Jump to main content

About Corvinus University of Budapest

Welcome

Corvinus University of Budapest (for short: CORVINUS or Corvinus) is a medium-sized institution, when measured on a European scale, with a focus on economic and social sciences. The University is one of Hungary’s leading educational institutions in the field of economic and social sciences. Moreover, it is more than that: a community that is good and worthwhile to belong to.

Building on our over one hundred years of traditions, we are constantly developing. Together with our lecturers, researchers and colleagues, we work to make Corvinus one of the best universities in the world, and to educate the elite of societies and economies of the region here in Hungary. Our goal is that talented students do not have to choose a university abroad in order to acquire internationally recognized, competitive and marketable knowledge. Social and financial standing should not be an obstacle to learning: our best-performing students may study on the basis of excellence, free of charge.

Corvinus stands for quality and opportunities: up-to-date and useful knowledge, a wide range of contacts, career opportunities, and lifelong friendships. At our University, we strive to achieve even more together.

Corvinus University of Budapest

Prof. Dr. Lajos György Szabó
Acting Rector 

Anthony Radev

Dr. Anthony Radev
President

Dr. Domahidi Ákos

Dr. Ákos Domahidi
Chancellor

Corvinus University of Budapest

About us

Corvinus University of Budapest is Hungary’s leading university in the field of economic and social sciences. As its medium-term goal, Corvinus, which is maintained by Maecenas Universitatis Corvini Foundation, wants to become the best higher education institution in the above-mentioned field not only in Hungary, but also in Central Europe. Currently, about 10,000 students study at Corvinus University, including 2,000 international students. The institution maintains close relations with more than 200 partner universities worldwide. Corvinus regularly achieves high positions in international higher education rankings: with its Masters in Business and Management, it was ranked number one in the region in the 2019 Eduniversal Ranking; and with its Masters in Management and Leadership, it has been ranked among the 100 best business schools in the world year after year by the Financial Times since 2005. Corvinus University of Budapest is the only university in the field of economic sciences in Hungary that has two international institutional accreditations (AMBA, AACSB). 

Corvinus University of Budapest
Corvinus University of Budapest

History of the University

Megalakul a Keleti Kereskedelmi Akadémia

Egyetemünk egyik közvetlen elődje a Keleti Kereskedelmi Akadémia, amelyet 1899-ben alapítottak. A fővárosi, illetve hazai nagykereskedők, majd az iparvállalatok vezetői, az ipari és a banktőke képviselői igen korán (körülbelül az 1850-es évektől) elkezdték sürgetni az ipari és a kereskedelmi élet fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szakemberek képzését. Az ipar és a kereskedelem rohamos fejlődése képzett közgazdászokat, az államapparátus a külügyi és külkereskedelmi munkában használható szakembereket igényelt, ami elkerülhetetlenné tette egy speciális szakfőiskola, majd közgazdasági kar vagy egyetem felállítását. Erre válaszul 1891-ben indult el a Keleti Kereskedelmi Tanfolyam, majd 1899-ben ebből alakult meg – immár önálló állami főiskolaként – a Keleti Kereskedelmi Akadémia, amely a külügyi és főleg a Balkán felé irányuló külkereskedelmi szolgálatra képzett diplomás szakembereket.

Megindul a képzés a Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi karon

Az egyetemi szintű képzés – a világ vezető országaihoz hasonlóan – 1920-ban indult meg az önállóan működő budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi karon. A századforduló körül indult meg az a társadalmi mozgalom, amely egy önálló, és a többi egyetemmel azonos jogokat élvező közgazdaságtudományi egyetemért zajlott. Ez a küzdelem az I. világháborúig egyre erősödött. A politikai válságok, majd a világháború kitörése miatt a kérdés csak 1917-ben került ismét napirendre. A Hangya értékesítési szövetkezet, Balogh Elemér vezérigazgató javaslatára, egymillió koronás alapítványt ígért egy felállítandó közgazdasági egyetem javára. Az egyetem felállítását előkészítő bizottság a kor egyik legelismertebb közgazdászát, ifj. Erődi-Harrach Bélát kérte fel a közgazdasági egyetem feladatait, irányát és tanulmányi rendszerét felölelő tanulmány megírására. A kar létrehozásáról szóló törvényjavaslatot végül csak a világháború befejezése és a Tanácsköztársaság bukása után fogadta el a Nemzetgyűlés. Az oktatás négy szakcsoportban (Egyetemes közgazdasági, Mezőgazdasági, Kereskedelmi, valamint Konzuli és külképviseleti szak) kezdődött meg. A tanulmányi idő 8 félév volt, amely az utolsó szigorlattal (ez egyben az államvizsga is volt) zárult le. A közigazgatási és a közgazdasági és kereskedelmi szak hallgatói „okleveles közgazda”; a mezőgazdasági szak hallgatói pedig „okleveles mezőgazda” képesítést szereztek.

A Közgazdaságtudományi Kar a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik fakultása lett

1934-ben az első magyarországi egyetemi integráció keretében a Közgazdaságtudományi Kar a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik fakultása lett. Az önálló intézmény fennmaradása már az 1920-as évek végétől kérdéses volt. Hosszas viták után, elsősorban takarékossági megfontolásokra hivatkozva, a műegyetemi szervezetbe történő beolvasztás mellett döntöttek. Hóman Bálint kultuszminiszter 1934. március 2-án a képviselőház elé terjesztette a „Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséről” szóló törvényjavaslatot. Az új egyetem létrehozása a felsőoktatás strukturális átalakításának folyamatába illeszkedett. Az egyetemben összesen négy – műszaki, gazdasági és agrár – felsőoktatási intézményt egyesítettek, ezzel méreteiben és szerkezetében teljes újfajta universitas jött létre. A hallgatói létszám a következő évtizedben jelentős emelkedésnek indult, a karon már a háború előtt viszonylag nagy számban tanultak munkás- és parasztszármazású hallgatók.


kép forrása: Fortepan/BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA / KLÖSZ GYÖRGY FÉNYKÉPEI

The Eastern Commercial Academy is established

One of the immediate predecessors of our University, the Eastern Commercial Academy was established in 1899. Very early on (from around the 1850s), wholesalers from the capital city and the country, and then heads of industrial corporations, as well as representatives of industrial and banking capital had started to call for the need to train professionals, who were indispensable for the development of industry and commerce. Trained economists were required as a result of a rapid development of industry and commerce, and the state apparatus required competent specialists to be used in foreign affairs and foreign trade, which made it inevitable to establish a specialised college, and then a faculty or university of economics. In response to these needs, the Eastern Commercial Course was launched in 1891 and, from this Course, the Eastern Commercial Academy was established – as an independent state college – in 1899, where degree programmes were offered with a view to enabling professionals to serve in foreign affairs and especially in foreign trade towards the Balkans.

Training at the Faculty of Economics of the Royal Hungarian University of Sciences begins

Training at university-level at the Faculty of Economics of the Royal Hungarian University of Sciences, operated as an independent institution in Budapest, began in 1920, at the same time when in leading countries across the world. At around the turn of the century, a social movement had been started for an independent university of economics to enjoy the same rights as other universities. That struggle had grown stronger and stronger until World War I. Due to political crises and then the outbreak of World War I, the issue had not been put on the agenda until 1917. The Hangya (‘Ant’) sales cooperative had, on proposal by CEO Elemér Balogh, promised to offer a foundation of one million crowns for the benefit of a university of economics to be established in future. The committee tasked to make preparations for establishing the university had invited one of the best known economists of the time, Béla Erődi-Harrach, Jr., to write a study covering the tasks, governance and teaching system of the university of economics. The bill on establishing the faculty had been accepted by the National Assembly only after the end of World War I and the fall of the Republic of Councils in Hungary. Teaching began in four major specialised groups (the study groups of Universal Economics, Agriculture, Commerce, as well as Consular and Foreign Representation). The study period was of eight semesters, ending with the last rigorosum (which was also the state examination). Students attending the study programmes in public administration, economics, or commerce obtained the qualification of “certified economist”; and those attending the study programme in agriculture obtained the qualification of “certified agronomist”.

The Faculty of Economics became one of the faculties of the Palatine Joseph University of Technology and Economics

In 1934, within the framework of the first integration of universities in Hungary, the Faculty of Economics became one of the faculties of the Palatine Joseph University of Technology and Economics. The survival of the Faculty as an independent institution had been questionable as early as from the end of the 1920s. After long debates, a decision had been made to merge it into the organisation of the University of Technology, primarily for reasons of economy. On 2nd March 1934, Minister of Culture Bálint Hóman submitted a Bill on “Organising the Hungarian Royal Palatine Joseph University of Technology and Economics” to the House of Representatives. The idea of establishing a new university fitted into the structural transformation process of higher education. A total of four higher education institutions – of technology, economics and agriculture – were united in the proposed university, and thus a completely new type of university was created in terms of size and structure. In the following decade, the number of students started to rise significantly, and a relatively large number of students from families of workers and peasants studied in the Faculty even before World War II.

Karl Marx University of Economics is established

The events of World War II had not fundamentally affected the Faculty, and significant changes had only been brought about by some political events. The founding of the Hungarian University of Economics, by then a truly independent institution, was made official under Act LVII of 1948; however, this move also involved a reorganisation of the institution in a Marxist spirit. The new University showed hardly any continuity with its predecessors: almost all of the former professors were dismissed, the departments were reorganised, courses and the teaching schedule were changed, and the training programme in public administration was discontinued. Students were forced through a strongly political admissions filter. There was also a change in the location of the University. In 1948 a decision was made to rebuild the Main Customs Palace, which had been seriously damaged during the war, for university purposes, and in 1950 the building was ready for use by students. As a symbolic end of the transformation process, the name of the university was changed to Karl Marx University of Economics in 1953. Training programmes were offered in three faculties – General Economics, Industry, and Commerce – from 1955 up until the late 1980s.

 

In the turmoil of the Revolution of 1956

Due to the ideological determination of the Karl Marx University of Economics, as well as their close ties to politics, lecturers (including external lecturer Imre Nagy, the President of the Revolutionary Council of Ministers, who was later executed) and students alike were receptive to changes. Several persons from the University contributed to the efforts to organise the funeral of László Rajk, a move considered to be a direct antecedent to the Revolution. On the eve of the Revolution, on 22nd October 1956, an assembly was held, with the University’s lecturers and students, and even young workers in attendance. A long and passionate debate resulted in a declaration of their demands, consisting of 22 points, which was very similar, in its structure and content, to the documents adopted at other universities. On 23rd October, classes were cancelled, and everyone was burning with the fever of the demonstration that was in the making. Students of the University of Economics marched in organised rows to the statue of General Bem, waving red flags in addition to Hungarian flags. Next day, the University building was closed, and teaching was suspended until 1st February 1957, but university citizens went to the University even during that period to get informed. At the end of October, the University’s Revolutionary Student Committee was established, as well as the University’s Battalion. Though the building had remained intact from street fights, on 4th November, Soviet soldiers advancing into the city fired a barrage of bullets at it, killing one of the students.

 

A pioneering university of the Eastern Bloc

The hegemony of the state party did not end at the University after the Revolution, but, as much as tight limits allowed, a slow process of raising standards and democratisation began. In this process, the election of Kálmán Szabó as Rector in 1968 represented an important milestone, as a large-scale reform was implemented under his leadership. The training structure and the content of training materials were radically transformed, the number of compulsory classes was reduced, and tasks to be completed by students on their own was increased; in addition, more emphasis was also placed on work in seminars and small groups. During this period, 16 lecturers from the University participated in longer study trips in the USA, as they benefitted from the Ford programme. The professional and pedagogical knowledge they acquired there formed an important basis for a reform. In 1970, the first college for advanced studies, the Rajk College, was established in Hungary, under the leadership of Attila Chikán, making a significant contribution to the emergence of modern knowledge about economy, economics and social sciences in Hungary, and serving as a model, and providing inspiration, for other colleges for advanced studies that were established later. As a result of these processes, the University carried out research projects in several fields of science (economic history, marketing- and management sciences, mathematical economics, finances, business economics) which were considered to be pioneering projects in the Eastern Bloc, and University students gained knowledge that was more modern and less ideologically burdened than at most universities in socialist countries.

At the dawn of a new era

After the change of regime in 1990, the University was renamed the University of Economics of Budapest, and ‘Közgáz’, as the University was referred to by many using its popular short name in Hungarian, offered students a range of programmes suited to the new age. Foundations for this development had been laid down through additional significant educational reforms taking place during the term of office of Rector Csaba Csáki in the 1980s. Applicants to the Faculty of Economics were able to immerse themselves in the questions of theoretical economics, students of the Faculty of Business and Management Sciences were able to acquire business knowledge required to succeed in the market, and the Faculty of Social Sciences became one of the most important centres of modern social sciences in Hungary. In 2000, the Budapest University of Economic Sciences and Public Administration was established as the legal successor of the University of Economics of Budapest and the College of State Administration, and, in 2003, it was joined by the Faculty of Food Science, Faculty of Horticultural Science and Faculty of Landscape Architecture, Protection and Development of Szent István University.

As of 1st September 2004, the University took the name Corvinus University of Budapest. In 2012, the Faculty of Public Administration was separated from the University, followed in 2016 by the Faculty of Food Science, the Faculty of Horticultural Science, and the Faculty of Landscape Architecture and Urban Planning. As of 1st July 2019, the legal status of the Corvinus University of Budapest changed from a state higher education institution to a foundation-controlled, public-benefit private higher education institution. Since then, most of the universities in Hungary have also decided to choose the model of foundation. Starting from 2020, faculties as divisions of the organisation has been abolished at Corvinus, and a structure of institutes was introduced instead.

Until the mid-2000s, students had been able to obtain a degree, in most study programmes, during a programme of 10 semesters. Since the transition to the Bologna System, undergraduate programmes of six or seven semesters and graduate programmes of four semesters have been typical. In the University’s four doctoral schools, doctoral studies may be pursued in many fields of study.

 

Getting involved in international activities

The University has made all efforts to make the most out of the opportunities opened up in the new historical situation. Over the years, it has established excellent relationships with key players in Hungary’s economy and academia: among others, the best practitioners take up roles in teaching, and students’ careers are assisted by internship programmes, projects, and research. Effective partnerships have been developed with many institutions in Western Europe, and, in 1996, Közgáz became a member of CEMS, an alliance that brings together the world’s leading business schools and companies, and may be joined only by one institution from each country. In 2019, Corvinus launched a joint MBA programme together with one of the best universities across Asia and the world, Fudan in Shanghai. Additionally, an exceptionally high proportion of students from Corvinus take advantage of the international opportunities offered by the Erasmus mobility programme.

 

Outstanding students, active student life

The vibrant student life characteristic of Közgáz continued even after the change of regime. Today, students may choose from among seven colleges for advanced studies and more than 40 other student organisations, all having a very diverse scope of activities. Some of them offer the opportunity for students to deepen their knowledge in specific fields of study, others focus on networking and gaining international experience, and there are even organisations working for communities or engaged in charity work. Attributable to the University’s training programmes, as well as international opportunities and options in student organisations, the country’s most talented students apply to Corvinus every year, and more and more international students want to pursue their studies here. In addition, graduates from the University have great career opportunities, with many of them filling key positions in economy, science and politics. High achievements are needed for getting admitted, a statement clearly illustrated by the fact that, for example, in 2022, all the nine highest cut-off scores for full-time undergraduate programmes with scholarships belonged to Corvinus.

 

At the top of rankings in Hungary and the region

As a result of the above, Corvinus has become a constant player in the top of the field of higher education rankings that have become increasingly popular since the 2000s. In 2018, the economic weekly Figyelő (‘Observer’) selected Corvinus as the best university in Hungary, and Corvinus Business School as the best faculty in the country. According to the 2022 summary report of the economic weekly HVG, out of all training programmes in economics, the best one was offered by Corvinus. As rankings show, Corvinus is one of the best universities not only in Hungary, but also in the region: according to the 2019 survey of Eduniversal, Corvinus Business School is the best business school in Eastern Europe; and the Master’s in International Management programme offered under cooperation with CEMS is ranked by the recognised international higher education ranking QS 2023 Masters in Management the 12th best of such programmes across the world. Year after year, Corvinus’ Masters in Management and Leadership is listed by Financial Times, as the only programme from Hungary, as one of the world’s 100 best business programmes; moreover, in 2022, Corvinus was ranked a high 9th in terms of career support and 22nd in terms of value for money. Corvinus is the only university to have two international accreditations: AACSB and AMBA. With its AACSB accreditation, the institution now belongs to the top 6% of the world’s higher education institutions offering programmes in business and management sciences. In addition, the University attaches great emphasis to sustainability: in 2022, Corvinus won the title of the most sustainably improved university based on the UI GreenMetric world ranking. Scheduled to be completed in 2023, the new campus in Ménesi street is the only higher education institution in Hungary to aim for the strict Leed Gold sustainability rating, and it will fulfil the category AA+ in terms of energy efficiency.

What is Corvinus University named after?

Although the video is in Hungarian, English subtitle is available.

Accreditations

Accreditation is a quality assurance process as a result of which training programmes of various universities can be measured and compared on an international level. Accreditations play an important role when international rankings are established.

Accreditation of institutions

The Hungarian Accreditation Committee (MAB)

The Hungarian Accreditation Committee (MAB) has been a member of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) since 2002, and its main tasks include evaluation activities to support high-standard teaching, and quality assurance to support all levels and participants of training programmes, in higher education institutions in Hungary.
MAB
Corvinus University of Budapest

AMBA

The accreditation of institutions offering MBA programmes represent incentives for institutions to bring outcome requirements of programmes closer to market expectations, keeping in mind changing trends and innovations.
AMBA
Corvinus University of Budapest

AACSB

Founded in 1916, AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) is the world’s largest association for higher education in business and management science, connecting lecturers, students, and businesses to train the next generation of outstanding leaders.
AACSB

Accreditation of training programmes

Corvinus University of Budapest

Community of European Management Schools (CEMS)

Corvinus’ programmes with accreditation include the English-language undergraduate degree programme in Business and Management and the Executive MBA programme.
As part of the accreditation process, the training programme concerned is examined from all aspects: institutional, national and international environment, structure, knowledge transfer, results and effects, quality improvement processes. Key elements of the accreditation include: theoretical rigour, practical relevance, international character, as well as ethics and sustainability.
EFMD
Corvinus University of Budapest

European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA)

Of programmes offered by Corvinus, the English- and the Hungarian-language Masters in Public Policy and Management can boast such recognition.
EAPAA is the European Association for Public Administration Accreditation, whose purpose is to raise the standard of public administration programmes through the enforcement of accreditation requirements developed specifically for that field.
EAPAA

Main international network memberships

Corvinus University of Budapest

Community of European Management Schools (CEMS)

CEMS is an international association of leading universities, business schools, multinational companies, and non-profit organisations, and its goal is to train responsible multinational business leaders of the future within the framework of a joint CEMS MIM (Master in International Management) programme, in cooperation with the best business schools. With its programmes in business and management science, Corvinus has been a member of the alliance since 1996, offering this type of training programme as the only university in Hungary. CEMS MIM is an excellent choice for students aiming for a global career.
CEMS
Corvinus University of Budapest

Business School Impact System (BSIS)

It is the first comprehensive impact assessment tool for business schools. It is a data-driven system that enables the identification of tangible and less tangible positive impacts on the local environment. Since its launch in 2014, BSIS – as a joint venture of the EFMD Global Network and FNEGE – has assessed the environmental impact of 32 business schools worldwide.
BSIS
Corvinus University of Budapest

Principles for Responsible Management Education (PRME)

An initiative established with support from the UN, it emphasizes the importance of sustainability in higher education institutions worldwide. Using the UN’s six principles, PRME encourages management and business schools to equip future leaders with all the skills necessary to maintain a balance between goals of economy and sustainability.
PRME
Corvinus University of Budapest

Chartered Financial Analysis (CFA)

The CFA Institute is the world’s largest organisation bringing together investment specialists. Among members of the community of investors, the CFA qualification is a symbol of business ethics and the highest professional standards. As a member of the CFA University Affiliation Programme, Corvinus guarantees that the training programmes of the undergraduate and master programme in Finance and Accounting, and those of the Hungarian- and English-language graduate programmes in Finance, are in line with the knowledge required to obtain the CFA certification.
CFA

Rankings and recognitions

Previous
Next

International results

In addition to the University’s international accreditations, here are some international awards and rankings to evidence our quality.

Corvinus University of Budapest

QS University Rankings (2024) – #1001-1200, in overall terms

QS Ranking by Subject (2023):

business: #301-350

economic: #351-400

social sciences: #401-450

#68 – QS Emerging Europe and Central Asia Ranking, 2020

 
Corvinus University of Budapest

Times Higher Education Ranking, categorised by subjects (2021):

#601-800 Business and management; and Economics

#601-800 Social sciences.

Corvinus University of Budapest

Financial Times World’s Best Masters in Management Ranking

#94 – Management and Leadership (2023)

#89 – European Business School Ranking (2023)

#98 – Overall ranking for the Masters Programme in Management and Leadership (2022), as the only university from Hungary

#22 – Price-to-value ratio, for the Masters Programme in Management and Leadership (2022)

#9 – Career support, for the Masters Programme in Management and Leadership (2022)

Corvinus University of Budapest

Eduniversal, Eastern Europe ranking

#4 – Best Business School, 2023 (#3 in year 2022, #1 in year 2019, #2 in years 2017, 2018, and 2020)

Corvinus University of Budapest

The CEMS international business training programme has 34 higher education institutions as members of it. Corvinus University of Budapest is the only member from Hungary.

CEMS recognitions:

• #3 – CEMS Higher Education Institution, 2019
• #1 – CEMS Alumna, 2019 and 2022

Additional international recognitions

  • UI GreenMetric: The title of the most sustainably improved university – 2022

Recognitions in Hungary

  • The HVG Diploma 2024 ranked Corvinus University of Budapest first in terms of student excellence in the field of Economics and Social Sciences.
  • According to the HVG Diploma 2022 ranking, in terms of student excellence, Corvinus University of Budapest was ranked number one in the Ranking for Programmes in Business and Management Sciences and also in the Ranking for Programmes in Social Sciences. This result is underpinned also by the fact that more than 99% of the students admitted to each of the two programmes had at least one language examination.In the HVG Diploma 2021, composite ranking, Corvinus University of Budapest is ranked 9th.

  • In the HVG Diploma 2022, in terms of lecturer excellence, the University is ranked 17th.

  • At the most recent, 35th National Scientific Student Conference held in 2021, our students won a total of 136 awards. First place went to 27 papers in the Economics Section, and to seven papers in the Social Sciences Section.

  • One of the first university mobile applications in Hungary, MyCorvinus application became the Application of the Year in 2021 under a competition jointly organised by the Hungarian Marketing Association and the Internet Marketing Section.

International partner universities

Double Degree Partner Universities

Erasmus+ and bilateral partner universities

Corvinus Renewal Programme

The results of the past years in numbers

Corvinus University of Budapest
Corvinus University of Budapest

Stabil keretek
A Megújulási Program nem változtatja meg az Egyetem működésének alapvető kereteit: az Egyetem hosszú távon is egy európai léptékben közepes méretű, gazdaság- és társadalomtudományi fókuszú intézmény marad.

Hagyomány és szellemi sokszínűség
A Megújulási Program épít az Egyetem szellemi hagyományaira, közösségi értékeire, szervezeti tapasztalataira, gazdálkodástudományi, közgazdasági és társadalomtudományi területek egymást megtermékenyítő együttműködésére.

Innováció
A Megújulási Program alapelve, hogy az Egyetem törekszik a külvilág újdonságaira reagálni, azokat becsatornázni, és közben belső innovatív energiáit felszabadítani. Kiemelten fontosak a szakterületi határokon átívelő, az oktató-kutató közösség és a hallgatók közös innovációi.

Nemzetközi mérce
A Megújulási Program alapelve, hogy mind az egész Egyetem, mind az egyetemi polgárok teljesítményének mércéje a nemzetközi élvonal.

Mérés és fejlesztés
A Megújulási Program alapelve, hogy az egyetemen zajló tevékenység (egyéni teljesítmények, oktatási programok, kutatások) eredményeit mérni szükséges, a mérés eredményeit pedig szisztematikusan be kell építeni az egyéni és szervezeti fejlesztési elképzelésekbe.

Részvétel és bevonás
A Megújulási Program nyitott minden egyetemi polgár számára, az Egyetem tudatosan figyel a részvétel és bevonás fórumainak, mechanizmusainak karbantartására, fejlesztésére.

Transzparencia
A Megújulási Program elvei és gyakorlati lépései az egyetemi polgárok számára megismerhetők.

Fenntarthatóság
A Megújulási Program alapelve, hogy az Egyetemnek törekednie kell a hosszú távon fenntartható működésre, pénzügyi és közösségi egyensúlyra.

Stable framework
The Renewal Programme does not change the basic framework of the University’s operation: in the long run, the University will remain a medium-sized institution, when measured on a European scale, with an economic and social science focus.

Tradition and intellectual diversity
The Renewal Programme builds on the University’s intellectual traditions, community values, and organisational experience, as well as a mutually fertile cooperation between the fields of business and management science, economics and social sciences.

Innovation
As a basic principle of the Renewal Programme, the University strives to respond to the innovations of the outside world and to incorporate them, while unleashing its internal innovative energies. Joint cross-disciplinary innovations of the community of teachers and researchers as well as students are of key importance.

International benchmark
As a basic principle under the Renewal Programme, the performance of the University as a whole, and that of its citizens, is measured on the benchmark of the international forefront.

Measurement and development
As a basic principle of the Renewal Programme, results of activities at the University (individual achievements, educational and research programmes) must be measured, and measurement results must be systematically incorporated into ideas for the development of individuals and organizations.

Participation and involvement
The Renewal Programme is open to all University citizens and the University consciously focuses on maintaining and developing forums and mechanisms for participation and involvement.

Transparency
The principles and practical steps under the Renewal Programme are accessible to any University citizens.

Sustainability
As a basic principle under the Renewal Programme, the University must strive to maintain its operations, and a balance in its finances and community, in a manner that is sustainable in the long term.

Stable framework
The Renewal Programme does not change the basic framework of the University’s operation: in the long run, the University will remain a medium-sized institution, when measured on a European scale, with an economic and social science focus.

Tradition and intellectual diversity
The Renewal Programme builds on the University’s intellectual traditions, community values, and organisational experience, as well as a mutually fertile cooperation between the fields of business and management science, economics and social sciences.

Innovation
As a basic principle of the Renewal Programme, the University strives to respond to the innovations of the outside world and to incorporate them, while unleashing its internal innovative energies. Joint cross-disciplinary innovations of the community of teachers and researchers as well as students are of key importance.

International benchmark
As a basic principle under the Renewal Programme, the performance of the University as a whole, and that of its citizens, is measured on the benchmark of the international forefront.

Measurement and development
As a basic principle of the Renewal Programme, results of activities at the University (individual achievements, educational and research programmes) must be measured, and measurement results must be systematically incorporated into ideas for the development of individuals and organizations.

Participation and involvement
The Renewal Programme is open to all University citizens and the University consciously focuses on maintaining and developing forums and mechanisms for participation and involvement.

Transparency
The principles and practical steps under the Renewal Programme are accessible to any University citizens.

Sustainability
As a basic principle under the Renewal Programme, the University must strive to maintain its operations, and a balance in its finances and community, in a manner that is sustainable in the long term.

Corvinus Green

Together for a more sustainable University

Corvinus University of Budapest
Copied to clipboard
X
×
GEN.:2024.07.18. - 20:50:25