Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Fudan-BCE MBA Double Degree ösztöndíj kiírás| 2018.12.21.

Pályázati felhívás a BCE-Fudan Executive MBA DDP ösztöndíjra a 2018/2019/2. félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára.

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy BCE ) ― a Pallas Athené Domus Sapientiae Alapítvánnyal (a továbbiakban: PADS) kötött együttműködés keretében ― a BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) 17/C. § szerinti ösztöndíjra pályázatot hirdet a az alábbiak szerint.

 

1.)      Az ösztöndíj célja az Egyetem és a FUDAN Egyetem együttműködésében megvalósuló Corvinus-Fudan Executive MBA double degree képzési programban (a továbbiakban: Program) tanulmányaikat megkezdő önköltséges, aktív hallgatók támogatása.

 

2.)      Jelen pályázati felhívás keretében legfeljebb 20 főnek ítélhető oda ösztöndíj.

3.)      Az ösztöndíj összege: 2.900.000 Ft /félév.

4.)      Az ösztöndíj legfeljebb 4 aktív félévre szól.

5.)      Az ösztöndíjra a Programra ― a 2018/2019/2. tanévben ― felvételi jelentkezést benyújtók pályázhatnak.

 

6.)      Az ösztöndíjra azon hallgatók jogosultak

aa) akik felvételt nyertek és beiratkoztak a 2018/2019/2. tanévben a Programra és

ab) ezen Program tekintetében hallgatói jogviszonyuk aktív.

 

7.)      Jogosultság megszűnésének esetei

A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

a)     az utolsó aktív félévében nem teljesít legalább 24 kreditet, és az összesített korrigált kreditindexe (a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. §-ában meghatározottak szerint) nem éri el a 3,5 átlagot, a következő félévtől;

b)     hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a megszűnés vagy szünetelés hónapját követő hónap első napjától;

c)      a hallgató beiratkozásától számítva a képzési idő másfélszerese eltelt, a következő félévtől;

d)     az ösztöndíj alapját képező támogatási szerződés bármely ok miatt megszűnik az Egyetem és az Alapítvány között, a megszűnést követő hónap első napjától;

e)     az ösztöndíjszerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnést követő hónap első napjától.

 

8.)      Az ösztöndíj folyósításának feltétele a támogatást elnyert hallgató és az Egyetem közötti ösztöndíjszerződés megkötése, melyért az általános rektorhelyettes a felelős.

 

9.)      A pályázathoz a jelentkezőnek motivációs levelet kell benyújtani legfeljebb 2 oldalas (A/4) terjedelemben, amelyben ki kell fejtenie a Program és az adott szakterületi iránti érdeklődésének indokait.

 

10.)   Pályázási időszak: 2018. december 18. – 2019. január 10.

A pályázat benyújtásának határideje 2019. január 10. 23.59.

 

11.)   Pályázatok bírálata

a)       A pályázatokat 5 tagú Bíráló Bizottság bírálja el. A Bíráló Bizottságba 2 főt a MNB, 1 főt a PADS és 2 főt az Egyetem delegál.

b)       A Bíráló Bizottság személyesen is meghallgathatja a pályázókat.

c)       Az ösztöndíj odaítéléséről a Bíráló Bizottság feltételes döntést hoz tekintettel a 6.) pontban meghatározott jogosultsági feltételre, azaz az ösztöndíjra vonatkozó határozat a felvételt követő beiratkozással hatályosul.

 

12.)   A pályázatokat aláírva a Program programkoordinátorához, Horváth Viktóriához kell benyújtani elektronikus levél formájában az alábbi e-mail címre való megküldéssel: viktoria.horváth(kukac)uni-corvinus(pont)hu . A pályázatról további felvilágosítás szintén a programkoordinátorától kérhető fenti e-mail címen.

 

13.)   Visszafizetési kötelezettség

Amennyiben a hallgató ösztöndíjra való jogosultsága a 7.) b) és d) pontjaiban foglaltakra tekintettel szűnik meg, visszafizetési kötelezettséggel tartozik. Visszafizetési kötelezettsége van a hallgatónak továbbá akkor is, ha a hallgató mondja fel az ösztöndíjszerződést vagy ha az Egyetem a hallgatónak felróható okból szünteti meg a szerződést.

A visszafizetési kötelezettség mértéke az adott félévre vonatkozó ösztöndíj teljes összege.

A visszafizetési kötelezettségnek a jogosultság megszűnését követő 15 napon belül eleget kell tenni.

A visszafizetési kötelezettség részletes szabályait az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

 

 

 

 

A pályázati adatlapot ide kattintva érhetik el.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com