Ugrás a fő tartalomra

Felvételi információk mesterképzésre

A 2024A felvételi eljárásra vonatkozó információk elérhetőek ezen az oldalon.

Ha az élethosszig tartó tanulás evidensnek számít, akkor az is, hogy az alapszak elvégzése után is érdemes folytatni a tanulmányokat, hiszen a mesterképzésbe fektetett két év többszörösen megtérül, főként ha a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzel diplomát.

Miért ad többet egy mesterszakos diploma?

 • A Corvinus mesterszakot végzettek már kezdetben is több bérre számíthatnak és 5 éven belül akár 30%-kal többet tudnak keresni, mint Corvinus alapszakos társaik.
 • A Corvinus alapszakkal rendelkezőkkel szemben az, aki Corvinus mesterszakot végez, fele annyi idő alatt talál magának munkát.
 • Az országban egyedülálló módon a Budapesti Corvinus Egyetemen lehetőség van a CEMS üzleti képzésen is részt venni, így egy mesterképzés ideje alatt akár 2 diplomát is szerezhetsz.
 • A mesterszak elvégzése magasabb szakmai elismertséggel is párosul, könnyebben lehet érvényesülni a munkaerőpiacon.
 • A mesterszak a doktori fokozat előszobája.

Központi e-mail-cím: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Hogyan jelentkezz?

 • Tájékozódj a Felvi.hu felültén és a honlapunkon a Corvinus meghirdetett képzéseiről!
 • Hozd létre saját fiókodat az E-felviben!
 • Jelentkezz a kiválasztott képzésre!
 • Töltsd fel a már rendelkezésre álló dokumentumaidat a jelentkezéssel egy időben az E-felviben!
 • Töltsd fel a szükséges dokumentumokat a Corvinus felületére!
 • Tájékozódj a felvételi eljárásban előtted álló további ügyintézésről és annak határideiről!
 • Vegyél részt a felvételi vizsgákon!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett dokumentumaidat az E-felvibe!
 • Töltsd fel a jelentkezés óta megszerzett szükséges dokumentumokat a Corvinus felületére!
 • Várd a sikeres felvétel eredményét!

Felvételi iroda

Ha van olyan kérdésed, amelyre nem találtál választ honlapunkon, az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:

1. Írj tematikus email címünkre:

2. Személyes konzultációt igénylő esetekben az alábbi időpontokban várunk a Főépület 1. emelet 161-es irodában:

hétfő:                13:00-16:00

kedd:                  9:00-12:00

szerda:               13:00-16:00

csütörtök:           9:00-12:00 

3. Telefonon: +36 30 145-6675

Kérjük, folyamatosan kövesd figyelemmel az egyetemi kommunikációt, ahol naprakész tájékoztatást nyújtunk számodra.

Felvételi vizsga

Írásbeli vizsga = Nemzetközi teszt

A 2024A felvételi eljárásban mesterképzésre történő jelentkezés esetében bevezetésre kerül egy új felvételi vizsga elem, a nemzetközi teszt, amivel leváltva az eddigi szakonkénti felvételit, egységesebben tudjuk mérni a jelentkezők tudását. Ezeket a teszteket számos ország neves egyetemei már használják a felvételi eljárás során.

NMAT (NMIMS Management Aptitude Test)

Az NMAT egy olyan teszt, ahol 120 perc alatt van lehetőség 108 kérdést megválaszolni. Mérik az angol nyelvtudást, kvantitatív képességeket egyebek közt algebrai és valószínűségszámítási témakörökben, grafikonok és táblázatok elemzésében, valamint logikai érvelési feladatokra is számíthat. Maximálisan 360 pontot szerezhet.

Az árakról, a felkészülésről, a vizsgaidőpontokról és a feladatokról itt lehet tájékozódni: https://www.mba.com/exams/nmat

GMAT (Graduate Management Admission Test)

A GMAT feladatsora négy tudásterületen méri a képességeket: kvantitatív gondolkodás (algebra, geometria statisztika halmazok, valószínűség stb.) verbális érvelés (írás, olvasás, szövegértés, hiba javítás angol nyelven), integrált érvelés (üzleti iskolák tudását méri, például esettanulmányokban bemutatott adatok elemzése) és analitikus írásbeli értékelés

(kritikus gondolkodás és a gondolatok közlésének képességét méri). 180 perc áll rendelkezésre a feladatsor megoldására. Maximálisan 800 pont szerezhető.

Az árakról, a felkészülésről, a vizsgaidőpontokról és a feladatokról itt lehet tájékozódni: https://www.mba.com/exams/gmat-exam

GMAT FE (Graduate Management Admission Test Focus Edition)

A GMAT FE (Focus Edition) három tudásterületet mér. A kvantitatív érvelés rész problémamegoldó kérdésekből áll, amelyet algebrai és számtani módszerekkel kell megoldani. A verbális érvelés szövegértési és kritikai érvelési feladatokat tartalmaz, míg a data insights részben arra kíváncsiak, mennyire képes elemezni és értelmezni az adatokat. A vizsga 75 perc hosszú és 805 pontot lehet maximálisan elérni.

Az árakról, a felkészülésről, a vizsgaidőpontokról és a feladatokról itt lehet tájékozódni: https://www.mba.com/exams/gmat-exam

GRE (Graduate Record Exam)

A GRE vizsgán a verbális érvelést (írott szöveg elemzése), kvantitatív gondolkodást (problémák megoldása, alapvető matematikai készségek, fogalmak) és analitikus írást (összetett gondolatok alátámasztása, érvelés, fókuszált és koherens vita fenntartása) mér.

Az árakról, a felkészülésről, a vizsgaidőpontokról és a feladatokról itt lehet tájékozódni: https://www.ets.org/gre/test-takers/general-test/about.html

Fontos!

A nemzetközi teszt kitöltésére a jelentkezőnek kell időpontot foglalnia a választott nemzetközi teszt oldalán.

A nemzetközi teszteredmények felvételi ponttá alakításában az alábbi táblázatok nyújtanak segítséget:

Mindegyik nemzetközi teszt angol nyelvű.

A nemzetközi teszt kitöltését nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni! Fontos figyelni a megfelelő eredményt igazoló dokumentum Egyetem felvételi rendszerébe történő feltöltési határidejére 2024.04.15, 2024.07.10.!

Szóbeli vizsga

Azon a mesterképzéseken, ahol szóbeli felvételi vizsga követelmény is van, a szóbeli felvételi vizsga az Egyetem épületeiben személyes megjelenést nem igénylő, online módon, az Office 365-Teams szoftveren keresztül (továbbiakban: Teams), élő videókép és hang egyidejű átvitelével kerül lebonyolítására.

A felvételi vizsgán való részvételhez a jelentkezőnek kell gondoskodnia alkalmas eszközről, a szükséges technikai feltételek saját felelősségre és költségre történő biztosításáról, így az elvárható minőségű kép és hang, valamint az internet kapcsolat meglétéről. A vizsgába való belépéshez nem szükséges az Office 365-Teams szoftver letöltése, mivel weben keresztül is be lehet kapcsolódni a beszélgetésbe.

A vizsga a Teams-en keresztül történő lebonyolításához a felvételi bizottság, a jelentkezőket a vizsga beosztásnak megfelelően külön Teams meghívóban „meghívja” az „értekezletbe” a jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőséggel, melyre a vizsga napján és idejében a jelentkezőnek be kell jelentkeznie. A bekapcsolódást követően minden jelentkező egy virtuális előszobában várakozik, majd a beszélgetésbe minden esetben a bizottság jóváhagyását követően kapcsolódhat be. A bizottság egyszerre egy jelentkezővel veszi fel a kapcsolatot, azaz engedi be a virtuális előszobából a vizsgatérbe.    

Szóbeli vizsga beosztása

A szóbeli felvételi vizsgák időszaka: 2024. május 27-31.

A tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzés esetében a pályaalkalmassági vizsga is ebben az időszakban kerül megtartásra.

Egyedi szóbeli vizsga időponttal kapcsolatos kéréseket sem beosztás előtt, sem a beosztás után nem áll módunkban teljesíteni. Kérjük ezen időszakra/időszakokra tegyék szabaddá magukat.

Kérjük, hogy az Önre vonatkozó fájlt töltse le és a különböző keresőmotorok segítségével keresse meg a szóbeli felvételi vizsgaidőpontját a felvételi azonosítószáma alapján (az Ön személyes felvételi azonosítója a felvételi eljárás során a Felvi.hu E-felvi felülete által kiosztott 3-as számmal kezdődő, 12 számból álló azonosító).

Gazdasági_viselkedéselemzés (angol nyelven) mesterképzés szóbeli vizsgabeosztás 2024A
Közgazdaság és közpolitika (angol nyelven) mesterképzés szóbeli vizsgabeosztás 2024A
Marketing stratégia és innováció (angol nyelven) mesterképzés szóbeli vizsgabeosztás 2024A
Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzés szóbeli vizsgabeosztás 2024A
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterképzés szóbeli vizsgabeosztás 2024A
Pénzügy (angol nyelven) mesterképzés szóbeli vizsgabeosztás 2024A
Tanári (2 félév(közgazdásztanár)) mesterképzés pályaalkalmassági és szóbeli vizsgabeosztás 2024A
Vezetés és szervezés (angol nyelven) mesterképzés szóbeli vizsgabeosztás 2024A

Szóbeli vizsgaeredmények

A szóbeli felvételi vizsgaeredmények az e-felvételi rendszerbe kerülnek rögzítésre. A jelentkezők a saját e-felvételi felületükön tudják megtekinteni az eredményt.

A felvételi vizsga díja

A szóbeli felvételi vizsga szervezési díja 4.000 Ft. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett, és hány szóbeli felvételi vizsgát tesz. A vizsgadíjat annak a jelentkezőnek kell befizetnie, aki szóbeli felvételi vizsgán vesz részt!

FIGYELEM! A vizsgadíjat legkésőbb a szóbeli felvételi vizsgát megelőző napig be kell fizetnie a jelentkezőnek. Amennyiben valamely jelentkező nem fizeti meg a vizsgadíjat és az, az ellenőrzés során feltárásra kerül, a jelentkező eredményei megsemmisítésre kerülnek.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az : R2SM00003K számot, a „felvételi vizsga 2024A” megnevezést és a jelentkező nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: R2SM00003K felvételi vizsga 2024A Minta Elemér 

Fogyatékossággal élő jelentkezőkre vonatkozó kedvezmények

A fogyatékossággal élő jelentkező kérelmet nyújthat be, amelyben kérheti a fogyatékosságára tekintettel indokolt speciális vizsgalehetőség igénybevételét. A kérelmet legkésőbb a jelentkezőt érintő vizsga időpontja előtti 10. napig kell benyújtani a felvi.corvinus@uni-corvinus.hu email címre arról az email címről, amit regisztrált a felvi.hu-n a jelentkezés során és mellékelni kell a fogyatékosságot igazoló orvosszakértői véleményt.

A kérelem tárgyában a Fogyatékosügyi Bizottság dönt, és döntésével engedélyezheti:

a. a vizsga időtartamának maximum 30%-kal történő meghosszabbítását,
b. segédeszköz használatát,
c. a jelentkező elkülönített vizsgaterembe történő beosztását,
d. a vizsga módjának megváltoztatását.

Az előzőekben leírtaktól eltérő speciális vizsgalehetőség nem biztosítható.

A Fogyatékosügyi Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye, azt a jelentkező a felvételi határozat elleni fellebbezésben támadhatja meg.

Felvételi vizsga teljesítése alóli mentességről a fogyatékossággal élő jelentkező kérelme alapján a dékán dönt. A döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Felvételi általános követelményei

Felvételi általános követelményei

1. Mesterképzésre meghatározott felvételi követelmény legalább alapképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél megléte.

Külföldön szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél esetében le kell folytatni a külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerési eljárást. Az eljárás lefolytatásáról szóló tájékoztató a https://www.uni-corvinus.hu/ona/jog-igazgatas-szabalyozas-szervezet/#kulfoldi-tovabbtanulasi-bizonyitvany oldalon található.

2. Mesterképzésre meghatározott további felvételi követelmény:

A Vezetés és szervezés (angol nyelven), a Master of Business Administration (MBA) és a tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzésekre külön pontban meghatározottan kell alkalmazni.

a) legalább jó/B (ECTS) minősítésű akkreditált felsőfokú oklevél(1) vagy

b) érvényes nemzetközi teszt eredmény alapján legalább GMAT 500 pont vagy GRE 300

pont vagy NMAT 165 pont vagy GMAT FE 485 pont és

c) amennyiben a b) pontban foglaltak alapján legalább 65 felvételi pontot ér el, és a

szóbeli felvételi vizsgán – amennyiben az adott szakon van – a szóbeli vizsgán

maximálisan szerezhető felvételi pontok legalább 50%-át megszerzi

azaz az a) és/vagy b) pontban foglaltak alapján legalább 65 felvételi pontot ér el – és

amennyiben releváns a c) pont esetében a szóbeli vizsgán a szóbeli vizsgára adható

felvételi pontok legalább 50%-át eléri- és valamennyi felvételi követelményt teljesíti.

(1)AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél

Corvinus ösztöndíjjal támogatott helyre pályázhat az, aki az alábbi feltételek valamelyikének, valamint a HTJSZ-ben foglaltaknak megfelel:

a) legalább jó/B(ECTS) minősítésű akkreditált felsőfokú oklevéllel(2) rendelkezik vagy

b) érvényes nemzetközi teszt eredmény alapján legalább GMAT 590 pontot vagy GRE 311 pontot vagy NMAT 189 pontot vagy GMAT FE 565 pontot ér el, vagy

 c) legalább 65 felvételi pontot elér és a szóbeli felvételi vizsgán – amennyiben az adott szakon van – annyi pontot ér el, hogy a nemzetközi teszt eredményért járó felvételi és a szóbeli vizsgán kapott felvételi pontok száma együttesen (a többletpontokkal együtt) eléri a ponthatárt,

azaz az a) és/vagy b) és /vagy c) pontban foglaltak alapján eléri (a többletpontokkal együtt) a ponthatárt és valamennyi felvételi követelményt teljesíti.

(2)AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél

Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak és tanárképzés esetében az a jelentkező nyerhet felvételt, aki legalább 65 felvételi pontot ér el, továbbá teljesíti valamennyi felvételi követelményt.

Vezetés és szervezés (angol nyelven)

Vezetés és szervezés mesterszakra jelentkezéshez feltétel legalább az alábbiak közül egy angol nyelvű komplex nyelvismeret megléte.

TOEFL iBTIELTSCPECAEC1 Business Higher (BEC Higher)CorvinusTOEFL iBT Special Home Edition
felsőfok1007.0CBBközgazdasági szaknyelvi C1100, plusz minden részterületen 20

Jelen pont szerinti nyelvismeret kiváltható angol nyelvterületen vagy AACSB/EQUIS-akkreditált vagy CEMS-tag egyetemen teljes egészében angol nyelven oktatott alapszakon szerzett felsőfokú oklevéllel. Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványa/oklevele a jelen bekezdésben foglaltak alapján nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem nyerhet felvételre.

Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, úgy arról nyilatkoznia kell, a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell tölteni az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/ Felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése részben leírtak szerint legkésőbb 2024. július 10-ig.

A jelentkező a nyilatkozattal kiváltja a jelen pontban foglalt követelményt.

A nyelvi követelmény igazolására jogosító dokumentumot az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe is fel kell tölteni az Egyetem honlapján A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/ Felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése részben leírtak szerint legkésőbb 2024. július 10-ig.

A többi mesterképzés esetében nincsen felvételi követelményként nyelvvizsga meghatározva.

Tanári 2 félév [közgazdásztanár]

A jelentkezés további felvételi követelménye: a pályaalkalmassági vizsgán való megfelelés.

A tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzésre az alábbi mesterképzéseken megszerzett oklevéllel lehet jelentkezni:

 • agrárközgazdász 
 • biztosítási és pénzügyi matematika 
 • családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana 
 • ellátásilánc-menedzsment 
 • gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (osztatlan) 
 • közgazdálkodás és közpolitika 
 • közgazdasági elemző 
 • marketing 
 • Master of Business Administration (MBA)
 • nemzetközi adózás 
 • nemzetközi fejlesztés 
 • nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
 • pénzügy 
 • politikai gazdaságtan 
 • regionális és környezeti gazdaságtan 
 • sportközgazdász 
 • számvitel 
 • turizmus-menedzsment 
 • vállalatgazdaságtan 
 • vállalkozásfejlesztés 
 • vezetés és szervezés

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Nappali)

A képzésbe való belépés feltétele alapfokozat birtokában legalább három, mesterfokozat birtokában legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlat. Az erről szóló igazolást a többi dokumentummal együtt a felvételi jelentkezéshez kell mellékelni.
További beküldendő dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Esszé
 • Munkatapasztalat igazolás
 • Korábbi oklevél és mellékletei (transcript)-angol nyelvű változat vagy angol fordítás.

A dokumentumokat angolul kell az Egyetem Honlapján feltölteni A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/ Master of Business Administration (MBA) képzésre történő jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltöltése részen feltüntetett módon. A feltöltési határidőről a későbbiekben e-mailen fogjuk értesíteni a szakra jelentkezőket.

 Pontszámítás módja

Intézményi szabályok

Általános pontszámítás:

A felvételi eljárásban összesen 100 felvételi pont szerezhető.

„A” pontszámítási mód

„A” pontszámítási mód – akkreditált oklevél alapján: AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen legalább jó/B (ECTS) minősítésű felsőfokú oklevél

Nemzetközi teszt és szóbeli felvételi vizsga nélkül van lehetőség pontszámításra!

Kivéve vezetés és szervezés (angol nyelven), Master of Business Administration és tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzések!

A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett oklevelek akkreditált oklevélnek számítanak. A pontszámításhoz legalább minősítésű oklevél szükséges!

Az „A” változat szerinti pontszámítás akkor történhet,

 1.  ha megfelelő akkreditált oklevéllel rendelkező jelentkező az igazoló dokumentumokat 2024. április 15-ig feltölti az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe.
 2.  2024. április 15-ig akkreditált oklevéllel még nem rendelkezők esetében legkésőbb 2024. július 10-ig van lehetőség az akkreditált oklevelet vagy annak megszerzéséről szóló igazolást feltölteni az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe.

Fontos! Az akkreditált oklevelet abban az esetben is fel kell tölteni az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe, ha a Budapesti Corvinus Egyetemen került kiállításra!

Amennyiben a jelentkező külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított akkreditált oklevéllel rendelkezik, a felvételi pontok meghatározásához az alábbi átváltási szabályokat alkalmazza az Egyetem:

Amennyiben a külföldi akkreditált oklevél esetében az akkreditált felsőfokú oklevél minősítése nem a fenti ECTS értékelési skála szerint történik, a felvételi pontok meghatározásához az átváltási szabályokat az illetékes kreditátviteli bizottság saját hatáskörben állapítja meg.

Amennyiben a külföldi akkreditált oklevél esetében az akkreditált felsőfokú oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, a minősítésről az oklevél átlaga – ennek hiányában a transcript vagy oklevélmelléklet adatai alapján kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag számításával a kerekítés szabályainak megfelelően (két tizedesjegyre kerekítve) – alapján az illetékes dékán határozza meg.

Akkreditált -e az oklevelem?

A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett oklevelek akkreditált oklevélnek számítanak. A pontszámításhoz legalább minősítésű oklevél szükséges!

Akkreditált oklevél = AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél

„B” pontszámítási mód

„B” pontszámítási mód – nemzetközi teszt alapján: legalább GMAT 500 pont, vagy GMAT FE 485 pont, vagy GRE 300 pont, vagy NMAT 165 pont

Azokon a mesterképzéseken számolható, ahol nincsen szóbeli felvételi követelmény!

Kivéve vezetés és szervezés (angol nyelven), Master of Business Administration és tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzések!

A „B” változat szerinti pontszámítás akkor történhet,

 1.  ha a megfelelő nemzetközi teszteredménnyel rendelkező jelentkező az igazoló dokumentumokat 2024. április 15-ig feltölti az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe.
 2.  2024. április 15-ig nemzetközi teszteredménnyel még nem rendelkezők esetében legkésőbb 2024. július 10-ig van lehetőség a nemzetközi teszteredményt feltölteni az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe.

„C” pontszámítási mód

„C” pontszámítási mód – nemzetközi teszt és szóbeli felvételi vizsga alapján azon a mesterképzésen, ahol a nemzetközi teszt mellett felvételi követelmény a szóbeli felvételi vizsga is és a jelentkező 65-74 közötti felvételi pontot érő nemzetközi teszt eredménnyel rendelkezik: legalább GMAT 500 pont, vagy GMAT FE 485 pont, vagy GRE 300 pont, vagy NMAT 165 pont + szóbeli felvételi vizsga

Kivéve vezetés és szervezés (angol nyelven), Master of Business Administration és tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzések!

A „C” változat szerinti pontszámítás akkor történhet, ha a mesterképzésen szóbeli felvételi vizsga követelmény is van és

 1.  65-74 felvételi pontot érő nemzetközi teszteredménnyel rendelkező jelentkező az igazoló dokumentumokat 2024. április 15-ig feltölti az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe, részt vesz a szóbeli felvételi vizsgán, valamint eléri a szóbeli felvételi vizsgára kapható pontszám 50%-át.
 2.  Amennyiben 2024. április 15-ig nem tölt fel nemzetközi teszt eredményt a jelentkező, úgy szóbeli felvételi vizsgára behívásra kerül. A jelentkező választhat:

               –  részt vesz a szóbeli felvételi vizsgán és 2024. július 10-ig 65-74 felvételi pontot érő nemzetközi tesztet tölt fel az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe.

               – nem vesz részt a szóbeli felvételi vizsgán és nem tölt fel 65-74 felvételi pontnál jobb felvételi pontot érő nemzetközi teszteredményt, vagy legalább jó minősítésű akkreditált oklevelet 2024. július 10-ig az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe, így a felvételi vizsgája érvénytelen lesz.

„D” pontszámítási mód

„D” pontszámítási mód – nemzetközi teszt alapján azon a mesterképzésen, ahol a nemzetközi teszt mellett felvételi követelmény a szóbeli felvételi vizsga is és a jelentkező legalább 75 felvételi pontot érő nemzetközi teszt eredménnyel rendelkezik: legalább GMAT 590 pont, vagy GMAT FE 565 pont, vagy GRE 311 pont, vagy NMAT 189 pont

Ebben az esetben szóbeli felvételi vizsgát nem kell tenni!

Kivéve vezetés és szervezés (angol nyelven), Master of Business Administration és tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzések!

A „D” változat szerinti pontszámítás azon a mesterképzésen történhet, ahol szóbeli felvételi vizsga követelmény is van és április 15-ig, vagy július 10-ig legalább 75 felvételi pontot érő nemzetközi teszteredményt tölt fel a jelentkező az Egyetem felvételi rendszerébe. Ebben az esetben szóbeli felvételi vizsgát nem kell tennie!

Kivéve vezetés és szervezés (angol nyelven), Master of Business Administration és tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzések!

Fontos! Amennyiben a pontszámításhoz szükséges dokumentumokból többet is feltölt a jelentkező az Egyetem felvételi rendszerébe, úgy a legjobb eredményt tartalmazó dokumentum alapján fog történni a pontszámítás.

Pl.: Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés esetében – ahol szóbeli felvételi követelmény van – 74 felvételi pontot érő nemzetközi teszteredményt tölt fel a jelentkező és a szóbeli felvételi vizsgán 10 pontot ér el, majd július 10-ig feltölt egy 76 pontos felvételi pontot érő nemzetközi teszteredményt, úgy a felvételi pontszáma a 76 pontos felvételi pontot érő nemzetközi teszteredmény alapján kerül kiszámításra. Ebben az esetben a szóbeli felvételi vizsgán elért eredménye nem számít bele a felvételi pontszámba.

Eltérő pontszámítások

Tanári (2 félév (közgazdásztanár))

 • A tanári (2 félév (közgazdásztanár)) mesterképzési szak esetében az „A”, „B”, „C”, és „D” pontszámítási mód nem alkalmazható. Akkreditált oklevél és nemzetközi teszteredmény alapján nem lehet felvételi pontot számolni. Kötelező pályaalkalmassági és szóbeli felvételi vizsgát tenni!
tanári (2 félév (közgazdásztanár)) pontszámítási mód
Pályaalkalmassági vizsgaalkalmas
Szóbeli felvételi vizsgamax. 90 pont
többletpontmax. 10 pont
Összes elérhető pont:100 pont

Master of Business Administration (angol nyelven)

 • A Master of Business Administration (angol nyelven) mesterképzési szak esetében az „A”, „B”, „C” és „D” pontszámítási mód nem alkalmazható. Akkreditált oklevél és nemzetközi teszteredmény alapján nem lehet felvételi pontot számolni. Kötelező szóbeli felvételi vizsgát tenni!
Master of Business Administration (angol nyelven) pontszámítási mód
Szóbeli felvételi vizsgamax. 90 pont
többletpontmax. 10 pont
Összes elérhető pont:100 pont

Vezetés és szervezés (angol nyelven)

 • A vezetés és szervezés (angol nyelven) mesterképzési szak esetében a megfelelő akkreditált oklevél és nemzetközi teszteredmény esetében sem lehet eltekinteni a szóbeli felvételi vizsgától. Az „A”, „B”, „C” és „D” pontszámítási mód nem alkalmazható. Kötelező szóbeli felvételi vizsgát tenni, így a szóbeli felvételi vizsga eredménye beleszámolandó a felvételi összpontszámba.

A vezetés és szervezés (angol nyelven) mesterképzés esetében is a megfelelő akkreditált oklevél vagy nemzetközi teszteredményt igazoló dokumentumokat 2024. április 15-ig, de legkésőbb 2024. július 10-ig kell feltölti az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe.

Fontos! Az akkreditált oklevelet abban az esetben is fel kell tölteni az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe, ha a Budapesti Corvinus Egyetemen került kiállításra!


Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • OTDK 1-3 hely: 5 pont
 • Sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpia Bizottság által elismert sportágban)
 • Sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpia Bizottság által elismert sportágban)

Szakspecifikus felvételi követelmények

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75- 90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Gazdaságinformatikus (Esti)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Gazdaságinformatikus (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Gazdasági-viselkedéselemzés (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

vagy

nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga)

A szóbeli felvételi vizsga tárgya: szakmai tételsor, ajánlott irodalom alapján (egyben motivációs és alkalmassági)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján: nemzetközi teszt 65-74 pont + szóbeli felvételi vizsga max. 10 pont

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A szóbeli felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Haladó ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Kommunikáció- és médiatudomány (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

vagy

nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga)

A szóbeli felvételi vizsga tárgya: közpolitikai alapok (egyben motivációs és alkalmassági)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján: nemzetközi teszt 65-74 pont + szóbeli felvételi vizsga max. 10 pont

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A szóbeli felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Közgazdasági elemző (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Közösségi kormányzás (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

vagy

nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga)

A szóbeli felvételi vizsga tárgya: közpolitikai alapok (egyben motivációs és alkalmassági)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján: nemzetközi teszt 65-74 pont + szóbeli felvételi vizsga max. 10 pont

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A szóbeli felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Marketing (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Marketingstratégia és innováció (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

vagy

nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga)

A szóbeli felvételi vizsga tárgya: marketing alapok (egyben motivációs és alkalmassági)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján: nemzetközi teszt 65-74 pont + szóbeli felvételi vizsga max. 10 pont

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A szóbeli felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Nappali)

Szóbeli felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A szóbeli felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Felvételi pontok:
– szakmai és motivációs beszélgetés: 90 pont

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

vagy

nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga)

A szóbeli felvételi vizsga tárgya: nemzetközi kereskedelem és nemzetközi pénzügyek (egyben motivációs és alkalmassági)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján: nemzetközi teszt 65-74 pont + szóbeli felvételi vizsga max. 10 pont

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A szóbeli felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Pénzügy (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

vagy

nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga)

A szóbeli felvételi vizsga tárgya: vállalati pénzügyi problémák megoldása, szakmai ismerete (egyben motivációs és alkalmassági)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján: nemzetközi teszt 65-74 pont + szóbeli felvételi vizsga max. 10 pont

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A szóbeli felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Politikai gazdaságtan (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

vagy

nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga)

A szóbeli felvételi vizsga tárgya: gazdaságföldrajz és környezetgazdaságtan (egyben motivációs és alkalmassági)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján: nemzetközi teszt 65-74 pont + szóbeli felvételi vizsga max. 10 pont

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A szóbeli felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Szociológia (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Tanári 2 félév [közgazdásztanár]

Pályaalkalmassági vizsga + szóbeli felvételi vizsga (szakmai és motivációs beszélgetés, motivációs és alkalmassági szóbeli)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Felvételi pontok:
– szakmai és motivációs beszélgetés: max. 90 pont

Vállalkozásfejlesztés (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

Vezetés és szervezés (angol nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél + szóbeli felvételi vizsga alapján

AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján + szóbeli felvételi vizsga (szakmai és motivációs beszélgetés tárgya: intellektuális potenciál, kritikus gondolkodás, nemzetközi nyitottság és interkulturális rátermettség, személyközi képességek, teljesítmény elérésére való igény, integritás)

vagy

nemzetközi teszt + szóbeli felvételi vizsga alapján

NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt szóbeli felvételi vizsga (szakmai és motivációs beszélgetés  tárgya: intellektuális potenciál, kritikus gondolkodás, nemzetközi nyitottság és interkulturális rátermettség, személyközi képességek, teljesítmény elérésére való igény, integritás)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján a Felvételi vizsga/Felkészülési segédletek menüpont alatt olvashatnak.

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: max. 60 pont
– szóbeli felvételi vizsga alapján: max. 30 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: max. 60 pont
– szóbeli felvételi vizsga alapján: max. 30 pont

Vezetés és szervezés (magyar nyelven) (Nappali)

felsőfokú oklevél alapján

(AACSB/EQUIS akkreditált egyetemen vagy CEMS-tag egyetemen szerzett felsőfokú oklevél alapján)

vagy

nemzetközi teszt alapján

(NMAT / GMAT / GMAT FE / GRE nemzetközi teszt)

Felvételi pontok:

– felsőfokú oklevél alapján: 75-90 pont

vagy

– nemzetközi teszt alapján: 65-90 pont

A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok

Pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltése

Akkreditált oklevél alapján történő pontszámítás

 • Akkreditált oklevél alapján történő pontszámításhoz a pontszámításra jogosító oklevéllel rendelkező jelentkezőknek a dokumentumok beküldési határideje 2024. április 15. éjfél. Amennyiben a megadott határidőig a szükséges dokumentumot feltölti, úgy az saját felvételi vizsgaként részére a pontszámítás módja részben meghatározott pont beszámítható. A dokumentumot itt kell feltölteni.
 • 2024. április 15-ig akkreditált oklevéllel még nem rendelkezők esetében az oklevelet, oklevél hiányában az oklevél kiállításáról szóló igazolást legkésőbb 2024. július 10. határidőig itt kell feltölteni.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a pontszámítás módja részt a honlapunkon!

Nemzetközi teszteredmény feltöltése

 • A nemzetközi teszt alapján történő pontszámításhoz a pontszámításra jogosító nemzetközi teszt eredménnyel rendelkező jelentkezőknek a dokumentumok beküldési határideje 2024. április 15. éjfél. Amennyiben a megadott határidőig a szükséges dokumentumot feltölti, úgy az saját felvételi vizsgaként részére a pontszámítás módja részben meghatározott pont beszámítható. A dokumentumot itt kell feltölteni.
 • 2024. április 15-ig nemzetközi teszt eredményével még nem rendelkezők esetében a nemzetközi teszt eredményét igazoló dokumentumot legkésőbb 2024. július 10. határidőig itt kell feltölteni.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a pontszámítás módja részt a honlapunkon!

Vezetés és szervezés angol nyelven mesterképzés esetében felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése

Vezetés és szervezés mesterszakra jelentkezéshez feltétel legalább az alábbiak közül egy angol nyelvű komplex nyelvismeret megléte.

TOEFL iBTIELTSCPECAEC1 Business Higher (BEC Higher)CorvinusTOEFL iBT Special Home Edition
felsőfok1007.0CBBközgazdasági szaknyelvi C1100, plusz minden részterületen 20

Jelen pont szerinti nyelvismeret kiváltható angol nyelvterületen vagy AACSB/EQUIS-akkreditált vagy CEMS-tag egyetemen teljes egészében angol nyelven oktatott alapszakon szerzett felsőfokú oklevéllel. Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványa/oklevele a jelen bekezdésben foglaltak alapján nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem nyerhet felvételre.

Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, úgy arról nyilatkoznia kell, a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell tölteni az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe A felvételi eljárás során az Intézmény részére feltöltendő dokumentumok/ Felvételi követelményként előírt nyelvvizsga feltöltése részben leírtak szerint legkésőbb 2024. július 10-ig. A jelentkező a nyilatkozattal kiváltja a jelen pontban foglalt követelményt.

A fenti nyelvvizsgák valamelyikét igazoló dokumentumot, illetve a nyilatkozatot, hogy az anyanyelve az angol itt kell feltölteni legkésőbb 2024. július 10-ig.

A többi mesterképzés esetében nincsen felvételi követelményként nyelvvizsga meghatározva.

Master of Business Administration (MBA) képzésre történő jelentkezéshez szükséges dokumentumok

A képzésbe való belépés feltétele alapfokozat birtokában legalább három, mesterfokozat birtokában legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlat. Az erről szóló igazolást a többi dokumentummal együtt a felvételi jelentkezéshez kell mellékelni.

További beküldendő dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Esszé
 • Munkatapasztalat igazolás
 • Korábbi oklevél és mellékletei(transcript)-angol nyelvű változat vagy angol fordítás.

A dokumentumokat angolul kell itt feltölteni.

A feltöltési határidőről az érintett jelentkezőket a felvételi eljárásban megadott e-mail címükre küldött levélben fogjuk tájékoztatni.

Corvinus Ösztöndíjprogram

A Corvinus Ösztöndíj egy teljesítményalapú ösztöndíj, egy teljesen új rendszerben. Így tehát továbbra is van lehetőség térítésmentesen tanulni egyetemünkön, a különbség csupán annyi az állami ösztöndíj és a Corvinus Ösztöndíj között, hogy a képzés költségét nem az állam, hanem az egyetem finanszírozza.

A jelentkezés sajátos feltételei

A képzések Corvinus Ösztöndíjas (önköltséges) („A” betűjeles képzés) és önköltséges finanszírozási formában („K” betűjeles képzés) kerülnek meghirdetésre. A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságairól a Budapesti Corvinus Egyetem honlapján Corvinus Ösztöndíj – Budapesti Corvinus Egyetem (uni-corvinus.hu) és a Felvételi Tájékoztatóban olvashat.

A Corvinus által kiírt ösztöndíjpályázat feltételeiről az Egyetem honlapján a Felvételi/ Corvinus Ösztöndíjprogram oldalon olvashat. A besorolási határozat tartalmazza, hogy felvétel esetén mely finanszírozási formára nyert felvételt.

A szóbeli felvételi vizsga szervezési díja 4.000 Ft. A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett, és hány szóbeli felvételi vizsgát tesz. A vizsgadíjat annak a jelentkezőnek kell befizetnie, aki szóbeli felvételi vizsgán vesz részt!

FIGYELEM! A vizsgadíjat legkésőbb a szóbeli felvételi vizsgát megelőző napig be kell fizetnie a jelentkezőnek. Amennyiben valamely jelentkező nem fizeti meg a vizsgadíjat és az, az ellenőrzés során feltárásra kerül, a jelentkező eredményei megsemmisítésre kerülnek.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az : R2SM00003K számot, a „felvételi vizsga 2024A” megnevezést és a jelentkező nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: R2SM00003K felvételi vizsga 2024A Minta Elemér 

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat.

Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
Számlát vezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: R2SM00003K kreditelismerés 2024A Minta Elemér   

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.

Befizetési határidő: A dokumentumok benyújtásával egyidejűleg kell teljesíteni.

A kreditelismerési eljárásban hozott határozatot a hallgató ugyanazon szakra történő felvételi jelentkezés esetében másik felvételi eljárásban is felhasználhatja a határozat keltétől számított 5 éven belül, ez esetben nem kell új kérelmet benyújtania, de a korábban adott szakon részére megküldött kreditelismerési határozatot fel kell töltenie az Egyetem honlapján, a Felvételi/Jelentkezés módja/Kreditelismerési eljárás menüpont alatt olvasható módon a megadott helyre.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja/Kreditelismerési eljárás menüpont alatt olvashat. A Kreditelismerési eljárás oldalról tölthető le a kreditelismerési kérelem is, amelyet legkésőbb 2024. június 19-ig kell feltölteni a menüpontban megadott helyre.

Külföldi továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja/Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése menüpont alatt olvashat. Amennyiben a jelentkező A külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevéllel és/vagy középiskolaitanulmányokat igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, annak magyarországi elismerése feltétele a felvételnek. Az elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. Erről az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A „Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése” oldalról tölthető le az elismerési kérelem.

Figyelem! Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi bizonyítványok oklevelek, transcriptek hiteles másolatát, valamint ezek esetleges fordítását feltöltenie. Erről az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja/ Külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése menüpont alatt olvashat a Dokumentumok a továbbtanulási célú külföldi bizonyítvány/oklevélelismeréssel kapcsolatban fejezetben.

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárás bizonyos mesterképzési szakok esetében lehet egy eleme a felvételi jelentkezésnek. Kérjük ellenőrizd, hogy a Te esetedben szükséges-e lefolytatni az eljárást. Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül.

 • Számlát vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11784009-22229896-00000000
 • Közlemény: R2SM00003K kreditelismerés 2024A Minta Elemér

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.

Csatolandó dokumentumok a jelentkezéshez

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • akkreditált oklevél
 • nemzetközi teszteredmény
 • fogyatékosság igazolása
 • gyermekgondozás igazolása
 • hátrányos helyzet igazolása
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • OTDK igazolás
 • sporteredmény igazolása 
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.25. - 14:07:25