Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

CEEPUS

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

A CEEPUS ösztöndíj-programban 16 ország vesz részt, Kelet-Közép Európából és a Nyugat-Balkánról. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó. Az aktuális támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes országzászlókra kattintva.

A BCE-n jelenleg 3 CEEPUS hálózat működik:
 • Amadeus (tag BCE részéről: Pénzügy Tanszék)
 • Ethics and Politics in the European Context (tag BCE részéről: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet)
 • CESEENet – Central, East and South-East European PhD Network in Management and Economics (tag BCE részéről: Gazdálkodástani Doktori Iskola)

Pályáztatás és tanulmányi ügyek (LA ügyintézés és Transcriptek)

Damásdi Anna corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás
Nemzetközi koordinátor / International Coordinator
E épület, 148
Telefon: +36 1 482 5044 • Mellék: 5044
 • Lehetősége van olyan célországot választani, ahol az ösztöndíj és egyéb támogatások mértéke megfelel az elvárásainak.
 • Nagyon egyszerű a program adminisztrációja, a jelentkezés menete, stb.
 • Nincsen előfinanszírozás, vagyis lemondás esetén nem kell ösztöndíjat visszafizetni.
 • A jelentkező a tagországok egyetemei közül bármelyikre adhat be pályázatot freemover hallgatóként, nem kell, hogy az egyetem partneregyetem legyen.
 • a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében néhány tagország – csökkentett ösztöndíjösszeggel – támogatja a virtuális mobilitásokat is (fizikai mobilitás kötelezettsége nélkül). Jelenleg Csehország, Horvátország és Lengyelország biztosítja ennek lehetőségét.
 • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
 • Tevékenység: a kinn tartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. 
 • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
 • Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.
A benyújtás kétféleképpen lehetséges:
 • Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
 • Hálózaton kívüli, freemover mobilitások Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség.
 • 2 lezárt félév a kiutazásig
 • aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt
 • CEEPUS országbeli állampolgárság
 • Nem CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkező pályázók az alábbi feltételek mellet, az ún. “Equal Status” dokumentumok birtokában jogosultak a CEEPUS pályázatokban való részvételre: – tartózkodási engedéllyel rendelkező európai és harmadik országbeli állampolgárok; – menekültek, hontalanok, kettős állampolgársággal rendelkező személyek.
 • a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása
 • a kinn tartózkodás alatt a mobilitás típusának megfelelő tevékenység végzése kötelező
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. 
A BCE-n a „Külföldi részképzési pályázat” keretén belül kell pályázni. A CEEPUS helyekre feltételesen történik a pályázás, a támogatott helyekről döntés május-júniusban születik.

A döntés után a pályázatot online is fel kell tölteni. Freemover-ként a pályázatot közvetlenül a nemzeti CEEPUS Irodába (a Tempus Közalapítványhoz) kell beadni.

A mobilitási pályázatok online benyújtásának menete A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők: 

1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / regisztrációs lap kitöltése / email címre érkezett linkkel kell érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció
FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése
Dokumentumok:
 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Freemover: 1 db Letter of Acceptance, 2 db Letter of Recommendation
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb
 • min 21 kredit vagy 5 tárgy elvégzése a fogadó intézményben
 • nyelvvizsga: minimum B2 szint a kinti tanulmányok nyelvén
 • 3.0-ás kumulált ösztöndíjátlag
Hosszabbítás kétféleképen lehetséges a rendszerben:

1, új pályázat benyújtásával.

2, A rendszer prolongation opciójával (levelemhez csatolva erről egy útmutató). A fogadó nemzeti iroda dönt a hosszabbítási kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról.
A megpályázott időszak előtt maga a pályázó is törölheti a rendszerben (ceepus.info) a mobilitást, erről automatikus értesítést kap a nemzeti iroda. Emellett a pályázó levélében tájékoztatja a fogadó és küldő felet, hogy mobilitását lemondja
1. Letter of Recommendation a küldő intézménytől (freemover kiutazóknak 2 db)
2. Motivációs levél
3. CV
4. Letter of Acceptance a fogadó intézménytől

Milyen dokumentumokra van szükséged a mobilitásod alatt/után?

1. Learning Agreement
2. Transcript
3. Mobility Report
 • az elnyert pályázat online benyújtása az őszi félévre: június 15.
 • az elnyert pályázat online benyújtása a tavaszi félévre: október 31.
 • freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.25. - 11:36:09