Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szakdolgozatírók

Mielőtt nekikezdesz a szakdolgozatnak, nézz utána a tartalmi és formai követelményeknek. 

A szakdolgozat megírásával arról adsz bizonyságot, hogy az egyetemi tananyagot elsajátítottad, a szakirodalmi szövegeket képes vagy önállóan feldolgozni és szert tettél a kritikus, logikus gondolkodás és érvelés képességére. Ismerve mikor, mennyire vagy hatékony, milyen napi rutin mellett teljesítesz jól, nagyon fontos, hogy elegendő időt szánj a dolgozat megírására: 
 • hogy ne legyen stresszes ez az időszak, élvezd az alkotást 
 • hogy megtaláld a témád legfontosabb szerzőit, szakirodalmát, megválaszolatlan kérdéseit 
 • hogy ne kelljen összecsapnod a dolgozatot, elégedett és büszke lehess a teljesítményedre, hivatkozhass rá 
 • jusson elég időd az ellenőrzésre, a hibák kijavítására, a javaslatok beépítésére. 

Mennyi idő alatt lehet megírni egy szakdolgozatot? 

A koncentrált írás az előkészítés hónapokig tartó folyamatához (szakirodalom feldolgozása, kutatás, konzultációk, stb.) képest nem hosszú időszak. Néhány hét alatt is összerakhatod a dolgozatod, de

 • ez mindig témától, tudományterülettől függ 
 • csak akkor tudsz könnyen írni, ha szakirodalmi és kutatási jegyzeteid, dokumentumaid rendezettek, strukturáltak, könnyen elérhetőek 
 • ha ismered a téma fogalmait, legfontosabb szerzőit, irodalmát és van egy jól átgondolt vázlatod 
 • tisztában vagy a szakdolgozatírás tartalmi és formai követelményeivel 
 • csak akkor, ha elég tapasztalatod van és könnyen írsz tudományos szöveget. Az első verziót valószínűleg többször fogod még finomítani, tagolni.
 • A jó szakdolgozatnak előfeltétele, hogy a téma feleljen meg az érdeklődési körödnek. Szívesebben, alaposabban foglalkozol majd vele hónapokon keresztül. Gondold végig, milyen tantárgyat tanultál szívesen, előadás- és olvasmányjegyzeteid is segíthetnek. 
 • Ideális esetben találsz olyan ajánlott témát, ami valóban érdekel. Ha mégsem, keress olyan konzulenst, aki befogadja a témád! Biztosan találsz. 
 • Ne írj újra egy már mások által is megírt szakdolgozatot! Nézd meg a szakdolgozati archívumot, ami nemcsak témaválasztáskor hasznos! A hasonló dolgozatok irodalomjegyzéke kiinduló pontja lehet a további szakirodalmi keresésnek.
 • Olyan témát válassz, amihez találsz szakirodalmat! Végezz próbakeresést néhány kulcsszó összekapcsolásával.
 • Olvass kritikusan, tegyél fel kérdéseket! Ha találsz megválaszolatlan, nem tisztázott kérdést, jó nyomon vagy, alakul a témád! 
 • Fogalmazd meg 5-6 szavas mondatban, miről szeretnél írni! Ha sikerült, akkor célba értél: megfelelően körülhatárolt témát találtál ki! Készíts elmetérképet! Sorakoztasd fel a kulcsfogalmakat vagy kérdéseket, és strukturáld őket. Segít eldönteni, hogy eléggé fókuszált-e a dolgozat, és az ábra alapján könnyebben készítheted el a dolgozat vázlatát. 
 • A jó vázlat olyan, mint egy útiterv. Segít, hogy ne „tévedj el” a szakirodalom feldolgozásakor, ne hagyj ki lényeges pontokat, valóban a körülhatárolt témára fókuszálj. Görcsösen ragaszkodni hozzá azonban nem kell, ahogyan haladsz az irodalom feldolgozásával, úgy bővülhet, szűkülhet a témád is.
Nem mindegy, hogy milyen szakirodalmat használsz. Biztosan tudod már, a könyvtári források használatával hatékonyan, gyorsan tudsz minőségi szakirodalmat keresni! Egy jó cikket elolvasni, ugyanannyi ideig tart, mint egy kevésbé nívósat! Lásd: a szakirodalom-gyűjtés fortélyai. (Nyiss új ablakot!)
 • Törekedj arra, hogy tudományos publikációkat keress: könyveket, cikkeket, disszertációkat. A legfrissebb információt mindig a cikkekben találod!
 • Kiindulásként használhatod a régebbi, hasonló témájú szakdolgozatok hivatkozásjegyzékét. 
 • Tapasztalhattad, a leghatékonyabb módja a szakirodalom keresésének, ha távolról, VPN-en át is elérhető, ellenőrzött minőségű forrásokban keresel: használd az előfizetett vagy ajánlott, szabadon hozzáférhető tartalmakat. Kezdd a könyvtár honlapján, keress egyszerre több forrásban a Szuperkeresővel, a Szuperkereső plusszal!
 • Ugye tudod? AND: kulcsszavak közös metszete=téma; OR: rokonértelmű szavak összekapcsolása.
 • Keresésed kiegészítheted további elektronikus tartalmakkal, kulcsszóval keress az E-könyvek, e-folyóiratok opciót választva, vagy nézd meg az Econbiz-t.
 • Magyar nyelvű cikkeket találsz a Matarka-ban.
 • Magyar nyelvű disszertációkhoz és tudományos publikációkhoz egyszerűen, szabadon hozzáférhetsz, ha a Repozitóriumi közös keresőt használod.
 • Ha olyan könyvet, cikket találsz, amihez nincs teljes szövegű hozzáférésünk, igényeld a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatást! 
 • Könnyen rákereshetsz a publikációk szabadon hozzáférhető változatára is egy böngészőkiegészítő telepítésével! 
 • Ha üzleti, pénzügyi adatokat keresel, használd a hivatalos, kereskedelmi adatszolgáltatók, kormányzati szervek adatbázisait. Gyere a használatukat segítő tréningre, konzultációra.
 • Kutatásmódszertani kérdésekben használd a SAGE Research Method adatbázist.
 • Sokat kell olvasnod, ezt nem kerülheted el. Témád kialakításához, kutatási kérdéseid, hipotézised megfogalmazásához is segítség, nemcsak a szakirodalmi áttekintés megírásához nélkülözhetetlen. Így tudod kialakítani a fogalmi hálót, megtalálni a legfontosabb szerzőket, felállítani kutatási kérdéseidet, hipotéziseidet.
 • Igyekezz a témádra fókuszálni, csak az ebből a szempontból lényeges szakirodalomra koncentrálj. 
 • Gondolkozz kritikusan, értékeld a forrásokat (CRAAP-teszt), értelmezd az olvasottakat, keresd meg az összefüggéseket, ellentmondásokat!
 • Jegyzetelj! Alakítsd ki saját jegyzetelési stílusod, módszered! Színezz, húzz alá (a könyvtári könyvekben, folyóiratokban ez tilos)!
 • Kérdéseidet, megjegyzéseidet rögzítsd, használj rövidítéseket, utalókat! Így könnyebben foglalhatod össze saját szavaiddal az olvasottakat, tulajdonképpen a dolgozat főszövegét gyarapítva. Hivatkoznod persze így, parafrázist készítve is kell!
 • Használhatsz jegyzetelést segítő alkalmazásokat is (pl. EverNote). 
 • Használj hivatkozáskezelőt (Zotero, Mendeley, EndNote)! Ezekkel a segédprogramokkal a legtöbb esetben automatikusan tudod menteni a könyvek, cikkek, weblapok (bibliográfiai) adatait és teljes szövegét is. Használatukkal könnyen elkészítheted az egyetemen használt, nemzetközi hivatkozási szabványok szerinti hivatkozásjegyzéket. Az összegyűjtött forrásokat jegyzetekkel is kiegészítheted és megoszthatod másokkal.
 • Az írást nem muszáj a bevezetővel kezdened. Ha van olyan fejezet, aminek megírásához nagy kedvet érzel, kezdd azzal! Ne ijedj meg, belejössz! Rá fogsz hangolódni, egyre könnyebben megy majd a fogalmazás.
 • Figyelj arra, hogy a dolgozat főszövegébe csak valóban a témádhoz, a vázlathoz igazodó részek kerüljenek. A dolgozat gondolatmenetét megtörő információkat tedd a mellékletbe, lábjegyzetekbe!
 • Ügyelj az írás stílusára, a szabatos, következetes fogalomhasználatra. Törekedj a tömör megfogalmazásra, az egyszerű mondatszerkezetre és a logikus, követhető felépítésre.
 • Ha elkészültél, olvasd át, ellenőrizd a dolgozatot! Vesd össze a tartalomjegyzéket az oldalszámozással. 
 • Egyszerűsítsd, szerkeszd át a mondatokat, ha terjengősek, összetettek. Konzulensed mellett olvastasd el barátaiddal is, a megjegyzéseiket építsd be, ha szükségesnek látod.
 • Nagyon fontos, hogy a hivatkozásaid is rendben legyenek. A forrásokat tüntesd fel a szövegben, és ezeket a dolgozat végén listázd a hivatkozásjegyzékben. Nézd meg, hogy kerülheted el a plágiumot, és gyere vissza.
 • Vegyél részt szakdolgozatíró tréningjeinken és konzultációinkon ahol formai szempontok, stílus, strukturáltság szerint szívesen véleményezzük a dolgozatod egyes részeit, átnézzük hivatkozásjegyzékét.
 • Leadás után készülj az államvizsgára és a diplomavédésre és gyere el a szóbeli prezentáció gyakorlását, fejlesztését támogató tréningünkre!
Hivatkozni, azaz a dolgozat szövegébe szó szerint, vagy parafrázisként illesztett gondolatok forrását megjelölni azért kell, mert 
 • hitelesebbé teszi a dolgozatod 
 • bizonyítja, hogy megtaláltad a téma szempontjából fontos szerzőket, műveket, melyekre reflektálsz 
 • visszakereshetővé teszi mások számára is a felhasznált irodalmat 
 • a hivatkozásokból összeállított hivatkozásjegyzékből a dolgozat értékére jól lehet következtetni. Bár ez a lista a dolgozat végére kerül, a bírálók sokszor ezzel kezdik az olvasást. Fontos, hogy formailag is szabályos, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megadott nemzetközi szabvány (APA, Harvard) szerinti jegyzéket készíts. Ehhez érdemes hivatkozáskezelő alkalmazást használnod (Zotero, Mendeley).
 • ha hivatkozol, nem követsz el etikai vétséget, elkerülöd a plágiumot. A szövegben zárójelben tüntesd fel a szerző vezetéknevét és a mű keletkezésének dátumát, szó szerinti idézésnél az oldalszámot is. A lényeg, hogy aki olvassa a dolgozatod, tisztában legyen vele, melyik gondolat származik tőled, melyik más forrásból.

A BCE Etikai Kódexe szerint: 
 „Plagizálást követ el az, aki munkája során az idegen forrásokat nem a szakmai elvárásoknak megfelelő formában, korrekt hivatkozásokkal használja fel.” (BCE Etikai Kódex, 2009.) 

A Plágium ellenőrzés (szövegegyezés ellenőrzés az Urkund szövegegyezőség szoftverrel ellenőrzik. 
A kapott eredmény tartalmazza a szövegegyezőség százalékos arányát, illetve megmutatja a konkrét forrásokat is. A magas egyezőség még nem jelenti automatikusan a plagizálás tényét, arról a témavezető dönt. 
A végső feltöltés előtt lehetőséged van egyszeri tesztfeltöltésre is. 
Vágólapra másolva