokiót a világ egyik vezető pénzügyi központjává akarták fejleszteni. Ez a terv, a reagonomics térhódításával, a világgazdasági változások következményeivel, az országon belüli migrációval együtt egy mérhetetlenül nagy buborék gazdaság kialakulásához vezetett a nyolcvanas évek végén. A buborék kipukkadása a kilencvenes években Japán két évnyi GDP-jét égette el. Az ország államadóssága az ezredfordulót követően ezért van tartósan a GDP 200%-a felett. Az olimpia megrendezése ebben a helyzetben lehetett volna reménysugár is, de csak újabb buborék gazdaságot indított el. Az eredetileg is drága olimpia költségei ma már a tervezettnek 5-8-szorosát teszik ki. Még mindig bizonytalan, hogy meg lehet-e tartani.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

dr. Forman Balázs balazs.forman@uni-corvinus.hu
C épület, 520
Telefon: +36 1 482 7740 • Mellék: 7740

12.00 – 13.30 NVivo – Szoftverek a BCE-n! – Miért hasznos interjúk, fórumok, cikkek és egyéb szövegek elemzésére? Használati tippek.

Program rövid leírása:

Az interaktív előadás során bemutatásra kerül, hogy miért lehet érdemes kvalitatív adatelemző szoftvert használni szövegek elemzésére, illetve konkrétan az NVivo szoftvert. Az előadó 20 éve használja a szoftvert interjúk, fókuszcsoportok, cikkek és egyéb szövegek elemzéséhez, és gyakorlatából származó példákkal illusztrálja mondandóját. Az alkalom röviden érinti majd az NVivo néhány alap parancsát, így már ez után az egy alkalom után is a hallgatóság képes lesz bizonyos alap szintű elemzési feladatokat elvégezni az előadáson elhangzottakra építve.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem 

Szervező

Dr. Vicsek Lilla Mária lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 525

14.00-15.30 Sokszínű modellek a részvételi költségvetésben – önkormányzati workshop

Program szervezője: Dr. Kiss Gabriella

Program rövid leírása:

A részvételi költségvetés modellje Magyarországon is megjelent már több budapesti önkormányzatnál. A rendezvényre olyan önkormányzati szereplőket invitáltunk meg, akik a részvételi költségvetés alkalmazásának különböző aspektusait mutatják be. Minden vendégelőadó részese egy-egy részvételi költségvetési folyamatnak, akár már több éve. Rövid előadásaikban arról mesélnek majd, hogy saját tapasztalataik mit mutatnak például az online kommunikáció, az önkormányzati döntéshozatali folyamatok modernizációja vagy a tanácskozás fontosságát illetően. A rendezvény folytatása a tavalyi évben is meghirdetett előadásoknak, ahol a Corvinus Döntéselmélet Tanszék és az ELKH Politikatudományi Intézet közös kutatásának eredményeit is bemutatjuk. A rövid előadások után várjuk a véleményeket, hozzászólásokat kérdéseket is!

Meghívott résztvevők: 

 • Merényi Miklós, K-Monitor
 • Varga Attila, alpolgármester, Kispest
 • Tóth Ákos, kommunikációs szakértő, Óbuda-Békásmegyer,
 • Le Marietta, a főpolgármester részvételiségért felelős megbízottja
 • Csukás Máté Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudomány Intézet
 • Oross Dániel ELKH Politikatudományi Intézet
 • Kiss Gabriella, Budapesti Corvinus Egyetem, Döntéselmélet Tanszék

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Kiss Gabriella Katalin gabriella.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 130
Telefon: +36 1 482 5505 • Mellék: 5505

14.00-15.30 A Corvinus Egyetem publikációs teljesítményének képe a világban az InCites tükrében

Program rövid leírása:

Az előadásban a Corvinus Egyetem 2018-2020 közötti publikációs tevékenysége kerül bemutatásra (tudományterületek, együttműködés, folyóiratok). Az elemzés az InCites elemző platform adatai alapján készült, más üzleti egyetemek publikációs teljesítményével összehasonlítva.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Kőrösi Krisztina krisztina.korosi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Egyetemi Könyvtár
Elektronikustartalom-Szolgáltatási Referens / E-Content Reference Librarian
C épület, 340
Telefon: +36 1 482 7009 • Mellék: 7009

15.30-17.00 SAS – demo bemutatása

Program szervezője: Kutatásmenedzsment

Előadó: Gálfi Gergely, adattudós (SAS)

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem 

15.30-17.00 Kutatási adatkezelési terv – új kutatástámogatási szolgáltatás a Könyvtárban

Program rövid leírása:

A kutatási adatkezelési terv elkészítéséhez szükséges szempontrendszer ismertetés után az NFIH idéntől kötelező adatkezelési tervének kitöltéséhez ad segítséget az előadás.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Hoffmann Ádám adam.hoffmann@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Egyetemi Könyvtár
Kutatástámogatási Osztály osztályvezető / Head of Research Support Department
C épület, C. 335
Telefon: +36 1 482 7001 • Mellék: 7001

17.00-18.30 Safe travel – Technológiai fejlődés hatása

Program rövid leírása:

Egy számottevő kutatási rést felismerve célunk a turizmusorientált digitális szolgáltatásfejlődés társadalmi-gazdasági hatásainak elemzése Magyarországon, ezáltal erősítve a témakört érintő, jelenleg még megválaszolatlan kérdések iparág- és országspecifikus vizsgálatát. A kutatás során a digitalizációs technológián alapuló biztonságfejlesztési és észlelt kockázat csökkentési lehetőségek ismeretében meghatározzuk, hogy a különböző turisták milyen digitális technológiai háttértámogatást igényelnek a turisztikai szolgáltatások kiválasztásában és fogyasztásában a pandémia alatti és utáni időszakot tekintve. Az alábbi célok megvalósításához kvalitatív adatfelvételi és elemzési módszereken alapuló kutatás lefolytatását végeztük hallgatók és piaci partner (Amadeus) bevonásával. Az Amadeus Magyarország Kft. közreműködésével végzett hallgatói kutatás eredményeinek bemutatása, amely projekt a Turizmus elosztási csatornái című tárgy keretében a 2021. tavaszi szemeszterében került megvalósításra.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervezők

Dr. Jászberényi Melinda jaszberenyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 301
Telefon: +36 1 482 7216 • Mellék: 7216
Kökény László laszlo.kokeny2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 301
Telefon: +36 1 482 7217 • Mellék: 7217

Június 17. csütörtök

9.00- 10.30 Adatvizualizáció, analitika támogatása önkiszolgáló BI környezetekkel – Tableau és a Microstrategy szoftverek

Program rövid leírása:

Az adatvizualizáció területe, szoftveres támogatása intenzíven fejlődő ága az üzleti analitikának. Az adatvizualizációnak többek között kulcsszerepe van a döntéshozatal támogatásában és a vállalati teljesítmény monitorozásában. Sokféle vizualizációs megoldás áll már rendelkezésre, egy üzleti szituációban a választás nem egyértelmű. A program áttekintést ad két olyan önkiszolgáló BI megoldásról, a Tableau és a Microstrategy szoftverekről, amelyeket az egyetemen az informatikai képzések oktatása során használunk. A bemutató gyakorlati jellegű, a szoftverek funkcionalitásának ismertetésén túl, példákon keresztül szemléltetjük az alkalmazási lehetőségeket.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

dr. Kő Andrea andrea.ko@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
Sóház, S.120
Telefon: +36 1 482 7416 • Mellék: 7416

9.00- 10.30 Se vele, se nélküle – a matematikai tudás haszna; Kutatási beszámoló és beszélgetés

Program rövid leírása:

A matematikatanulás az ember életében megkerülhetetlen. Általában egészen a középfokú oktatás végéig kötelezően elkísér minket, 12 éven át. Ily módon vagy direkt, vagy indirekt mindenképp hatást gyakorol ránk. Szinte mindenkinek van legalább egy, a matekhoz köthető emléke, története, erős élménye. Jelen előadásban a lenti linken elérhető kutatás eredményeket beszéljük át a többi kortárs kutatással összefüggésben is értelmezve. Aki még nem töltötte ki, az előadásig itt megteheti.

Program nyelve: magyar

Regisztrációs link
Az esemény, regisztráció után, Zoom felületén lesz megtartva!

Szervező

Farkas-Kis András Máté mate.farkas-kis@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 143
Telefon: +36 1 482 5372 • Mellék: 5372
sevelesenelkule_poszt_2021

10.30-12.00 MESÉL A TEREP: az egyetemista, a közösségi partner és az oktató által megélt kurzusprojekt, a Corvinus Science Shop műhelymunkája

Program szervezője

Program rövid leírása:

Milyen a kurzusprojekt a szereplők szemével? Hogyan éli meg az együttműködést a három, nagyon eltérő szerepben lévő partner? Kérdezd közös és különböző megéléseikről az oktatót, az egyetemistát és a civil partnert. A műhelymunka során két tavaszi kurzusprojektet mutatunk be és dolgozunk fel: 

TantárgyVállalati társadalmi felelősségvállalásA szociológia alapjai
Közösségi partnerDebre Zsuzsa az Ethnic Talents alapító-vezetője Tóth Bálint az Északi Támpont Egyesület elnöke
EgyetemistaBölkei Bodza Réka
Kőhalmi Eszter
Grubits Blanka
OktatóÁsványi Katalin
egyetemi docens
Horváth Ágnes
PhD hallgató

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem 

10.30-12.00 A Maxqda 2020 bemutatása

Program rövid leírása:

Az előadás egy szövegelemzésre használható segédszoftver alapfunkcióinak bemutatása.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Tóth Tamás tamas.toth@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Óraadó tanár / External Lecturer
E épület, 221.2
Telefon: +36 1 482 5140 • Mellék: 5140

12.00-13.30 EFOP 351 Tananyagfejlesztési tapasztalatok az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon – az EFOP351 duális képzések tananyagfejlesztési projekt összefoglalója Előadások, beszélgetés

Program rövid leírása:

Az EFOP 351 A Budapesti Corvinus Egyetem duális és kooperatív felsőoktatási képzéseinek és szakirányú továbbképzéseinek fejlesztése című pályázatból az Ellátásilánc-menedzsment duális mesterszakot 2017-2021 között fejlesztettük. Először a tantárgyak LEO alapú újragondolására került sor, majd pedig számtalan tananyag – illusztrációs videó, esettanulmány, vállalatokkal közös kooperatív esettanulmány, stb. – került kifejlesztésre. Összesen a kollégák a 4 év alatt 37 új tananyagot készítettek, és még folyik a munka. Ennek eredményeiről, kihívásairól, a legjobban sikerült megoldásokról lesz szó.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Nagy Judit judit.nagy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület
Telefon: +36 1 482 5562

12.00-13.30 REKK – workshop – modellezés az energetikában

Program rövid leírása:

A workshop keretében két modellezési témát érintünk: 

 • Gázinfrastruktúra modellezés és dekarbonizáció: milyen árazási stratégiára számíthatunk a főbb beszállítóktól egy globalizálódó gázpiacon csökkenő kereslet mellett a jövőben?
 • A magyar szabályozási energiapiaci és kiegyenlítő energiaárak modellezése: várhatóan milyen hatással lesz a magyar kiegyenlítő szabályozási piacokra a megújulók elterjedésének növekedése, illetve az egységes, integrált európai szabályozási piacok létrejötte. 

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Mezősi András andras.mezosi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutató / Researcher
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153

12.00-13.30 EndNote – citáció és ami mögötte van! Az Endnote hivatkozáskezelő program bemutatása

Program rövid leírása:

Az előadásban egy olyan programmal ismerkedhetünk meg, amely által egyszerűen és hatékonyan tudjuk alkalmazni a tudományos publikációinkban alkalmazott hivatkozásainkat.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Tóth Tamás tamas.toth@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Óraadó tanár / External Lecturer
E épület, 221.2
Telefon: +36 1 482 5140 • Mellék: 5140

14.00-15.30 AMOS PLS /ADANCO

Program rövid leírása:

A strukturális egyenletek módszere (SEM) egy gyakran használt és fontos statisztikai eszköz a társadalom és viselkedéstudományok területén. A SEM egyik legnagyobb vonzereje az elméleti konstrukciók közötti kapcsolatok paramétereinek modellezése és becslése, a teljes elméletek tesztelésének lehetősége, valamint a könnyen átlátható grafikus ábrázolási megoldás. A strukturális modellek megoldásának két típusú eszköze a kovariancia alapú szoftverek, mint az AMOS és variancia alapú szoftverek, mint a SmartPLS és az Adanco. A SEM alapjait és a szoftvereket elsősorban tudományos kutatási példák alapján mutatjuk be.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem 

Szervező

Dr. Kenesei Zsófia zsofia.kenesei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5647 • Mellék: 5647

14.00 -15.30 A vesecserétől és időbankoktól a körbetartozásokon át az elszámolóházakig – a gyakorlati és modellezési tapasztalatok megosztása és gyűjtése

Program rövid leírása:

A körbetartozások rendezése egy pénzpiaci művelet, ahol a szereplők egyetértése esetén a pénzügyi tartozások leírásra kerülnek egy tartozási körben. Ezeket a tartozás rendezéseket koordinálhatják magán vagy kormányzati ügynökségek is. Egy új közös kutatásban arra keressük a választ, hogy milyen központi mechanizmusok bevezetése lehet indokolt ezen műveletek koordinálására pénzügyi piacokon a piaci karakterisztikák és a tervező céljainak figyelembevételével. A kérdéskör vizsgálatához olyan modelleket is felhasználunk, amelyeket hasonló alkalmazások (vesecsereprogramokra, időbankok) elemzésére dolgoztak ki.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervezők

Dr. Csóka Péter peter.csoka@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 263, 263
Telefon: +36 1 482 5288 • Mellék: 5288
Dr. Biró Péter peter.biro@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 122

14.00-15.30 AMOS PLS /ADANCO

Program rövid leírása:

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Kenesei Zsófia zsofia.kenesei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5647 • Mellék: 5647

15.30-17.00 Corvinus Fintech Center Fintech körkép

Program szervezője: Pintér Éva, Dr. Varga Krisztián 

Program rövid leírása:

A Corvinus Fintech Center fogja össze a Fintech kutatásokat és az ezekhez kapcsolódó külső partnereket, amely az utóbbi évben dinamikus növekedést mutat. A kutatási potenciálunk és a Fintech menedzser képzés során olyan projektek és partnerkapcsolatok alakultak ki, melynek eredményei a pénzügyi szolgáltatásinnovációban is szerephez jutnak a közeljövőben. Kutatásainkban feltárjuk azt is, hogy a mai fiatalok digitális fejlettsége és pénzügyi tudása, valamint döntéshozási dinamikája milyen összefüggéseket mutat.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Pintér Éva eva.pinter@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 387/A
Dr. Varga Krisztián varga.krisztian@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.222
Telefon: +36 1 482 7421 • Mellék: 7421

15.30-17.00 A statisztikai adatelemzés egyik leggyakrabban használt szoftvere: SPSS

Program rövid leírása: 
Az IBM-SPSS statisztikai szoftvert világszerte már 50 éve használják, Egyetemünkön is több tantárgy oktatásában és a tudományos kutatásban ez a leggyakrabban használt statisztikai szoftver, amelyre tananyagokat is építünk. A Marketingkutatás tantárgyban a megkérdezéses vizsgálatok elemzésében szerzett mintegy 30 éves tapasztalatunk alapján elsősorban adatelemzési példák segítségével mutatjuk be a használatot, amely nem csak ezen a területen, hanem a társadalomkutatásban számos területen használható az empirikus kutatások adatainak statisztikai elemzésére.
IBM-SPSS statistical software has been used worldwide for 50 years, and it is the most commonly used statistical software in the teaching and scientific research at our University, on which we also build curricula. Based on our 30 years of experience in the analysis of survey research in the field of Marketing Research, we present its use primarily with the help of data analysis examples, which can be used not only in this field but also in several fields of social research for the statistical analyzis of empirical research data.

A strukturális egyenletek módszere (SEM) egy gyakran használt és fontos statisztikai eszköz a társadalom és viselkedéstudományok területén. A SEM egyik legnagyobb vonzereje az elméleti konstrukciók közötti kapcsolatok paramétereinek modellezése és becslése, a teljes elméletek tesztelésének lehetősége, valamint a könnyen átlátható grafikus ábrázolási megoldás. A strukturális modellek megoldásának két típusú eszköze a kovariancia alapú szoftverek, mint az AMOS és variancia alapú szoftverek, mint a SmartPLS és az Adanco. A SEM alapjait és a szoftvereket elsősorban tudományos kutatási példák alapján mutatjuk be.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem 

Szervező

Dr. Simon Judit judit.simon@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Professor emerita / Professor Emerita
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5648 • Mellék: 5648

15.30-17.00 SPSS bemutása

Program rövid leírása:

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Dr. Simon Judit judit.simon@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Professor emerita / Professor Emerita
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5648 • Mellék: 5648

17.00-18.30 VIII. Corvinus Ellátásilánc Fórum

Program rövid leírása:

A Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Corvinus Ellátásilánc Fórumot, amelyet immár hagyományosan a Logisztika és Ellátási lánc szakon és Logisztika mesterszakon végzett hallgatóink alumni rendezvényének szánunk.

A VIII. Corvinus Ellátásilánc Fórumon beszámolunk egy nemrégiben zárult kutatási programunk eredményeiről, ahol számos iparágban vizsgáltuk az Ipar 4.0 jelenlétét. Emellett Alumni hallgatóin közöl is meghívtunk néhány embert, különböző iparágakból, akik arról mesélnek az ágazatot és céget, amelyben dolgoztak hogyan érintette a pandémia, és milyen módon tudták kezelni a Covid-19 vírushelyzet okozta bizonytalanságot.

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Nagy Judit judit.nagy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület
Telefon: +36 1 482 5562

17.00-18.30 A tehén bonyolult állat, de én megfejtem…

Program rövid leírása:

Hogyan befolyásolja gondolkodásunkat a matematikaoktatás, és miként hat ez az életünkre hosszú távon. Áttekintő előadás és beszélgetés szorongásról, félelemről, sikerről és csillogásról a számok misztériumán keresztül

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Farkas-Kis András Máté mate.farkas-kis@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 143
Telefon: +36 1 482 5372 • Mellék: 5372
atehen_kutatsihet2021junius

Június 18. péntek

9.00-10.30 REKK, Corvinus VízKör – Water Policy Lab Vízgazdasági kutatások lehetősége, kapcsolódási pontjai az egyetem kutatóműhelyei között

Program rövid leírása:

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Szervező

Ungvári Gábor gabor.ungvari@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutató / Researcher
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153

10.30-12.00 Prof Dr Vastag Gyula – Kutatás és a Corvinus Egyetem

Program szervezője: Kutatásmenedzsment Iroda

Program rövid leírása:

Program nyelve: magyar

Regisztráció köteles: nem

Hírek

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 14:12:31