Ugrás a fő tartalomra

Kutatási hét 2022 – június

Az oldal folyamatosan frissül. 

Június 20. Hétfő

9.00 – 10.30 – Családi vállalkozások kutatása

Program szervezője:

dr. Kállay László Tibor laszlo.kallay@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 329
Telefon: +36 1 482 5247 • Mellék: 5247


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E3005
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Megnyitó, Drótos György

Kállay László: Családi vállalkozások összehasonlító elemzése a magyar gazdasági táraságok körében az Optentől kapott adatbázisalapján.

Drótos György: A Family Business Monitor kezdeményezés célja, viszonya más nagymintás kutatásokhoz, lehetséges kapcsolata hasonló nemzetközi kezdeményezésekhez

Szabó Gyula Márton: A magyar családi vállalatok nemzetközi piacra lépése 1920-tól napjainkig

Wieszt Attila: A család és a vállalat kapcsolatának professzionalizálódása – családi kormányzás és családi alkotmányozás szerepe

Szabó Krisztofer: A családi vállalkozás háttere hogyan befolyásolja a vállalkozói hajlamot? – Fogalmi modell ismertetése, empirikus kutatás tervének bemutatása

9.00 – 10.30 – Módszertani műhely: Discourse-Historical Approach a kritikai diskurzuselemzésben – műfajok, intertextualitás és rekontextualizáció

Program szervezője:

dr. Szűcs Anita anita.szucs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 411


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E340
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A programon interaktív formában, egy adott szöveg segítségével lehet ismerkedni a kritikai diskurzuselemzés egyik válfajával, a Discourse-Historical Approach módszerével. A módszer a politikai diskurzusok társadalmi beágyazottságát, a hatalom szerkezetét a kortárs diskurzuselemzés legfontosabb kritikai, kvalitatív megközelítésének segítségével tárgyalja. A programon kiderül, hogy a CDA/DHA alkalmazása hogyan segíthet a hagyományos és online médiában (beleértve a közösségi médiát), valamint a politikai és intézményi kommunikáció egyéb területein megjelenő diszkurzív dinamika kritikus és rendszerszerű elemzésében és dekonstruálásában, valamint a diszkurzív stratégiák újrakontextualizálásában.

10.30 – 12.00 – Corvinusos oktatók legutóbbi jelentős nemzetközi publikációit bemutató poszter-összeállítás megnyitója + Research Brunch a kutatástámogatás fejlesztéséről

Program szervezője:

Bordás-Tóth Éva btotheva@uni-corvinus.hu
E épület
Telefon: +36 70 364 8181

Megrendezés formája: személyes
Teremszám: Főépület II. emelet Zsibongó
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

10.30 – 12.00 – REKK biomass and gas market modelling

Program szervezője:

Mezősi András andras.mezosi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutató / Researcher
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E340
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: angol

Program rövid leírása:

In the REKK workshoop two areas will be covered:

 • Gas market modeling issues, focusing on the Russain supply
 • Introduction of the FOX – a bio-economic optimization model.

10.30 – 12.00 – Ősszel megnyíló pályázatok a Horizon Európa programban

Program szervezője:

Dr. Cser Erika cser.erika@uni-corvinus.hu
C épület, 621
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: C701
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Horizon Europe
Research and Innovation Actions
Claszter 2: Culture, creativity and inclusive society

Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom

A klaszter célja a demokrácia és demokratikus kormányzás támogatása; a kulturális örökség megőrzése és további segítése; a társadalmi és gazdasági átalakulások előmozdítása, amelyek hozzájárulnak a társadalmi befogadáshoz és a növekedéshez, valamint a sokrétű, társadalmi, gazdasági és szociális kérdésekre adandó megfelelő válaszok kidolgozásához.
Fókuszterületek (desztinációk a munkaprogramban):
D 1 – Demokrácia és kormányzás: a demokratikus kormányzás modernizációja; szakpolitikai ajánlások elkészítése; társadalmi párbeszédek; nemek közötti egyenlőség; a befogadás erősítése; történelmi, kulturális és filozófiai perspektívák alkalmazása, összehasonlító elemzése; az állampolgárok bevonása, tartós változások elérése; átláthatóság és nyitottság.
D 2 – Az európai kulturális örökség és a kulturális és kreatív ipar (CCI):
• Európa kulturális öröksége, mint a múlt hordozója és a jelen formálója a közös értékek, műemlékek, helyszínek gazdagságával, valamint a hagyományok, a kézművesség, a művészetek, az építészet, az irodalom, a nyelvek, a színház, a filmek és a zene sokféleségével.
• Európa közös kutatási és innovációs fellépése kulturális örökségének védelme, megőrzése, helyreállítása és kreatív ápolása érdekében.
• Az európai tárgyi és szellemi kulturális örökségének kihívásai napjainkban: az éghajlatváltozás miatti állapotromlás, a környezetszennyezés, a természeti vagy ember okozta katasztrófák, a kifosztások és az illegális kereskedelem, a finanszírozás hiánya stb.
• A történelmi helyek és műemlékek, műtárgyak, örökségi helyszínek, kulturális tájak, múzeumok és más kulturális intézmények, nyelvek, szokások, hagyományok és értékek védelme; új vagy meglévő élvonalbeli technológiák/módszerek alkalmazásával a műemlékek és műtárgyak zöld módon való helyreállításának és megőrzésének elősegítése.
• A kulturális és kreatív ipar szerepe a kutatásban és az innovációban.
D 3 – Társadalmi és gazdasági átalakulások:
• A demográfiai változások, a digitalizáció, az automatizálás, a környezetromlás, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású (zöld) gazdaságra való áttérés és a globalizáció, mint többdimenziós, egymáshoz kapcsolódó és összetett társadalmi és gazdasági kihívások kezelése.
• A népesség elöregedése és a szociális védelemre fordított kiadások összefüggése (nyugdíj, egészségügy és a hosszú távú gondozás, alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés), a megfelelő politikai válaszok kidolgozása.
• Az oktatás és képzés kulcsfontosságú szerepe, esélyegyenlőség, integráció.
• A COVID-19-járvány hatása a gazdasági és társadalmi szerkezetre, az új kihívások kezelése, fenntarthatóság.
• A migráció és mobilitás kezelése: átfogó és összehangolt európai válaszok keresése az összes érintett bevonása

12.00 – 13.30 – Hollywood on the Danube: Budapest as Peripheral Media Capital

Program szervezője: Timothy Havens (timothy-havens@uiowa.edu)
Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E3005
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: angol

Program rövid leírása:

This research talk will present findings from ten months of research into the shooting of foreign films and television series in Budapest and surrounding areas. The 30-minute talk will be followed by a question-and-answer session.
Timothy Havens https://clas.uiowa.edu/commstudies/people/tim-havens

14.00 – 15.30 – Adatelemzési, statisztikai kutatások a Corvinus Statisztika tanszéken, nemcsak statisztikusoknak

Program szervezője:

Dr. Sugár András andras.sugar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Statisztika Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
Sóház, 3


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E340
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A program során a Statisztika tanszék kutatói, műhelyei röviden vázolják éppen folyó kutatásaikat, amelyek ugyan zömmel módszertani jellegűek, de a szeminárium céja, hogy érdeklődő, más tanszékeken levő kollégák véleményt formálhassanak, tanácsokat adjanak, vagy akár közös kutatások irányába mehessünk majd el. A tervezett, lehetséges témák (változhat/ ővülhet a szervezés során)
Térstatisztika, gazdasági-társadalmi jelenségek térbeli jellemzése adatok alapján
Az összetétel-hatás megjelenése a gazdaságban, társadalomban. Az egyes módszertanok (standardizálás, regresszió, kísérlettervezés) helye, felválthatsága egymással konkrét problémák esetén
A gazdaságstatisztika kihívásai a 20-as években, big data és hagyományos statisztika

14.00 – 15.30 – Mit tanulhatunk egy nemzetközi karriert befutott magyar oktató-kutató példájából? – Beszélgetés Valentinyi Ákossal

Program szervezője:

Dr. Dunavölgyi Mária maria.dunavolgyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 381
Telefon: +36 1 482 5382 • Mellék: 5382


Megrendezés formája: online
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Egy nemzetközi karrier tanulságai – beszélgetés Valentinyi Ákossal, a University of Manchester professzorával

Valentinyi Ákos egyetemünkön végzett, majd Frankfurtban tanult és Firenzében szerzett PhD fokozatot. Manchesteren kívül Southamptonban és a Cardiff Business School-ban látott el sikeres oktató-kutatói feladatokat és vált a közgazdaságtan professzorává. Fő kutatási területei: macroeconomics, ezen belül az utóbbi időben: growth and development és structural transformation.

Tapasztalatai alapján a nemzetközi egyetemi élet írott és íratlan szabályairól, valamint személyes élményeiről fogunk beszélgetni. A beszélgetés alatt és után is lesz mód kérdéseket feltenni a vendégnek.

15.30 – 17.00 – THE TWO-SIDED PARADOX OF AGEISM DURING THE COVID-19 PANDEMIC. THE CASES OF HUNGARY, TUNISIA, AND UZBEKISTAN – Research results

Program szervezője:

dr. Berde Éva eva.berde@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Professor emerita / Professor Emerita
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E3005
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: angol

Program rövid leírása:

With ageing populations in most countries on Earth, governments are encouraging their senior citizens to remain in the labour market. Having long-term work depends both on the choices that older workers make and on how these older workers are perceived because in general they are not readily accepted by employers. In addition, the COVID-19 pandemic created special circumstances in terms of ageism. Governments wanted to protect the elderly as they were particularly vulnerable to the disease, but their decisions provoked resentment among many young people.
To determine the extent of ageism in general and during the COVID pandemic, we conducted a questionnaire survey in July and August 2020 among the citizens of Hungary, Tunisia, and Uzbekistan. Respondents had to have at least a college degree – i.e., be potentially suitable for the position of human resource manager. The literature and our own experience clearly show that in all three countries ageism prevails. However, the survey results showed only a low level of ageism due to social desirability bias. Even so, the participants’ responses reflected the attributes of their respective countries and their living conditions, while the small differences in the responses to the ageism-related questions provide useful information. These differences and identities were revealed using structural equation models.

Június 21. Kedd

9.00 – 10.30 – Modellváltás a magyar felsőoktatásban – egy OTKA kutatás néhány eredménye

Program szervezője:

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ
Igazgató / Director
E épület, 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E340
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

2021 szeptemberében négyéves OTKA kutatást indítottunk a modellváltás nemzetközi és hazai folyamatának vizsgálatára. A kutatás során azt vizsgáljuk, hogy hogyan változik meg az érintett intézmények kormányzási és irányítási rendszere, az oktatók és munkatársak foglalkoztatási viszonya, és mindennek milyen hatása van az egyetemek működésére.A kutatási héten néhány nemzetközi modellváltás fényében tekintünk rá a magyar alapítványi konstrukció és átalakulási folyamat néhány sajátosságára.

10.00 – 11.00 – Személyes konzultáció – Horizon Európa Központ – Ősszel megnyíló pályázatok a Horizon Európa programban

Program szervezője:

Dr. Cser Erika cser.erika@uni-corvinus.hu
C épület, 621
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: C701
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar/angol

10.30 – 12.00 – Egyetemi átalakulás tudományos megközelítésben

Program szervezője:

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ
Igazgató / Director
E épület, 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E340
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A Budapesti Corvinus Egyetemen az elmúlt években több kérdőíves felmérés is zajlott, részben az egytem, részben az Alkalmazotti Tanács, részben a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének szervezésében. Ezek egy része elégedettségi vizsgálat volt, másik részük a szervezeti kultúra vizsgálatára irányult. A felmérések sajátossága, hogy az egyetem modellváltása előtt és után is elkészültek azonos módszertannal, tartalommal, így lehetőség van nem csak néhány jellemző idősoros vizsgálatára, hanem a modellváltás hatásának vizsgálatára is. A kutatási héten ezek eredményeire tekintünk rá.

14.00 – 15.30 – Informatika és Gazdálkodástudomány – MTA Ipar- és Vállalatgazdaságtan Albizottság Gazdaságinformatika Munkacsoport programja

Program szervezője:

Dr. Gelei Andrea andrea.gelei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
egyetemi tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 131/a.
Telefon: +36 1 482 5557 • Mellék: 5557


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E340
Regisztrációköteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A szekció célja az informatikai tudományok gazdasági, ezen belül kiemelten vállalatgazdasági alkalmazásainak bemutatása, ezzel a két terület közötti szerves kapcsolatok bemutatása és tárgyalása.
Bővebben a programról ITT.

14.00 – 15.30 – Önvezető járművek társadalmi hatásásának vizsgálata a TKP projekt keretében

Program szervezője:

Dr. Jászberényi Melinda jaszberenyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 301
Telefon: +36 1 482 7216 • Mellék: 7216


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E313
Regisztrációköteles: igen
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Ásványi Katalin PhD: Az autonóm járműveken (AV) alapuló, nem szokványos turisztikai szolgáltatások megjelenése – Turisztikai szakértők attitűdvizsgálata a Q módszertan segítségével
Az autonóm járművek (AV) elterjedése alapjaiban változtathatja meg a közeljövőben a turizmushoz kapcsolódó mobilitást. A turisztikai hatásokkal kapcsolatos empirikus kutatás azonban még mindig nagyon korlátozott. A kutatás célja, hogy rendszerezze az AV-k várható turisztikai hatásait, és feltárja, hogyan látják a turizmus különböző területeinek szakértői az előttünk álló technológiai innovációt.
A jövő városai szakértői szemmel
Földes Dávid PhD: Fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP) szövegelemzése
Korábbi kutatásaink során azonosítottuk a kutatói közösség jövő városi közlekedéssel kapcsolatos elképzeléseit. Egy-egy város főbb, közlekedéssel kapcsolatos fejlesztéseit, azonban az ún. fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) szakmai dokumentum jelöli ki. Kutatásunk célja, számos nagyváros SUMP dokumentumának szövegelemzése, így azonosítva a szakértők által elképzelt főbb fejlesztési irányokat.
Kenesi Zsófia PhD: Kockázatészlelés és bizalom szerepe az önvezető technológiák elfogadásában
Az önvezető járművek használata során a felhasználók jelentős kockázatot észlelhetnek. Kutatásunk azt járja körül, hogy a bizalom különböző formái milyen módon befolyásolják az észlelt kockázatot, és mindez hogyan befolyásolja az önvezető járművel elfogadását. Strukturális egyenletek módszerével háromféle bizalom és háromféle kockázat-típust tudtunk megkülönböztetni, amelyek eltérő mértékben járulnak hozzá az elfogadáshoz.

16.00 – 18.00 – Turizmus és mobilitás könyvsorozat bemutatása

Program szervezője:

Dr. Jászberényi Melinda jaszberenyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 301
Telefon: +36 1 482 7216 • Mellék: 7216


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: Faculty Club, Színházterme
Regisztrációköteles: igen
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Az esemény keretében az alábbi három magyar nyelvű, a Budapesti Corvinus egyetem oktató-kutató kollégáinak, valamint külső szakértők közreműködésével készült kiadvány bemutatására kerül sor:

 • Máhr Tivadar – Keller Krisztina – Birkner Zoltán: Innováció a turizmusban
 • Ásványi Katalin (szerk): Fenntarthatóság a turizmusban
 • Kökény László – Miskolczi Márk (szerk): Smart turizmus

A kötetek az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő Turizmus és mobilitás könyvsorozat részei, melynek szerkesztője Dr. Jászberényi Melinda egyetemi docens.

A sorozat köteteinek elérhetősége a MeRSZ felületen: https://mersz.hu/turizmus-es-mobilitas

A könyvbemutató részletes programja:

15:30-16:00 – Regisztráció, büfé a Faculty Club Szivarteremben
16:00-18:00 – Könyvbemutató a Faculty Club Színházteremben
16:00-16:05 – Dr. Fehér Péter, dékán, Corvinus Szakirányú továbbképzések és Executive programok: Köszöntő
16:05-16:10 – Dr. Jászberényi Melinda, habilitált egyetemi docens (BCE): Turizmus és mobilitás könyvsorozat bemutatása
16:10-16:40 – Innováció a turizmusban c. jegyzet bemutatása

 • Prof. Dr. Michalkó Gábor, egyetemi tanár (BCE) (kötet lektora): Turizmus: örök megújulás
 • Dr. Birkner Zoltán, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal: Lehet-e másképp? Innováció a turizmusban

16:40-17:10 Fenntartható turizmus c. jegyzet bemutatása

 • Dr. Ásványi Katalin, egyetemi docens (BCE) (kötet szerkesztője): Lehet-e fenntartható a turizmus? Fenntarthatóság a turizmusban jegyzet bemutatása
 • Fehér Zsuzsanna, kommunikációs és marketing igazgatóhelyettes (Ludwig Múzeum), PhD hallgató (BCE): Fenntarthatóság nélkül nincs kultúra

17.10-17.40 Smart turizmus c. jegyzet bemutatása

 • Kökény László, BCE Marketing Intézet, doktorjelölt, egyetemi tanársegéd – Miskolczi Márk, BCE Marketing Intézet, doktorjelölt (kötet szerkesztői): Smart megoldások a turizmusban – kötetismertető
 • Máté Dávid, kereskedelmi igazgató, SabeeApp: Digitalizáció a szállodaiparban

Tekintettel a rendezvény helyszínének befogadó kapacitására, kérjük Önöket, hogy részvételi szándékukat az alábbi linken feltétlenül jelezzék: Regisztrációs link

A regisztrációval, eseménnyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket az alábbi email címen várjuk: mark.miskolczi@uni-corvinus.hu

A rendezvény időpontja: 2022.06.21. 16.00-18.00.
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Faculty Club

Június 22. Szerda

9.00 – 10.30 – Informal Entrepreneurship and Roma municipal waste collection – update

Program szervezője: Tim Gittins (tim.gittins@uni-corvinus.hu)
Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E338
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: angol

Program rövid leírása:

The informal economy is prominent in the CEE region but its operation at micro-level in terms of entrepreneurial activity has barely been documented. In global terms the informal economy is estimated to account for 60 per of the world’s working population and two-thirds of all businesses. This illustrates the immensity of its scale in terms of economic output and human capital. In Hungary, Roma communities are active in informal entrepreneurship, particularly in municipal waste collection. This activity is consistent with circular economy principles in a ‘green’ context of minimisation of waste products. Waste material may be collected by Roma informal entrepreneurs and traded in informal markets to serve a social function in terms of waste disposal. However non-valuable items may be discarded or for example used as heating fuel thus contributing to harmful environmental effects. Moreover quantities and forms of waste material are not officially recorded, thus presenting environmental policy implications.

A conceptual outline to guide the research approach to this issue was presented at the previous research week in January this year. Since then field research has begun on an qualitative basis and have been applied to Roma waste collectors engaged in ‘lomtalanitás’ activities in Budapest. Research is still ongoing as we explore markets and destinations for traded material. In this session preliminary results will be presented. As far as we know, this is the first research project of its kind to take place in the CEE region and preliminary results will be further presented at an international conference entitled ‘waste to wealth’ in Brussels in July.

9.00 – 10.30 – Multiobjective Optimisation to Design a Sustainable Hydrogen Supply Chain: Application to Hungary

Program szervezője: Sofía De León Almaraz (de.sofia@uni-corvinus.hu)
Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E340
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: angol

Program rövid leírása:

We will present the first results of a multiobjective optimisation model to design a sustainable Hydrogen Supply Chain in Hungary. This research has been developed in coordination with three research groups: the Corvinus Institute for Advanced Studies, the Regional Centre for Energy Policy Research and the Chemical Engineering Laboratory (Laboratoire de Génie Chimique-LGC – Université de Toulouse) and will be referred as “Green H2 in Hungary”.

9.00 – 12.00 – Learning Circles for Community Engaged Research and Learning

Program szervezője:

Matolay Réka reka.matolay@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Corvinus Science Shop
egyetemi docens, Vezető / Associate Professor, Head
E épület, 27
Telefon: +36 1 482 5310, +36 1 482 5311 • Mellék: 5310


További előadók: Frigyik Márta, Toarniczky Andrea, Gáspár Judit
Megrendezés formája: online
Regisztráció köteles: igen
Program nyelve: angol

Program rövid leírása:

Corvinus Science Shop invites you to the online seminar on community-engaged research and learning of

 • insights of courses with community partners
 • train the trainer „compass” for the upskilling of lecturers in community engagement
 • peer learning of lecturers via experiential learning,
 • reimagination of courses for community-engaged learning.
  Please register here: https://forms.office.com/r/494yHk1rHT. Teams link to even is received upon registration
  We present the resources developed in the CIRCLET Erasmus+ Project and showcase courses reimagined for community engaged research and learning.
  Detailed program to be published in our events:
  facebook: https://fb.me/e/6Ajefmjll
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937384511756238849
  We welcome
 • lecturers and
 • education development staff interested in community-engaged pedagogies,
 • community engagement officers,
 • policy- and decision-makers of higher education institutions.
  Please circulate this invitation to interested audiences and do not hesitate to contact us if you have further questions at science.shop@uni-corvinus.hu

10.00 – 11.00 – Személyes konzultáció – Horizon Európa Központ – Ősszel megnyíló pályázatok a Horizon Európa programban

Program szervezője:

Dr. Cser Erika cser.erika@uni-corvinus.hu
C épület, 621
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: C701
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar/angol

10.30 – 12.00 – Zöld előnyök. Hogyan tedd elérhetővé publikációidat a WoS-ban és a Scopus-ban

Program szervezője:

Hoffmann Ádám adam.hoffmann@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Egyetemi Könyvtár
Kutatástámogatási Osztály osztályvezető / Head of Research Support Department
C épület, C. 335
Telefon: +36 1 482 7001 • Mellék: 7001


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E338
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A repozitóriumokban szerzői önarchiválás címén elhelyezett publikációk előnyei a nemzetközi adatbázisokban.
Legális és ingyenes módszer a láthatóság növelésére.

12.00 – 13.30 Az adaptív vezetés elveinek interaktív felfedezése a 6 gondolkodó kalap módszerével

Program szervezője:

Hartyándi Mátyás matyas.hartyandi@stud.uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
PhD hallgató / PhD Student
E épület, 342
Telefon: +36 1 482 5488 • Mellék: 5488


Megrendezés formája: online
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Világjárványok, háborúk és diszruptív technológiák felforgatta turbulens világunkban a szervezetek és vezetőik adaptációs kihívásokkal küzdenek. Nem véletlen, hogy egyre többen beszélnek agilitásról, rezilienciáról, illetve VUCA vagy Cynefin környezetekről. Ez a 90 perces online workshop az adaptív vezetés Ronald A. Heifetz (1994) által meghatározott koncepciójából indul ki, és intenzíven épít a részvevők aktivitására, visszajelzéseire. Egy rövid bevezetés után a résztvevők írott kommentek és szóbeli hozzászólások formájában, közösen ismerkednek meg az elmélettel – méghozzá Edward de Bono (1985) által kidolgozott “6 gondolkodó kalap” módszerével. De Bono a színes kalapok metaforáját használta a különböző gondolkodási irányok jellemzésére és az ezek közötti tudatos és csoportos irányváltások koordinálására. A facilitátor a beszélgetés strukturálásával, az irányváltások jelzésével fokozatosan beavatja a résztvevőket a módszerbe. A workshop második részében az arra vállalkozók át is vehetik a facilitátori szerepet. Az esemény nagyszerű lehetőséget nyújt a Heifetz-féle adaptív vezetés koncepciójának megismerése, a “6 gondolkodó kalap” módszerrel kapcsolatos tapasztalatszerzés, és közös gondolkodásra, amely remélhetően inspiráló, gazdagító és értelemteli élmény lesz.

15.30 – 17.00 – Az elfogadható egészség mérésének új módszere adaptív algoritmus segítségével

Program szervezője:

Dr. Zrubka Zsombor zsombor.zrubka@uni-corvinus.hu
C épület


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E338
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Az Corvinus Egyetem és Óbudai Egyetem kutatói az egészség mérésének új módszerét dolgozták ki, ami az egészségi állapotok elfogadhatóságát az életkor és a tünetek súlyosságában számszerűsíti. A kutatás egy adaptív kérdezési algoritmuson és a társuló ökonometriai modell becslésen alapul.

Az eredmények elősegíthetik, hogy az egészségfinanszírozói döntések során a betegség súlyosságával és életkorral kapcsolatos lakossági preferenciákat egy egységes, transzparens keretrendszer alapján lehessen figyelembe venni.

A kutatás a rangos European Journal of Health Economics lapban jelent meg, a program során bemutatjuk az kutatás elméleti hátterét, gyakorlati megvalósításának módszertanát, fő lépéseit és az eredményeket. Az eredeti publikáció az alábbi linken érhető el: https://link.springer.com/article/10.1007/s10198-021-01424-8

Előadók: Dr. Hermann Zoltán és Dr. Zrubka Zsombor, a tanulmány vezető szerzői

15.30 – 17.00 – Kerületi önkormányzatokat érintő közpolitikai témák az egyetemen: kutatások, kurzusok, partnerigények és ötletek (World Café)

Program szervezője:

Bódis Lajos bodis@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 536
Telefon: +36 1 482 5299, +36 30 853 1062


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E340
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Az egyetemen számos kutatás illetve kurzus érinti a témát több szervezeti egységben, melyek esetlegesen értesülnek egymásról. Januártól félévenként tájékozódó és ötletgyűjtő megbeszélést tartunk világkávézó formában. Belsős érdeklődők (kutatók, oktatók, hallgatók) és már velünk dolgozó vagy potenciális külsős partnerek (önkormányzatok, civil szervezetek, kutatók) részvételére számítunk, akik a tevékenységük bővítéséhez (kutatás, fejlesztés, oktatási programok és szakmai gyakorlati lehetőségek) további partnereket keresnek, és szívesen tájékozódnak.

Június 23. Csütörtök

9.00 – 10.30 – Pénzügyi mutatók és vállalati versenyképesség kapcsolata

Program szervezője:

Losonci Dávid david.losonci@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet
Intézetvezető, Egyetemi docens / Head of Institute, Associate Professor
E épület, 133
Telefon: +36 1 482 5568 • Mellék: 5568


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E338
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A programot a Versenyképesség Kutató Központ folyó kutatási programjához kapcsolódóan szervezzük.

Az utolsó kérdőíves felmérésünkben tudatosan törekedtünk arra, hogy a percepciós adatokat a vállalati pénzügyi adataihoz kapcsoljuk.

Ezen kapcsolás tapasztalatait tekintjük át a program első részében, amikor is a vállalati versenyképesség (illetve vállalati versenyképességi index) és a vállalati pénzügyi adatok kapcsolatát elemző munka kerül bemutatásra.

A program második részében a különféle vállalati területek gyakorlataihoz kapcsolt pénzügyi hatásokat tekintjük át, pl. stratégia és pénzügyi mutatók; nemzetköziesedés és pénzügiy hatások; termelés és pénzügyi mutatók. A felkért közreműködük az adott területen bevett percepciós pénzügyi mutatók mellett az empirikus kutatásokban elterjedt jelentés alapú mérőszámokra is kitérnek.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

9.00 – 10.30 – Személyes konzultáció – Horizon Európa Központ – Ősszel megnyíló pályázatok a Horizon Európa programban

Program szervezője:

Dr. Cser Erika cser.erika@uni-corvinus.hu
C épület, 621
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: C701
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar/angol

10.30 – 12.00 – Jövő szervezete, jövő vezetője kutatási workshop

Program szervezője:

Dr. Marciniak Róbert András robert.marciniak@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 103
Telefon: +36 1 482 5179 • Mellék: 5179


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E340
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A kutatási workshop célja, hogy bemutassa a Vezetéstudományi Intézet kollégái által indított Jövő szervezete és jövő vezetője kutatási program célját, módszertanát és eddigi eredményeit, majd visszajelzéseket gyűjtsön a résztvevőktől a kutatás további folytatását illetően.

10.30 – 12.00 – Döntéshozatal a matematika árnyékában

Program szervezője:

Farkas-Kis András Máté mate.farkas-kis@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 143
Telefon: +36 1 482 5372 • Mellék: 5372


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E338
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A vezetői döntések támogatásához nagyon sok eszköz elérhető, melyek az információk összegyűjtésére, elemzésére és riportálására használhatóak. Jelentős részük számszerűsített adatokat használ, a gazdasági teljesítményt méri. Ezek értelmezéséhez pedig matematikai kompetenciákra van szükségünk, melyeket a tanulmányaink során sajátítunk el. Ebből következően jogosan vetődik fel a kérdés, hogy vajon a matematika milyen mértékben van hatással a menedzserek döntéshozatali képességére, amelyet ezek a rendszerek csak támogatnak, de nem váltanak ki. Ha csak önmagában, minden kapcsolódás nélkül a matematikáról beszélünk, akkor, vegyes érzések ébrednek az emberekben. Van aki szereti, mások távolról elkerülik. Viszont azt mindenki érzi, hogy a matematikai képességek nem megkerülhetőek. A most bemutatásra kerülő kutatásban a matematika és a döntések kapcsolata, valamint a matematikai képességek vizsgálata van a központban. A cél, hogy megértsük a matematika és a döntéselmélet kapcsolatát és ezáltal felhívjuk a figyelmet a matematikaoktatás minőségének jelentőségére a döntési képességekkel összefüggésben.

14.00 – 16.00 – A fiatalok az akadémiai pályán című kutatás eredményei és a Fiatal Kutatók Akadémiájának bemutatkozása

Program szervezője: Lengyel Balázs (balazs.lengyel@uni-corvinus.hu)
Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E338
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) a fiatal kutatók sajátos, a pályaszakaszra jellemző élethelyzetével foglalkozó, azt MTA fő célkitűzéseivel összhangban működő tudományos társaság.

A rendezvény programja:

 • Az FKA-t bemutatja Kecskés Gábor FKA társelnök.
 • Az FKA 2021 őszén készült „Fiatalok az akadémiai pályán” című felmérésének eredményeit ismerteti Lengyel Balázs és Lőrincz László. A felmérés célkitűzéseiről és fő témáiról ez a videó ad rövid tájékoztatást.
 • Miért érdemes közgazdászoknak és társadalomtudósoknak részt venni az FKA munkájában? Beszélgetés Lipták Katalin (Miskolci Egyetem), Jámbor Attila (Corvinus), Balogh Gábor (Pécsi Tudományegyetem), Szalmai Ivett (Corvinus) és Lengyel Balázs (Corvinus) FKA tagokkal.

A rendezvényen bemutatásra kerülő felmérés az FKA, a Budapesti Corvinus Egyetem, az ELKH KRTK valamint az MTA Könyvtár és Információs Központ együttműködésében, a TÁRKI segítségével valósult meg. Az FKA korábbi, 2018-ban végzett felmérésünk teljes beszámolóját az alábbi oldalon találja.

A rendezvényt személyes jelenléttel szervezzük, online bekapcsolódási lehetőséggel.

Június 24. Péntek

9.00 – 10.30 – Kar, egyetem? Önálló, nem önálló? Báloktól a bulikig – érdekességek a Budapesti Corvinus Egyetem és előintézményei történetéből.

Program szervezője:

Zsidi Vilmos vilmos.zsidi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatási rektorhelyettes / Kutatásmenedzsment / Egyetemi Levéltár
Levéltárvezető, főlevéltáros, történész / Head of Archives, Senior Archivist, Historian
E épület, 121.1
Telefon: +36 1 482 5182, +36 1 482 5465 • Mellék: 5182, 5465


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: Faculty Club, Színházterme
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Már az is megborzongtató ha, az egyetem elődintézményeinek csupán a kalandos szervezeti változásait követjük nyomon! Az egyetemalapítást két évtizedes vita és előkészület előzte meg. Milyen legyen a szervezet? magába foglalja a mezőgazdasági képzést vagy nem? Hol működjék: vidéken vagy Budapesten? S mire végre minden meglett, az alapítás 24. órájában, elveszett a Monarchia… A forradalmi időkben elvetik az ancien regime intézményeit, akkor is, ha azok még meg sem alakultak. Aztán a forradalmi idők véget értek megalakult végre a … mi is?! Önálló, de karnak nevezik, dékán áll az élén, de rektori hatáskörrel. Ez a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar, a Budapesti Tudományegyetemből kirekesztve. hamarosan mégis integrálják, de nem oda, hanem egy másik egyetembe. De még ez sem végleges megoldás, a dezintegráció következtében végre önálló lesz. Minden tekintetben, kivéve persze a politikát. Még Marx nevét is felvehette, amúgy magyarosan: M. Károly. A rendszert ebben a formában nem élte túl lett BKE, BKÁE, BCE… És akkor még nem is beszéltünk az Egyetemnek otthont adó épületek történetéről. Meg az emberekről, tanárokról, diákokról, akik az egyetem közösségét alkották és alkotják ma is.A 45 perces előadás ebből a színes történetből villant fel mozaikokat, a teljesség igénye alól felment, hogy az év elején jelent a meg a BCE történetét feldolgozó vaskos egyetemtörténeti kötet.9.50- 10.10: az Egyetemtörténeti Kiállítás megtekintése (Főépület, Északi bejárat, földszint)10.15 – 10-30: az Egyetemi Levéltár megtekintése (Főépület 121.1)A három programon külön-külön is részt lehet venni!

10.30 – 12.00 – Vezetéstudomány folyóirat díjátadó és szerzői-szerkesztői találkozó

Program szervezője:

Dr. Primecz Henriett henriett.primecz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 383
Telefon: +36 1 482 5121 • Mellék: 5121


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: E338
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A program során átadjuk a 2020-as évfolyam Legjobb és Kiváló Cikk díjait, majd meghallgatjuk a díjazott szerzők cikkeiből készült összefoglaló előadásokat. A programot a szerzői és szerkesztői tapasztalatok, illetve jógyakorlatok megosztásával zárjuk.

10.30 – 12.00 – Tudománymetria aktuális kérdései és új útjai

Program szervezője:

Bordás-Tóth Éva btotheva@uni-corvinus.hu
E épület
Telefon: +36 70 364 8181


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: Faculty Club, Színházterme
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

Interaktív előadás és beszélgetés
Érdemes-e Open Access folyóiratokban publikálni?

Milyen lehetőség van a publikációs díjak finanszírozására?

Milyen szempontok alapján, hogyan válasszunk folyóiratot?

Mik a tudománymetriai mutatók és rangsorok szerepe a pályázatok (MTA, NKFIH) elbírálásakor?

Hogyan állnak elő ezek a mutatók, hogyan készülnek a rangsorok?

Mi a tudománymetria szerepe az egyetemen?

Tudománymetria szakértők meghívása az, Corvinus és MTA Könyvtárból:

Soós Sándor: a Tudománypolitikai és Tudományelemzési osztály vezetője

Hoffmann Ádám, Corvinus, Kutatástámogatási Osztály osztályvezető

Mi a szerepe (és van-e szerepe) a hivatkozásoknak a tudományos teljesítmény mérésében;

Hogyan lehet mérni a könyvek és könyvfejezetek impaktját?

Milyen mutatók vagy paraméterek alapján lehet a különböző tudományterületeken tevékenykedő kutatók (pl. Corvinus) tudományos teljesítményét összevetni?

12.00 – 14.00 – Kutatási Hét záró állófogadás

Program szervezője:

Bordás-Tóth Éva btotheva@uni-corvinus.hu
E épület
Telefon: +36 70 364 8181


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: Faculty Club
Regisztráció köteles: igen
Program nyelve: magyar

14.00 – 15.30 – Beszámoló a 36. Nemzetközi ECMS Modellezési és Szimulációs Konferenciáról

Program szervezője:

Vaskövi Ágnes agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 275
Telefon: +36 1 482 5560 • Mellék: 5560


Megrendezés formája: hibrid
Teremszám: E338
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

2022. május 31. és június 3. között került megrendezésre a 36. International ECMS Conference on Modelling and Simulation interdiszciplináris konferencia. A konferenciának idén a Norwegian University of Science and Technology (NTNU) adott otthont Aalesundban. Három plenáris előadás mellett a rendezvény 4 napján 8 szekcióban 44 előadást hallgathattak meg a résztvevők, a modellezés és szimuláció változatos alkalmazási területeiről.

Váradi Kata a Finance, Economics and Social Science (FES) szekció elnökeként vett részt a konferencián, illetve egy társszerzős tanulmányát is előadta “Implied Volatility Based Margin Calculation on Cryptocurrency Markets” címmel.
Varga Erzsébet szintén a FES szekcióban vett részt „Comparison of Separated Families’ Standard of Living in Germany” című tanulmányával.
Vaskövi Ágnes Kovács Erzsébettel közös kutatását „European Quality of Life in Retirement – Analyzing Personal Differences Based on SHARE Data” címmel ugyanebben a szekcióban vitathatta meg a nemzetközi hallgatósággal.

A különböző alkalmazási területek jól mutatták a statisztikai, modellezési és szimulációs módszertanok sokoldalúságát.

A Kutatási Hét programjaként a három résztvevő kolléga röviden bemutatja kutatásainak eredményeit, majd együtt beszámolnak a konferencián szerzett tapasztalataikról.

17.00 – 18.30 – RE-ACT helyi zárórendezvény

Program szervezője:

Dr. Lieszkovszky József Pál jozsefpal.lieszkovszky@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 321
Telefon: +36 1 482 7740 • Mellék: 7740


Megrendezés formája: személyes
Teremszám: C510
Regisztráció köteles: nem
Program nyelve: magyar

Program rövid leírása:

A RE-ACT project az egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszéke által gondozott ERASMUS+ projekt, amely nemzetközi közegben valósul meg 2020. januárja és 2022 júniusa között

A célja többek között az, hogy a meglévő önreflexiós eszközök – különösen a HEInnovate -, potenciálja kiaknázásra kerüljön az egyetemek regionális szerepvállalásának megtervezése és megvalósítása során. Ezen alapulva egy saját fejlesztésű (online) önértékelési eszköz került kialakításra.

Az alkalom során a két és fél év hosszúságú projekt legfontosabb mérföldkövei kerülnek bemutatásra az érdeklődő nagyközönség számára, valamint a végtermék, a saját önértékelési eszköz is.

Meghívó, Programregisztráció

Bővebb információ a programról:

Bordás-Tóth Éva btotheva@uni-corvinus.hu
E épület
Telefon: +36 70 364 8181
Pap Melinda melinda.pap@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatási rektorhelyettes / Kutatásmenedzsment
Vezető kutatási szakértő
E épület, 217
Telefon: +36 1 482 5287, +36 30 758 7266 • Mellék: 5287
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.25. - 13:29:28