Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Prof.Dr. Kárpáti Andrea

Adatok

Prof.Dr. Kárpáti Andrea

Egyetemi tanár / Professor
Kommunikáció és Szociológia Intézet
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1973 - 1978
  ELTE Bölcsészettudományi Kar, , művészettörténész, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1980, dr. univ
  ELTE BTK
 • 1987, kandidátus
  a neveléstudomány kandidátusa
 • 2003, DSc
  az MTA doktora, Neveléstudomány
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1978 - 1984
  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészettudományi Kar (BTK), Neveléstudományi Tanszék, Tudományos segédmunkatárs
 • 1985 - 1989
  ELTE BTK, Neveléstudományi Tanszék, Tudományos munkatárs
 • 1990 - 1992
  ELTE BTK, Neveléstudományi Tanszék, Egyetemi adjunktus,
 • 1992 - 2001
  ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Egyetemi docens
 • 2001 - 2004
  ELTE Természettudományi Kar (TTK), Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ , Egyetemi docens, UNESCO -UNITWIN kutatóhely vezető
 • 2004 - 2019
  ELTE TTK, Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ , Egyetemi tanár
 • 2019 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció és Szociológia Intézet, Egyetemi tanár
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2019 -
  a Társadalmi Kommunikáció Doktori iskola törzstagja
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2010, 7 hónap
  Fulbright Professzori Ösztöndíj, Northern Illinois University (USA)
 • 2004, 2008-ig, évente 4 hét
  Vendég professzor, Kölni Egyetem (kompakt szeminárium)
 • 2000, 2003-ig, évente 2 hét
  Vendég professzor, Akademie der Künste (Művészeti Akadémia), Berlin (kompakt szeminárium)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012, Szent-Györgyi Albert Díj
  Magyarország oktatási minisztere
 • 2012, Fellow of the European Distance Education Network, EDEN (Európai Távoktatási Hálózat)
  EDEN – European Distance Education Network (EDEN - Európai Távoktatási Hálózat)
 • 2005, A Magyar Köztársaság Lovagkeresztje
  Magyarország Kormánya
 • 2002, Edmund Ziegfeld International Research Award (Edmund Ziegfeld Nemzetközi Kutatói Díj)
  Nemzeti Művészetpedagógiai Szövetség, USA
 • 2001, Életműdíj
  Magyar Rajzpedagógusok Országos Egyesülete
 • 1998, Kis Árpád Díj
  Magyarország oktatási minisztere
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
felső
felső
felső
Igen
francia
közép
közép
felső
orosz
közép
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: francia
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: közép
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Az európai kultúra története, Haladó kutatásmódszertan, Vizuális kreativitás, Kommunikáció, életmód, művészet

Média- és kommunikációs tudományok

Vizuális kommunikáció, ifjúsági szubkultúrák képi nyelve, vizuális képességek fejlődése, szociális hátránnyal élő gyermekek és fiatalok segítése a művészet eszközeivel

Vizuális nevelés, számítógéppel segített tantás és tanulás, összehasonlító neveléstudomány
Fontosabb kutatások
 • 2016 - 2019, Moholy-Nagy Vizuális Modulok - a 21. század képi nyelvének tanítása
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Tudományos Akadémia
  További információk a kutatásról: Munkacsoport: MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport , tagjai 5 felsőoktatási intézmény és 17 oktatási intézmény oktatói.
 • 2017 - 2018, BKKB - Bildungkompetenz in der kulturellen Bildung – Assessment (Képzési kompetenciák a kulturális nevelésben - értékelés
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Oktatási és Kutatási Minisztérium, Németország
  További információk a kutatásról: Kutatás alapprogram: "Richtlinien zur Förderung von Forschungsvorhaben zur kulturellen Bildung" (A kultúrális nevelés kutatásánal támogatási programja)
 • 2008 - 2010, SciComPed – Science Comunication and Education (Tudománykommunikáció az oktatásban)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Európai Unió, "ILLP (Integrated Life Long Learning Project" kutatási program
  További információk a kutatásról: Öt európai ország tudománykommunikációs egyetemi tanszékeinek és kutatóhelyeinek együttműködésével.
 • 2006 - 2011, KP-Lab – Knowledge Practice Laboratory in Higher Education (KP-Lab - Tudomány és gyakorlat laboratórium a felsőoktatásban)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Európai Unió, IST eContent 4 pályázati forrás.
  További információk a kutatásról: 19 ország neveléstudományi kutatóintézetei és egyetemi tanszékei közreműködésével.
 • 2005 - 2007, CALIBRATE – International Repository of Digital learning Resources (Nemzetközi digitális oktatási adatbázis)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió, IST eContent 4 pályázati forrás.
  További információk a kutatásról: Cél: az első nemzetközi tananyag repozitórium látrehozása és értékelése, valamennyi uniós ország közreműködésével.
 • 2005 - 2007, NEMED – ICT in Multigrade Schools (Oktatási informatika osztatlan tanulócsoportos iskolákban)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU SOCRATES / MINERVA Alapprogram
  További információk a kutatásról: Cél: számítógéppel segített, integrált művészeti és tudományos pedagógiai programok tervezése osztatlan iskoláknak.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2005 - , szerkesztő bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2009 - , szerkesztő bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2002 - , szerkesztő bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2007 - 2010, szerkesztő bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2006 - 2012, szerkesztő bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 1991 - , szerkesztő bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Elérhetőségek
andrea.karpati@uni-corvinus.hu
vizualiskultura.hu

előzetes egyeztetéssel
Personal data

Prof.Dr. Kárpáti Andrea

Egyetemi tanár / Professor
Institute of Communication and Sociology
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1973 - 1978
  Eötvös Loránd University, Faculty of Liberal Arts, MA in Art History, MA in English Language and Literature Education (B)
Scientific degrees and awards
 • 1980, dr. univ
  Eötvös Loránd University, Faculty of Liberal Arts
 • 1987, kandidátus
  PhD equivalent in Educational Science
 • 2003, DSc
  Doctor of the Hungarian Academy of Science, field: Educational Science
Career
Workplaces
 • 1978 - 1984
  Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, , Research Assistant
 • 1985 - 1989
  Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of Education, Researcher
 • 1990 - 1992
  Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of Education, Assistant Professor
 • 1992 - 2001
  Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology, Institute of Education, Associate Professor
 • 2001 - 2004
  Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Centre for Science Communication and UNESCO Chair for Multimedia in Education, Associate Professor and UNESCO Chairholder
 • 2004 - 2019
  Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Centre for Science Communication and UNESCO Chair for Multimedia in Education, Professor
 • 2019 -
  Budapest Corvinus University, Department of Communication and Sociology, Professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2019 -
  Core Member of the Doctoral School for Social Communication
Important study tours, delegacies
 • 2010,
  Fulbright Research Scholar, Northern Illinois University (USA)
 • 2004, till 2008, four weeks yearli
  Visiting professor, University of Cologne (compact seminars)
 • 2000,
  Visiting professor, Akademie der Künste (Academy of the Arts), Berlin (compact seminars)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012, Albert Szent-Györgyi Prize
  Minister of Education, Hungary
 • 2012, Fellow of the European Distance Education Network, EDEN
  EDEN - European Distance Education Network
 • 2005, Knight's Cross of the Hungarian Republic
  the Government of Hungary
 • 2002, Edmund Ziegfeld International Research Award
  National Arts Education Association, USA
 • 2001, HATA - Hungarian Association of Teachers of Art
  Life Achievement Award
 • 1998,
  Minister of Education, Hungary
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
French
Intermediate
Intermediate
Advanced
Russian
Intermediate
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: French
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

History of European Cuture, Advanced Research Methodology, Visual Creativity, Communication - Living - Art

media and communication sciences

Visual communication, visual language of youth subcultures, development of visual skills, supporting children and youth through the arts

Visual arts education, computer-supported teaching and learning, cpmparative educational research
Major research projects
 • 2016 - 2019, Moholy-Nagy Visual Modules: Teaching the visual language of the 21. century
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research: Participants: Visual Culture Research group of the Hungarian Academy of Science and ELTE University: staff members of 5 higher education institutions and 17 public education institutions.
 • 2017 - 2018, BKKB - Bildungkompetenz in der kulturellen Bildung – Assessment (Education of cultural competencies - Assessment)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of Education and Research, Germany
  Further info about research: Grant program: Richtlinien zur Förderung von Forschungsvorhaben zur kulturellen Bildung" (Supporting Grant Programme for Cultural Education)
 • 2008 - 2010, SciComPed – Science Comunication and Education
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Union - ILLP, Integrated Life Long Learning Project
  Further info about research: With the participation of five European teachning and research institutions in science communication.
 • 2006 - 2011, KP-Lab – Knowledge Practice Laboratory in Higher Education
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: IST eContent 4 of the European Union.
  Further info about research: With the participation of 19 European educational research and training institutions.
 • 2005 - 2007, CALIBRATE – International Repository of Digital learning Resources
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: IST eContent 4 of the European Union.
  Further info about research: Objective: creation of the first international digital learning content repository, with the participation of all EU countries.
 • 2005 - 2007, NEMED – ICT (Information and Communication Technologies) in Multigrade Schools
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU SOCRATES / MINERVA Grant Program
  Further info about research: Objective: the development of computer-supported integrative arts and science program for Multigrade schools
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2005 - , member of the Editorial Board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2009 - , member of the Editorial Board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2002 - , member of the Editorial Board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2007 - 2010, member of the Editorial Board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2006 - 2012, member of the Editorial Board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 1991 - , member of the Editorial Board, president or member of the editorial board
  Hungarian language
Contacts
andrea.karpati@uni-corvinus.hu
vizualiskultura.hu/en

on prior arrangement
Vágólapra másolva