Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Jámbor Attila

Adatok

Dr. Jámbor Attila

Egyetemi tanár / Professor
Vállalkozásfejlesztési Intézet
egyetemi tanár
intézetigazgató
1981
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2003 - 2005
  Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdász (B)
 • 2000 - 2003
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (A)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2009, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2016, Dr.Habil
  Debreceni Egyetem
 • 2018, DSc
  Magyar Tudományos Akadémia
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2008 - 2010
  Budapesti Corvinus Egyetem, tanársegéd
 • 2011 - 2015
  Budapesti Corvinus Egyetem, adjunktus
 • 2016 - 2018
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2019 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2016 - 2019
  tanszékvezető-helyettes
 • 2019 - 2021
  tanszékvezető
 • 2021 -
  intézetigazgató
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2009, 8 hónap
  Newcastle University
 • 2015, 3 hét
  IFPRI, Világbank
 • 2016, 3 hét
  UC Berkeley, Stanford University
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2011, Az Év Fiatal Kutatója
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2012, Az Év Oktatója
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2013, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 2014, Kutatási Kiválósági Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2015, Kiemelkedő Publikáció Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2016, Kutatási Kiválósági Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2017, Új Nemzeti Kiválóság Program - Posztdoktori Ösztöndíj
  EMMI
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
spanyol
alap
alap
alap
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: spanyol
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Agrárpolitika, agrárkereskedelem

Multidiszciplináris agrártudományok

Nemzetközi agrárkereskedelem, nemzetközi agrárpolitika, globális élelmezésbiztonság

komparatív és kompetitív előnyök a magyar mezőgazdaságban
Fontosabb kutatások
 • 2013 - , Az EU-csatlakozás hatása Közép-Kelet-Európa mezőgazdaságára
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Tudományos Akadémia
  További információk a kutatásról: A kutatás az EU tagság 10 évének hatásait viszgálja a KKE térség agráriumában.
 • 2011 - 2013, A közép-kelet-európai agrárkereskedelem változásai és meghatározó tényezői
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: A közép-kelet-európai agrárkereskedelem változásainak és meghatározó tényezőinek vizsgálata statisztikai-ökonometriai módszerekkel.
 • 2008 - 2010, SCARLED
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU FP6
  További információk a kutatásról: A kisgazdaságok jelentősége és kilátásai az EU-ban
 • 2005 - 2008, TOP-MARD
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU FP6
  További információk a kutatásról: A multifunkcionális mezőgazdaság és vidékfejlesztés elméleti modelljének kidolgozása
 • 2005 - 2008, NKFP014/2004
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Magyar Állam
  További információk a kutatásról: A hazai mezőgazdaság hatékonyságának javítási lehetőségei
 • 2005 - 2008, HEFOP 3.3.1.-2004-06-0071/1.0
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU-Magyar Állam
  További információk a kutatásról: Pénzügyi elszámolások összeállítása, jelentések készítése a GVAM alapszak tananyag-fejlesztéséhez kapcsolódóan
 • 2015 - , OTKA 112394: 10 év EU tagság: Az új tagországok tapasztalatai az agrárszektorban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2016 - , 10 év EU tagság tapasztalatai az agráriumban
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: NKFIH 119669
  További információk a kutatásról: Az élelmezésbiztonság és agrárkereskedelem globális összefüggései
 • 2021 - , TRADE4SD H2020
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Európai Bizottság
  További információk a kutatásról: Az élelmezésbiztonság és agrárkereskedelem globális összefüggései
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2012 - , tag, tag
  International Association of Agricultural Economists, nemzetközi
 • 2010 - , tag, tag
  Agricultural Economics Society, nemzetközi
 • 2007 - , tag, tag
  European Association of Agricultural Economists, nemzetközi
 • 2016 - 2021, elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  Magyar Agrárközgazdasági Egyesület, országos
 • 2014 - , tag, tag
  Magyar Tudományos Akadémia Agrár-Közgazdasági Bizottság, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2015 - 2018, szerkesztőbizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2018 - , főszerkesztő, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2009 - 2009
  IFUA, Gasztronómiai alapanyagok iránti kereslet kielégítése és kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés LHH térségekben
 • 2009 - 2009
  FAO, Az Európai Uniós csatlakozás agrárgazdasági hatásai
 • 2012 - 2020
  Európa Parlament, COMAGRI Bizottság, Állandó szakértő
 • 2011 - 2011
  Európa Parlament, COMAGRI Bizottság, A vidékfejlesztés a Közös Agrárpolitikán belül 2013 után
 • 2013 - 2013
  Világbank, Moldova és Románia hosszú távú agrár- és vidék-stratégiájának elkészítése
 • 2017 -
  Világbank, A Közös Agrárpolitika jövője
 • 2020 -
  Európa és Közép Ázsia élelmezési rendszereinek jövője, FAO
 • 2020 -
  elemző közgazdász, Gabonakutató Nonprofit Kft.
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: 387
  Mellék: 5432
  Fővonal: 482-5432
  Fax: 482-5428
  Belső fax: 5428
attila.jambor@uni-corvinus.hu
www.uni-corvinus.hu/index.php?id=39827
Personal data

Dr. Jámbor Attila

Egyetemi tanár / Professor
Institute for the Development of Enterprises
Professor
head of institution
1981
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2003 - 2005
  , (B)
 • 2000 - 2003
  , (A)
Scientific degrees and awards
 • 2009, PhD
  Corvinus University of Budapest
 • 2016, Dr.Habil
  University ofDebrecen
 • 2018, DSc
  National Academy of Sciences
Career
Workplaces
 • 2008 - 2010
  Corvinus University of Budapest, Lecturer
 • 2011 - 2015
  Corvinus University of Budapest, Senior Lecturer
 • 2016 - 2018
  Corvinus University of Budapest, Associate Professor
 • 2019 -
  Corvinus University of Budapest, Professor
Membership in board of supervision and directors
 • 2020 -
  European Association of Agricultural Economists, Board Member
Important study tours, delegacies
 • 2009, 8 months
  University of Newcastle
 • 2016, 3 weeks
  World Bank, IFPRI
 • 2015, 3 weeks
  UC Berkeley, Stanford University
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2011, Lecturer of the Year
  Corvinus University of Budapest
 • 2012, Young Researcher of the Year
  Corvinus University of Budapest
 • 2013, Bolyai scholarship
  National Academy of Sciences
 • 2017, New National Professionals Programme
  National Research and Innovation Office
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Spanish
Basic
Basic
Basic
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Spanish
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance: No
Research, professional activity

agri-food trade, food security, farm management

multidisciplinary agricultural sciences

sustainability and agri-food trade, food security

comparative advantages, 10 years of EU accession
Major research projects
 • 2005 - 2008, SCARLED FP6 research project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Commission
  Further info about research:
 • 2011 - 2013, Determinants of CEE agri-food trade
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: National Research and Innovation Office
  Further info about research:
 • 2013 - 2016, Impact of EU accession on CEE agriculture
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: National Academy of Sciences
  Further info about research:
 • 2015 - 2019, 10 years of EU accession: Evidence from CEE agriculture
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: National Research and Innovation Office
  Further info about research:
 • 2016 - 2021, Food security and agri-food trade
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: National Research and Innovation Office
  Further info about research:
 • 2021 - , TRADE4SD H2020 project
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Commission
  Further info about research: https://cordis.europa.eu/project/id/101000551
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2012 - , member, member
  International Association of Agricultural Economists, international
 • 2010 - , member, member
  Agricultural Economics Society, international
 • 2007 - , member, member
  European Association of Agricultural Economists, international
 • 2016 - 2021, President, leadership position (president, director etc)
  Hungarian Association of Agricultural Economists, national
 • 2014 - , member, member
  Agricultural Economics Committee, National Academy of Sciences, national
Board memberships and positions
 • 2015 - 2018, Editorial Board Member, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2018 - , Editor-in-Chief, president or member of the editorial board
  Foreign language
Expert consultancy activities
 • 2009 - 2009
  FAO, Impacts of 5 years of EU accession on CEE agriculture
 • 2011 - 2011
  European Parliament, Rural Development in the CAP post-2013
 • 2009 - 2009
  ,
 • 2013 - 2013
  World Bank, Agricultural and Rural Strategy of Moldova and Romania
 • 2017 - 2017
  World Bank, The future of the Common Agricultural Policy
 • 2020 - 2020
  FAO, Drivers, and opportunities of food, agriculture and rural development in the European Union, that might affect FAO programme countries in Europe and Central Asia
Contacts
Location at the university
 • Building: Main Building
  Room number: 387
  Extension: 5432
  Main line: +3614825432
  Fax: +3614825428
  Internal fax: 5428
attila.jambor@uni-corvinus.hu
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=30907
Vágólapra másolva