Main page Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - dr. Dévényi Kinga

Adatok

dr. Dévényi Kinga

Egyetemi docens / Associate Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1976 - 1981
  ELTE BTK, angol - arab - általános és alkalmazott nyelvészet (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1984, dr. univ
  ELTE BTK
 • 1991, kandidátus
  MTA
 • 1996, PhD
  ELTE BTK
Szakmai életút
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2004 - 2005
  Francia-Spanyol-Olasz tanszék vezetője
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1986, 3 hónap
  Kairói Egyetem
 • 1994, 1 hónap
  Rabati Egyetem
 • 2003, 1 hónap
  Oxfordi Egyetem
 • 1989, 13 hónap
  Oxfordi Egyetem
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2000, Széchenyi Professzor
  OKM
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
francia
felső
felső
felső
angol
felső
felső
felső
arab
felső
felső
felső
olasz
közép
spanyol
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: francia
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: arab
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: olasz
  Beszéd:
  Írás:
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: spanyol
  Beszéd:
  Írás:
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

arab szaknyelv; iszlám tudománytörténet; a muszlim politikai gondolkodás története; az iszlám civilizáció története

Multidiszciplináris társadalomtudományok

az iszlám a 21. sz-ban; iszlám tudománytörténet; iszlám civilizáció története; kodikológia

az arab nyelvtudomány története; arab morfológia és szintaxis; arab lexikológia és lexikográfia; arab írástörténet; arab számítógépes szövegelemzés
Fontosabb kutatások
 • 1991 - 1994, Komplex elméleti és alkalmazott arab nyelvészeti program
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: Hungarian Scientific Research Fund
 • 1995 - 1998, Arab nyelvészeti és nyelvtudománytörténeti program
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 1995 - 1999, Nyelv és kultúra az arab világban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: FEFA
  További információk a kutatásról:
 • 2006 - 2007, Korunk és az iszlám (MTA-MEH stratégiai kutatások)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MTA - MEH
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2008, Az európai iszlám (MTA-MEH stratégiai kutatások)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MTA - MEH
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2009, A Közel-Kelet biztonságpolitikai kihívásai (MeH-MTA stratégiai kutatások)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MTA - MEH
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 1991 - 1997, szerkesztőbizottsági tag,
  idegen nyelvű
 • 1996 - 2019, szerkesztőbizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 1988 - 2019, szerkesztő, a szerkesztőség tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2010 - 2019, szerkesztő, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Közraktár u. 4-6.
  Szobaszám: 526
  Mellék: 7243
  Fővonal: 482-7243
  Fax: 482-7239
  Belső fax: 7239
kinga.devenyi@uni-corvinus.hu

péntek 11:30-13:00
Personal data

dr. Dévényi Kinga

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Department of International Relations
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1976 - 1981
  Eötvös Loránd University, Faculty of Arts, English - Arabic - General and Applied Linguistics (B)
Scientific degrees and awards
 • 1984, dr. univ
  Eötvös Loránd University, Faculty of Arts
 • 1991, kandidátus
  Hungarian Academy of Sciences
 • 1996, PhD
  Eötvös Loránd University, Faculty of Arts
Career
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2004 - 2005
Important study tours, delegacies
 • 1986, 3 months
  University of Cairo
 • 1994, 1 month
  University of Rabat
 • 2003, 1 month
  University of Oxford
 • 1989, 13 months
  University of Oxford
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2000,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Advanced
Advanced
Advanced
English
Advanced
Advanced
Advanced
Arabic
Advanced
Advanced
Advanced
Italian
Intermediate
Spanish
Intermediate
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Arabic
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Italian
  Speaking:
  Writing:
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Spanish
  Speaking:
  Writing:
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Arabic language; history of Islamic sciences; history of Islamic political thought; history of Islamic civilization

multidisciplinary social sciences

Islam in the 21st century; history of Islamic civilization; codicology

history of Arabic grammar; Arabic morphology and syntax; Arabic lexicology and lexicography; history of Arabic writing; computer-aided Arabic text analysis
Major research projects
 • 1991 - 1994, Complex theoretical and applied programme in Arabic linguistics
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1995 - 1998, Project in Arabic linguistic and history of linguistics
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Scientific Research Fund
  Further info about research:
 • 1995 - 1999, Language and Culture in the Arab World
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2006 - 2007, Our age and Islam
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences - The Office of the Prime Minister
  Further info about research:
 • 2007 - 2008, Islam in Europe
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences - The Office of the Prime Minister
  Further info about research:
 • 2008 - 2009,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences - The Office of the Prime Minister
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1978 - 2019, , leadership position (president, director etc)
  , national
 • 2008 - 2014, , leadership position (president, director etc)
  , national
 • 1991 - 2019, , member
  , national
 • 2006 - 2010, , member
  , international
 • 1988 - 2019, , member
  , international
 • 2010 - 2016, member of the board of directors, leadership position (president, director etc)
  , international
 • 2015 - 2017, , leadership position (president, director etc)
  , national
 • 2010 - 2019, , member
  , international
 • 2016 - 2019, member of the Council of Humanities and Social Sciences, member
  National Research, Development and Innovation Offices, national
 • 2013 - 2016, member of the Expert Group on Classical and Oriental Studies, member
  National Research, Development and Innovation Offices, national
Board memberships and positions
 • 1991 - 1997, ,
  Foreign language
 • 1996 - 2019, , president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 1988 - 2019, , editor-in-cheif, member of the editorial team
  Foreign language
 • 2010 - 2019, , president or member of the editorial board
  Foreign language
Contacts
kinga.devenyi@uni-corvinus.hu

Friday, 11:30-13:00
Copied to clipboard
GEN.:2021.06.17. - 17:47:03