Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Felvételi információk alap és osztatlan képzésre jelentkezőknek

A Corvinus Egyetem alapképzéseit a karrierút első lépésének megfelelően alakítottuk ki. A munkaerőpiaci trendeket figyelembe véve a célunk az univerzális és széles látókörű szakemberek képzése, akik megállják a helyüket a gyakorlatban. A Corvinus Egyetem alapképzéseinek előnyei a projektközpontú oktatás, a nemzetközileg elismert oktatók, 2 hónapon belüli elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

Hogyan jelentkezz?

 • Tájékozódj a Felvi.hu felületén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az E-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
 • Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az E-felvibe!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!

Pontszámítás módja

A pontszámítás 3 módon történhet:

A pontszámítást az Oktatási Hivatal végzi.
A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

1. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat

Budapesti Corvinus Egyetem


2. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat

Budapesti Corvinus Egyetem

3. A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a Felsőoktatási Információs Rendszerből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

A dokumentumokat az E-felvételi rendszerbe kell feltölteni. 

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján: 

 • jeles, kiváló, kitüntetéses (5) minősítés: 400 pont,
 • jó (4) minősítés: 360 pont,
 • közepes (3) minősítés: 320 pont,
 • elégséges (2) minősítés: 280 pont.

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi megfeleltetés szerint történik: 

ECTS értékelési skálaHelyi értékelési skála
A5Jeles
B4
C3Közepes
D2Elégséges
E2Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság saját hatáskörben állapítja meg.

Amennyiben a külföldi oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, a minősítésről az oklevél átlaga, ennek hiányában a transcript vagy oklevélmelléklet adatai alapján az illetékes dékán a kerekítés szabályainak megfelelően dönt.


Többletpontok: 

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani: 

 • jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért [amennyiben abból történik az érettségi pont számítása], nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények, nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

A többletpontokról bővebben a www.felvi.hu oldalon a vonatkozó felvételi tájékoztató Többletpontok fejezetében olvashat.

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesíthetiti

 • a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű vizsgatárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
 • a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű vizsgatárgyi érettségi vizsgakövetelményt


legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott közismereti vizsgatárgyból rendelkezik

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
 • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
 • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel.


A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi. A felvételi eljárás során csak közismereti vizsgatantárgyból, legfeljebb három felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára lehet jelentkezni. Figyelem: ha a jelentkező érettségi bizonyítványa nem tartalmazza a pontszámításhoz szükséges vizsgatárgyat, akkor a jelentkező nem vehet részt abból a tárgyból felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán.

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben (2005 után) szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi. A felvételi eljárás során csak közismereti vizsgatantárgyból, legfeljebb három felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára lehet jelentkezni. Figyelem: ha a jelentkező érettségi bizonyítványa nem tartalmazza a pontszámításhoz szükséges vizsgatárgyat, akkor a jelentkező nem vehet részt abból a tárgyból felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán.

Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenni.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2023. július első hetében kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról bővebben a www.felvi.hu oldalon a vonatkozó felvételi tájékoztatóban A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga fejezetben olvashat.

Felvételi iroda – elérhetőségek

Ha van olyan kérdésed, amelyre nem találtál választ honlapunkon, az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:

1. Írj tematikus email címeinkre:

2. Személyes konzultációt igénylő esetekben az alábbi időpontokban várunk a Főépület 1. emelet 191-es irodában:

hétfő:            13:00-16:00

kedd:             9:00-12:00

szerda:          13:00-16:00

csütörtök:      9:00-12:00 

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatást nyújtunk számodra.

Specializálódás a képzés során

A CORVINUS Tanulmányi és vizsgaszabályzata alapján alapszakokon minimum 20 fővel indulnak a specializációk a hallgatók választása alapján.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Alapképzésre és osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki az érettségi vizsga sikeres teljesítését igazoló bizonyítvánnyal, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító (legalább alapképzésben, vagy a régi rendszer szerint főiskolán szerzett) oklevéllel rendelkezik, amennyiben a felsőoktatási intézmény számol belőle pontot. 
A képzések Corvinus Ösztöndíjas „A” és önköltséges „K” finanszírozási formában kerülnek meghirdetésre. A Corvinus által kiírt ösztöndíjpályázat feltételeiről az Egyetem honlapján a Felvételi/Corvinus Ösztöndíjprogram oldalon olvashat. A besorolási határozat tartalmazza, hogy felvétel esetén önköltséges finanszírozási formára vagy Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

Az angol nyelvű alapképzések esetében az önköltség a harmadik országbeli állampolgár jelentkezőnek a fentiektől eltérő. További információ: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem hKülföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárás menüpont alatt olvashat. Amennyiben a jelentkező külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevéllel és/vagy középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, annak magyarországi elismerése feltétele a felvételnek. Az elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. Erről az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárás menüpont alatt olvashat, ahonnan az elismerési kérelem is letölthető.

Figyelem! Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi bizonyítványok, oklevelek, transcriptek hiteles másolatát, valamint ezek esetleges fordítását feltöltenie. Erről az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárás menüpont alatt olvashat.

Csatolandó dokumentumok

Szak:
minden alap, osztatlan képzés

Dokumentumok:

Felvétel feltétele: 

 • érettségi bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 •  érettségi tanúsítvány
 • felsőfokú oklevél
 • fogyatékosság igazolása
 • gyermekgondozás igazolása
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • középiskolai bizonyítvány
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • önkéntes katonai szolgálat igazolása
 • oklevélmelléklet/leckekönyv
 • sporteredmény igazolása
 • szakirányú továbbképzés igazolása
 • tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.06.03. - 03:49:31