Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Felvételi információk mesterképzésre

Ha az élethosszig tartó tanulás evidensnek számít, akkor az is, hogy az alapszak elvégzése után is érdemes folytatni a tanulmányokat, hiszen a mesterképzésbe fektetett két év többszörösen megtérül, főként ha a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzel diplomát.

Miért ad többet egy mesterszakos diploma?

 • A Corvinus mesterszakot végzettek már kezdetben is több bérre számíthatnak és 5 éven belül akár 30%-kal többet tudnak keresni, mint Corvinus alapszakos társaik.
 • A Corvinus alapszakkal rendelkezőkkel szemben az, aki Corvinus mesterszakot végez, fele annyi idő alatt talál magának munkát.
 • Az országban egyedülálló módon a Budapesti Corvinus Egyetemen lehetőség van a CEMS üzleti képzésen is részt venni, így egy mesterképzés ideje alatt akár 2 diplomát is szerezhetsz.
 • A mesterszak elvégzése magasabb szakmai elismertséggel is párosul, könnyebben lehet érvényesülni a munkaerőpiacon.
 • A mesterszak a doktori fokozat előszobája.

Központi e-mail-cím: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Hogyan jelentkezz?

 • Tájékozódj a Felvi.hu felültén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az e-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
 • Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben az e-felviben!
 • Töltsd fel a szükséges dokumentumokat a Corvinus felületére!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Vegyél részt a felvételi vizsgákon!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az e-felvibe!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett szükséges dokumentumokat a Corvinus felületére!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!

Felvételi iroda

Ha van olyan kérdésed, amelyre nem találtál választ honlapunkon, az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:

1. Írj tematikus email címeinkre:

 • felvételi ügyekben, magyar állampolgároknak magyar és angol nyelvű nappali képzés esetén: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu, 
 • a duális képzéshez kapcsolódóan speciális felvételi kérdésekben:
  dualis@uni-corvinus.hu,
  Ebben a témában ide is érdemes ellátogatnod, ahol további hasznos információkat találsz.

2. Személyes konzultációt igénylő esetekben az alábbi időpontokban várunk a Főépület 1. emelet 191-es irodában:

hétfő:                13:00-16:00

kedd:                  9:00-12:00

szerda:               13:00-16:00

csütörtök:           9:00-12:00 

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatást nyújtunk számodra.

Fogyatékossággal élő jelentkezőkre vonatkozó kedvezmények

A fogyatékossággal élő jelentkező kérelmet nyújthat be, amelyben kérheti a fogyatékosságára tekintettel indokolt speciális vizsgalehetőség igénybevételét. A kérelmet legkésőbb a jelentkezőt érintő vizsga időpontja előtti 10. napig kell benyújtani a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu email címre arról az email címről, amit regisztrált a felvi.hu-n a jelentkezés során és mellékelni kell a fogyatékosságot igazoló orvosszakértői véleményt.

A kérelem tárgyában a Fogyatékosügyi Bizottság dönt, és döntésével engedélyezheti:

a. a vizsga időtartamának maximum 30%-kal történő meghosszabbítását,
b. segédeszköz használatát,
c. a jelentkező elkülönített vizsgaterembe történő beosztását,
d. a vizsga módjának megváltoztatását.

Az előzőekben leírtaktól eltérő speciális vizsgalehetőség nem biztosítható.

A Fogyatékosügyi Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye, azt a jelentkező a felvételi határozat elleni fellebbezésben támadhatja meg.

Amennyiben a Szabályzat a felvétel feltételéül nyelvvizsga követelményt ír elő, és a felvételi vizsga teljesítése alóli mentességről a fogyatékossággal élő jelentkező kérelme alapján a dékán dönt. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Corvinus Ösztöndíjprogram

A Corvinus Ösztöndíj egy teljesítményalapú ösztöndíj, egy teljesen új rendszerben. Így tehát továbbra is van lehetőség térítésmentesen tanulni egyetemünkön, a különbség csupán annyi az állami ösztöndíj és a Corvinus Ösztöndíj között, hogy a képzés költségét nem az állam, hanem az egyetem finanszírozza.

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárás bizonyos mesterképzési szakok esetében lehet egy eleme a felvételi jelentkezésnek. Kérjük ellenőrizd, hogy a Te esetedben szükséges-e lefolytatni az eljárást. Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Közlemény: R2SZ00003K kreditelismerés 2023A Minta Elemér

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.

További fakultatív csatolandó dokumentumok a jelentkezéshez

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

• fogyatékosság igazolása
• gyermekgondozás igazolása
• hátrányos helyzet igazolása
• nyelvvizsgát igazoló dokumentum
• OTDK igazolás
• sporteredmény igazolása 

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.12.09. - 15:35:58