Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Campus Mundi Részképzés

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának 2019. március 21-i döntése értelmében a Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat pályázatok estében a Stipendium Hungaricum országokba történő kiutazásokhoz kapcsolódó ÚTIKÖLTSÉG TÁMOGATÁS MEGSZŰNT.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Tempus Közalapítvány kuratóriuma a Campus Mundi pályázati feltételek további változtatásáról is dönthet, így mindig a Tempus Közalapítvány által az adott Campus Mundi pályázati forduló kiírásakor érvényes pályázati feltételek az irányadóak. Tekintettel arra, hogy a BCE-re történő (előzetes) pályázás időben jóval megelőzi a Tempus Közalapítványhoz benyújtandó Campus Mundi pályázást, így előfordulhat az, hogy a két pályázati időszak között megváltoznak a Campus Mundi pályázati feltételek.
A Tempus Közalapítvány pályázati felhívásai az egyes ösztöndíjtípusokra vonatkozóan itt érhetők el.
Campus Mundi tájékoztató
A rendkívüli járványhelyzet miatt az otthoni munkakörnyezetben az oktatói és nem-oktatói dolgozók többségének nincs lehetősége nyomtatni, sem pecsételni, így a legtöbb dokumentum hitelesítése úgy kivitelezhető, hogy intézményi bélyegző és aláírásnem szerepel rajta.
A kitöltés után egy hivatalos e-mail keretében küldik el a pályázni kívánó hallgatónak az igazolásokat és ennek a levélnek a lementésével fogja tudni igazolni a Tempus Közalapítvány felé, hogy az intézmény ellenőrizte és töltötte ki az igazolást.
A szaktanári ajánlást nem gond, ha nem a tanszékvezető/intézetvezető írja meg, de mindenképpen egy olyan tanár legyen, aki oktatta és személyesen ismeri Önt.
Kitöltését és aláíratását az oktatójával egyénileg e-mailen keresztül szükséges intézni.

A rendkívüli helyzet során megváltozott munkakörnyezet miatt a szaktanári ajánlásokkal kapcsolatos eljárás a következő:
  • Első lépésként elküldi az oktatójának e-mailen és kérelmezi a szaktanári jóváhagyást. Nem feltétlenül szükséges csatolmányként, hanem elegendő a levél szövegezésében beilleszteni a Tempus Közalapítvány formanyomtatványában szereplő részt. Amit tudnak, töltsenek ki előre az e-mailben, hogy az oktatónak már csak a megfelelő részeket kitöltve kelljen visszaküldeni az e-mailt. Ebben az esetben nem a csatolmányt fogják kitölteni, hanem egyszerűen az e-mail szövegébe beillesztve.
  • Kitöltést követően visszaküldi az oktató Önnek e-mailen keresztül, amelyet elegendő továbbítania a formanyomtatvány második felében szereplő, intézményi jóváhagyás kérelmezéséhez. Ügyeljen rá, hogy a szaktanári ajánlás hiánytalanul legyen kitöltve és a megfelelő részek legyenek aláhúzva és beikszelve.
Az eljárás a következő:

1. Továbbítja e-mailben az oktatótól visszakapott szaktanári ajánlást (csatolmányként vagy e-mailt) a központi e-mail címre: corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu
2. A mobilitási csoport részéről kitöltjük és hozzáillesztjük a szaktanári ajánláshoz az intézményi jóváhagyást részt a megfelelő részekkel kitöltve a levél törzsszövegként (nem csatolmányként) és e-mailen visszaküldjük. Külföldi tanulmányi mobilitás esetén kizárólag Wagner Júlia és Kocsi Károly adhat ki igazolást.
3. A pályázó végül ezt az e-mailt menti le pdf verzióban és ezt tölti fel a pályázatához.
(Pl. A folyamatot úgy végezheti el, hogy az email nyomtatására kattint és a nyomtatási oldalt /képet PDF-ben menti le vagyis nem szükséges kinyomtatni és visszaszkennelni.)

Maga az e-mail pdf formában történő lementése biztosítja a Tempus Közalapítvány számára, hogy valóban az oktatótól és az illetékes koordinátortól érkezett a jóváhagyás, illetve az ajánlás.

Nagyon ügyeljenek rá, hogy kizárólag olyan fájlt töltsenek fel a pályázathoz, amiben mind a szaktanári ajánlás, mind az intézményi jóváhagyás jól látszik!

Figyelem! Aki nem kapott szaktanári ajánlást és intézményi jóváhagyást – formai hiba miatt – elutasításra kerül a pályázata.
A dokumentumot a hallgatói irodától szükséges kérelmezni.
 
Kérjük, hogy ügyeljenek rá, hogy az intézményi jóváhagyást, illetve a képzési adatok igazolását külön e-mailen keresztül kérelmezzék, hiszen két különböző iroda adja ki a két dokumentumot. A képzési adatok igazolást a tanulmányi előadójuk fogja kiállítani és leigazolni, amelyhez a Tempus Közalapítvány honlapján található (pályázati dokumentumok – képzési adatok igazolása) mellékletet szükséges megküldeni.

Nagyon fontos, hogy legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen a pályázáskor, hogy legyen tanulmányi átlaga.

Azon mesterképzéses hallgatók, akiknek az aktuális félév (2020. tavasz) a mesterképzésük első szemesztere sajnos nem fognak tudni az alapképzéses átlagukkal pályázni a Campus Mundira.
Kiegészítő támogatásra igénylést csak az nyújthat be, aki a felhívásban szereplő szempontok egyikének megfelel és ezt az űrlapon leigazoltatja.
Amennyiben a benne feltüntetett szempontok egyikének sem felel meg, akkor sajnos a pályázat formailag nem megfelelő és nem fogadható el.

A kérvénnyel kapcsolatban az osztondij@uni-corvinus.hu e-mail címre szükséges írni.

A jelenlegi helyzetben csak úgy kivitelezhető a dokumentum visszaküldése, hogy intézményi bélyegző és aláírás nem fog szerepelni rajta.
Kitöltés után egyhivatalos e-mail keretében küldik vissza és azzal tudja igazolni,hogy az intézmény ellenőrizte és töltötte ki az igazolást.

Az alábbi szempontokat az ösztöndíj csoport tudja leigazolni:
  •  “A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott.” – “Rendszeres szociális ösztöndíj”
  • “Rendkívüli szociális ösztöndíj”
  • “Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.”
  •  „Bursa Hungarica” (önkormányzat is leigazolhatja)

Ügyeljen rá, hogy az igazolásban a Neptun rendszerében megegyező adatai szerepeljenek.
Elegendő csak a saját adatait kitölteni géppel, illetve azt a szempontot megjelölni (hogy melyik évben kapta utoljára az adott támogatást), amit leigazoltat.
Az igazoló fél részét természetesen nem kell előre kitölteni.

A másodlagos szempont esetén a lakcímkártya másolatát is töltsék fel a pályázat során.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai bírálják el.
Előfordulhat, hogy javaslattétel nem a pályázat véglegesítését követő első, hanem csak a rákövetkező kuratóriumi ülésen születik, így apályázástól az eredmény meghirdetéséig tartó folyamat akár 2-3 hónapot is igénybe vehet.
shutterstock_1034378632.jpg
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.26. - 22:19:00