Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Felvételi információk alap és osztatlan képzésre jelentkezőknek

A Corvinus Egyetem alapképzéseit a karrierút első lépésének megfelelően alakítottuk ki. A munkaerőpiaci trendeket figyelembe véve a célunk az univerzális és széles látókörű szakemberek képzése, akik megállják a helyüket a gyakorlatban. A Corvinus Egyetem alapképzéseinek előnyei a projektközpontú oktatás, a nemzetközileg elismert oktatók, 2 hónapon belüli elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

Hogyan jelentkezz?

 • Tájékozódj a Felvi.hu felületén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az e-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
 • Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az e-felvibe!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!

Pontszámítás módja

A pontszámítás 3 módon történhet:

A pontszámítást az Oktatási Hivatal végzi.
A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

1. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat

Budapesti Corvinus Egyetem


2. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat

Budapesti Corvinus Egyetem

3. A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségikövetelménytől is eltekintve) rangsorolja. Az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 • alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél minősítését,
 • (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést.

A dokumentumokat az E-felvételi rendszerbe kell feltölteni. 

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján: 

 • jeles, kiváló, kitüntetéses minősítés: 400 pont,
 • jó minősítés: 360 pont,
 • közepes minősítés: 320 pont,
 • elégséges minősítés: 280 pont.

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi megfeleltetés szerint történik: 

ECTS értékelési skálaHelyi értékelési skála
AExcellent/ Very good5Jeles
BGood4
CSatisfactory3Közepes
DSufficient2Elégséges
ESufficient2Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság saját hatáskörben állapítja meg.

Többletpontok: 

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani: 

 • jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért [amennyiben abból történik az érettségi pont számítása], nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények, nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesítheti

 • a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű vizsgatárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
 • a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű vizsgatárgyi érettségi vizsgakövetelményt


legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott közismereti vizsgatárgyból rendelkezik

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
 • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
 • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel.


A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi. A felvételi eljárás során csak közismereti vizsgatantárgyból, legfeljebb három felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára lehet jelentkezni. Figyelem: ha a jelentkező érettségi bizonyítványa nem tartalmazza a pontszámításhoz szükséges vizsgatárgyat, akkor a jelentkező nem vehet részt abból a tárgyból felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán.

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben (2005 után) szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.

Példák:

 • A jelentkező 2000-ben a magyar rendszerben tett érettségit és fogorvos osztatlan képzésre jelentkezik, ahol előírás az emelt szintű érettségi vizsga biológia és fizika vagy kémia érettségi vizsgatárgyból. Rendelkezik biológia és kémia érettségi vizsgatárgyból is érettségi vizsgaeredménnyel, ami középszintűnek minősül. Ez alapján mind a két tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.
 • A jelentkező 2016-ban Szlovákiában érettségizett és matematika alapszakra jelentkezik, ahol előírás egy emelt szintű érettségi vizsga az alábbi tárgyak közül: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy matematika. A szlovák érettségi bizonyítványában szerepel kémia érettségi vizsgatárgy, amely középszintű érettségi vizsgaeredménynek számít. Ez alapján kémia tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.
 • A jelentkező 2006-ban a magyar rendszerben tett érettségit és minden érettségi eredménye középszintű. Ebben az esetben nem jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, függetlenül a jelentkezési helyének érettségi követelményétől, mivel már a kétszintű érettségi rendszerben vizsgázott.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az adott közismereti érettségi vizsgatárgyakból egy napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.

Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi vizsgatárgyi követelmények alapján listából választhatja ki a jelentkező, hogy mely közismereti érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára az E-felvételi felületén a jelentkezési időszakban, azaz 2022. február 15-ig az Érettségi eredmények menüpontban, azt követően 2022. április 30-ig írásban, a felveteli.eljaras@oh.gov.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.

Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenni.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2022. június utolsó hetében kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét, illetve megkapja az 50 többletpontot, ha olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni.

Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga vizsgatárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredményt veszik figyelembe (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredményét), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti emelt szintű érettségi írásbelin alapul – az egyes vizsgatárgyak feladatlapjait az Oktatási Hivatal honlapján teszik közzé (www.oktatas.hu – a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból).

Figyelem! Az általános felsőoktatási felvételi eljárásban letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredményét (megfelelt/nem felelt meg) figyelembe lehet venni a pótfelvételi eljárásban is.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga nem eredményez az adott vizsgatárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.

Felvételi iroda – elérhetőségek

Ha van olyan kérdésed, amelyre nem találtál választ honlapunkon, az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:

1. Írj tematikus email címeinkre:

 • felvételi ügyekben, magyar állampolgároknak magyar és angol nyelvű nappali képzés esetén: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu,
 • a duális képzéshez kapcsolódóan speciális felvételi kérdésekben:
  dualis@uni-corvinus.hu,
  Ebben a témában IDE is érdemes ellátogatnod, ahol további hasznos információkat találsz.

2. Személyes konzultációt igénylő esetekben az alábbi időpontokban várunk a Főépület 1. emelet 191-es irodában:

hétfő:            13:00-16:00

kedd:             9:00-12:00

szerda:          13:00-16:00

csütörtök:      9:00-12:00 

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatást nyújtunk számodra.

Specializálódás a képzés során

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Alapképzésre és osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító (legalább alapképzésben, vagy a régi rendszer szerint főiskolán szerzett) oklevéllel rendelkezik, amennyiben a felsőoktatási intézmény számol belőle pontot. 
A képzések Corvinus Ösztöndíjas „A” és önköltséges „K” finanszírozási formában kerülnek meghirdetésre. A CORVINUS által kiírt ösztöndíjpályázat feltételeiről az Egyetem honlapján a Felvételi/Corvinus Ösztöndíjprogram oldalon olvashat. A besorolási határozat tartalmazza, hogy felvétel esetén önköltséges finanszírozási formára Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

Az angol nyelvű alapképzések esetében az önköltség a harmadik országbeli állampolgár jelentkezőnek a fentiektől eltérő. További információ: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A „Külföldi oktatásiintézményben
szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése” oldalról tölthető le az elismerési kérelem.

Figyelem!
Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi oklevelek és mellékleteik és az esetleges fordításuk feltöltése. 

Csatolandó dokumentumok

Szak:
minden alap, osztatlan képzés

Dokumentumok:

Felvétel feltétele: 

 • érettségi bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 •  érettségi tanúsítvány
 • felsőfokú oklevél
 • felsőoktatási szakképzés igazolása
 • fogyatékosság igazolása
 • gyermekgondozás igazolása
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • középiskolai bizonyítvány
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • OKJ bizonyítvány
 • oklevélmelléklet/leckekönyv
 • sporteredmény igazolása
 • szakirányú továbbképzés igazolása
 • tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.12.02. - 19:32:57