Ugrás a fő tartalomra

Társadalomelméleti Kollégium – TEK

A Társadalomelméleti Kollégium 1981 óta a Budapesti Corvinus Egyetemhez tartozó szakkollégium, melynek célja az egyetem szakmai színvonalának emelése, a kritikai társadalomelméletek művelése és a közösségünk fenntartása. Szakmai tevékenységünket az interdiszciplinaritás és a kritikai hagyományokra építő társadalomtudományos érdeklődés jellemzi.

Missziónk

Milyen társadalomban szeretnénk élni mint TEK-esek? Milyen értékeink vannak?
A TEK egy olyan társadalomban akar élni, ahol kevesebb egyenlőtlenség és elnyomás van. A TEK folyamatosan gondolkodik azon, hogy milyen társadalomban szeretne élni és készen áll a változtatásra, de ezzel kapcsolatban egy állandó megismerési folyamatban van benne.

Mi hogyan járulunk hozzá a változáshoz mint TEK?
Kritikai értelmiség létrehozása és segítése: Olyan kritikai szemléletű, felelős, tudatos, társadalmilag érzékeny közeg létrehozása, akik elősegítik egy egyenlőbb társadalom kialakulását.

Ezt hogyan érjük el? Mik a hosszú távú céljaink?
– EGYÉN: A TEK szocializációs közegében kritikai szemléletű, felelős, tudatos, társadalmilag érzékeny emberek fejlesztése, akik kibontakoztathatják képességeiket, cselekedni képesek ezen értékek mentén és másokat is ilyenné tesznek.
– KÖZÖSSÉG: Társadalmi közegébe beágyazott, bázisdemokratikus, informális hierarchiákat és strukturális egyenlőtlenségeket is ellensúlyozó, heterogén, önszerveződő, önreflexív és hatékony közösség létrehozása.
– TUDÁSTERMELÉS: Kritikai tudás termelése és megosztása. Közös gondolkodással tudást termelünk és vitatunk meg, amit tovább is adunk és gyakorlatba ültetjük. A közösségi tanulás módszerével alternatívát biztosítunk a felsőoktatás rendszere mellett.
– KÖZÉLET: Egyenlő hozzáférést elősegíteni a különböző tudásokhoz és a különböző tudásoknak a közpolitikai diskurzusokhoz. Az elméletet és gyakorlatot egymást feltételezve és nem egymással ellentétben látjuk. A TEK teret ad különböző társadalmi kezdeményezéseknek. 

Elérhetőségeink

Tevékenységeink

Szakmaiság

Félévenként 5- 6 nyílt előadást szoktunk tartani a Corvinuson olyan releváns, társadalomtudományos vonatkozású témákban, mint a poszthumanizmus, a népesedéspolitika és migráció alternatívái vagy a klímaváltozás gazdasági-politikai kontextusa. Félévente tartunk hat-hét belsős szakmai előadást, ahova legtöbbször szakkollégiumunk volt tagjait hívjuk meg előadni szakmai, illetve közéleti tevékenységükkel összefüggésben. Ezenkívül tartunk félévente két belsős konferenciát, melyen az aktuális tagság ad elő egymásnak az őket érdeklő társadalomtudományos témákban.

Szakmai életünk az ún. “köreink” köré épül. Ezek tizenhárom alkalmas zárt kurzusok, félévente átlagban öt-hat kerül megszervezésre. Az elmúlt félévekben foglalkoztunk többek közt kritikai pszichológiával, közgazdaságtannal, Polányi Károly gazdaságantropológiai és gazdaságszociológiai munkásságával is.

A TEK társadalomelméleti folyóirata a Fordulat, amely 2008-ben indult újra, azóta évente egy- két megjelenés van, amik számos egyetemi képzés tematikájában helyet kapnak. A folyóirat szerkesztői és a fordítói a szakkollégium volt és jelenlegi tagságából kerülnek ki. A 2018/2019-es tanévben megjelent számokban a reproduktív munkával és klímaváltozással foglalkoztunk. A legújabb, 2020 őszén bemutatott szám pedig a Szolidáris Gazdaság Központtal, a Helyzet Műhellyel és a Periféria Központtal együttműködésben a Szolidáris gazdaság- Kiút a klímaválságból címmel jelent meg. Továbbá minden szám megjelenése után a szerzők, szerkesztők és a témában jártas szakértők közreműködésével tartunk egy kerekasztal-beszélgetést.

Évente egy konferenciát is szoktunk szervezni a kolozsvári Pro Philosophia, illetve a pécsi Kerény Károly szakkollégiumokkal együttműködve. Ezeken túl félévente tartunk egy olvasótábort és/vagy mesterkurzust is, amelyeken két-három nap alatt járunk körbe egy-egy témát. Múlt nyáron Antonio Gramsci munkásságával foglalkoztunk, ősszel pedig tartottunk egy mesterkurzust, melyen a munkásmozgalom és a szakszervezetiség történetét dolgozzuk fel.

Belföldi kapcsolatunk van az összes BCE-s és más magyar szakkollégiummal, ami a kurzusaink egymás előtti megnyitásában és a közös diákszervezeti programok tartásában merül ki. Ezen kívül több akadémiai és aktivista szervezettel vagyunk kapcsolatban, amelyeket volt tagjaink alapítottak.

Több tagunk is dolgozik egyetem mellett. Az álláslehetőségek nagy része a szakkollégiumi kapcsolati hálón keresztül jut el az érdeklődőkhöz. Ezen ajánlatok gyakornoki vagy esetenként pályakezdői állások az akadémiában, civil szervezeteknél, multinacionális vállalatoknál vagy a médiában. Ezen kívül több szakkollégistánk nyert ösztöndíjat is szakmai teljesítménye elismeréséül.

Jelentkezési információk

A TEK egész évben nyitva áll az érdeklődőknek, ősztől tavaszig bármikor találkozhatsz tekes emberekkel és tekes szakmaisággal. Az érdeklődőknek szóló programok nem kötelezőek a felvételizőknek, de sokat segíthet neked abban, hogy megismerd a közösséget, mielőtt a tagjává válsz.

Mindkét félévben indítunk elsős köröket. Az elsős kör olyan 5-6 alkalmas, kiscsoportos szemináriumok, ahol a jelentkezők megismerkedhetnek a tekeseket érdeklő témákról, és bepillantást nyerhetnek a TEK szakmai és közösségi életébe.

A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói előnyt élveznek a felvétel során, de Budapest más egyetemeinek hallgatói is részesei a közösségnek. Felvételi időszakunk áprilistól májusig tart, írásbeli és szóbeli fordulókból áll.

A bentlakó tekesek a Földes Ferenc (Ráday) Kollégium 5. emeletén élik mindennapjaikat a Ráday 43-45. alatt. És hogy miért annyira jó nekik? Mert a szakmai programok nagy része házhoz jön hozzájuk, a gyűlésekre papucsban mehetnek, és még szorosabb kapcsolatot tudnak kialakítani egymással, hogy megéljék a közösségiség magasfokát.

Szervezeti felépítés

A TEK egy bázisdemokratikus szervezet, ami azt jelenti, hogy nem megválasztott bizottságok útján hozunk döntéseket, hanem mindenki mindenbe beleszólhat.
Legfőbb döntéshozó szervünk a Kollégiumi Gyűlés. Ezt évi négyszer rendezzük meg, itt szavazunk a kollégium egészét illető strukturális kérdésekben. A heti operatív feladatokat a hétfő esti Kollégiumi Bizottságban döntjük el. Habár mindenkinek van szavazati joga minden kérdésben, a hatékonyság érdekében a feladatokat hat munkacsoportra osztottuk. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.18. - 16:26:03