Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Corvinus Ösztöndíjprogram

Az Egyetem önköltséges képzésben felvételt nyert hallgatóinak teljesítményük alapján pénzbeli juttatásként Corvinus ösztöndíjat adományoz az adott képzés hallgató által fizetendő féléves díjának (önköltség) teljes vagy részleges átvállalása céljából (rész)ösztöndíj).

A (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések köréről és az ösztöndíjkeret elosztásáról az Elnöki Testület dönt a szakok Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban történő évenkénti meghirdetésének előzetes jóváhagyása, illetve a központi felvételi, valamint az intézményi hatáskörben bonyolított felvételi eljárás ponthatárhúzási folyamata keretében. Mindennek során az Elnöki Testület határozza meg, hogy mely hallgatói körnek, mely képzésre írható ki Corvinus ösztöndíj pályázat és meghatározza a pályázat további feltételeit.

Nem jogosult (rész)ösztöndíjra, aki az önköltségi díját nem saját maga fizeti (Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülők, munkáltató által átvállalt az önköltségi díjuk stb.) A (rész)ösztöndíj összege félévente maximum az adott képzés hallgató által fizetendő önköltségének megfelelő összeg. A (rész)ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre szól (támogatott félévek maximális száma). A (rész)ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az Elnöki Testület döntése alapján az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

Felülvizsgálat

Tájékoztató 2020/2021. tanév őszi félévében felvett hallgatók számára a Corvinus Ösztöndíj felülvizsgálatról
Tájékoztató a 2020/2021. tanév tavaszi félévében felvett hallgatók számára a Corvinus Ösztöndíj felülvizsgálatról
Tájékoztató a 2019/2020. tanév tavaszi félévében felvett hallgatók számára a Corvinus Ösztöndíj felülvizsgálatról

Archív pályázati felhívások

Tájékoztató a Corvinus Ösztöndíjról a 2020. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban
Tájékoztató a Corvinus Ösztöndíjról a 2020. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban
Tájékoztató a Corvinus Ösztöndíjról a 2020. februárban induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban

Gyakran ismételt kérdések

Nem. A jogszabály az átsorolást tiltotta meg. Ebből nem következik, hogy az ezt követő átsorolásoknál a 2019/20-as tanév eredményeit figyelmen kívül kellene hagyni, vagyis felhasználhatók az idei, tanév végi átsoroláshoz.
Mindig tanév végén történik, az adott tanévben július 31-ig.
Igen, nem a képzési szint, hanem a beiratkozás féléve határozza meg szabályokat.
A minimum feltételek adottak, ezeket a beiratkozás féléve szerinti pályázati kiírás tartalmazza. Az itt meghatározott szabályok alapján felállított rangsorban az adott képzésen a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek számával megegyező, vagy annál jobb helyezést érnek el.
A Corvinus Ösztöndíjjal rendelkezőknek nem kell pályázniuk, náluk automatikusan megtörténik a felülvizsgálat, kivéve, ha a 2019/2020. tanév tavaszi félévében iratkoztál be. Akik jelenleg nem rendelkeznek Corvinus Ösztöndíjjal, csak a pályázat kitöltése után kerülnek a rangsorba.
Nincs, kivéve, ha a 2019/2020. tanév tavaszi félévében iratkoztál be, mert ebben az esetben mindenképp pályáznod kell, akkor is, ha most részesülsz Corvinus Ösztöndíjban.
A két utolsó olyan aktív félévet, amelyben a hallgató nem vett részt külföldi részképzésben vagy külföldi szakmai gyakorlaton.
Természetesen, a pályázat benyújtása ingyenes.
A felülvizsgálat során az értékelés szakonként, azon belül munkarendenként, képzési nyelvenként, képzési helyenként, továbbá évfolyamonként (a beiratkozás féléve alapján) történik.
Képzésenként, beiratkozás féléve szerint (évfolyamonként) rangsort állítunk fel a jelentkezők között. Az itt elfoglalt hely alapján a rendelkezésre álló helyek száma szerinti hallgató részesül Corvinus Ösztöndíjban.
Neptunban szükséges kérelmet kitölteni.

Határidők:
 
  • a tanulmányaikat 2020. februárban kezdő hallgatók számára a pályázati határidő 2021.07.01. 10.00 óra – 2021.07.07., 16.00 óra,
  • a tanulmányaikat 2020. szeptemberében, vagy azt követően kezdők számára a pályázati határidő 2021.07.01. 10.00 óra -2021.07.05, 16.00 óra.
A határidő letelte után nem lehet pályázatot benyújtani.
2021. július 31-ig értesítjük hallgatóinkat a Neptunon keresztül.
A félévre való bejelentkezésig, a végleges tárgyfelvételig szükséges kifizetni a képzés költségét. A Neptunba értesítünk mindenkit a befizetés pontos dátumáról.
Az a hallgató, aki nem részesül Corvinus Ösztöndíjban és nem fizeti be az önköltséget, az a hallgató nem tud a 2021/2022/1 félévre bejelentkezni és ha a megadott határidőig sem teljesíti a befizetést, passzív félévre kerül.
Igen. A részletfizetéshez nem kell méltányossági kérelem. Két részletben lehet kérni (Neptun kérelem: Részletfizetési kérelem – önköltség, idegennyelvi hozzájárulás – 2021/22/1) kizáró ok (valamilyen késedelmes befizetés) automatikusan két befizetési határidő lesz. Az első a bejelentkezésig a másodikat szept 20-ig.HTJSZ.61.§ (2)
A részletfizetéshez nem kell méltányossági kérelem. Két részletben lehet kérni (Neptun kérelem: Részletfizetési kérelem – önköltség, idegennyelvi hozzájárulás – 2021/22/1) kizáró ok (valamilyen késedelmes befizetés) automatikusan két befizetési határidő lesz. Az első a bejelentkezésig a másodikat szept 20-ig.HTJSZ.61.§ (2)
Corvinus Ösztöndíj visszafizetés
Annak a hallgatónak kell visszafizetni az adott félévre folyósított ösztöndíj teljes összegét, ha a félév során szünetelteti jogviszonyát, vagy az általa folytatott képzésen a képzési idő alatt, de legfeljebb a képzési idő kétszeresén belül nem szerzi meg az oklevelet.
Ha a képzési idő kétszeresén belül nem szerzi meg az oklevelet akkor a teljes képzésre kapott Corvinus Ösztöndíjat vissza kell fizetni.
A visszafizetésről a visszafizetésre kötelezettség létrejöttekor kap visszafizetésre vonatkozó határozatot.
A vonatkozó jogszabály alapján 15 nap alatt, de visszafizetésre vonatkozó határozat tartalmazza a pontos dátumot.
Igen, vissza kell fizetni.
A vonatkozó jogszabály alapján 15 nap alatt, de visszafizetésre vonatkozó határozat tartalmazza a pontos dátumot.
Igen, vissza kell fizetni.
Erre nincs lehetőség.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.26. - 23:42:49