Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi információk alap és osztatlan képzésre jelentkezőknek

A Corvinus Egyetem alapképzéseit a karrierút első lépésének megfelelően alakítottuk ki. A munkaerőpiaci trendeket figyelembe véve a célunk az univerzális és széles látókörű szakemberek képzése, akik megállják a helyüket a gyakorlatban. A Corvinus Egyetem alapképzéseinek előnyei a projektközpontú oktatás, a nemzetközileg elismert oktatók, 2 hónapon belüli elhelyezkedés a munkaerőiacon, a végzettek átlagbére 19 százalékkal magasabb az azonos szakon végzettek országos átlagkereseténél 1-1,5 évvel az abszolválás után, illetve a végzett hallgatók négyes diplomaminősítéssel Corvinus Ösztöndíjas, hármassal pedig költségtérítéses helyet kapnak a mesterképzéseinken.


Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emeltszintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1.sz. táblázatában találhatod meg. 

A finanszírozási oszlopban levő “A” jelölés a Corvinus Ösztöndíjas képzést jelenti. A részletes információk megtekinthetők a felvételi tájékoztató „Corvinus Ösztöndíjas képzés” fejezetében!
Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2021. február 15.

A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” OktatásiHivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)


Hogyan jelentkezz?

• Tájékozódj a Felvi.hu felültén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
• Hozd létre saját fiókodat az e-felviben!
• Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
• Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben!
• Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
• Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az e-felvibe!
• Várd a sikeres felvétel eredményét! 


Budapesti Corvinus Egyetem

 

Pontszámítás módja

A pontszámítás 3 módon történhet:

A pontszámítást az Oktatási Hivatal végzi.

A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

1. A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségikövetelménytől is eltekintve) rangsorolja. Az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

 • alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél minősítését,
 • (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést.
A dokumentumokat az E-felvételi rendszerbe kell feltölteni. 

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján: 
 • jeles, kiváló, kitüntetéses minősítés: 400 pont,
 • jó minősítés: 360 pont,
 • közepes minősítés: 320 pont,
 • elégséges minősítés: 280 pont.
A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi megfeleltetés szerint történik: 
ECTS értékelési skálaHelyi értékelési skála
AExcellent/ Very good5Jeles
BGood4
CSatisfactory3Közepes
DSufficient2Elégséges
ESufficient2Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság saját hatáskörben állapítja meg.

2. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat

Budapesti Corvinus Egyetem 3. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat

Budapesti Corvinus Egyetem

 

Többletpontok: 

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani: 

 • jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért [amennyiben abból történik az érettségi pont számítása], nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények, nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

Kérjük, hogy a többletpontokról a következő linken tájékozódjon:
 https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/2_pontszamitas/24_tobbletpontok

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag az Oktatási Hivatal által történik, erről a https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/5_kulfoldi oldalon tájékozódhat bővebben. 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesítheti

 • a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
 • a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt

legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott tantárgyból

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
 • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
 • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel

rendelkezik. 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi. Ha olyan képzés szerepel a jelentkezési helyei között, ahol a felvételi követelmény bármely érettségi vizsgatárgyból teljesíthető, akkor maximum két vizsgát lehet választani. 

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2021. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes. 

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól. 

Bővebb információt a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról az alábbi oldalon találhat: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/2_pontszamitas/22_alap_osztatlan/225_ffszv

Specializálódás a képzés során

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Alapképzésre és osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító (legalább alapképzésben, vagy a régi rendszer szerint főiskolán szerzett) oklevéllel rendelkezik, amennyiben a felsőoktatási intézmény számol belőle pontot. 
A képzések Corvinus Ösztöndíjas „A” és önköltséges „K” finanszírozási formában kerülnek meghirdetésre. A CORVINUS által kiírt ösztöndíjpályázat feltételeiről az Egyetem honlapján a Felvételi/Corvinus Ösztöndíjprogram oldalon olvashat. A besorolási határozat tartalmazza, hogy felvétel esetén önköltséges finanszírozási formára Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

Az angol nyelvű alapképzések esetében az önköltség a harmadik országbeli állampolgár jelentkezőnek a fentiektől eltérő. További információ: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A „Külföldi oktatásiintézményben
szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése” oldalról tölthető le az elismerési kérelem.

Figyelem!
Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi oklevelek és mellékleteik és az esetleges fordításuk feltöltése. 

Csatolandó dokumentumok

Szak:
minden alap, osztatlan képzés

Dokumentumok:

Felvétel feltétele: 

 • érettségi bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 •  érettségi tanúsítvány
 • felsőfokú oklevél
 • felsőoktatási szakképzés igazolása
 • fogyatékosság igazolása
 • gyermekgondozás igazolása
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • középiskolai bizonyítvány
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • OKJ bizonyítvány
 • oklevélmelléklet/leckekönyv
 • sporteredmény igazolása
 • szakirányú továbbképzés igazolása
 • tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.22. - 11:14:26