Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Hivatkozások: Kérdezz- felelek

Mi az, hogy hivatkozás?

Amikor mások gondolatait szó szerint vagy parafrázisként (saját szavaiddal) beilleszted a dolgozatod szövegébe. A szövegben meg kell adnod a forrást (szerző, évszám) és a dolgozat végén a hivatkozásjegyzékben a hivatkozott mű minden fontos adatát. Így elkerülöd a plágiumot és az adott művet mások számára is visszakereshetővé teszed.

Milyen adatokat kell megadni a hivatkozásjegyzékben?

(Az adatok sorrendje a hivatkozási szabványtól függ.)

  • Könyvek kötelező adatai: Szerző/szerkesztő, cím, kiadási hely, kiadó neve, kiadás éve. Ezeken kívül megadhatod az oldalszámot és az ISBN-t is.
  • Könyvrészletek kötelező adatai: A tanulmány/fejezet szerzője, a tanulmány címe; In után a könyv adatai. (lásd az előző)
  • Folyóiratcikk kötelező adatai: Szerző neve, cikk címe, szabványtól függően In után a folyóirat címe, évfolyam, szám, a cikk oldalszáma (tól-ig). Ezen kívül megadhatod a folyóirat ISSN-jét is.
  • Webes tartalom kötelező adatai: Szerző neve (ha nincs, akkor a weboldal neve), kiadás éve, cím, URL, letöltés dátuma.

Idézetek után hol a pont a szövegben?

Ha teljes mondatot idézel, tedd ki a végére a pontot és utána zárójelben a forrást.
Ha egy lezáratlan szövegrészletet idézel, akkor a szöveg vége után illeszd be zárójelben a forrást, és utána tedd ki a pontot.

Mi az a szövegközi hivatkozás?

Ha a dolgozatodba bemásolsz mástól származó szövegrészletet, vagy parafrázist szúrsz be, zárójelben meg kell adnod a forrás szerzőjét (csak vezetéknév), évszámát, szó szerinti hivatkozásnál az oldalszámot is. A dolgozatod végén ezekből készül el a hivatkozásjegyzék.

Szövegközi hivatkozás esetén mi kerül a forrás adatai közül a zárójelbe?

Szó szerinti idézeteknél a szerző vezetékneve, az idézett mű megjelenési éve és az oldalszám, ahol az idézetet találtad.
Parafrázis (az eredeti gondolat saját szavaiddal való átírása) esetén a szerző vezetékneve és az idézett mű megjelenési éve.

Milyen hosszú szöveget érdemes szó szerint idézni?

A témától, tudományterülettől függ. Általános tanács, hogy 3-5 mondatnál ne legyen hosszabb az idézet. Az ennél hosszabb szövegrészekből érdemes parafrázist készíteni.

Külön bekezdésbe tegyem az idézetet?

3-5 mondatot nem kell külön bekezdésbe írni, de ne feledkezz el az idézőjelről! Az ennél hosszabb szöveget (ha nem készítesz belőle parafrázist) tedd külön bekezdésbe és dőlt betűvel, vagy betűmérettel is elkülönítheted a dolgozat szövegének többi részétől.

Mi az, hogy parafrázis?

Mások gondolatainak saját szavaiddal való megfogalmazása. A helyes tudományos gyakorlat szerint a 3 -5 mondatnál hosszabb idézetek esetén tanácsos ezt készíteni. Vigyázz! A parafrázisok hossza ne haladja meg a dolgozat szövegének 50%-át, mert ez plágiumnak minősülhet!

Hogyan illesszek a szövegbe parafrázist?

Írj egy felvezetőt, tedd egyértelművé, hogy mások gondolatai következnek. A parafrázis végén zárójelben add meg a szerző vezetéknevét és az idézett mű megjelenési évszámát!

Mikor kell idézőjelet használni?

Ha szó szerint másolsz be egy szöveget a dolgozatodba. Az idézőjel mellett az idézet után a forrást is meg kell jelölni (a szerző vezetékneve, az idézett mű megjelenési éve és az oldalszám, ahol az idézetet találtad).

Mi az, hogy plágium?

„Mások ötleteit, módszereit, írásba foglalt szavait az eredeti szerző megjelölése nélkül átvenni és azt szándékosan saját munkaként feltüntetni.” (Amerikai Egyetemi Professzorok Társasága, 1989)

Hogyan ellenőrzik a plágiumot a Corvinuson?

Az Egyetem előfizet szövegegyezőséget ellenőrző programra (Urkund). Ezen minden szakdolgozatot átfuttatnak, de szövegegyezőség esetén a konzulens véleménye dönt.

Mi az idézés?

Lásd: hivatkozás.

Lehet-e lábjegyzetben hivatkozni?

A lábjegyzetet az eredeti gondolatmenetet megtörő kiegészítés, magyarázat megjelenítésére ajánljuk. A tudományos gyakorlatban azonban elterjedt, mint a szövegközi hivatkozás egy formája. Szó szerinti idézéskor a lap alján tüntesd fel a szerző vezetéknevét, az idézett mű megjelenési évét és az oldalszámot, ahol az idézetet találtad. Parafrázis beillesztésekor a szerző vezetékneve és az idézett mű megjelenési éve kerül a lábjegyzetbe.

Mi a hivatkozásjegyzék?

A dolgozat szövegébe szó szerint vagy parafrázisként beillesztett művek felsorolása. A szerzők neve szerinti, vagy szerző hiányában cím szerinti ABC sorrendben tüntesd fel a műveket.

Mi a felhasznált irodalomjegyzék?

Az összes olyan szakirodalom felsorolása, amelyekből nem feltétlenül került be a dolgozat szövegébe szó szerinti idézés vagy parafrázis. Tartalmazza a hivatkozásjegyzéket, de annál bővebb.

Hivatkozásjegyzéket vagy felhasznált irodalomjegyzéket kell készítenem?

Általában hivatkozásjegyzéket, kérdezd meg a konzulensedet, vagy tájékozódj a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban.

Milyen formai szabályai vannak a hivatkozásnak?

A hivatkozásjegyzéket (vagy felhasznált irodalomjegyzéket) nemzetközi szabvány szerint kell elkészítened. A társadalomtudományok terén leggyakrabban használt szabványok az APA és a Harvard. A szakdolgozatokra vonatkozóan a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az APA stílus használatát ajánlja, de mindig egyeztess a konzulenseddel.

Fordítsam le a szabvány szerinti forrásadatokat (pl.: pp, ed., in)?

Nincs egységes szabályozás erre vonatkozóan, az elfogadott gyakorlat szerint a fordítás nem szükséges. Egyeztess a konzulenseddel!

Mi az hogy, kereszthivatkozás (közvetett hivatkozás)?

Alapvetően kerüld! Ha egy szerző idéz egy másik szerzőtől, amit te is be szeretnél illeszteni a dolgozatodba, akkor próbáld megkeresni az eredeti írást.

Idézet idézése – érdemes?

Amikor egy szerző idéz egy másik szerzőtől, amit te is be beillesztesz a dolgozatodba. A szövegben zárójelben az idéző és az idézett mű szerzőjét és évszámait is meg kell adnod, a hivatkozáslistában csak az idéző mű adatait kell feltüntetned. Alapvetően kerüld, próbáld megkeresni az eredeti írást!

Hogyan hivatkozzak ábrákra, táblázatokra?

Az ábrák, táblázatok alatt ugyanúgy fel kell tüntetni az eredeti forrást, mint a szövegközi hivatkozásoknál. Ha te szerkeszted az ábrát, táblázatot primer adatok alapján, tüntesd fel, hogy saját szerkesztés. (Pl.: Forrás: saját szerkesztés) Ha szekunder kutatási adatokat használsz, ezek forrását/forrásait is fel kell tüntetni. (Forrás: KSH (2015); Eurostat (2017) alapján saját szerkesztés)

Hogyan hivatkozzak, ha én fordítottam a szöveget?

A saját fordítás nem minősül szószerinti idézésnek. Nem kell idézőjelbe tenni a szöveget, sem feltüntetni, hogy saját fordítás. A szöveg végén, a zárójelbe a szerző vezetékneve és az évszám kerüljön. Megadhatod (de nem kötelező) az oldalszámot is, hogy egyértelműbben beazonosítható legyen az eredeti szöveg. A hivatkozásjegyzékben a mű eredeti címét is add meg.

Ha többször idézem ugyanazt a művet, hogyan kell feltüntetni a hivatkozásjegyzékben?

A szövegközi hivatkozásnál többször is előfordulhat ugyanaz a mű, de a dolgozat végén a hivatkozásjegyzékbe csak egyszer kerül be.

Ha egy szerző ugyanabban az évben született különböző műveire hivatkozom, hogyan tüntessem fel a hivatkozásjegyzékben?

Szövegközi hivatkozásnál és a hivatkozásjegyzékben is az évszám mögött a, b, c stb. megkülönböztetést használj.

Hogyan hivatkozzak, ha nincs szerző?

Nem tanácsos szerző nélküli művekre hivatkozni, mert ezeknek tudományos szempontból megkérdőjelezhető a hitelessége. Ha egyértelmű a közreadó testület (pl. IMF, IBRD), vagy a webhely neve (Portfolio), akkor szerzőként add meg ezt. Pl.: PORTFOLIO (2013) Ha ilyen adatot sem találsz, akkor a hivatkozásjegyzékbe a cím szerint sorold be.

E-forrásoknál mindig meg kell adni az URL-t?

Ha szakirodalmi adatbázisban találtad a cikket, elég, ha az adatbázis nevét írod be a forrás megjelölésekor. Ha a cikknek van DOI-ja (elektronikus dokumentumok egyedi azonosítója), akkor ezt add meg linkként.

A letöltés idejét mindig meg kell adni?

Webes tartalmaknál ez kötelező. Ne felejtsd el ezt rögzíteni!

Mi az, hogy DOI?

Digital Object Identifier, az elektronikus dokumentumok egyedi azonosítója. Ha a tanulmánynak van DOI-ja, akkor ezt add meg linkként, állandó elérési útvonalat biztosítva ezzel a dokumentumhoz. A DOI számoknak utána tudsz nézni a CrossRef rendszerében.

Hogy a legkönnyebb hivatkozásjegyzéket, felhasznált irodalomjegyzéket készíteni?

Használj segédprogramokat, pl. Zotero, Mendeley, EndNote (a Web of Science előfizetéssel együtt használható az egyetemi hálózat területéről).

Van-e a Corvinuson egységes hivatkozási szabvány?

Nincs. A karokon használt szabványokról, hivatkozási stílusról kérdezd meg a konzulensedet, vagy tájékozódj a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban.

Ha a forrás hosszabb szövegrészre vonatkozik, minden mondat után fel kell-e tüntetni?

Ha egyértelmű, hogy honnan kezdődik az egybefüggő parafrázis és hol végződik, akkor nem kell mondatonként megadni a forrást. Ha a parafrázist megtöröd máshonnan származó szövegrésszel, akkor az egyes parafrázisok végére kerüljön be a forrás. Javasoljuk viszont, hogy egy-egy fejezetet ne csak egy szerző művére alapozz.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.06.09. - 07:17:41