Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Társadalomelméleti Kollégium

A Társadalomelméleti Kollégium (TEK) a második legidősebb a ma működő szakkollégiumok közül. Az ötlet a legenda szerint 1980 augusztusában, reggeltájt született, és 1981 áprilisában meg is alakult a TEK. A Ráday Kollégium első emeletéről fel az ötödikre, két év a Griff Hotel Juniorban, majd visszatérve arra a bizonyos ötödikre a közgazdászok, a szociológusok, a társadalmi tanulmányosok, a bölcsészek (meg mindenki) arról olvasnak és gondolkodnak együtt, hogy mi mozgatja a világot.

A TEK egy önszerveződő szakmai közösség, amely tevékeny részese és alakítója a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) diákéletének. A tagok egy része innen kerül ki, ugyanakkor a nyitás jegyében ma már Budapest más egyetemeinek hallgatói (elsősorban az ELTE diákjai) is részesei a közösségnek. A TEK a szorgalmi időszakban havonta megrendezésre kerülő, mindenki számára nyitott társadalmi-gazdasági-közéleti kérdésekkel foglalkozó előadásaival szervesen igyekszik alakítani a diákéletet. Ugyanez igaz az évente egy vagy két alkalommal a Corvinus Egyetemen tartott konferenciára. A Társadalomelméleti Kollégium a szakkollégiumi mozgalom fontos résztvevője. A kollégium egyik megalkotója a Szakkollégiumi Chartának, melyet elsők között írt alá. A TEK gyakran szervez más szakkollégiumokkal közös rendezvényeket is, így például állandó résztvevője a Szakkollégiumok Nyári Találkozójának (NYATA).

Szakmaiság

A kollégiumban olyan megközelítésből tanulhatsz a társadalomról, amilyenből az egyetemen nem. A hivatalos narratívák kritikáját, az elnyomások struktúráját, az egyenlőtlenségek rendszerét. A főbb témák között a politikai gazdaságtan, a posztkoloniális elméletek, a gender studies, a posztmodern társadalomelmélet, a városkutatás és a zöld, de igazából nincs olyan jelenség, amit ne lenne lehetséges és érdemes kritikai pozícióból vizsgálni. Ez a tudás adja alapját kurzusainknak (köreinknek), előadásainknak, konferenciáinknak, köteteinknek és a Fordulat nevű folyóiratunknak. Olyan akadémiai és aktivista projektek is kapcsolódnak a TEK-hez, mint az A Város Mindenkié (AVM), az Utcajogász, a Helyzet Műhely, a Kritikai Városkutatás Műhely, a Hallgatói Hálózat, a K-Monitor és a Gólya.

Misszió

Milyen társadalomban szeretnénk élni mint TEK-esek? Milyen értékeink vannak?

A TEK egy olyan társadalomban akar élni, ahol kevesebb egyenlőtlenség és elnyomás van. A TEK folyamatosan gondolkodik azon, hogy milyen társadalomban szeretne élni és készen áll a változtatásra, de ezzel kapcsolatban egy állandó megismerési folyamatban van benne.

Mi hogyan járulunk hozzá a változáshoz mint TEK?

Kritikai értelmiség létrehozása és segítése: Olyan kritikai szemléletű, felelős, tudatos, társadalmilag érzékeny közeg létrehozása, akik elősegítik egy egyenlőbb társadalom kialakulását.

Ezt hogyan érjük el? Mik a hosszú távú céljaink?

  • EGYÉN: A TEK szocializációs közegében kritikai szemléletű, felelős, tudatos, társadalmilag érzékeny emberek fejlesztése, akik kibontakoztathatják képességeiket, cselekedni képesek ezen értékek mentén és másokat is ilyenné tesznek.
  • KÖZÖSSÉG: Társadalmi közegébe beágyazott, bázisdemokratikus, informális hierarchiákat és strukturális egyenlőtlenségeket is ellensúlyozó, heterogén, önszerveződő, önreflexív és hatékony közösség létrehozása.
  • TUDÁSTERMELÉS: Kritikai tudás termelése és megosztása. Közös gondolkodással tudást termelünk és vitatunk meg, amit tovább is adunk és gyakorlatba ültetjük. A közösségi tanulás módszerével alternatívát biztosítunk a felsőoktatás rendszere mellett.
  • KÖZÉLET: Egyenlő hozzáférést elősegíteni a különböző tudásokhoz és a különböző tudásoknak a közpolitikai diskurzusokhoz. Az elméletet és gyakorlatot egymást feltételezve és nem egymással ellentétben látjuk. A TEK teret ad különböző társadalmi kezdeményezéseknek.
Az aktuális programjainkról és a felvételiről tájékozódhattok a Facebook oldalunkon, az Instagramon, illetve a hello@tekesek.hu e-mail címen is elérhettek minket!

Vágólapra másolva