Jump to main content

Documents

Átláthatóság

A DÖK működésével és gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi közérdekű adat és információ elérhető ezen a honlapon. A DÖK Alapszabály a következők szerint szabályozza a közérdekű adatok és információk közzétételének rendjét.

Közzétett adatok köre

Közzététel határidejeÉrtesítés
Az Alapszabály vonatkozó pontja
Az Alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, angol nyelvű kivonataFolyamatosNincs11. § (3). bek.
Az alelnökök és a megbízottak személye és feladatköreA kinevezést követő 3 munkanapon belülNincs8. § (2). bek.
A DÖK tisztségviselőinek személye és elektronikus levélcímeFolyamatosNincs3. § (7). bek.
A DÖK-re bízott pénzügyi forrásokból történt kifizetések (a kifizetett tételnek és a kifizetés összegének a megjelölésével), illetve bármely doktorandusznak a DÖK-ben végzett tevékenységéért kapott juttatásai (a juttatás kedvezményezettjének és a juttatás összegének a megjelölésével)Az adott tétel kifizetését követő 3 munkanapNincs10. § (3). bek.
A DÖK költségvetése és zárszámadásaAz elfogadást követő 3 munkanapNincs10. § (2). bek.
A Küldöttgyűlés ülésére szóló meghívóA meghívó elküldésének napját követő 3 munkanapon belülNincs6. § (7). bek.
A Küldöttgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyvAz ülést követő 3 munkanapon belülNincs6. § (12). bek.
Az FB üléséről szóló jegyzőkönyvAz ülést követő 3 munkanapon belülNincs9. § (8). bek.
A választási kiírásA szavazás első napját megelőző 10. munkanapigA doktoranduszokat elektronikus üzenetben5. § (5). bek
A jelöltek neve és, amennyiben csatolta, bemutatkozásaA jelöltállítás lezárását követő 5 munkanapon belülA doktoranduszokat elektronikus üzenetben5. § (8). bek.
A választás eredményét és a százalékos részvételi adatokatA választás eredményének megállapítását követő 5 munkanapon belülA doktoranduszokat elektronikus üzenetben5. § (16). bek.
A DÖK elnökének és a FB tagjának tisztségére szóló pályázatra vonatkozó felhívásA pályázókról döntő küldöttgyűlési ülésre szóló meghívó kiküldésével egyidejűlegA doktoranduszokat elektronikus üzenetben7. § (1). bek.

Szerződéskötéshez, beszerzéshez, illetve a kifizetéshez szükséges dokumentumokat a DÖK elnöke láttamozza. A láttamozott dokumentumokat az Egyetemi Doktori Irodába kell továbbítani, a kötelezettségvállalónak. A kötelezettségvállaló a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója.

A kötelezettségvállaló aláírása után a kifizetéshez szükséges dokumentumok a Gazdasági Igazgatóságra kerülnek, ahol megtörténik a pénzügyi ellenjegyzés és a kiutalás. A pénzügyi ellenjegyzést követően a kifizetéshez szükséges dokumentumok a Gazdasági Igazgatóságon maradnak, de azokról a Gazdasági Igazgatóság másolatot küld a DÖK-nek.

A Neptun hetente kétszer készít keretgazda riportot a DÖK témaszámain rendelkezésre álló forrásokról. A riportok a dok(kukac)uni-corvinus.hu (DÖK iroda) és a dokfb(kukac)uni-corvinus.hu (DÖK Felügyelő Bizottság) cusman azonosítókról érhetők el.A DÖK küldöttgyűlési képviselői és póttagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, a DÖK elnöke és elnökhelyettesei tevékenységükért rendszeres pénzügyi és egyéb juttatásban nem részesülnek.

Copied to clipboard
X
×
GEN.:2024.04.14. - 01:09:42