Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szakmai gyakorlat

Erasmus +

A program célja, hogy a külföldi szervezetnél eltöltött időszak segítséget nyújtson a munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításában és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megismerésében.

Erasmus+ pótpályázat: május 17-28.

Erasmus+ szakmai gyak
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyes ügyfélfogadás a járványhelyzetre való tekintettel felfüggesztésre került. Az ügyintézés elektronikusan, illetve postai úton történik. Megértésüket köszönjük!

Koordinátor: Vattay Zsófia, nemzetközi koordinátor
 
 • Telefon: +36 1 482 5402
 • Iroda: E.140.1 (főépület, 1. emelet)
 • E-mail: corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu
E-mail írásakor a következőket kérjük feltüntetni a tárgy mezőben: Vezetéknév, Keresztnév, NEPTUN KÓD, szakmai gyakorlat, téma. Példa: Minta Elemér, GHX45K, szakmai gyakorlat, pályázat
 • Mobilitás lehetséges hossza: 2-12 hónap.
 • Kötelező munkaóra: heti min 30 óra
 • Lehetséges fogadó országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.
Ezen országoktól eltérő országban megvalósított szakmai gyakorlathoz Campus Mundi ösztöndíjra lehet pályázni.
Az ösztöndíj tanévenként és országonként az Európai Bizottság által előre meghatározott, fix összeg. Ösztöndíjakról bővebb és aktuális információ a Tempus Közalapítvány Erasmus+ szakmai gyakorlatos honlapján található.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban további információt a Tájékoztató megfelelő részében olvashat.
Abszolválás előtti:
 
 • Önkéntes
 • Kötelező
Abszolválás utáni:

 • Abszolválás utáni 12 hónapban teljesíthető
 • A szakmai gyakorlat típusaival kapcsolatban a Tájékoztató ezen részén talál bővebb információt.
1. A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Budapesti Corvinus Egyetemen.
2. Minimum B2-es szintű komplex nyelvvizsga a megpályázott szakmai gyakorlat munkanyelvén.
3. Fogadó hely megléte. (Ez alól csak a végzős hallgatók esetében tudunk eltekinteni, akik az abszolválás előtti pályázat benyújtási határidő sürgető volta miatt esetleg nem tudtak még fogadó helyet találni.) A fogadó hely keresése a hallgató feladata.
4. A hallgató – aktuális képzési szintjén – rendelkezik még minimum 2 felhasználatlan Erasmus+ hónappal.
5. A pályázó hallgató még nem abszolvált (ez akkor is érvényes, ha a gyakorlatot az abszolválás után kívánja megvalósítani).
A pályázat egyik része a Mobility Managerben véglegesítendő, a pályázati dokumentumokat pedig e-mailben szükséges elküldeni az egyetem külföldi szakmai gyakorlat koordinátora részére.

Az online regisztráció során az alábbiakra kiemelten figyelni szükséges:

 • A Mobility Manager szakmai gyakorlatos felülete és részképzési felülete eltérő linken érhető el. Fontos, hogy ne keverjék össze őket!
 • Szakmai gyakorlat
 • Részképzés
 • Amennyiben már van korábbi regisztráció a Mobility Managernek akár a részképzési, akár a szakmai gyakorlatos felületén, új pályázathoz újra kell regisztrálni. Megadható a korábban használt e-mail cím felhasználónévnek, jelszót azonban mindenképpen újat kell megadni, hogy a rendszer külön regisztrációként érzékelje a bejelentkezést. Mindenképpen rendszeresen használt e-mail cím legyen megadva! Bejelentkezésnél az új felhasználói fiókba kell belépni, a korábbi(aka)t kérjük nem szerkeszteni!
 • Mobility Manager adatlap kinyomtatva, aláírva (kinyomtatás után a korábbi Erasmus+ részvételre vonatkozó adatok rendszerhiba miatt kitörlődnek, így azokat kérjük külön beírni).
 • Europass CV magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén.
 • Motivációs levél magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén.
 • Nyelvvizsga bizonyítvány / nyelvtudást igazoló dokumentum(ok). A szakmai gyakorlat munkanyelvén min. B2-es szintű, komplex (szóbeli+írásbeli) idegennyelv ismeret elvárt.
 • Fogadólevél (Letter of Acceptance). A fogadólevél meglététől kizárólag azon hallgatók esetében tudunk eltekinteni, akik abszolválás után fognak csak fogadó helyet keresni maguknak. Tőlük azt kérjük, hogy amint találtak fogadó helyet, a fogadó levelet elektronikus formában (színes fotó / szken, hogy látszódjon a kék tollas aláírás és pecsét) az Erasmus+ szakmai gyakorlatos koordinátornak min. 1 hónappal a gyakorlat kezdete előtt e-mailben eljuttatni szíveskedjenek.
Letter of Acceptance
Abszolválás előtti szakmai gyakorlatok esetén: A szakmai gyakorlat kezdő dátuma előtt legalább 30 nappal.

Abszolválás utáni szakmai gyakorlatok esetén:
 • Őszi félévben abszolváló hallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év január 30. / a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év március 1-nél korábban kezdődik.
 • Tavaszi félévben abszolváló hallgatóknál a pályázati határidő egységesen adott év június 30. / a gyakorlat kezdete előtt min. 30 nappal amennyiben a mobilitás adott év július 30-nál korábban kezdődik.
A fogadó hely megléte a pályázás előfeltétele (kivéve abszolválás utáni szakmai gyakorlatok esetében).

A fogadó helyet a hallgató saját felelőssége találni.

Nem elfogadható fogadóhelyek listájáról itt tájékozódhat.
A szociális támogatásról itt tájékozódhat bővebben.

Tartós betegséggel és/vagy fogyatékossággal élő személyeknek szóló kiegészítő támogatásával kapcsolatban itt talál bővebb információt.
Erasmus+ Szociális igénybejelentő 2020/21
Erasmus+ Szociális Támogatás GYIK
Nagyon fontos, hogy a kiutazás előtti teendőket a mobilitás kezdete előtt legalább 30 nappal kezdje el intézni! A határidő be nem tartásából eredő hátrányos következményekért a Corvinus Egyetem felelősséget nem vállal, melyek adott esetben a támogatott időszak rövidüléséhez és az ösztöndíj csökkenéséhez is vezethetnek. Kérjük tanulmányozza végig a Tájékoztató valamennyi vonatkozó részét.
Letter of Acceptance
Nyilatkozat bankkártyás baleset és felelősség biztosítás mellé
Training Agreement 2020-2021
Training Agreement template for compulsory traineeships 2020-2021
Adatlap Erasmus+ szakgyak támogatási szerződéshez
Erasmus szakmai gyakorlat beszámoló űrlap
Kitöltési útmutató Erasmus+ szakmai gyakorlat beszámoló űrlaphoz
Confirmation of completion – TA after the mobility – home office
Confirmation of Completion

Campus mundi

Campus Mundi szakmai gyakorlatos ösztöndíjra kizárólag nem Erasmus+ országokban megvalósuló mobilitások mellé pályázhatnak a Corvinus Egyetem hallgatói. Erasmus+ országban megvalósuló külföldi szakmai gyakorlatos mobilitások mellé az Erasmus+ szakmai gyakorlat támogatás természetesen megpályázható.
Campus-Mundi-szakgyak.jpg
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyes ügyfélfogadás a járványhelyzetre való tekintettel felfüggesztésre került. Az ügyintézés elektronikusan, illetve postai úton történik. Megértésüket köszönjük!

Koordinátor: Vattay Zsófia, nemzetközi koordinátor

Telefon: +36 1 482 5402
Iroda: E.140.1 (főépület, 1. emelet)
E-mail: corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu
E-mail írásakor a következőket kérjük feltüntetni a tárgy mezőben: Vezetéknév, Keresztnév, NEPTUN KÓD, Campus Mundi szakmai gyakorlat, téma. Példa: Minta Elemér, GHX45K, Campus Mundi szakmai gyakorlat, pályázat
 • Pályázni a Tempus Közalapítványnál szükséges. A TKA Campus Mundi szakmai gyakorlat honlapja itt érhető el.
 • A pályázati dokumentumok között szerepel az ún. “Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás”. Ezt egy, a hallgatót a Corvinus Egyetemen oktató szaktanárral kell aláíratni, azt követően pedig a BCE Hallgatói Mobilitási Iroda külföldi szakmai gyakorlatokat koordináló munkatársától kérni az intézményi jóváhagyást.
 • Az intézményi jóváhagyás abban az esetben adható ki, ha megvan a szaktanári ajánlás (hiánytalanul kitöltve, aláírva, keltezve, lepecsételve), valamint a hallgató benyújtott egy külföldi szakmai gyakorlat pályázatot a Corvinuson.
A pályázat egyik része a Mobility Managerben véglegesíthető, a pályázati dokumentumokat pedig e-mailben szükséges elküldeni az egyetem külföldi szakmai gyakorlat koordinátora részére.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Mobility Manager szakmai gyakorlatos felülete és részképzési felülete eltérő linken érhető el. Fontos, hogy ne keverjék össze őket.
Amennyiben már van korábbi regisztrációja a Mobility Managernek akár a részképzési, akár a szakmai gyakorlatos felületén, új pályázathoz újra kell regisztrálni. Megadható a korábban használt e-mail cím felhasználónévnek, jelszót azonban mindenképpen újat kell megadni, hogy a rendszer külön regisztrációként érzékelje a bejelentkezést. Mindenképpen olyan e-mail címet adjon meg, melyet rendszeresen használ. Ügyeljen rá, hogy bejelentkezésnél az új felhasználói fiókba lépjen be, a korábbi(aka)t semmiképp ne szerkessze, ne írja felül.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy alábbiak nem a Tempus Közalapítvány részére benyújtandó CM pályázati dokumentumok, hanem a Corvinus Egyetem számára – csupán – adminisztrációs célokból szükséges anyagok, melyek nem kerülnek pontozásra/elutasításra.
 • Mobility Manager adatlap kinyomtatva, aláírva (kinyomtatás után a korábbi Erasmus+ részvételre vonatkozó adatok rendszerhiba miatt kitörlődnek, így azokat kérjük külön beírni)
 • Europass CV magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén.
 • Motivációs levél magyarul + a szakmai gyakorlat munkanyelvén. Használható a Campus Mundis formanyomtatvány. Benyújtható ugyanaz a motivációs levél, amit majd a Campus Mundira pályázathoz is csatolni fog, de kérjük annak angolra/munkanyelvre történő fordítását is mellékelni.
 • Nyelvvizsga bizonyítvány / nyelvtudást igazoló dokumentum(ok).– A szakmai gyakorlat munkanyelvén min. B2-es szintű, komplex (szóbeli+írásbeli) idegennyelv ismeret elvárt.
 • Fogadólevél (Letter of Acceptance). – Használható a Campus Mundis formanyomtatvány.
A fentiek szerint sikeresen véglegesített külföldi szakmai gyakorlat pályázás (ennek csak adminisztrációs jelentősége van, pontozásra/elutasításra nem kerül) után a Campus Mundi pályázáshoz szükséges intézményi jóváhagyás kikérhető. A jóváhagyást e-mailben lehet kérni a dokumentum (“Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás” – szaktanár által már aláírva, lepecsételve, beszkennelve) csatolásával.

Amennyiben BCE-n folytatott tanulmányaihoz szükséges kötelező szakmai gyakorlatát szeretné külföldön teljesíteni, legyen szíves a gyakorlat tanulmányi szempontból releváns részét az illetékes szaktanárral, valamint az egyetem kötelező szakmai gyakorlatokért felelős koordinátorával egyaránt egyeztetni. A Hallgatói Mobilitási Iroda külföldi szakmai gyakorlat koordinátora kizárólag az ösztöndíjjal (Erasmus+ és Campus Mundi) kapcsolatosan tud segítséget nyújtani.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.12. - 08:47:16