Ugrás a fő tartalomra

Doktori képzés

Legyen a tudás a karriered!

A Corvinus doktori képzései mindenekelőtt arra készítenek fel, hogy – akár nemzetközi szinten is – sikeres kutatóvá válj. Elsajátíthatod azokat az elméleti, módszertani és kommunikációs ismereteket, amelyek a doktori fokozat megszerzéséhez és egy sikeres oktatói, kutatói, vagy akár szakértői pályához szükségesek. Az Egyetemen (és jogelőd intézményeinkben) eddig mintegy 1500 hallgató szerzett PhD-fokozatot, jelenleg pedig több százan készülnek doktori fokozatot szerezni. A doktori képzések angol nyelven elérhetőek, hallgatóink körülbelül egyharmada külföldről érkezett, így egy tudományok iránt elkötelezett és nemzetközi közösség tagjává válhatsz. A hallgatók mellett az egyetem oktatóinak, kutatóinak is egyre nagyobb hányada érkezik külföldről, akik aktívan részt vesznek a doktori képzésekben tanárként és témavezetőként. 

A képzés számos egyéb előnnyel is jár. A Corvinus Doktori Ösztöndíj 300 ezer forintra egészíti ki az állami ösztöndíjat, sőt az itt töltött évek alatt belvárosi kollégiumi férőhelyet biztosítunk az Egyetemtől mindössze néhány perc sétára. Emellett nemcsak az egyetemi nemzetközi környezet révén színesítheted a látóköröd, hiszen képzésed ideje alatt részt vehetsz külföldi konferenciákon is, vagy akár hosszabb időt is eltölthetsz külföldi egyetemeken vendégdiákként. Corvinus-os PhD hallgatóként aktív részese lehetsz az egyetem szakmai életének, mind oktatóként, mind pedig fiatal kutatóként. Olyan pályázati lehetőségek, mint a Kooperatív Doktori program vagy az Új Nemzeti Kiválósági Program is nyitva állnak hallgatóink előtt, amelyet legjobb diákjaink rendszeresen el is nyernek. 

Jelentkezés

Általános felviteli követelmények

• Egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél. (Részidős MBA diplomát nem fogadunk el.)

• Legalább egy idegen nyelvből komplex, „B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsga.

• Akkor is jelentkezhetsz, ha nem rendelkezel előtanulmányokkal az adott tudományágban (de egyébként teljesíted az összes felvételi követelményt). Azzal a feltétellel kezdheted meg a képzést, ha PhD-tanulmányaid első félévében felveszed a kijelölt felzárkóztató tantárgyakat és vizsgát teszel belőlük.

• Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTD, tudományos publikációk).

•  A 2023/2024-es tanévben végző jelentkezőknek legkésőbb 2024. szeptember 1-én kell bemutatniuk diplomájukat. A felvétel mindaddig feltételes, amíg a hallgató be nem mutatja oklevelét.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Szakmai, tudományos önéletrajz. 

• Az eljárási díj befizetéséről szóló igazolás*.

• Az előírt iskolai végzettséget igazoló, vagy annak folyamatban levő megszerzéséről tanúskodó dokumentum másolata.

A nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata.

Kutatási terv vagy esszé (doktori iskola specifikus).

Az előzetes szakmai, tudományos teljesítményeket igazoló dokumentumok másolata (oklevelek, emléklapok, publikációk, kinevezések stb.) – ha van.

A Gazdálkodástani Doktori Iskolába való jelentkezéshez írásbeli vizsga is szükséges. További információ itt található! (Aloldalra hivatkozás)

 *A felvételi vizsga eljárási díja 9000 Ft, amelyet az egyetem bankszámlájára kérünk átutalni: 11784009-22229896-00000000 

A közleményben kérjük feltüntetni: felvételi díj, témaszám: SDRSM0000K, a jelentkező neve.

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Corvinus Doktori Ösztöndíj

Állami ösztöndíj

Önköltséges képzési forma

Egészítsd ki 300 000 forintra az állami ösztöndíj összegét! 

A Corvinus Doktori Ösztöndíjat abban az esetben pályázhatod meg, ha az általános doktori felvételi eljárásban a magyar állami ösztöndíjas képzésre jelentkezel.  

Az állami ösztöndíj összege: 

• 1-4. félév: 140 680 Ft/hó 

• 5-8. félév: 180 680 Ft/hó 

A pályázás feltételei: 

• a nappali képzés

• magyar állampolgárság, vagy jogszabály, illetve nemzetközi egyezmény alapján ugyanolyan jogokkal rendelkezők, mint a magyar állampolgárságú hallgatók

A tandíjak a 2024/25-ös tanévre a 2024-ben felvett hallgatók számára:  

• Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos eljárásban résztvevő külföldieknek (EU és EGT): 660 000 forint/félév

• Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos eljárásban résztvevő külföldieknek (EU és EGT): 1 030 000 forint/félév

• Harmadik országok állampolgárainak: 4 000 euró/félév

Corvinus Doktori Iskolák

Köszöntő

A Corvinus Doktori Iskolák (CDI) a Budapesti Corvinus Egyetem  Magyarországi Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által akkreditált négy doktori iskolájának munkáját összehangoló szervezet. A Corvinus Szenátusa által 2017–ben alapított Corvinus Doktori Iskolák elsődleges feladata a doktori (PhD) képzés egységes adminisztrációjának működtetése, a minőségbiztosítási folyamatok nyomon követése, a képzés fejlesztését szolgáló innovációk koordinálása, a doktori iskolák közötti szinergiák kihasználásának elősegítése. A Corvinus Doktori Iskolák szoros kapcsolatban áll az Egyetemi Doktori Tanáccsal (EDT) és az Egyetemi Doktori Irodával (EDI), alapvetően ezen három szervezet szimbiózisa határozza meg a Corvinuson zajló doktori képzés eredményességét. A CDI munkatársai nap mint nap azért dolgoznak, hogy a doktori képzésben résztvevő hallgatók minél nagyobb arányban jussanak el a PhD fokozat megszerzéséig, továbbá versenyképes tudásukkal a hazai és a nemzetközi tudományos élet sikeres szereplőivé váljanak.

Budapesti Corvinus Egyetem

Kónya István

a CDI dékánja

Balázs Zoltán

Balázs Zoltán

az EDT elnöke

Budapesti Corvinus Egyetem

Kétutas doktori képzés

A két pálya azonos képzési és kimeneti követelményeket tartalmaz, a megszerzett fokozat (PhD) is megegyezik, a különbség a képzések célcsoportjában, céljában és az oktatásszervezés módjában lesz.

Akadémiai pálya

Itt a helyed, ha hivatászszerűen szeretnél kutatással és oktatással foglalkozni, ha karriered a felsőoktatási, kutatási szférában képzeled el. Pályázhatsz állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses helyre. is. A Corvinus Doktori Ösztöndíjra pedig csak akkor pályázhatsz, ha az Akadémia pályát választottad.  

Szakértői pálya

Számodra ez az ideális választás, ha már rendelkezel tapasztalattal üzleti, közigazgatási, kulturális, diplomáciai területen, és az itt megszerzett tudást a gyakorlatban szeretnéd kamatoztatni. Ebben a típusú képzésben csak költségtérítéses formára jelentkezhetsz.  

 

Az akadémiai pályán tanuló doktoranduszok átjelentkezhetnek szakértői pályára, amiről a Doktori Iskola Tanácsa dönt, a másik irányba viszont nincs átjárhatóság.  

Ösztöndíjak, pályázati lehetőségek

Kooperatív doktori ösztöndíj

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal programjára olyan doktoranduszok pályázhatnak, akik a doktori képzésük mellett vállalják, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs szektorban is dolgoznak, tudományos vizsgálataikat ehhez kötődően folytatják. 

Új nemzeti kiválósági program (ÚNKP) ösztöndíjai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma több különböző kategóriában hirdeti meg az ösztöndíjat, melynek célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a legkiválóbb PhD-hallgatóknak kutatásaik zavartalan lebonyolításához, valamint disszertációjuk magas színvonalú elkészítéséhez. 

Külföldi tanulmányút ösztöndíj

A hallgatók 1 és 3 hónap közötti időtartamra pályázhatnak. Bármely őket fogadó külföldi egyetemen vagy kutatóintézetben folytathatnak a doktori disszertációjuk elkészítését elősegítő kutatásokat. Az ösztöndíj részben fedezi az utazási és tartózkodási költségeket. 

Tudományos konferencián való részvétel

A hallgatóknak lehetőségük van a képzésük során megszülető új tudományos eredményeiket hazai és nemzetközi konferenciákon bemutatni, amelyhez a rendelkezésre álló keretösszegen belül és a feltételek maradéktalan teljesülése esetén a doktori iskolájuktól pályázati úton igényelhetnek támogatást.

Doktorandusz Önkormányzat (DÖK)

A szervezet

A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (DÖK) 2019-ben alakult. A szervezetet – a Nemzeti felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezései alapján – elsősorban a doktori képzésben résztvevő hallgatók érdekképviseletének igénye hívta életre. A DÖK jelen van az egyetem döntéshozó testületeiben – a Szenátusban, az Egyetemi Doktori Tanácsban, a Doktori Kabinetben és az egyes doktori iskolák tanácsaiban –, ahol az elmúlt évek során kialakult konstruktív együttműködés lehetővé teszi a hatékony érdekképviseletet. A DÖK szorosan együttműködik a Doktoranduszok Országos Szövetségével és a Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatával is.

Elérhetőségek

Szabó Krisztofer, elnök (dokelnok@uni-corvinus.hu)

Budapesti Corvinus Egyetem

Első lépések sikeres felvétel esetén

Az adataidat az Egyetemi Doktori Iroda munkatársai rögzítik a Neptunrendszerben. Ekkor ellenőrzik a korábbi tanulmányokkal, végzettségekkel kapcsolatos dokumentumokat is (az eredeti, hivatalos dokumentumokat be kell mutatnod, vagy hitelesített másolatot kell benyújtanod).  

A beiratkozást/bejelentkezést követően te veszed fel a képzési program szerint az adott szemeszterben esedékes kurzusokat, a kötelező, a kötelezően választandó és a szabadon választható tárgyakat a Neptunon keresztül. A doktori iskolák titkársági asszisztensei tudnak segíteni ebben, ha szükséged van rá.  

A témavezetődnek kulcsfontosságú szerepe lesz a tanulmányaidban doktori képzés során. A doktori iskolák többségében már a felvételi eljárás folyamatában körvonalazódik a témavezető személye (mentor témavezető), de a személyét a Doktori Iskola Tanácsa véglegesíti. Érdemes már a képzés kezdetén arra törekedned, hogy intenzív kapcsolatot alakíts ki a témavezetőddel. 

A kommunikációhoz, online adatbázisokhoz (Neptun, Moodle, könyvtár) való hozzáféréshez elengedhetetlen a Cusmankód és jelszó beszerzése a doktori hallgatók név@uni-corvinus.hu formátumú emailt is igényelhetnek. A doktori.hu adatbázisba az Egyetemi Doktori Iroda viszi fel a hallgatókat, azonban az MTMT–ben (Magyar Tudományos Művek Tára) mindenkinek önállóan kell regisztrálnia. Az MTMT használatáról a könyvtárosok adnak információt. 

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseket a phd.office@uni-corvinus.hu e-mail címen várjuk.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 10:32:34