Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

MCC – Mathias Corvinus Collegium

A kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye alapvető fontosságú közérdek, ami meghatározó egy ország versenyképességére nézve. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) negyed évszázada foglalkozik tehetséggondozással. A Mathias Corvinus Collegium kezdetben a tehetséges középiskolás és egyetemista tanulók felkarolására összpontosított, a 2000-es évektől kezdődően azonban fokozatosan bővült képzési kínálatunk, és Magyarország határain kívül, a Kárpát-medence több pontján is megjelent az MCC. Ma már minden korosztálynak kínálunk fejlődési lehetőséget: az általános iskolában, a középiskolában, a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak, de a már diplomával rendelkező fiatal felnőtteknek is nyújtunk térítésmentes képzési lehetőséget. Az MCC az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró, honfitársaikért és a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – anyagi, társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák és azt saját maguk, hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok a legkitűnőbb oktatóktól tanulhassanak, nyitottak legyenek a világra, ismerjék a nemzetközi folyamatokat, ezzel egyidőben legyenek patrióták, és olyan értékeket, szemléletmódot képviseljenek, amelyek a kárpát-medencei magyarság sorsára és egész Európa jövőjére nézve előremutatóak egyben meghatározóak. 

Elérhetőségeink

Iroda helye: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.

Honlap: www.mcc.hu
Email: info@mcc.hu

Tevékenységeink

EGYETEMI PROGRAM
Az Egyetemi Program az MCC képzéseinek zászlóshajója, amely a felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett, egyéves juniorképzésből, a másod- és harmadéveseknek szóló, kétéves iskolarendszeri képzésből és a mesterképzésen lévőket célzó, szintén kétéves Vezetőképző Akadémia kurzusaiból áll. A tanítási órák döntően az egyetemi oktatás végeztével, este kezdődnek és akár éjszakába nyúlóan is tartanak, ezért az Egyetemi Programunkba bekerülteknek nem csak tehetségesnek, de szorgalmasnak és kitartónak is kell lenniük. A Programhoz bejáró és kollégiumi bentlakó diákok egyaránt csatlakozhatnak. Kolozsvári Egyetemi Program címmel a program junior és iskolarendszer szintű képzései 2018-tól tehetséges erdélyi fiatalok számára is elérhetők.
Az MCC Egyetemi Programja moduláris felépítésű, vagyis a három nagyobb képzés formát egymástól függetlenül, külön-külön is elvégezhetik a hallgatók. A diákokat folyamatosan mentoráljuk, egyénileg is fejlesztjük készségeiket és képességeiket, valamint az elméleti tudás átadása mellett gyakorlati tapasztalatszerzésre is adunk nekik lehetőséget. Diákjaink neves külföldi professzoroktól, szerzőktől, vállalati és kormányzati döntéshozóktól hallgathatnak előadásokat, ami önmagában is rangot és exkluzivitást kölcsönöz az MCC Egyetemi Programjának. Emellett támogatjuk a hallgatók megjelenését különböző versenyeken, konferenciákon, hazai és külföldi ösztöndíjjal jutalmazzuk a legtehetségesebbeket.

JUNIORKÉPZÉS
A Juniorképzés célja, hogy magas színvonalú, közös nevezőre hozott alaptudást kínáljunk a diákoknak, amelyet tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak. A programban kiegyensúlyozzuk az elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből adódó tudásbeli különbségeket. A képzés a hatékony és nyitott gondolkodásmód kialakítása, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére törekszik. Az első tanév végére minden diáknak felsőfokú angol nyelvtudással kell rendelkeznie, amihez ingyenes nyelvórák által biztosítjuk a felkészülést.

ISKOLÁK
Az MCC iskolarendszeri képzésének célja, hogy diákjainknak egy-egy szakterületen elmélyült és biztos szakmai alapot nyújtó elméleti és gyakorlati ismereteket, egyéni fejlesztést és sajátos szemléletmódot adjunk. Ezek együttvéve olyan összetett tudáskészletet jelentenek, amellyel a tömegképzésben nincs mód felvértezni az ifjúság tehetséges tagjait. Az MCC-ben folyó, a hagyományos felsőoktatást jól kiegészítő, kiscsoportos, azon belül is személyre szabott, interdiszciplináris képzés hiánypótló Magyarországon, de Európában is ritkaságszámba megy. Jelenleg a diákok hat ilyen Iskolába jelentkezhetnek. Ezek a Jogi Iskola, a Közgazdasági Iskola, a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, a Média Iskola, a Mindset-Pszichológia Iskola, valamint a Társadalomtudományi Iskola, és a rövidtávon megvalósítandó terveink között szerepel a történelmi és szociológiai képzések bevezetése is.

VEZETŐKÉPZŐ AKADÉMIA
A Vezetőképző Akadémia az Egyetemi Program záró szakasza, ahol hallgatóink vezetői képességeinek fejlesztése a cél. Egyedülálló felkészültséget és világlátást, nemzetközi gondolkodásmódot nyújtunk diákjainknak, hogy későbbi munkahelyeiken a tehetségüknek megfelelő pozíciót tölthessék be, és generációjuk meghatározó szereplőivé válhassanak. A világ legrangosabb egyetemeinek képzési színvonala és hozzáállása jellemzi a programot, amely három elemre épül: hétvégi workshopok-ra, Vezetőképző Klub beszélgetésekre, valamint folyamatos projektmunkára. A programban résztvevő nemzetközi hírű professzorok kiemelkedő tudást és a globális világban való eligazodás lehetőségét biztosítják a diákoknak. A Vezetőképző Akadémia képzése kiegészül olyan szemléletmód-fejlesztő módszerekkel, amelyek segítségével a program résztvevői képessé válnak a kreatív problémamegoldásra, a stressz hatékony kezelésére, a félelem leküzdésére, illetve csapat szinten a bizalomépítésre és az adaptív vezetésre. 

Jelentkezési információk

Olyan tehetséges fiatalokat szeretnénk adni Magyarországnak, akik jól ismerik a nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor saját sorsuk mellett a magyarság, az ország és a szűkebb környezetük jövőjének alakítása kapcsán is felelősen gondolkodnak, és az MCC-től kapott elméleti és gyakorlati tudást, valamint külföldi tapasztalataikat készek a közösség szolgálatába állítani.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.08. - 14:00:22