Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kiadói tevékenység

A Budapest Corvinus Egyetem Könyvtára teljes körűen intéziaz egyetemi kiadványok, publikációk kiadását mind a nyomtatott, mind pedig azelektronikus megjelenés esetében. Minden megjelentetni kívánt művet meg kellküldeni a kiadásért felelős koordinátornak (szekely.krisztina@uni-corvinus.hu),aki a beérkezett kéziratot előzetesen átolvassa és ellenőrzi, hogy a kézirat abenyújtási feltételeknek eleget tett-e, véleményezi a kéziratot, és javaslatottesz a megjelenésére. A kiadói jog minden esetben az egyetemet illeti meg, akiadásért felelős személy az egyetem rektora. Az Egyetem képviseletébenbármilyen mű kiadását kizárólag az egyetem rektora engedélyezheti. A kiadóitevékenység kiterjed az ISBN, ISSN, DOI regisztrációra is. Ezek igénylésérecsak a kiadónak van joga! Minden egyetemi kiadványt el kell helyezni a CorvinusKutatások intézményi repozitóriumban a megfelelő jogosultságokkalszolgáltatási, illetve archiválási célból. A kiadói folyamatokról a 30/2018.(VI.19.) számú rektori-kancellári együttes utasítás rendelkezik részletesen,ahogy a kéziratok formai követelményeiről is. Az utasítás végrehajtását a7/2020 (I. 29.) Elnöki Testületi rendelkezés szabályozza. 

Egyetemi folyóirat platform
(Open Journal System – OJS)


A könyvtárunk által üzemeltetett Open Journal System – OJS(folyóirat kiadó rendszer) egy nyílt forráskódú és ingyenes szerkesztőségiplatform, amely a szerkesztőségi munka támogatása mellett az egyetem általkiadott folyóiratok honlapjának szerepét is betöltheti. Részletes információk aszolg@uni-corvinus.hu e-mail címen vagy a 482-7001 telefonszámon kérhetők.

 

Intézményi repozitórium
(Corvinus Kutatások)


Tudományos publikációk láthatóságát nagyban növelik azintézményi repozitóriumok. A Budapesti Corvinus Egyetem intézményirepozitóriuma a Corvinus Kutatások gyűjtemény. Az egyetemi oktatók, kutatókebben helyezhetik el tudományos publikációkat. A feltöltésre több mód is van.
 
Feltöltés egyéniregisztráció után.
Ha regisztrálniszeretne, kérjük írjon e-mailt a szolg@uni-corvinus.hu címre.

Az MTMT-nkeresztül.
Az MTMT-benszereplő tételeknél lehetőség nyílik a teljes szövegű fájlok repozitóriumbavaló feltöltésére (folyóiratcikk, könyv, könyvfejezet, egyéb konferenciaelőadás típusok esetén).

Könyvtárosifeltöltés.
Kérésre a könyvtármunkatársai is tudnak segíteni a feltöltésben.
Kapcsolat:szolg@uni-corvinus.hu

 
Könyvtárunk több repozitóriumokkal is foglalkozó szakmaiszervezet tagja (HUNOR, COAR, Nereus). A Corvinus Kutatások gyűjteménybenelhelyezett publikációk elérhetők többek közt a Google Scholar, az EconBiz, aBASE, a Baidu Scholar és a CORE tudományos keresőszolgáltatások oldalain is.
A Corvinus Kutatások gyűjtemény az MTMT által minősítettrepozitórium. Az adatbázisba való feltöltéssel teljesíthető az OpenAIRE, azOTKA, az NKFIH és más kutatásfinanszírozó szervezetek által elvárt open accessközzétételi kötelezettség.
A repozitórium a NEKIFUT rendszerben regisztrált kutatásiinfrastruktúra (RKI) címet kapott.
A nyílt hozzáférés előnyeiről és a jelenség hátterérőlbővebben a HUNOR open access oldalán olvashat.

DOI

Digital Object Identifier (digitális objektum azonosító) egya digitális kiadványokat (jellemzően folyóiratcikkeket, ritkábban monográfiákatvagy kötetben megjelent tanulmányokat) keletkezésüktől fogva egyedilegnyilvántartó azonosító.
A Corvinus Egyetem (karok, tanszékek, intézetek) általkiadott tudományos publikációkhoz (főként az egyetemi folyóiratokhoz) azEgyetemi Könyvtáron keresztül kérhető DOI azonosító. Részletes információk aszolg@uni-corvinus.hu e-mail címen vagy a 482-7001 telefonszámon kérhetők.

ISBN

International Standard Book Number, a könyvek, monográfiáknemzetközi, egyedi azonosítója. Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtáradja ki az ISBN számokat. Könyvtárunk a Budapesti Corvinus Egyetemen kiadottkönyvek esetében teljes körűen intézi az ISBN számok igénylését. Részletesinformációk a krisztina.szekely@uni-corvinus.hu e-mail címen vagy a 482-7012telefonszámon kérhetők.

ISSN

International Standard Serial Number, a folyóiratok,sorozatok nemzetközi, egyedi azonosítója. Magyarországon az Országos SzéchényiKönyvtár adja ki az ISSN számokat. Könyvtárunk a Budapesti Corvinus Egyetemenkiadott folyóiratok, sorozatok esetében teljes körűen intézi az ISSN számokigénylését. Részletes információk a krisztina.szekely@uni-corvinus.hu e-mailcímen vagy a 482-7012 telefonszámon kérhetők.

Vágólapra másolva