Ugrás a fő tartalomra

Kutatási hét 2021 – január

Programok

Január 11. Hétfő

9.50-11.20 Teljesítménymérés, – értékelés és ösztönzés jó gyakorlatai a nemzetközi felsőoktatásban és ezek magyarországi, illetve BCE implementációs lehetőségeinek azonosítása

Időpont: 9.50-11.20

Program szervezője:
Rosta Miklós

EFOP361-es projekt keretében létrejött “Teljesítménymérés, – értékelés és ösztönzés jó gyakorlatai a nemzetközi felsőoktatásban és ezek magyarországi, illetve BCE implementációs lehetőségeinek azonosítása” című tanulmányt bemutató workshop, a tanulmányt készítő IFUA Horváth&Partners Kft részvételével

A program magyar nyelvű.

A részvétel regisztrációköteles. 

9.50-11.20 Triviális értetlenség – hogyan befolyásolja a matematikaoktatás az életünket, gondolkodásunkat és döntéseinket

Időpont: 9.50 – 11.20

Kutatási előadás és workshop; Farkas-Kis Máté, (Vállalatgazdasátan Intézet, Döntéselmélet Tanszék)

Konferencia_plakát_Triviális_értetlenség_FB

11.40-13.10 Az Össznemzeti Boldogság (Gross National Happiness – GNH) koncepció alkalmazása a József Attila-lakótelepen (ÚNKP kutatás)

Időpont: 11.40-13.10

Program szervezője: Kovács Gábor (Gazdaságetikai Központ) 

Világszerte egyre nagyobb igény mutatkozik a tisztán pénzügyi mutatókon alapuló megközelítésnél átfogóbb, humanisztikus, az életminőségre koncentráló gazdasági, társadalmi és környezeti mutatók alkalmazására. Ezek egyike az Össznemzeti Boldogság (Gross National Happiness, a továbbiakban: GNH), amelyet Bhutánban dolgoztak ki. A GNH keretrendszere különféle társadalmi és gazdasági rendszerszinteken is alkalmazható. „Az Össznemzeti Boldogság koncepció magyarországi alkalmazása a helyi társadalom szintjén” című kutatás azt kívánja vizsgálni, hogy miként alkalmazható a GNH koncepció a budapesti József Attila-lakótelepre mint helyi társadalomra. A kutatás arra keres választ, hogyan mérhető és fejleszthető a lakótelep gazdasági, társadalmi és környezeti jól-léte és boldogsága. A projekt társadalmi hasznossága az eredmények helyi szintű megvitatása által az érintett csoportok kommunikációjának elősegítése, valamint a helyi társadalomban a GNH koncepció alkalmazásának előkészítése a lehetséges fejlesztési irányok kijelölésével. A projekt elősegítheti a József Attila-lakótelep helyi társadalma jól-létének a növelését célzó akciók megtervezését és kivitelezését is.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.


13.40-15.10 Eset-oktatásmódszertani kiválósági központ és ami mögötte van – panel beszélgetés.

Időpont: 13.40-15.10

Program szervezője: Ábrahám Zsolt, Czakó Erzsébet, Kozma Miklós, Matyusz Zsolt. 
Kapcsolat: Czakó Erzsébet

Az oktatási esetek elterjedtek a gazdaságtudományi felsőfokú oktatás minden szintjén és a BCE-n. A panel résztvevői immár több, mint egy évtizedes tapasztalatuk, és megjelenés alatt lévő kutatási eredményeikre építenek, és az alapszakokra fókuszálnak. Négy téma kerül exponálásra a beszélgetés megalapozásához: (1) az üzleti esetek az felsőoktatásban és a vállalati tréningekben; (2) eset-módszer centrikus tehetséggondozás; (3) a nemzetközi esetversenyek; (4) az esetmódszer alkalmazásának mérhető eredményei.

A program magyar nyelvű.

A részvétel regisztrációköteles azoknak, akik nem a Budapesti Corvinus Egyetem munkavállalói.

Részvételi szándékukat karola.krajcsi@uni-corvinus.hu e-mail címen jelezzék a program szervezőjének.
13:40 -15:10 H2020, Bolyai: Bemutatkoznak a Világgazdasági Tanszék kutatói / European Journal of Operational Research

Időpont: 13:40 – 15:10

Program szervezője: Világgazdasági Tanszék

Kapcsolattartó: Kollai istván
A Világgazdasági Tanszék kutatói, oktatói különböző hazai és nemzetközi kutatási projektekben vesznek részt. Ezek közül kerülnek bemutatásra a Kutatási Héten olyan eredmények, melyek Közép-Európa társadalmi és gazdasági átalakulásával globális kontextusban foglalkoznak, akár Horizon2020 kutatási program keretében, akár Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében.

15.30-17.00 Vállalati versenyképesség a GVC-k covid-19 zilálta korában – panel beszélgetés

Időpont: 15.30-17.00

Program szervezője: Czakó Erzsébet Boda Györg, Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Reszegi László, Vakhal Péter; Versenyképesség Kutató Központ;

 A Versenyképesség Kutató Központ kutatásainak egyik központi témája a vállalati versenyképesség értékelése és alakíthatósága. A különböző vállalati adatbázisokra építő kutatások egyik egybevágó megállapítása, hogy a versenyképesség alakításához figyelemmel kell lenni arra, hogy hazai vállalatok hogyan kapcsolódnak be a globális értékláncokba (GVC), és arra is, hogy milyen globális értékláncokban vesznek részt. E témakörnek szépen gyarapodó gazdaságpolitikai fókuszú nemzetközi irodalma is van. A panelbeszélgetésben a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatási eredményeinek dilemmáit villantjuk fel: (1) mit is értsünk globális értékláncok alatt; (2) a feldolgozóipari vállalatok klasztereinek (át)alakulása; (3) termelékenység és vállalati szerkezetek a V4 országokban; (4) a covid-19-ből való nemzetgazdasági felépülés partitúrái. 

A program magyar nyelvű.

A részvétel regisztrációköteles azoknak, akik nem a Budapesti Corvinus Egyetem munkavállalói.

Részvételi szándékukat karola.krajcsi@uni-corvinus.hu e-mail címen jelezzék a program szervezőjének.

15.30-17.00 Corvinus Fintech Center előadása

Időpont: 15.30-17.00


17.20-18.50 Részvételi akciókutatás (RAK) workshop Téma: transzformáció, hatás és kutatás

Időpont: 17.20-18.50

Program szervezője: Gelei András (BCE), Lajos Veronika (ME) és Pataki György (ESSRG)

Részvételi akciókutatás és transzformáció

RAK-workshop

Vajon mit is jelent a transzformáció a részvételi akciókutatás folyamatában? Mire vonatkozik: a társadalmi gyakorlatok megváltozására, a mindennapi élettel kapcsolatos megértési folyamatok átalakulására vagy egyének személyes és csoportok kollektív metamorfózisára, esetleg a társadalmi és természeti környezet változására? Milyen összefüggések figyelhetők meg a személyes, a kollektív és a társadalmi transzformáció között? És milyen viszonyban áll egymással a személyes transzformáció és a rendszerszintű változás? Milyen jelentéssel bír, ki(ke)t, mi(ke)t és miként, milyen időtartamban érint a transzformáció folyamata a részvételi akciókutatásokban?

A Corvinus Kutatási Hetében évek óta hagyományosan megrendezett RAK-workshopunk alkalmával a fenti kérdésekkel foglalkozunk részletesebben a részvételi akciókutatással foglalkozó meghívott vendégekkel. A beszélgetés apropóját Málovics György, Méreiné Berki Boglárka és Mihály Melinda tollából “Policy Reform Instead of Policy Transformation” címmel az International Journal of Action Research folyóiratban megjelenés alatt álló írás problémafelvetése adja. Fölkért hozzászólók: Csillag Sára (BGE), Gelei András (BCE), Gosztonyi Márton (KGRE), Horváth Kata és Oblath Márton (PARforum), Lajos Veronika (ME), Molnár Zóra (Közélet Iskolája).

A program magyar nyelvű.

A részvétel  nem regisztrációköteles.


17.20-18.50 Corvinus Fintech Center előadása

Időpont: 17.20-18.50


Január 12 Kedd

9.50-11.20 A természeti erőforrásokra épülő gazdaságtól az innováció orientált fejlődési pályákig. Válságok és kitörési kisérletek 5 OPEC ország példáján keresztül, amikor már az olaj sem elég.

Időpont: 9.50-11.20 

A program szervezője: Dr. Forman Balázs NRPT Intézet GGFF tanszék

A természeti erőforrásokra épülő gazdaságtól az innováció orientált fejlődési pályákig. Válságok és kitörési kisérletek 5 OPEC ország példáján keresztül, amikor már az olaj sem elég. Lehet-e egy országnak kizárólag az olajra építenie a gazdaságát vagy sem? A válasz teljesen egyértelműen nem. A bemutatandó 4 ország – Irán, Nigéria, Szaúd-Arábia, Venezuela – és egy emírség – Dubai – példái azt bizonyítják, hogy rövid távon valóban lehetett gazdasági növekedést, fejlődést elérni a kizárólag az olajexportra támaszkodva. Természetesen magas kőolajárak mellett. De azok az országok, amelyek nem voltak képesek kihasználni azt viszonylag rövid időszakot, amikor magas volt a kőolaj ára, felhasználni az infrastruktúra fejlesztésére, az oktatás nagyon gyors és hatékony fejlesztésére, a vállalkozásbarát üzleti és jogi környezet megteremtésére, azok súlyos gazdasági és társadalmi válságokkal fizetnek az elmaradt modernizációért. Aki nagyon lemaradt az Nigéria és Venezuela, aki sikeresen váltott az Dubai.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

9.50-11.20 Magic Mike -Tudománykommunikációs dis:corzus

Időpont:  9.50-11.20

Program szervezője: BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola PhD hallgatói Gyurákovics Bernadett, Merkl Márta, Tóth Rita, Bencze Máté, Farkas-Kis Máté, Szentesi Péter

6 fiatal kutató 6 kutatása 1 filmen keresztül. A BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola PhD hallgatóinak újfajta tudománykommunikációs módszertana, amelyben a doktoranduszok a saját kutatási témáikra reflektálva tárgyalják meg a Magic Mike c. film kiválasztott jeleneteit.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

11.40-13.10 Small Business Development Centre: Danube Cup Entrepreneurship Competition 2021 , Presentation of research projects: entrepreneurial ecosystems, informal entrepreneurship, Covid-19 and Hungarian SMEs

Organizer: Loretta Huszák Tim Gittins

Our institute worked on various research projects with SME and/or entrepreneurship focus in 2020, which we will continue 2021. In this session of the research week, we will be presenting on research into entrepreneurial ecosystems, informal entrepreneurship and the business effects of Covid-19 on Hungarian SMEs.

Detailed schedule

11.40 – 12.25: Danube Cup 2021

International Entrepreneurial Pitch Competition for University Students along the Danube

Infrmation session – János Vecsenyi (Corvinus and BME), Pál Danyi (BME), Loretta Huszák (BCE)

The Budapest University of Technology and Economics (Faculty of Economic and Social Sciences) and Corvinus University of Budapest are staging an international startup pitch competition in Spring 2021. The aim of the competition is to help improve the international success rate of new ventures by bringing together the most motivated student startuppers from universities along the Danube.

We are calling for business concepts that are innovative; have high growth potential; are in international demand; have already gained some kind of market validation and involve no use of externally raised capital. An existing prototype is not a prerequisite for application.

BME and BCE have invited the following universities to the international competition:

– Johannes Kepler University, Linz

– University of Belgrade

– University of Passau

– OTH University of Regensburg

– Vienna University of Economics and Business

All partner universities have accepted the invitation and undersigned a memorandum of understanding. Each university will delegate two startup teams, so the international panel will most probably have 14 groups to choose a winner from.

The date of the international competition is expected to be on April 22, we are considering a cooperation opportunity with Startup Safari Budapest. Startup Safari Budapest is a series of events that gives a look behind the scenes of Hungary’s (and partially international) startup ecosystem.

Research project presentations:

12.25 – 12.40 : Informal entrepreneurship and Roma waste gathering/recycling activities (Tim Gittins)

Tim Gittins published a conceptual paper in the Small Enterprise Research journal on this issue in 2020 in relation to Roma informal municipal waste gathering activities in the CEE region. A typology was developed incorporating categories of ethnic (Roma) and informal (non-ethnic) entrepreneurship to add to ongoing debate on the nature of social entrepreneurship. This work is unique in that it simultaneously addresses complex socio-economic issues relating to Roma communities, environmental issues related to informal waste gathering activities and the ‘circular economy’ related to recycling of municipal waste. Field research is being planned to explore means for integration of Roma waste gathering activities into environmental policy measures which would be the first attempt in the CEE region.

12.40 – 12.55: Covid-19 and Hungarian SMEs (Tim Gittins)

With the Covid-19 pandemic constituting a continuous global crisis, studies in crisis management strategies of small and medium sized enterprises (SMEs) are scarce. Tim Gittins and Gergely Freész used a qualitative case study approach to assess immediate and longer term SME responses to the pandemic. This was conducted by means of online interviews with SME key informants in October 2020. A crisis adaption model was developed from findings to outline varying resilience forms characterising paths of strategic response over time and to contribute to literature on SME crisis management on continuous crises such as the current pandemic which may occur in future. The report has been submitted for inclusion in a special issue on the effects of Covid-19 in the CEE region in the Journal of Eastern European Management Studies.

12.55-13.10: Entrepreneurial ecosystems, (Loretta Huszák)

Following from work in 2019, Loretta Huszák and Tim Gittins, conducted research into the Budapest ecosystem by examining participant data of attendees of the Startup Safari networking event. A mixed methods approach was used to develop an ecosystem model based on ‘Triple Helix’ theory which is updated to account for the effects of digitalisation. A paper is being prepared for submission to the Central European Business Review journal. We intend to extend this work to compare the Budapest ecosystem with other cities in the CEE region with involvement of CEMS startup navigator students attending the Danube Cup entrepreneurship competition in April this year. The panel discussion on the Danube Cup competition will also deal with this project.

11.40-13.10 Lehet-e Budapestről Seattle-ben konferenciát szervezni?

Időpont: 11.40-13.10

A program szervezője: Forman Balázs

Lehet-e Budapestről Seattle-ben konferenciát szervezni? Mik a földrajz fejlődési irányai? A földrajz olyan, mint Los Angeles. Tudjuk, hogy hol van a közepe, de nem tudjuk pontosan, hogy hol vannak határai. A jelenleg legnagyobb létszámú – éves átlagban 6000 előadás – földrajzi konferenciákra – 2015, 2017, 2018, 2021 – beküldött absztraktok feldolgozásával igyekszünk a főbb kutatási irányokat, csomópontokat, intézményeket beazonosítani.

A program magyar nyelvű.

A részvétel regisztrációköteles.

Részvételi szándékát 2021.01.10-ig jelezze a következő e-mail címen: balazs.forman@uni-corvinus.hu

FIKA* (vagy irkafirka, kutatói intrifika …) avagy Leomló falak, megbomló agyak (?) (!) – egy kollektív autoetnográfiai kísérlet tapasztalatai és folytatásának kérdései egy kávé mellett

Program szervezője: Horváth Dóra, Komár Zita, Faludi Julianna, Csordás Tamás, Simay Attila, Ásványi Katalin; Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék

FIKA* (vagy irkafirka, kutatói intrifika …)

avagy

Leomló falak, megbomló agyak (?) (!) – egy kollektív autoetnográfiai kísérlet tapasztalatai és folytatásának kérdései egy kávé mellett a beszélgetés indítói: Horváth Dóra; Komár Zita; Csordás Tamás ; Cosovan Attila; Faludi Julianna; Markos-Kujbus, Éva; Simay, Attila; Ásványi, Katalin; Galla Daniella, Varga Ákos, Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék

*A Fika egy svéd szokás, amely során kávézni, szendvicset, desszerteket enni gyűlnek össze a munkatársak, rokonok, vagy barátok. Maga a svéd fika szó is azt jelenti, hogy kávézni. Kevésbé

szigorúan vett értelemben a kávé helyettesíthető teával, gyümölcslével, limonádéval is. … Néhány társadalmi csoport körében a fika hasonló az angol ötórai teázáshoz. 
A kutatási héten minden bizakodó és elkeseredett kollégát egy kávé vagy más választott ital melletti szabad beszélgetésre invitálunk, azért, hogy az elmúlt két félév oktatói, kutatói tapasztalatairól osszuk meg gondolatainkat, és megtaláljuk a folytatás jó vagy jobb formáit.

Felvetésünk kiindulása kollektíven írt cikkünk a kényszerű digitális átállás tapasztalatairól, melynek formája a kollektív autobiográfia 

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy aggódó szakdolgozó siránkozása szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol egy siránkozó hallgató megjelenik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy egy ideig nem látjuk diákjainkat. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymással szemben álltunk az egyetem folyosóján a hallgatók forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk abbahagyni a munkát. De én egy erőltetett mosollyal elvágtam a beszélgetés fonalát, sietősen elbúcsúztunk egymástól és fáradt, könnyed hangon azt mondtam: “Ne félj a tavaszi szünettől. A távollét olyan, mint a szél. A munkakedvüket kioltja, de az kurzusheti munkát fellobbantja. A csoportmunkát fellobbantja… (dalszöveg-átirat – Vándor Kálmán: A távollét [előadó: Szécsi Pál])   https://www.facebook.com/corvinusmarketing/posts/4161089270567933

Hol tartunk most? Merre érdemes menni? Jelenleg formálódó kutatásunk és eddigi eredményeink megosztása mellett, az érdeklődők véleményére is számítunk …

Források:

Horváth, Dóra ; Komár, Zita ; Csordás, Tamás ; Cosovan, Attila ; Faludi, Julianna ; Markos-Kujbus, Éva ; Simay, Attila ; Ásványi, Katalin (2020): Együtt, egymástól távol – távolsági munkakapcsolat, avagy egy tanszék naplóbejegyzései. In: Fokasz, Nikosz; Kiss, Zsuzsanna; Vajda, Júlia (szerk.) Koronavírus idején. Budapest, Magyarország : Replika Alapítvány, (2020) pp. 39-49. , 11 p.

Ellis, C. & Rawicki, J. (2013). ‘Collaborative Witnessing of Survival During the Holocaust:An Exemplar of Relational Autoethnography.’ Qualitative Inquiry, 19:5, 366-80 doi: 10.1177/1077800413479562.

Gould, S. J. (1995). ‘Researcher Introspection as a Method in Consumer Research: Applications, Issues, and Implications.’ Journal of Consumer Research, 21:4, 719-22 doi: 10.1086/209430.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

13.40-15.10

Időpont:  13.40-15.10 

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

13:40-15:10 Nemzetközi profil építése kutatóként

Időpont: 13:40-15:10

Program szervezője: Corvinus Horizon Center – Cser Erika, Fekete Judit, Schenk Borbála

Hogyan építették nemzetközi láthatóságukat azok a corvinusos kutatók, akik ma már sikeres nemzetközi és európai kutatási konzorciumokban vesznek részt?

Milyen út vezetett a konzorciumokba való bekapcsolódásig és hogyan hat vissza a pályázati részvétel a kutató saját szakmai fejlődésére?

Milyen lépések tehetők már kezdő kutatóként?

A kerekasztal beszélgetésben nemzetközi pályázati sikereket felmutató kutatók osztják meg tapasztalataikat: Benczes István, Jámbor Attila, Lengyel Balázs, Lengyel György, Tétényi András és Várnagy Réka. A beszélgetést Schenk Borbála EU-s pályázati tanácsadó fogja moderálni.
A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

A nemzetközi pályázati lehetőségek iránt érdeklődők számára a Kutatási Hét alatt egyéni konzultációt is biztosítunk, melyre a horizon@uni-corvinus email címen lehet időpontot egyeztetni. 

15.30-17.00 Indítsd be a tudományos karriered a Corvinuson!

Időpont: 15.30-17.00

A program szervezője:

Klauda Zalán, alelnök, Doktorandusz Önkormányzat,Farkas Jácint, elnök, Doktorandusz Önkormányzat, Petrovics Nándor – előadás

A Kutatási Héten szeretnénk megszólítani azokat a tehetséges mesterszakos vagy akár alapszakos hallgatókat is, akik érdeklődnek a tudományos pálya, illetve a kutatás iránt, és akár már írtak, vagy írnak is TDK dolgozatot.

Számukra egy rövid előadás keretében szeretnénk bemutatni a tudományos karrier kezdetét jelentő doktori képzést és azokat a lehetőségeket, amelyeket Corvinus a fiatal kutatók számára nyújt. Az előadás után lehetőség lesz kérdezni, illetve beszélgetni az előadókkal.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles. 

15.30-17.00 Lehetőségek corvinusos kutatók részére a Horizon Europe keretprogramban

Időpont: 15:30-17:00

Program szervezője: Corvinus Horizon Center – Cser Erika, Fekete Judit, Schenk Borbála

A Horizon Europe keretprogram 2021. januárjától indul, hét éves időtartama alatt több száz felhívást tesz majd közzé és közel 90 milliárd Euroval támogatja az európai kutatást. A program számos lehetőséget fog kínálni arra, hogy a corvinusos kutatók kutatásaikat nemzetközi szinten, európai kutatási konzorciumok tagjaként – vagy vezetőiként – folytassák tovább, egyéni kiválósági támogatást nyerjenek vagy kiváló külföldi fiatal kutatók pályáját mentorként segítsék.

A felkészülés fontos lépése az, hogy megismerjük a keretprogram szemléletét, rendszerét, felépítését és azokat a kutatási kiválósági trendeket, amelyek meghatározó jelentőségűek a sikeres pályázás szempontjából. Az előadás kezdő pályázók részére komplex áttekintést ad az elinduláshoz, gyakorlott pályázók számára megmutatja, milyen területen számíthatunk változásra az előző, a H2020 keretprogramhoz képest.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

A nemzetközi pályázati lehetőségek iránt érdeklődők számára a Kutatási Hét alatt egyéni konzultációt is biztosítunk, melyre a horizon@uni-corvinus email címen lehet időpontot egyeztetni. 

17.20-18.50 Zöld pénzügyek

Időpont: 17.20-18.50

Program szervezője: Németh-Durkó Emilia, Lovas Anita, Hegedűs Anita (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)

Divat vagy profit? A környezetvédelem támogatásának jelentősége és a környezettudatos magatartás szemlélete már a pénzügyi világban is megjelent. Magyarország is aktív részese a zöld pénzügyek piacának, 2020 nyarán a Nemzeti Bank kibocsátotta az első zöldkötvényeket. De mitől zöld egy kötvény? És miért választanánk éppen egy ilyen befektetési lehetőséget? Mit jelent egy vállalkozó számára, ha nemcsak pénzügyi forrásokhoz jut, hanem nem pénzbeli hozzájárulással is segíti munkáját a finanszírozó?

Előadásunkban bemutatjuk, hogyan függ össze a pénzügyi fejlettség és a környezetvédelem, milyen pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre a környezeti célok támogatására, milyen szerepe lehet ebben a tőzsdének, és hogyan segítheti a gazdasági növekedés a fenntartható fejlődést. Számításunkból kiderül, érdemes-e olyan portfóliót választani, amely fenntartható, megújuló vagy épp energiatakarékos beruházások finanszírozásával ígér hozamot. Részletesen foglalkozunk a kötvényekkel és a tőke típusú filantróp kockázati tőkés finanszírozással is.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

Január 13 Szerda

9.50-11.20 Hogyan leszünk klímasemlegesek 2050-re?

Időpont: 9.50-11.20

Program szervezője: Mezősi András

A BCE REKK részt vett a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia megalkotásában, amely azt vizsgálja, hogy milyen módon érhető el 2050-re a klímasemlegesség. A REKK részletesen modellezte az energiaszektort, felhasználva az általunk megalkotott HU-TIMES modellt. Ez képes szimulálni a teljes szektor energiafelhasználását részletes módon elemezve, hogy milyen változtatásokra van szükség az egyes alszektorokban (közlekedés, ipar, háztartás) a klímasemlegesség eléréséhez.”


A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

9.50 – 13.10 A digitalizáció hatása a gazdaságra és a társadalomra. Beszélgetés az EFOP 362 program eredményeiről

Időpont: 9.50 – 13.10

Program szervezője: Demeter Krisztina

Az egykori G Karon három külön kutatási irányban zajlott kutatás 2018-2020 között az EFOP 362 kutatási program keretében a társadalmi innovációk és Ipar 4.0 témák mentén. A jelen program célja, hogy a kutatás résztvevői és az érdeklődők megismerjék egymás fő eredményeit, megvitassák azokat és építve az elért eredményekre új kutatási lehetőségeket keressenek.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

13.40-15.10 Tréning alsók és felsők: tanulmányi szintekhez illeszkedő és kutatástámogató képzési kínálat a könyvtárban

Időpont: 13.40-15.10

Program szervezője: Fischer Monika

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

Bemutatkozik a Székesfehérvári Campuson kialakított többfunkciós LAB

Időpont: 

Program szervezője: Rosta Miklós 

 EFOP361-es projekt keretében létrejött, a Szekesfehervari Campuson kialakított többfunkciós LAB bemutatása

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

15.30-17.00 Tippek a sikeres habilitációhoz – formai elvárások, tippek, tapasztalatok a sikeres pályázathoz

Időpont: 15.30-17.00

Program szervezője:
Losonci Dávid, Vállalatgazdaságtan Intézet
A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

17.20-18.50 Fenntartható Befektetések: az ESG szempontok érteket vagy értékrendet képviselnek?

Időpont: 17.20-18.50

Program szervezője: Naffa Helena, Fain Máté, Dudás Fanni, Befektetések Tanszék

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

17.20-18.50 A felsőokatás überizációja.

Időpont:17.20-18.50

Program szervezője: Berde Éva, Közgazdaságtan Intézet

Előadásomban a Tömeges Nyitott Online Kurzusok (angolul Massive Open Online Education, rövidítése MOOC) kialakulásával és óriási méretű növekedésével foglalkozom. A rövid előzményekkel rendelkező, mai formájában 2011-ben startolt új típusú oktatási forma jelenleg már alapképzéses és mesterképzéses diplomát is ad. Ily módon beszélhetünk MOOC egyetemekről, melyek sok szerző szerint a Christensen-féle romboló újítás megtestesítői a felsőoktatásban. Előadásomban összehasonlítom a MOOC egyetemek jóléti hatásait a Gutenberg-féle könyvnyomtatás jóléti hatásaival. A szolgáltatói oldalhoz kapcsolódóan pedig bemutatom a MOOC platformok jelenleg működő finanszírozási modelljeit.

A program magyar nyelvű.

A részvétel regisztrációköteles.

Részvételi szándékát 2021.01.11-ig jelezze a köveztkező e-mail címen: eva.berde@uni-corvinus.hu

Január 14 Csütörtök

9.50-11.20 A kormányzati stabilitásra ható tényezők a visegrádi országokban (Dúró József, Politikatudományi Tanszék, beszélgtés az EFOP 363 eredményeiről)

Időpont: 9.50-11.20

Program szervezője: Dúró József

A kormányzati stabilitásra ható tényezők a visegrádi országokban

A politikatudománynak rendkívül alaposan kutatott területe a kormányzati stabilitás. Számos megközelítés létezik (pl. intézményi tényezők, játékelméleti megközelítések), amely igyekszik választ adni arra, vajon milyen tényezők befolyásolják a kormányok élettartamát.

Az EFOP 3.6.3-as kutatásban kutatócsoportunk arra vállalkozott, hogy a legfontosabb elméleteket alapul véve megkeresse azokat a faktorokat, amelyek jelentősen befolyásolják a kormányzati stabilitást a visegrádi országokban. Kutatási kérdésünk is ezen felvetésre fókuszált. Kutatásunk legfontosabb tanulsága, hogy az intézményi tényezőkön kívül bizonyos esetekben fontos szerepet játszik a kormányzati stabilitásban a miniszterelnök párton belüli szerepe, illetve koalíciós kormányzás esetén a koalíció természete is.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.


9.50-11.20 Mitől valódi az együttműködés? Közösségi partnereink tapasztalatai – a Corvinus Science Shop műhelymunkája

Program szervezője: Corvinus Science Shop
Beszélgetőtársak:
Benkő Fruzsina, InDaHouse
Faragó-Kovács Eszter, Badur Alapítvány
L. Ritók Nóra, Igazgyöngy Alapítvány  
Vendégeink sok érintettel dolgoznak együtt társadalmi céljaik megvalósításáért, gazdag tapasztalattal arról, hogy mitől válik érdemivé az együttműködés. Azt tudják, ami oktatóként a célunk a science shopos projektmunkákban: többféle partnerrel közösen teremteni, felelősségteljes, minőségi kapcsolatokat kialakítani és fenntartani. 
Mit üzen a gyakorlatuk a miénknek?  
Hogyan éltetik a rugalmasságukat, szabadságukat az érintett partnerek, közösségek közötti kapcsolat kialakításában, működtetésében, élővé és kölcsönösen megerősítővé tételében, különösen most ebben a kiszámíthatatlan és komoly egymásrautaltságot feltételező környezetben?
Máris írd meg, ha van kérdésed: a műhely TEAMS csatornájában a chatbe.  A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

11.40-13.10 Technológiai innovációk az Informatikai Intézetben

Időpont: 11.40-13.10 

Program szervezője: Kő Andrea

Nézd meg, milyen projektek, kutatások folynak az informatikai intézetben, ismerd meg korunk diszruptív (felforgató) technológiáit: mesterséges intelligencia, data science a kompetencia- és tanuláselemzés, és az ipar 4.0 területén, IoT, digitális átalakulás. Többek között az alábbi kérdésekkel foglalkozunk:

· milyen kiaknázási lehetőségei vannak a mesterséges intelligencia megoldásoknak az „okos” gyártásban

· milyen kompetenciákra lesz szükség a jövőben az egyes munkakörök betöltéséhez és rendelkeznek-e már ezekkel a kompetenciákkal a hallgatóink

· hogyan mérhetnék a hallgatóink az esélyeiket álláskeresés során

· hogyan azonosíthatók az álhírek (fake news) szövegelemző megoldásokkal vagy

· mire használhatjuk a metaheurisztikus algoritmusokat?

Az eseményt műhelymunka formájában rendezzük meg

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.11.40-15.10 Vállalatgazdaságtan Kutatási Fórum – PhD hallgatók előadásai

Időpont: 11.40-15.10

Program szervezője: Demeter Krisztina

Program Rövid leírása: A kutatási fórum a Vállalatgazdaságtan Intézethez kapcsolódó specializációk PhD hallgatóinak nyújt megjelenési lehetőséget. A jelen fórumon a következő PhD hallgatók előadásaira kerül sor: Freund Anna (Tevékenység és Ellátási Lánc Menedzsment), Bera Péter és Vona Gábor (Fenntarthatósági menedzsment), Farkas-Kis Máté, Szentesi Péter, Nagy Ákos és Krátki Noémi (Viselkedési- és Döntéstudományok).

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles. 13.30-05:00 Meet the editor – Stefan Minner

13.40-15.10 Publikációs teljesítmények számbavétele – alapok, adatok és a könyvtáros szerepe

Időpont: 13.40-15.10 

Program szervezője: Egyetemi Könyvtár, Hoffmann Ádám

Előadók: Nagy Zsuzsanna, Hoffmann Ádám

All’ungherese – A publikációs adatok nyilvántartása, kezelése a magyar tudományos életben.

A publikációs teljesítmény mérhetősége – mutatók, rangsorok, mérőszámok.

A teljesítményértékelés hazai gyakorlata, nemzetközi törekvések.

Hitelesség, ellenőrzöttség – a könyvtáros szerepe
 
A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.


13.40-15.10 Kapcsolati szabályozási folyamatok a családi vállalkozások utódlásában

Időpont: 13.40-15.10

Program szervezője: Wieszt Attila, Családi Vállalatok Központ

Az előadás a magyar családi vállalkozások utódlását vizsgáló projekt kvalitatív szakaszának előzetes eredményeit mutatja be.
A Grounded Theory kutatás az utódlási folyamatot befolyásoló gazdálkodástudományi és pszichológiai tényezők kapcsolatát vizsgálta arra a kimenetre koncentrálva, ahol a tervek szerint az utódlás után mind a vezetés, mind a tulajdon többségi családi kézben marad. Az eredmények összekapcsolva a céges és a családi kapcsolati dinamikát mutatják be, miként konstruálja az előd és az utód közösen az utódlási folyamatot – mindezt elsősorban az előd korai éveinek és az utódlás kezdő lépéseinek szemszögéből vizsgálva.

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

15.30-17.00 Digitalizáció és adatvédelem a nemzetközi segélyezésprojektekben az EU/EGT határain túl. Előadás-műhelymunka

Időpont: 15.30-17.00

Program szervezője: Paragi Beáta

A workshop keretében egy jelenleg futó, a Tempus Közalapítvány által finanszírozott Eötvös-projektet szeretnék bemutatni, amely azt vizsgálja, hogy az EU és tagállamai hogyan, illetve milyen eszközökkel védik a fejlődő világban élők magánélethez (privacy), illetve személyes adatokhoz fűződő alapvető jogait, illetve hogyan értelmezhető a GDPR területen kívüli hatálya a globális Dél országaiban lebonyolított olyan segélyprojektek esetében, amelyek során az EU/EGT területén bejegyzett civil szervezetek személyes adatokat gyűjtenek. Amennyiben érintett civil szervezetek képviselői is részt vesznek az eseményen, akkor lehetőségük lesz olyan dilemmákat felvetni, amelyek a gyakorlati munka során felmerülnek, ezzel is hozzájárulva a kutatás alakulásához.

A program magyar nyelvű.

Részvétel nem corvinusos e-mal címmel rendelkező érdeklődő számára regisztráció köteles. Részvételi szándékukat a btotheva@uni-corvinus.hu e-mail címen jelezzék 2021.01.13 14.00 óráig.  

Január 15 Péntek

11:15-13:00 Kutatás a Budapesti Corvinus Egyetemen! Vastag Gyula – Kutatási Rektorhelyettes Úr Előadása

Időpont: 11:00-13:00 

Program szervezője: Kutatásmenedzsment iroda

A program magyar nyelvű.

A részvétel nem regisztrációköteles.

Hírek

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 04:14:54