Ugrás a fő tartalomra

Felvételi információk alap-és osztatlan képzésre jelentkezőknek és érettségi követelmények 2024

Így változik a felvételi rendszer 2024-től: Minden fontos információ egy helyen

Könnyebb, pontosabb és méltányosabb lesz a pontszámítás

Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat azon felvételizők számára, akik 2024 szeptemberében szeretnék megkezdeni tanulmányaikat a Corvinus alap- és osztatlan képzésein.

Az átalakuló felsőoktatási felvételi rendszernek köszönhetően változnak a Corvinus felvételi szabályai:

 • bővül a tanulmányi és érettségi pontokba beszámítható tárgyak köre
 • nem minden szakon kötelező az emelt szintű érettségi
 • könnyebb lesz pluszpontokat szerezni

Hogyan jelentkezz?

Hogyan jelentkezz?

 • Tájékozódj a Felvi.hu felületén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az E-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
 • Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az E-felvibe!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!

Pontszámítás módja

A pontszámítás 3 módon történhet:
A pontszámítást az Oktatási Hivatal végzi.
A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

1. A tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva az intézményi pontokat

2. Az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva az intézményi pontokat

3. A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkezőket az egyetem a korábbi felsőfokú végzettséget tanúsító oklevele alapján (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek adatait az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a Felsőoktatási Információs Rendszerből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

A dokumentumokat az E-felvételi rendszerbe kell feltölteni. 

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján: 

 • jeles, kiváló, kitüntetéses (5), summa cum laude minősítés: 400 pont,
 • jó (4), cum laude minősítés: 360 pont,
 • közepes (3), rite minősítés: 320 pont,
 • elégséges (2) minősítés: 280 pont.

Külföldi oktatási intézmény által kiállított oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében az oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítása az alábbi megfeleltetés szerint történik: 

ECTS értékelési skálaHelyi értékelési skála
A5Jeles
B4
C3Közepes
D2Elégséges
E2Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a felvételi pontok meghatározásához az átváltási szabályokat az Egyetem illetékes kreditátviteli bizottsága saját hatáskörben állapítja meg.

Amennyiben a külföldi oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, a minősítésről az oklevél átlaga, ennek hiányában a transcript vagy oklevélmelléklet adatai alapján az illetékes dékán a kerekítés szabályainak megfelelően dönt.

Tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik tantárgyak köre

 • idegen nyelv (második vagy harmadik)
 • célnyelvi civilizáció
 • nemzetiségi népismeret
 • biológia
 • fizika
 • kémia
 • földrajz
 • informatika
 • digitális kultúra
 • filozófia
 • közgazdasági és pénzügyi alapismeretek

Érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények számításához szükséges ötödik érettségi tantárgy

 • idegen nyelv (második vagy harmadik)
 • latin nyelv
 • célnyelvi civilizáció
 • nemzetiségi népismeret
 • fizika
 • kémia
 • biológia
 • földrajz
 • filozófia
 • természettudomány
 • gazdasági ismeretek
 • digitális kultúra
 • informatika
 • Európai uniós ismeretek
 • informatikai ismeretek
 • közgazdasági ismeretek
 • kereskedelmi ismeretek
 • vendéglátóipari ismeretek
 • turisztikai ismeretek
 • informatika ismeretek
 • közgazdaság ismeretek
 • kereskedelem ismeretek
 • vendéglátóipar ismeretek
 • turisztika ismeretek
 • informatikai alapismeretek
 • közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)
 • közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)
 • közgazdasági-marketing alapismeretek
 • vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek

Társadalomtudományi alapszakjainkon (Filozófia, politika, gazdaság; Nemzetközi tanulmányok; Kommunikáció- és médiatudomány) ezeken felül a társadalomismeret tárgyat is elfogadjuk.

Intézményi pontok

Az intézményi pontok összege minden szak esetében maximum 100 pont lehet.

A Budapesti Corvinus Egyetemen az alábbi jogcímeken kapható intézményi pont:

Az intézményi pontra jogosító dokumentumokat www.felvi.hu elektronikus felvételi rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2024. július 10-ig.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A jelentkező az Egyetem által a pontszámításhoz meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként az Egyetem által szervezett – legalább 25%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból:

a) felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határidőt megelőző öt évnél korábban szerzett magyar érettségi bizonyítvánnyal,

b) valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítvánnyal, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi bizonyítvánnyal,

c) nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate)

vagy

d) az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.


A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.

Csak abból a tárgyból lehet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni, amelyből a jelentkező rögzít érettségi eredményt. A felvételi eljárás során csak közismereti vizsgatantárgyból, legfeljebb három felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára lehet jelentkezni.

Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenni.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2024. július első hetében kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról bővebben a www.felvi.hu oldalon a vonatkozó felvételi tájékoztatóban A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga fejezetben olvashat.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Alapképzésre és osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki az érettségi vizsga sikeres teljesítését igazoló bizonyítvánnyal, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító (legalább alapképzésben, vagy a régi rendszer szerint főiskolán szerzett) oklevéllel rendelkezik, amennyiben a felsőoktatási intézmény számol belőle pontot. 


A képzések Corvinus Ösztöndíjas (önköltséges) („A” betűjeles képzés) és önköltséges finanszírozási formában („K” betűjeles képzés) kerülnek meghirdetésre. A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságairól a Budapesti Corvinus Egyetem honlapján Corvinus Ösztöndíj – Budapesti Corvinus Egyetem (uni-corvinus.hu) és a Felvételi Tájékoztatóban olvashat.

A Corvinus által kiírt ösztöndíjpályázat feltételeiről az Egyetem honlapján a Felvételi/ Corvinus Ösztöndíjprogram oldalon olvashat. A besorolási határozat tartalmazza, hogy felvétel esetén mely finanszírozási formára nyert felvételt.


Az angol nyelvű alapképzések esetében az önköltség a harmadik országbeli állampolgár jelentkezőnek a fentiektől eltérő. További információ: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárás menüpont alatt olvashat. Amennyiben a jelentkező külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevéllel és/vagy középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, annak magyarországi elismerése feltétele a felvételnek. Az elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. Erről az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárás menüpont alatt olvashat, ahonnan az elismerési kérelem is letölthető. Figyelem! Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi bizonyítványok, oklevelek, transcriptek hiteles másolatát, valamint ezek esetleges fordítását feltöltenie. Erről az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárás menüpont alatt olvashat. 

Csatolandó dokumentumok

Szak:
minden alap, osztatlan képzés

Dokumentumok:

Felvétel feltétele: 

 • érettségi bizonyítvány

Intézményi pontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • érettségi tanúsítvány
 • International Baccalaureate (IB) diploma
 • felsőfokú oklevél
 • fogyatékosság igazolása
 • gyermekgondozás igazolása
 • hátrányos helyzet igazolása
 • középiskolai bizonyítvány
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • országos haditorna verseny igazolása
 • önkéntes katonai szolgálat igazolása
 • oklevélmelléklet/leckekönyv
 • sporteredmény igazolása
 • tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
 • Illyés Gyula programban való részvétel igazolása
 • Szabó Kálmán Tehetségprogramban való részvétel igazolása
 • Luca Pacioli Kiválósági Díj elnyeréséről szóló igazolás

Felvételi iroda – elérhetőségek

Ha van olyan kérdésed, amelyre nem találtál választ honlapunkon, az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:

1. Írj tematikus email címeinkre:

2. Személyes konzultációt igénylő esetekben az alábbi időpontokban várunk a Főépület 1. emelet 161-es irodában:

hétfő:            13:00-16:00

kedd:             9:00-12:00

szerda:          13:00-16:00

csütörtök:      9:00-12:00 

3. Telefonon: +36 30 145-6675

 

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatást nyújtunk számodra.


Szakspecifikus tájékoztató


Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 11:47:13