Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Ugrás a fő tartalomra
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Czakó Erzsébet

Adatok

Dr. Czakó Erzsébet

Egyetemi tanár / Professzor
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1982 - 1986
  MKKE, Közlekedés és szociológia szakok (egyetemi)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1991, dr. univ
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE)
 • 2002, PhD
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE)
 • 2011, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1986 - 1989
  MTA-MKKE Vállalatgazdasági Kutatócsoport, tud. segédmunkatárs
 • 1989 - 1991
  BKE GTK Vállalatgazdaságtan Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • 1992 - 2002
  BKÁE GTK Vállalatgazdaságtan Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 2002 - 2013
  BCE GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, egyetemi docens
 • 2013 - 2022
  BCE GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, egyetemi tanár
 • 2005 - 2020
  BCE GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Alapító igazgató
 • 2005 - 2016
  BCE GTK Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Alapító tanszékvezető
 • 2001 - 2004
  BKKÁE / BCE GTK Vállalatgazdaságtan Tanszék, Tanszékvezető
 • 2022 -
  Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Vállalkozás és Innováció Intézet, BCE, Egyetemi tanár
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 1986 - 1990
  OKKFT TS-1/4 Mikorgazdasági Kutatások prgogram szervezőtitkára
 • 1986 - 1991
  MKKE - Soros Alapítvány program koordinátora
 • 1990 - 1991
  BKE Oktatásfejlesztési bizottság titkára
 • 1995 - 1997
  Versenyben a világgal kutatási program titkára és projektvezetője
 • 1995 - 2002
  Gazdálkodástani PhD program szervező titkára
 • 1997 - 2003
  International Studies Center Curriculum Development Committee tagja
 • 1997 - 2006
  Gazdálkodástudományi Kari Tanács tagja
 • 1998 - 1998
  Gazdálkodástudományi Kar Stratégiai Bizottság vezetője
 • 1999 -
  Versenyképesség Kutató Központ alapító tagja és társigazgatója
 • 1999 - 2000
  BKÁE Intézményi Tanács tagja
 • 2000 - 2000
  Egyetemi Közbeszerzési Bizottság elnöke
 • 2000 - 2002
  Gazdálkodástudományi Kar Posztgraduális képzési bizottság vezetője
 • 2002 - 2003
  Egyetemi oktatási stratégiai bizottság vezetője
 • 2002 - 2004
  Gazdálkodástani Doktori Iskola programigazgatója
 • 2003 - 2006
  Gazdálkodástudományi Kar Pénzügyi és költségvetési bizottság tagja
 • 2016 -
  Gazdálkodástani Doktori Iskola: szavazati jogú tag; specializáció vezető: Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan
Felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságok
 • 2015 - 2020
  CIG Pannónia Nyrt., Felügyelőbizottság tagja
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1990, 1 hét
  Harvard Business School, Boston, USA
 • 1992, 10 hónap
  KU Leuven, Belgium
 • 1996, 1 hónap
  Indiana University, Bloomington - Indiana, USA
 • 1999, 1,5 hónap
  KU Leuven, Belgium
 • 1999, 1,5 hónap
  HEC Jouy-en-Josas, Franciaország
 • 2012, 2 hét
  PDIB India: Bangalore és Mumbai; szervező: Florida International University (FIU, CIBER) / Professional Development in International Business
 • 2013, 2 hét
  PDIB Mercosur: Brazília, Argentína, Chile; szervező: Florida International University (FIU, CIBER) / Professional Development in International Business
Díjak, címek, kitüntetések
 • 1998, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
  Oktatási Minisztérium
 • 2001, Tudással Magyarországért Emlékplakett
  Országos TDK Tanács
 • 2004, Elismerő oklevél
  MTA Bolyai Kuratórium
 • 2013, Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
  Magyarország Köztársasági Elnöke
 • 2019, Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérme
  Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa
 • 2020, Kautz Gyula - díj
  Magyar Közgazdasági Társaság
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Médiaszereplést vállal-e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
francia
alap
alap
közép
Nem
orosz
alap
alap
alap
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Médiaszereplést vállal-e rajta?: Igen
 • Nyelv: francia
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?: Nem
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Médiaszereplést vállal-e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Vállalati és üzleti stratégia, Vállalatgazdaságtan, magyar és angol nyelven alap, mester, PhD és posztgraduális programokban

Multidiszciplináris társadalomtudományok

Negyedik ipari forradalom és versenyképességNemzetközi vállalatgazdaságtan; nemzetközi üzleti gazdaságtanFeltörekvő országok multinacionális vállalataiHazai és nemzetközi üzleti stratégiák;Versenyképesség - programjai, kutatásai, megközelítései;Vállalatgazdaságtan és vállalatelméletek;

felsőfokú üzleti és gazdálkodási képzés - tartalmi, szervezeti és finanszírozási kérdések
Fontosabb kutatások
 • 1995 - 1997, Versenyképesség iparágak szintjén
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: CIPE, OTKA, VTOA
  További információk a kutatásról: A Versenyben a világgal kutatási programban az iparági projekt vezetője. Feladat: a projekt szakmai koncepciójának kialakítása és az empirikus kutatások megalapozása, az esettanulmányok szerkezetének kidolgozása, a kutatási eredmények szintetizálása. Együttműködés a projekt 16 tagú tanácsadó testületével. A projekt keretében 14 hazai kutató közreműködésével 10 hazai iparágról készült esettanulmány, amelyek mindegyike szakmai vitára került.
 • 1996 - 1996, Állami és magán felsőoktatás finanszírozás az USA-ban - Indiana University
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OM - US State Treasury
  További információk a kutatásról: Az Indiana University állami egyetem Business School-jának finanszírozási struktúrája és menedzsmentje.
 • 1996 - 1999, MATCH Corporate Strategy modul
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: USAID
  További információk a kutatásról: Az angol nyelvű MBA Strategy kurzus fejlesztése az Indiana Unviersity oktatóival közös munkában.
 • 1999 - 2000, Vállalati versenyképesség - kérdőíves felmérés és elemzés
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: GKM, BKÁE Normatív kutatási keres, VTOA
  További információk a kutatásról: A Versenyben a világgal kutatás második, versenyképességi vállalati felmérés adatbázisának feldolgozásában való közreműködés és annak koordinálása.
 • 2002 - 2003, Project for preparing an impact study on EU integration of the automative industry in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovak Republic
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: UNIDO
  További információk a kutatásról: Négy országra kiterjedő kutatási projekt (Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia) koordinálása, az eredmények szintetizálása és prezentálása az UNIDO Technology Foresight nemzetközi konferenciáján 2003 tavaszán.
 • 2004 - 2006, Gazdaságunk versenyképessége vállalati nézőpontból
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTP, MOL, MKB, NFH, VTOA
  További információk a kutatásról: A Versenyképesség Kutató Központ
 • 2005 - 2005, Üzemgazdasági szemlélet és megoldások a rendőrségi szervezeteknél - nemzetközi áttekintés
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: ORFK
  További információk a kutatásról: Az üzemgazasági szemlélet érvényesítésének lehetőségei a közszférában és a rendőrségi szervezeteknél nemzetközi irodalom és gyakorlat, valamint hazai empirikus kutatás alapján.
 • 2006 - 2009, A közszféra és a gazdaság versenyképessége
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: ÁSZ-FEMI
  További információk a kutatásról: Az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet felkérésére a Versenyképesség Kutató Központ képviseletében, együttműködésben az Közigazgazgatástudományi Kar Államigazgatási Tanszékével, velemint a Közgazdaságtudományi Kar Közszolgálati Tanszékével a téma hazai és nemzetközi irodalmának áttekintése a hazai empirikus kutatások végzésére 2007-ig, majd empirikus kutatások 2009-ig.
 • 2010 - 2014, Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: European Cooperation in Science and Technology, COST Action IS0905
  További információk a kutatásról: Egy új trend jelent meg az FDI áramlásokban. A feltörekvő gazdaságokból kiáramló (outward) FDI jelentős növekedésnek indult, és növekedési üteme nagyobb, mint a fejlett országokból kiáramló FDI. Az Akció arra vállalkozik, hogy egy nemzetközi kutatási hálózatot hozzon létre és tartson fenn annak érdekében, hogy ennek az új jelenségnek a hatásait Európára és érintettjeire (stakeholders) tanulmányozza. Az Akció a témában korábban megtartott European Scientific Foundation feltáró workshopjára épül. Ez a COST hálózat 13, kezdetek óta COST tagország (BE, DK, FR, DE, HU, IE, NL, SI, ES, SE, CH, TR, és UK) résztvevőire terjed ki, és fejlődő/feltörekvő gazdaságok kutatói is bevonásra kerülnek.
 • 2010 - 2017, CEMS Global Strategy Group
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: CEMS
  További információk a kutatásról: A csoport munkájának fókuszában a CEMS tagok Global Strategy c. tárgyának fejlesztése, és az ahhoz kapcsolódó kutatások kezdeményezése és folytatása áll.
 • 2010 - 2012, A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005
  További információk a kutatásról: A másfél évtizedes, versenyképességre irányuló hazai, és különösen a Gazdálkodástudományi Karon a Versenyképesség Kutató Központ koordinálásával folyó kutatások megadták az alapot arra, hogy kutatásaink és kutatóink nemzetközi ismertségét és jellegét erősítsük. Ennek érdekében meglévő kutatási kapacitásainkat fejlesztettük annak érdekében, hogy kutatásainkat az európai kutatási térségben határozottabban pozicionálhassuk. A versenyképességgel összefüggő kutatások művelőit az EU hetedik keretprogramjával és a 2010-ben meghirdetett Europe 2020 stratégiai célokkal összhangban a pályázat támogatásával a kiválóság elvén alapuló, legkorszerűbb, világszínvonalú kutatások végzésére ösztönöztük és tettük képessé.A kutatások gerincét a 4. vállalati versenyképességi felmérés adatbázisa adta, tematikájuk álltak.
 • 2012 - 2013, Az exportsiker nyomában
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MNB, UniCredit, Bisnode, VTOA
  További információk a kutatásról: A kutatás céljai: a magyar kis és középvállalatok (KKV) nemzetközivé válása kényszereinek és lehetőségeinek feltárása és jellemzése; az exportorientált KKV–k export stratégiájának, a külpiaci térnyerés jellemzőinek és fejlődési feltételeinek bemutatása és értékelése. Ezt egyrészt esettanulmányokkal, másrészt a hazai export-orientált vállalatok pénzügyi teljesítményének elemzésével valósítjuk meg. A kutatási eredmények publikálása a széles szakmai közvélemény számára könyv formájában.
 • 2012 - 2014, Vállalati versenyképességi felmérés, 5. adatfelvétel
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: VTOA
  További információk a kutatásról: A Versenyképesség Kutató Központ
 • 2018 - , Versenyképesség az új ipari forradalom hajnalán - 6. vállalati versenyképességi felmérés
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTP Nyrt., and VTOA
  További információk a kutatásról: A Versenyképesség Kutató Központ 6. vállalati versenyképességi felmérése és ahhoz kapcsolódó kutatási program a BCE GTK több intézete munkatársainak közreműködésével.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1987 - , alapító tag, tag
  Rajk Szakkollégisták Egyesülete, országos
 • 1987 - 2009, elnökségi tag, vezető (elnök, igazgató stb)
  Rajk Szakkollégisták Egyesülete, országos
 • 1990 - , alapító tag, tag
  Harvard Club of Hungary, nemzetközi
 • 2001 - , elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület, országos
 • 2003 - 2008, tag, titkár, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság, országos
 • 2004 - 2004, tag, tag
  MAB Felsőfokú Szakképzési Bizottság, országos
 • 2005 - 2008, tag, elnökségi tag, vezető (elnök, igazgató stb)
  MKT Ipari és Vállalkozási Szakosztály, országos
 • 2006 - , tag, tag
  Strategic Management Society, nemzetközi
 • 2006 - 2008, tag, tag
  OTKA Közgazdasági, statisztikai és jövőkutatási szakmai zsűri, országos
 • 2007 - , tag, tag
  Academy of International Business, nemzetközi
 • 2008 - 2020, Elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  MKT Ipari és Vállalkozási Szakosztály, országos
 • 2008 - , tag, tag
  European International Business Academy, nemzetközi
 • 2008 - 2011, alelnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság, országos
 • 2011 - 2013, alelnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság, országos
 • 2012 - 2014, tag, tag
  OTKA Közgazdasági, statisztikai és jövőkutatási bizottság, országos
 • 2012 - 2018, alapítótag, tag
  LATIMO Magyar - Latin-Amerikai Egyesület, nemzetközi
 • 2013 - 2019, nem doktor közgyűlési képviselő, tag
  MTA , országos
 • 2013 - , Executive Board Member, Vice Chair for Program, vezető (elnök, igazgató stb)
  Academy of International Business Central and Eastern European (AIB-CEE) Chapter, nemzetközi
 • 2013 - 2014, Program Chair, vezető (elnök, igazgató stb)
  AIB-CEE Chapter, nemzetközi
 • 2014 - 2022, Executive Board Member, tag
  CEMS Global Alliance, nemzetközi
 • 2015 - , tag, tag
  MTA IX. osztály Gazdálkodástudományi Bizottság, országos
 • 2015 - 2019, tag,
  OTKA Társadalom és Bölcsészettudományi Kollégium, országos
 • 2017 - , Országképviselő, Board,
  European International Business Academy (EIBA), nemzetközi
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület - Fővám tér 8
  Szobaszám:
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
erzsebet.czako@uni-corvinus.hu
Adatok

Dr. Czakó Erzsébet

Egyetemi tanár / Professor
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1982 - 1986
  Karl Marx University of Economics (KMUE), Economics of Transportation and Sociology majors (egyetemi)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1991, dr. univ
  University doctorate; Budapest University of Economics; BUE
 • 2002, PhD
  PhD, Budapest University of Economics and Public Administration; BUESPA
 • 2011, Dr.Habil
  Habilitation, Corvinus University of Budapest; CUB
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1986 - 1989
  Business Economics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences and KMUE, Research Assistant
 • 1989 - 1991
  Department of Business Economics, FBA, BUE, Junior Assistant Professor
 • 1992 - 2002
  Deptartment of Business Economics, FBA, BUESPA, Senior Assistant Professor;
 • 2002 - 2013
  Department of Business Studies, Institute of Business Economics, FBA, CUB, Associate Professor
 • 2013 - 2022
  Department of Business Studies, Institute of Business Economics, FBA, CUB, Full Professor
 • 2005 - 2020
  Institute of Business Economics, FBA, CUB, Founding Director
 • 2005 - 2016
  Department of Business Studies, Institute of Business Economics, FBA, CUB, Founding Chair
 • 2001 - 2004
  Department of Business Economics, FBA, BUESPA / CUB, Chair
 • 2022 -
  Department of Business Studies, Institute of Enterpreneurship and Innovation, Full Professor
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 1986 - 1990
  Administrative Secretary, National Research Program on the Hungarian Miro-sphere
 • 1986 - 1991
  Administrative Secretary of the KMUE-Sorors Foundation Faculty Development Program
 • 1990 - 1991
  Secretary, Curicculum Development Committee of the Rector of BUE
 • 1995 - 1997
  Secretary and Project Leader of the In Global Competition research program
 • 1995 - 2002
  Administrative Secretary of the Doctoral School of Business and Management
 • 1997 - 2003
  Member of the Curriculum Development Committee of the International Studies Center of BUE/BUESPA
 • 1997 - 2006
  Member of the Council of the Faculty of Business Administration (FBA)
 • 1998 - 1998
  Leader of the Strategic Committee of the Dean of the FBA
 • 1999 -
  Founder and Co-director of the Competitiveness Resarch Centre
 • 1999 - 2000
  Member of the Senate of the Budapest University of Economics and Public Administration
 • 2000 - 2000
  Chaiperson of the Public Procurement Committee of the Senate of the BUESPA
 • 2000 - 2002
  Leader of the Committee of the Postgraduate Studis of the Dean of the FBA
 • 2002 - 2003
  Leader of the Committee of Education Strategy of the Rector of the BUESPA
 • 2002 - 2004
  Administrative Director of the PhD Program in Business and Management
 • 2003 - 2006
  Member of the Financial and Budget Committee, Council of FBA
 • 2016 -
  Business and Management Doctoral School: member of its council; Specialization leader: Business economics and firm theories
Felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságok
 • 2015 - 2020
  CIG Pannónia Nyrt., Supervisory Board Member
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1990, 1 week
  Harvard Business School, Boston, USA
 • 1992, 10 months
  KU Leuven, Belgium
 • 1996, 1 month
  Indiana University, Bloomington - Indiana, USA
 • 1999, 6 weeks
  KU Leuven, Belgium
 • 1999, 6 weeks
  HEC Jouy-en-Josas, France
 • 2012, 2 weeks
  PDIB India: CIBER, Florida International University, USA
 • 2013, 2 weeks
  PDIB Mercosur: CIBER, Florida International University, USA
Díjak, címek, kitüntetések
 • 1998, Award for the Hungarian Higher Education
  Ministry of Education
 • 2001, Award for mentoring students in their scientific work
  National Councilt of the Student Scientific Work
 • 2004, Award for the research work supported by the Bolyai Foundation of Hungarian Academy of Sciences (HAS)
  Board of Trustees, Bolyai Foundation of Hungarian Academy of Sciences
 • 2013, Order of Merit of the Hungarian Republic, Knight Grade
  President of the Hungarian Republic
 • 2019, Gold Medal of Corvinus University of Budapest
  Senate of the Corvinus University of Budapest
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Médiaszereplést vállal-e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
francia
alap
alap
közép
orosz
alap
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Médiaszereplést vállal-e rajta?: Igen
 • Nyelv: francia
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Internationa Business, International Strategies, Corporate and Business Strategies, Business Economics, in both Hungarian and English language BA, MA, PhD, and prostgraduate programs

Multidiszciplináris társadalomtudományok

Fourth Industrial Revolution and CompetitivenessTheories in International BusinessMultinational Enterprises (MNEs) from Emerging CountriesInternational StrategiesCompetitiveness - its programs, research projects, and approachesTheories of Firm in Business Economics

Higher education in the field of business and management in international comparison; content, organization and finances
Fontosabb kutatások
 • 1995 - 1997, Competitiveness of Selected Hungarian Industries
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Center for International Private Enterprise (USA), Hungarian Scientific Research Fund (OTKA); Foundation for Business Economics Research and Education
  További információk a kutatásról: Elaboration a case study guidline for preparation 10 Hungarian industry case studies on their competitiveness. Collaborating with 14 leading Hungarian researchers and a 16 member professional advisory committee.
 • 1996 - 1996, State and Private Funding in the US Higher Education - the Case of the Indiana University
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Ministry of Education, Hungary and US State Treasury
  További információk a kutatásról:
 • 1996 - 1999, MATCH Corporate Strategy modul
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: USAID, USA
  További információk a kutatásról: Development of MBA Strategy course in collaboration with professors of Indiana University, USA
 • 1999 - 2000, Enterprise Competitiveness Survey of the Competitiveness Research Cemtre
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Ministry of Economy and Transportation; BUESPA, Foundation for Business Economics Research and Education
  További információk a kutatásról: 2nd round of the competiteveness sureys; managing the questinnair development and the data colletion; contributor for the fast report on the first results
 • 2002 - 2003, Project for preparing an impact study on the EU integration of the automative industry in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovak Republic
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: UNIDO, Vienna
  További információk a kutatásról: Coordinating case study development on the Czech, Hungarian, Poland and Slovak automotive industries; contributor of the Hungarian one.
 • 2004 - 2006, Competitiveness of the Hungarian Economy from the Viewpoints of Enterprises
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTP, MOL, MKB, National Development Office; Foundation for Business Economics Research and Education
  További információk a kutatásról: Based on the 3rd round of the enterprise competiteveness survey a two year long research project. Its findings were published in a Hungarian language research book by 23 authors.
 • 2005 - 2005, Business and Management Approaches and Practices in Police Management - an International Overview.
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: ORFK / National Chief Office of the Hungarian Police
  További információk a kutatásról: The research work focused on international and national literature review and Hungarian field research to study the viability of the international concepts and solutions.
 • 2006 - 2009, The Public Sphere and the Competitiveness of the Economy
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Research Institute of the Hungarian State Audit Office
  További információk a kutatásról: In the two phase project both theoretical and empirical research work was done on interreletedness of the public sphere and the competitiveness of the national economy.
 • 2010 - 2014, Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: European Cooperation in Science and Technology, COST Action IS0905
  További információk a kutatásról: The aim was to build and work in a network of researchers in the field of Southern MNEs and especially their impact on Europe. I acted as Management Committee member. My professional involvement was in two working groups, one of them on data and the other is on policy implications.
 • 2010 - 2017, CEMS Global Strategy Group
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: CEMS
  További információk a kutatásról: The aim is to facilitate the development of the Global Strategy course in CEMS programs with CEMS schools.
 • 2010 - 2012, International Economic Processes and the Competitiveness of the Hungarian Enterprises
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU funds through TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 project
  További információk a kutatásról: A two year long project in the field of competitiveness with focus on research capacity building. The 1 m Euro research project included 85 junior and senior researchers.The research was built on the 5th Hungarian enterprise survey and related investigations ware done.
 • 2012 - 2013, In Search of the Hungarian Export Excellence
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Hungarian National Bank, UniCredit Hungary, Bisnode Hungary, Foundation for Business Economics Research and Education
  További információk a kutatásról: Preparing case studies on export intesive SMEs to gain insights on their internationalization. A Hungarian language book with 10 case studies and related literature reviews was published.
 • 2012 - 2014, 5ht Enterprise Competitiveness Survey of the Competitiveness Research Centre
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Foundation for Business Economics Research and Education
  További információk a kutatásról: 5th round of the competiteveness surveys; managing the questionnair development and the data colletion; contributor for the fast report on the first results
 • 2018 - , Competitiveness at the advent of concurrent industrial revolution - the 6th enterprise competitiveness survey
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTP Bank, and Foundation for Business Economics Research and Education
  További információk a kutatásról: The 6th round of competitiveness survey on Hungarian enterprises and connected reseach on concurrenct technological, social, and policitical changes and their impacts on firm-level competitiveness. The reseach project is managed by the Cometitiveness Research Center, and investigators are form the institutes of the Corvinus Business School.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1987 - , Founding Member,
  Association of the Alumni of the Rajk College, országos
 • 1987 - 2009, Board Member,
  Association of the Alumni of the Rajk College, országos
 • 1990 - , Founding Member,
  Harvard Club of Hungary, nemzetközi
 • 2001 - , President,
  Association for Business Economics Research, országos
 • 2003 - 2008, Member and Secretary,
  Committe of Industry and Business Economics, Department IX of the HAS (MTA), országos
 • 2004 - 2004, Member,
  Committee on Professional Traning at Higher Level, Hungarian Accreditation Committee (MAB), országos
 • 2005 - 2008, Member and Member of the Board,
  Division of Industry and Entreprises; Assosiciation of the Hungarian Economists, országos
 • 2006 - , Member,
  Strategic Management Society (SMS), nemzetközi
 • 2006 - 2008, Member,
  Economics and Statistics Review Panel, Hungarian Research Fund (OTKA), országos
 • 2007 - , Member,
  Academy of International Business (AIB), nemzetközi
 • 2008 - , President,
  Division of Industry and Entreprises; Association of the Hungarian Economists (MKT), országos
 • 2008 - , Member,
  European International Business Academy (EIBA), nemzetközi
 • 2008 - 2011, Vice-president,
  Committe of Industry and Business Economics, Department IX of the HAS (MTA), országos
 • 2011 - 2013, Vice-president,
  Committee of Business and Management, Department IX, HAS (MTA), országos
 • 2012 - 2014, Member,
  Economics and Statistics Review Panel, Hungarian Research Fund (OTKA), országos
 • 2012 - 2018, Founding Member,
  LATIMO Hungarian - Latin-American Association, nemzetközi
 • 2013 - 2019, Representative of non-HAS doctor members in the HAS General Assembly,
  Hungarian Academy of Sciences (MTA) , országos
 • 2013 - , Executive Board Member, Vice Chair for Program,
  Academy of International Business Central and Eastern European (AIB-CEE) Chapter, nemzetközi
 • 2013 - 2014, Program Chair,
  AIB-CEE Chapter, nemzetközi
 • 2014 - 2020, Executive Board Member,
  CEMS Global Alliance, nemzetközi
 • 2015 - , Elected Member,
  Committee on Business and Management; Department IX of the Hungarian Academy of Sciences, országos
 • 2015 - 2019, Member,
  Council of Social Sciences and Humanities; Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), országos
 • 2017 - , Country representative; Board,
  European International Business Academy (EIBA), nemzetközi
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2006 - 2007, Editorial Board Member,
 • 2007 - 2010, Editorial Board Member,
 • 2010 - 2016, Editorial Board Member,
 • 2011 - , Editorial Board Member,
 • 2014 - , Editorial Board Member,
 • 2014 - , Scienific Council Member,
 • 2015 - , Editorial Board Member,
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Maind Building - Fovam ter 8.
  Szobaszám: 133
  Mellék: 5568
  Fővonal: 36-1-482-5568
  Fax: 36-1-482-5567
  Belső fax: 5567
erzsebet.czako@uni-corvinus.hu

Announced at the beginning of every semester
Vágólapra másolva
X
×