Ugrás a fő tartalomra

Hivatkozások: Kérdezz- felelek

Alapvető kérdések

Szövegközi hivatkozások, parafrázisok

Formai szabályok

Fordítás, kereszthivatkozás, interjú

Hivatkozásjegyzék

 

Alapvető kérdések

 

Mi az, hogy hivatkozás/idézés?

Amikor mások gondolatait szó szerint vagy parafrázisként (összefoglalva, saját szavaiddal) beilleszted a dolgozatod szövegébe. A szövegben meg kell adnod a forrást (szerző, évszám) és a dolgozat végén a hivatkozásjegyzékben a hivatkozott mű minden fontos adatát. Így elkerülöd a plágiumot és az adott művet mások számára is visszakereshetővé teszed.

***

Mi az, hogy parafrázis?

Mások gondolatainak összefoglalva, saját szavaiddal való megfogalmazása. A helyes tudományos gyakorlat szerint a 3 -5 mondatnál hosszabb idézetek esetén tanácsos ezt készíteni.

***

Mi az, hogy plágium?

„Mások ötleteit, módszereit, írásba foglalt szavait az eredeti szerző megjelölése nélkül átvenni és azt szándékosan saját munkaként feltüntetni.” (Amerikai Egyetemi Professzorok Társasága, 1989)

Példák plágiumra

***

Mi az, hogy DOI?

Digital Object Identifier, az elektronikus dokumentumok egyedi azonosítója. Ha a tanulmánynak van DOI-ja, akkor ezt add meg linkként, állandó elérési útvonalat biztosítva ezzel a dokumentumhoz. A DOI számoknak utána tudsz nézni a CrossRef rendszerében.

***

Van-e a Corvinuson egységes hivatkozási szabvány?

Nincs. Általánosan használt az APA-stílus, de a karokon használt szabványokról, hivatkozási stílusról kérdezd meg a konzulensedet, vagy tájékozódj a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban.

***

Hogyan ellenőrzik a plágiumot a Corvinuson?

Az Egyetem előfizet szövegegyezőséget ellenőrző programra (Turnitin). Ezen minden szakdolgozatot átfuttatnak.

***

vissza az oldal tetejére

 

Szövegközi hivatkozások, parafrázisok

 

Mi az a szövegközi hivatkozás, milyen adatelemek kerülnek a zárójelbe?

A dolgozatba bemásolt szó szerinti szövegrészek vagy parafrázisok.

Szükséges adatelemek:

Szó szerinti idézeteknél a szerző vezetékneve, az idézett mű megjelenési éve és az oldalszám, ahol az idézetet találtad.

Parafrázis (az eredeti gondolat saját szavaiddal való átírása) esetén a szerző vezetékneve és az idézett mű megjelenési éve.

A dolgozatod végén ezekből készül el a hivatkozásjegyzék.

***

Hogyan illesszek a szövegbe parafrázist?

Írj egy felvezetőt, tedd egyértelművé, hogy mások gondolatai következnek. A parafrázis végén zárójelben add meg a szerző vezetéknevét és az idézett mű megjelenési évszámát!

Narratív hivatkozásnál foglald bele a szövegbe a szerző nevét, zárójelben csak az évszámot tüntesd fel.

***

Ha a forrás hosszabb szövegrészre vonatkozik, minden mondat után fel kell tüntetni?

Ha egyértelmű, hogy honnan kezdődik az egybefüggő parafrázis és hol végződik, akkor nem kell mondatonként megadni a forrást. Ha a parafrázist megtöröd máshonnan származó szövegrésszel, akkor az egyes parafrázisok végére kerüljön be a forrás. Javasoljuk viszont, hogy egy-egy fejezetet ne csak egy szerző művére alapozz.

***

vissza az oldal tetejére

 

Formai szabályok

 

Milyen formai szabályai vannak a hivatkozásnak?

A hivatkozásjegyzéket nemzetközi szabvány szerint kell elkészítened. A társadalomtudományok terén leggyakrabban használt szabvány az APA. A szakdolgozatokra vonatkozóan a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az APA stílus használatát ajánlja, de mindig egyeztess a konzulenseddel.

***

Mikor kell idézőjelet használni?

Ha szó szerint másolsz be egy szöveget a dolgozatodba. Az idézőjel mellett az idézet után zárójelben add meg a szerző vezetéknevét, az idézett mű megjelenési évét és az oldalszámot, ahol az idézetet találtad.

***

Lehet-e lábjegyzetben hivatkozni?

A lábjegyzetet az eredeti gondolatmenetet megtörő kiegészítés, magyarázat megjelenítésére ajánljuk. A tudományos gyakorlatban azonban elterjedt, mint a szövegközi hivatkozás, pl. az Oxford hivatkozási stílusban. Szó szerinti idézéskor a lap alján tüntesd fel a szerző vezetéknevét, az idézett mű megjelenési évét és az oldalszámot, ahol az idézetet találtad. Parafrázis beillesztésekor a szerző vezetékneve és az idézett mű megjelenési éve kerül a lábjegyzetbe.

***

Hogyan hivatkozzak, ha nincs szerző?

Nem tanácsos szerző nélküli művekre hivatkozni, mert ezeknek tudományos szempontból megkérdőjelezhető a hitelessége. Ha egyértelmű a közreadó testület (pl. IMF, IBRD), vagy a webhely neve (Portfolio), akkor szerzőként add meg ezt. Pl.: PORTFOLIO (2013) Ha ilyen adatot sem találsz, akkor a hivatkozásjegyzékbe a cím szerint sorold be.

***

Hogyan hivatkozzak ábrákra, táblázatokra?
Az ábrák, táblázatok alatt ugyanúgy fel kell tüntetni az eredeti forrást, mint a szövegközi hivatkozásoknál. Ha te szerkeszted az ábrát, táblázatot primer adatok alapján, nem kell feltüntetni, hogy saját szerkesztés, de az adatok forrását meg kell adni a táblázat alatt és a hivatkozásjegyzékben is.

***

A letöltés idejét mindig meg kell adni?

Weblapokon, weboldalakon ez kötelező. Ne felejtsd el ezt rögzíteni!

***

Fordítsam le a szabvány szerinti forrásadatokat (pl.: pp, ed., in)?

Nincs egységes szabályozás erre vonatkozóan, az elfogadott gyakorlat szerint a fordítás nem szükséges. Egyeztess a konzulenseddel!

***

vissza az oldal tetejére

 

Fordítás, kereszthivatkozás, interjú

 

Mi az, hogy kereszthivatkozás (közvetett hivatkozás, idézet idézése)?

Alapvetően kerüld! Ha egy szerző idéz egy másik szerzőtől, amit te is be szeretnél illeszteni a dolgozatodba, akkor próbáld megkeresni az eredeti írást.

Ha elkerülhetetlen, a szövegben zárójelben az idéző és az idézett mű szerzőjét és évszámait is meg kell adnod, a hivatkozáslistában csak az idéző mű adatait kell feltüntetned.

***

Hogyan hivatkozzak, ha én fordítottam a szöveget?

A saját fordítás nem minősül szószerinti idézésnek. Nem kell idézőjelbe tenni a szöveget, sem feltüntetni, hogy saját fordítás. A szöveg végén, a zárójelbe a szerző vezetékneve és az évszám kerüljön. Megadhatod (de nem kötelező) az oldalszámot is, hogy egyértelműbben beazonosítható legyen az eredeti szöveg.

***

Hogyan hivatkozzam interjúra?

Az interjú nem számít visszakereshető adatnak, vagyis a hivatkozáslistában nem kell feltüntetni, az interjút azonban a szövegben személyes közlésként lehet idézni. Az APA stílus aktuális kiadása (278. o.) további információkat ad a személyes közlések mikéntjéről.

***

vissza az oldal tetejére

 

Hivatkozásjegyzék

 

Mi a hivatkozásjegyzék?

A dolgozat szövegébe szó szerint vagy parafrázisként beillesztett művek felsorolása. A szerzők neve szerinti, vagy szerző hiányában cím szerinti ABC sorrendben tüntesd fel a műveket.

***

Mi a felhasznált irodalom/bibliográfia?

Az összes olyan szakirodalom felsorolása, amelyekből nem feltétlenül került be a dolgozat szövegébe szó szerinti idézés vagy parafrázis. Tartalmazza a hivatkozásjegyzéket, de annál bővebb.

***

Hivatkozásjegyzéket vagy bibliográfiát kell készítenem?

Általában hivatkozásjegyzéket, kérdezd meg a konzulensedet, vagy tájékozódj a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban.

***

Milyen adatokat kell megadni a hivatkozásjegyzékben?

(Az adatok sorrendje a hivatkozási szabványtól függ.)

  • Könyvek kötelező adatai: Szerző, cím, kiadó, kiadás éve, (kiadás száma).
  • Könyvrészletek kötelező adatai: Szerző, tanulmány címe, kiadás éve, In, Szerkesztő neve, könyv címe, oldalszám, kiadó neve.
  • Folyóiratcikk kötelező adatai: Szerző, évszám, cikk címe. Folyóirat címe, évfolyam(lapszám), tól-ig oldalszám. DOI vagy URL.
  • Webes tartalom kötelező adatai: Szerző neve (ha nincs, akkor a weboldal neve), kiadás éve, cím, URL, letöltés dátuma.

Az adatelemek formázását a Hivatkozások dokumentumtípusonként segédletben találja.

***

Hogy a legkönnyebb hivatkozásjegyzéket készíteni?

Használj segédprogramokat, pl. Zotero, Mendeley, EndNote (a Web of Science előfizetéssel együtt használható az egyetemi hálózat területéről).

***

Ha többször idézem ugyanazt a művet, hogyan kell feltüntetni a hivatkozásjegyzékben?

A szövegközi hivatkozásnál többször is előfordulhat ugyanaz a mű, de a dolgozat végén a hivatkozásjegyzékbe csak egyszer kerül be.

***

Ha egy szerző ugyanabban az évben keletkezett különböző műveire hivatkozom, hogyan tüntessem fel a hivatkozásjegyzékben?

Szövegközi hivatkozásnál és a hivatkozásjegyzékben is az évszám mögött a, b, c stb. megkülönböztetést használj.

***

vissza az oldal tetejére

 

 

 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.26. - 05:01:12