Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 29 30 31  

5. szám (2016. December)

Győriné Szabó Gabriella doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem; Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

Kosztopulosz Andreász egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

Kovács Péter egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

Ország Gáborné mestertanár, Budapesti Gazdasági Egyetem

Szüle Borbála egyetemi docens, Biztosítási Oktató és Kutató Csoport, Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. habil. Tóth Gergely tanszékvezető egyetemi docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Tormáné Buday Krisztina Pénzügyi Referens, Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

Dr. habil Varga József docens, tudományos dékánhelyettes, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, oktató, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Yilmaz Mehmet Phd-Hallgató Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet, az Anadolu török hírügynökség magyarországi tudósítója

4. szám (2016 November)

 

Balázs Zoltán egyetemi tanár BCE Politikatudományi Intézet; tudományos főmunkatárs MTA TK Politikatudományi Intézet

Bárdos Orsolya a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója

Bárka Levente András a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója

Bejan Ervin egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Csaba László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem és Central European University

Dr. Csutora Mária egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Dengyel Dorka egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Fábics István Jezsuita Rend, kontroller

Dr. Feledy Botond a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora

Győri Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus, Budapesti Gazdasági Egyetem

Hanesz Júlia egyetemi hallgató, Debreceni Egyetem Haraszti Rajmund a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója

Horváth Márton a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója

Igari András a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója

Kelemen Zoltán egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem

Kerekes Sándor egyetemi tanár Kaposvári Egyetem, Corvinus Egyetem, iASK ösztöndíjas Kiss Ulrich SJ a Management by Jesus szeminárium alapítója, Paris L’Oréal egykori marketingigazgatója

Dr. Kocsis Tamás egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem; Gazdaságföldrajz, Geoökónómia és Fenntartható Fejlődés Intézet; Fenntartható Fejlődés Központ

Kovács Gábor doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetikai Központ

Lánczi András egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora

Mayer Evelyn a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója Németh Ferenc mérnök-közgazdász, külsős oktató, Pannon Egyetem Georgikon Kar

Oberlander Báruch rabbi a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője

Oláh Dániel egyetemi hallgató, Közép-európai Egyetem

Pap Milán politológus, tudományos segédmunkatárs, NKE ÁKK

Molnár Tamás Kutató Központ

Pásztor Gábor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Prajczer Petra a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója

Pünkösty András egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium korábbi hallgatója

Sárvári Balázs egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium oktatója

Simon Zoltán egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Skach Márton egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Szebellédi Mátyás a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója

Szenyéri Viktória egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Szigetvári Tamás egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, tudományos főmunkatárs MTA KRTK Világgazdasági Intézet

Topa Márton a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója

Dr. habil. Tóth Gergely tanszékvezető egyetemi docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Dr. Zsóka Ágnes habilitált egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

BEVEZETÉS

Dr. Feledy Botond: Előszó

Trautmann László: Előszó

Globalizáció és teológia. Interjú Lánczi Andrással, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorával 

Fábics István: Magyar Jezsuiták 

KÖZGAZDASÁGTAN ÉS VALLÁS

Balázs Zoltán: Gazdaságelmélet és teológia: analógiák

Csaba László: Közgazdaság és értékrend

Csutora Mária – Zsóka Ágnes: Az értékvezérelt élet szerepe az ökológiai lábnyom csökkentésében 

Kerekes Sándor: A szenvedélyek féken tartása, avagy a fenntartható kapitalizmus?

Kocsis Tamás: Az égi lábnyom: mi köze a boldogságnak a gazdasághoz és a fenntarthatósághoz?

Pap Milán: A piac morális határai: a neorepublikanizmus gazdaságtana 

KATOLICIZMUS, ERKÖLCS, GAZDASÁG

A katolikus egyház szerepe a világgazdasági válság után. Interjú Dr. Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével

Dr. Győri Zsuzsanna: Van-e üzleti szerepe a keresztény értékeknek a gazdasági válság alatt és után?

Kelemen Zoltán: Szentháromság és a hatalmi ágak elválasztása. Az újkori politikaelmélet keresztény és középkori előzményei 

Kiss Ulrich SJ: Gyógyító krízis, avagy a vállalkozók felelőssége

Szigetvári Tamás: Globális egyenlőtlenség és nemzetközi fejlesztéspolitika a katolikus társadalmi tanítás tükrében

VILÁGVALLÁSOK GAZDASÁGFELFOGÁSA

Oberlander Báruch rabbi: Globalizáció a zsidó jog és etika tükrében. A Tóra tanításai és a globalizáció

Kovács Gábor: A buddhista közgazdaságtan

Oláh Dániel: A közös ős nyomában: modern nyugati közgazdasági gondolkodás és az iszlám hagyomány 

Sárvári Balázs: A kínai eszmetörténeti hagyomány 

Tóth Gergely: Az új paradigma építőkövei – 1. rész: Nagy vallások gazdasági tanításai

KÖNYVEKRŐL

Németh Ferenc: Könyvismertető: Regényes Gazdasággép 

Pünkösty András: Ez a gazdaság öl?

Idézetek a Ferenc pápa - Ez a gazdaság öl c. könyvből

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

A modern közgazdaságtan hiányzó láncszeme Mueller, John D.: The „Missing Element” in Modern Economics. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2015, 18(2): 140-172. (Bárka Levente András –Horváth Márton)

XVI. Benedek „kedvenc szentjei” Guerriero, Elio: Ratzinger, la confessione: „Troppo stanco, così ho lasciato il ministero petrino”. La Repubblica. 2016. augusztus 24. (Szebellédi Mátyás)

A spiritualitás politikai vonatkozásai Safi, Omid: The Spiritual Is Political. Megjelent a www.onbeing.org oldalán 2016. augusztus 11-én. (Haraszti Rajmund)

Ferenc pápa, klímaváltozás és a szegények környezetvédelme Malamud, Marina: Pope Francis, climate change and the enviromentalism of the poor. REVISTA - Bogotá (Colombia) Vol. 11 N.° 2 – Julio-diciembre (Mayer Evelyn)

A vallástudomány szerepe William ’Chip’ Gruen: To understand today’s world, more students should study religion. Megjelent az Inside Higher Ed oldalán 2016. augusztus 22-én. (Igari András)

Hogyan formálta a munkásosztály a vallás szerepét Amerikában? Pehl, Matthew: Power In A Union: How The Working Class Shaped Religion In America. Megjelent a religiondispatches.org oldalán 2016. augusztus 25-én (Haraszti Rajmund)

Miért van szükségünk a munka új teológiájára? Malesic, Jonathan: Why we need a new theology of work. America Magasine, 2012 September 12, 2016 Issue (Bárdos Orsolya)

Hogyan szüntetheti meg a rasszizmust a Szentháromságban értelmezett Isten? Rohr, Richard: How God as Trinity Dissolves Racism. Megjelent a sojo.net oldalán. (Topa Márton)

Őszentsége a Dalai Láma: Miért tekintek reménnyel a világ jövőjére The Dalai Lama: Why I’m hopeful about the world’s future. The Washington Post. 2016. június 13. (Dengyel Dorka)

A politikai iszlám és az iszlám az európai politikában Colombo, Valentina: Political Islam and Islam in politics in Europe. European View (2013) 12:143-152 (Prajczer Petra)

A forradalmi hadviselés új mesterei: az Iszlám Állam Mozgalom (2002-2016) Whiteside, Craig: New Masters of Revolutionary Warfare: The Islamic State Movement (2002-2016), Perspectives on Terrorism 2016, 4(10): 6-20 (Hanesz Júlia)

Pazitz Ben-Nun Bloom, Gizem Arikan, Marie Courtemanche: Vallásos közösségi identitás, vallásos hit és migrációellenes szemlélet Religious Social Identity, Religious Belief, and Anti-Immigration Sentiment.
Eredetileg megjelent: American Political Science Review 2015 May, 109(2): 203-219 (Pásztor Gábor)

Vincent Phillip Munoz: A vallásszabadság két felfogása: A természeti jogok és az erkölcsi autonómia megközelítései a szabad vallásgyakorlás irányába Two Concepts of Religious Liberty: The Natural Rights and Moral Autonomy Approaches to the Free Exercise of Religion.
Eredetileg megjelent: American Political Science Review, 110/2; Május 2016: 369-381. (Bejan Ervin) 

Alfred Stephan, Juan J. Linz, Juli F. Minoves: Demokratikus parlamentáris monarchiák Democratic parlimentary monarchies. Eredetileg megjelent: Journal of Democracy 2014, 25(2): 35-51 (Skach Márton)

ENGLISH ABSTRACTS

3. szám (2016 Október)

Artner Annamária tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet; főiskolai tanár, Zsigmond Király Egyetem

Dr. Bánfi Tamás egyetemi tanár, Pénzügy Tanszék, Közgazdaságtudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem

Benczes István egyetemi tanár, Világgazdasági Intézet

Chavance, Bernard Emeritus professor, University Paris Diderot

Dr. Domonkos Endre Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézet tanszékének tudományos főmunkatársa.

Endrődi-Kovács Viktória adjunktus, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Világgazdasági Intézet

Forgács Imre az állam- és jogtudományok habilitált doktora, ELTE ÁJK Doktori Iskola

Gervai Pál közgazdász

Halmai Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, NKE, Pannon Egyetem

Kalotay Kálmán a BCE címzetes egyetemi tanára, az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) tanácsosa

Kardosné Kaponyi Erzsébet egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi

Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Kengyel Ákos habilitált egyetemi docens, az európai gazdasági integráció

Jean Monnet-professzora, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet, Jean Monnet Chair in EU Policies.

Dr. Kovács Ágnes Phd-Hallgató? Corvinus Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Astellas Pharma Kft

Krekó Péter egyetemi adjunktus, ELTE PPK, igazgató, Political Capital,

Kutasi Gábor Budapest Corvinus Egyetem Világgazdasági Intézetének docense

Laki Mihály közgazdász, az MTA doktora, az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottságának elnöke

Magas István egyetemi tanár, az MTA Doktora, BCE Világgazdasági Intézet, Igazgató

Merényi Miklós közgazdász, korábbi római nagykövet

Pesuth Tamás egyetemi adjunktus, Pénzügy Tanszék, nemzetközi igazgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Simai Mihály akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdaságtan Tanszék

Sipos Júlia tudománykommunikációs referens, Budapesti Corvinus Egyetem

Sugár András egyetemi docens, Közgazdaságtudományi Kar, Statisztika Tanszék

Szentes Tamás akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdaságtan Tanszék

Szent-Iványi Balázs egyetemi docens, Világgazdasági Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem

Tétényi András egyetemi adjunktus, Világgazdasági Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

V. Dr. Hevér Noémi tanársegéd Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék

Veress József DSc egyetemi tanár, BME GTK

Vigvári Gábor egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

PILLANATNYI HELYZET

Az USA november 8. után. Interjú Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával

Forgács Imre: A Brexit előnyei – avagy miért van szükség költségvetési unióra?

Artner Annamária: A világgazdaság a Brexit előtt és után

Magas István: Európai Unió: Útelágazás és Brexit-tanulságok

Merényi Miklós: Nehéz metamorfózis. Az olasz bankrendszer konszolidációja

Fehér Zoltán: USA kampányinterjú

KORMÁNYZAT

Lakatos Attila Róbert: „Az iparnak a tudásra, a kutatás-fejlesztésre, a felsőoktatásra és a szakoktatásra kell támaszkodnia”. Interjú Lepsényi Istvánnal, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárával

Gervai Pál – Sugár András – Trautmann László: Felzárkóztatás és ágazati politikák

NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK ÉS VÁLTOZÓ VILÁGGAZDASÁG

Kaponyi Erzsébet: Blahó András 70 Éves! Köszöntő

Magas István: Köszöntő

Benczes István: A washingtoni konszenzus és a nemzetközi pénzügyi szervezetek 

Dr. Domonkos Endre: Katalónia függetlenedésének gazdasági és politikai következményei a 2015. szeptember 27-i tartományi választások tükrében 

Endrődi-Kovács Viktória: A Nemzetközi Valutaalap szerepe a Nyugat-Balkánon 

Halmai Péter: Reál- és nominális konvergencia. Európai konvergencia folyamatok, krízis, felzárkózás 

Kálmán Kalotay: From Triad to Dispersion: The (Almost) Irresistible Rise of Foreign Direct Investment in New Countries 

Kardosné Kaponyi Erzsébet: Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének aktuális kérdései az Európai Unióban I. 

Kengyel Ákos: Az Európai Unión belüli felzárkóztatás néhány stratégiai kérdése

Kutasi Gábor: Közép-európai bankszektor a 2008-as válság után

Rostoványi Zsolt: Fundamentalizmusok a 20-21. században

Simai Mihály: Az európai integráció és a globális realitások. Avagy véget ért-e az európai álom?

Szentes Tamás: A tudományos kutatás és oktatás néhány követelménye és tanulsága. Blahó András tiszteletére

Szent-Iványi Balázs – Tétényi András: Hivatalos fejlesztési segélyek és menekültek a visegrádi országokban

Vigvári Gábor: Trilemmából dilemma – politikai gazdaságtani gondolatok az Európai Unió jövőjéről az elmúlt évek válságai alapján

TANULMÁNYOK

Veress József: Adós országok versus globál hitelezők. (A válságkezelés több évtizedes állóvízéről)

Dr. Kovács Ágnes – V. Dr. Hevér Noémi: A húgyhólyagdaganatos betegek költsége Magyarországon

KLASSZIKUSOK

Bánfi Tamás: 70 éves a forint. Válogatás az 1946/47-es hiperinfláció és stabilizáció történetéből

KÖNYVEKRŐL

Laki Mihály: Constraints and Driving Forces in Economic Systems. Studies in Honour of János Kornai 

Bernard Chavance: A message from Bernard Chavance

Pesuth Tamás: Adópolitika a 2008-as válság után. Egy közgazdász megjegyzései Deák Dániel „Alkotmány és adójog” című könyvéhez

ENGLISH ABSTRACTS

2. szám (2016 Július)

Andrási Mónika doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Balkay Diána közgazdász, Debreceni Egyetem 

Berde Éva egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Bihari Péter egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia
Tanszék; tudományos főmunkatárs, Budapesti Gazdasági Egyetem

Bősz Anett doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok
Doktori Iskola

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Üzleti Gazdaságtan
Tanszék

Galbács Péter egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Közgazdasági
Intézeti Tanszéki osztály

Gervai Pál közgazdász

Hamrák Bence egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kiss Gábor doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok
Doktori Iskola

Kiss Marietta egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Marketing Tanszék

Locke, John (1632–1704) az angol felvilágosodás kiemelkedő gondolkodója, a
klasszikus liberalizmus atyja

Martin József Péter ügyvezető igazgató, Transparency International. A Budapesti
Corvinus Egyetem oktatója, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Mészáros Tamás egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Stratégia és
Projektvezetés Tanszék, a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi rektora

Nádasi Levente tanársegéd, Debreceni Egyetem, Közgazdaságtan Intézet,
Közpolitika Elemzés Tanszék

Németh Petra egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem,
Makroökonómia Tanszék

Polónyi István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete

Ritter Tibor közgazdász, a Köz-Gazdaság szerkesztőbizottságának titkára

Rózsa Andrea adjunktus, Debreceni Egyetem, Pénzügyi Tanszék

Simai Mihály akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem,
Világgazdaságtan Tanszék

Sipos Júlia, tudománykommunikációs referens, Budapesti Corvinus Egyetem

Szalai Viktória kutatási asszisztens, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Szentes Tamás akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem,
Világgazdaságtan Tanszék

Tamás Pál egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Toma Franciska egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tózsa István egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ vezetője

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem,
Mikroökonómia Tanszék

Vértes András a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke

Virág Attila egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem,

Védelem és Biztonságpolitikai Kutatóközpont Projektszervezet

HOMLOKTÉRBEN

A Közgáz a figyelem előterében. Interjú Lánczi Andrással, a BCE rektorával (Sipos
Júlia-Trautmann László)

Versenyképesség és növekedés. Túl az ezüst jubileumon - a versenyképesség metamorfózisai (Czakó Erzsébet)

Versenyképesség és növekedés. Kiváló közgazdászok és bátortalan hivatalnokok…
(Vértes András)

A recenzió margójára I. (Ritter Tibor)

A recenzió margójára II. (Gervai Pál-Trautmann László)

Bihari Péter: A kínai jegybank a függetlenedés és a nyíltabb kommunikáció
útján

TANULMÁNYOK

Nádasi Levente: Az újraelosztás és a növekedés kapcsolata. Egy empirikus vizsgálat
eredményei

Tózsa István: Felemelkedőben a geoökonómia és a geostratégia

Martin József Péter: Az uniós válság hatása a lakosság- és elitpercepciókra

Virág Attila: Áramlatok örvényében. Gázdiverzifikációs játszmák Kelet-KözépEurópában

Rózsa Andrea: Tudásteremtés reálopciókkal. A reálopciók jelentősége a vállalatirányításban és a fejlett gyártástechnológiák stratégiai értelmezésében

Berde Éva–Németh Petra: A magyarországi termékenység paritásonkénti alakulása
1970 és 2011 között

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Balkay Diána: Gazdasági és kereskedelmi liberalizáció Latin-Amerikában

Bősz Anett: Az Európai Unió és a liberális eszmerendszer

FELSŐOKTATÁS

Tamás Pál: Kurzus lego? Egyetem- és/vagy oktatáshatékonyság

Polónyi István: Felsőoktatás a koncepciók keresztútján

Andrási Mónika–Kiss Gábor–Szalai Viktória: A 2014. évi diplomás pályakövetési
kutatás eredményei

KLASSZIKUSOK

John Locke: További megfontolások a pénz értékének emelésével kapcsolatban
(II. rész)

IN MEMORIAM MÁTYÁS ANTALKLASSZIKUSOK

Requiescat in pace (Szentes Tamás)

A tudós (Simai Mihály)

A professzor (Mészáros Tamás)

KÖNYVEKRŐL

Városok versenyképessége – egy újfajta megközelítés. Filep Bálint: A nagyvárosok az európai és a magyar területi politikában című könyvéről (Kiss Marietta)

Egy kritika kritikája. Mellár Tamás: Szemben az árral – Rendhagyó közgazdasá-
gi előadások című könyvéről (Galbács Péter)

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

Szerelembe esni Európában. Christof Van Mol-Helga Ag de Valk-Leo van Wissen:
Falling in Love with(In) Europe: European Bi-National Love Relationships,
European Identification and Transnational Solidarity. European Union
Politics, December, 2015. (Toma Franciska)

A demokratikus normák eróziója. Alexander Cooley: Countering Democratic
Norms. Journal of Democracy, July, 2015. (Hamrák Bence)

Latin-Amerika és a női vezetők. Jana Morgan-Melissa Buice: Latin-American Attitudes Toward Women in Politics. American Political Science Review, November, 2013. (Toma Franciska) 

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Szabó Magda: Az őz (részlet)

ENGLISH ABSTRACTS

1. szám (2016 Április)

Balog Ádám elnök-vezérigazgató, MKB Bank Zrt, kuratóriumi elnök, Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány


Berend T. Iván professor emeritus, University of California Los Angeles, Történelem Tanszék


Brém Gergő egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Fazekas Gábor PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaság-tudományi Kar


Golovics József PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék


Hamrák Bence egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Horváth Natália egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Katona Márton egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Keresztúri Judit Lilla tudományos segédmunkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék


Kovács Kármen egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaság-tudományi Kar, Kvantitatív Menedzsment Intézet


Michalkó Gábor egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet és tudományos tanácsadó, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet


Ország Gáborné egyetemi adjunktus, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Módszertani Tanszéki Intézeti Osztály


Patonai Bátor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Pesuth Tamás egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék


Ricz Judit tudományos munkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet


Ritter Tibor közgazdász, a Köz-Gazdaság szerkesztőbizottságának titkára


Simai Mihály akadémikus, kutatóprofesszor, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Intézet


Szeidovitz Anna egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Toma Franciska egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Varga Tamás Bendegúz egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem


Zsóka Ágnes habilitált egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing Tanszék

HOMLOKTÉRBEN

Simai Mihály: A fenntartható fejlődés három pillére és a globális kormányzás.
Társadalmi háttér, stratégiák, nemzeti környezetpolitikák és nemzetközi szervezetek

Új könyv az Európai Unióról. Ivan T. Berend: The History of European Integration. A New Perspective. Tartalom és előszó. 

DOKUMENTUMOK

A rendszerváltás hajnalán. Politikai szervezetek és pártmozgalmak Magyarországon, 1989. (közreadja: Ritter Tibor)

Találkozás Göncz Árpáddal, a Magyar Köztársaság volt elnökével (2003. december 2., szerkesztette Gábor Éva)

TANULMÁNYOK

Bélyácz Iván–Kovács Kármen: Útban egy dinamikus vállalatelmélet felé. Lehet-e az opció-teória egy új vállalatelmélet alapja?

Ország Gáborné: A pénzügyi kultúra értelmezésének és fejlesztésének lehetőségei

Pesuth Tamás: Bankszabályozási változások a válság után – a banki kultúra térnyerése

Ricz Judit: Fejlesztő állam a huszonegyedik században: egy új megközelítés elemzési kerete

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Fazekas Gábor: A Magyarországra beáramló kínai működőtőke az UNCTAD által
meghatározott magyarázó változók tükrében

Keresztúri Judit Lilla: Az egészségügyben megjelenő hálózatok és az egészségpolitika

FELSŐOKTATÁS

Tehetséges fiatal közgazdászokat támogatunk. Beszélgetés dr. Balog Ádámmal a
Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány 
PhD-ösztöndíjprogramjáról

Michalkó Gábor–Zsóka Ágnes: Quo vadis, Gazdálkodástani Doktori Iskola?

Brém Gergő–Horváth Natália–Katona Márton–Szeidovitz Anna: Közgazdasági
iskolák működése és irányítása

ÚJ KÖNYV

Versenyképesség és növekedés. Az MNB új könyvének előszava, bevezetése és a
legfontosabb következtetések.

KÖNYVEKRŐL

Gazdaságpolitikai ütközetek. Nicholas Wapshott: Keynes és Hayek. Az összecsapás, amely meghatározta a modern közgazdaságtant. A nagy válságtól a nagy recesszióig c. könyvéről (Golovics József)

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

Modern piacgazdaságok. Edmund Phelps: Advent of the Modern Economies.
Princeton University Press, 2015. (Pesuth Tamás–Varga Tamás Bendegúz)

Bezárult az ajtó? Tarek Masoud: Has the Door Closed on Arab Democracies?
Journal of Democracy, 2015. (Hamrák Bence)

Hogyan tanultuk meg a leckét? Richard Valdmanis, Emmanuel Jarry: How the World learned its Lesson and Got a Climate Deal. Thomson Reuters, 2015.december 14. (Patonai Bátor)

Az új demokráciák kudarcának okai. Francis Fukuyama: Why is Democracy Performing so Poorly? Journal of Democracy, 2015. (Hamrák Bence)

Oligarchák, korrupció és európai integráció. Anders Aslund: Oligarchs, Corruption and European Integration. Journal of Democracy, 2014. július
(Toma Franciska)

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Sánta Ferenc: Puchner (novella)

ENGLISH ABSTRACTS

Utolsó frissítés: 2018.11.30.